Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 15.07.2019

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Revolut: Get your first card for free without shipping costs

(Leonardspoit, 8. 11. 2019 21:31)

Ladies & Gentlemen,

This is the pre-boarding announcement for your one-way flight to success!

A NEW Revolut brand offer with Mastercard Card FREE + 10 EUR GIFT! Yes! You read correctly. A lightning bolt brand Revolut is now underway.

The promotion consists of making you an account in the Revolut application, you order a FREE standard card and in addition you receive 10 EUR GIFT. Simple.

No taxes, no commissions and no other headaches. In addition, for each friend you bring in Revolut you will receive 10 EUR.

A simple calculation: you bring 10 friends = YOU get 100 EUR and your friends each 10 EUR.

https://revolut.com/referral/willyfq3l!a13221 - Click here to register an account!

Revolut is banking app and payment card that is aiming to be an alternative to traditional banking products, that is designed to fit the lives of those with a global lifestyle, or anyone who wants the flexibility that you cannot get from regular banks.

Revolut’s goal is to adapt to the needs of clients, giving them control. There are accounts for businesses and consumers, and Revolut offers global spending and international money transfers without any hidden fees.

Dotaz co to je?

(Roxana, 24. 10. 2019 19:20)

Zdravím, doufám, že mi někdo někde poradí, před 3 lety jsem na farmě v Anglii když byl večer a já sama mezi sady ve tmě zahlédla něco potom jako by to neskutečně pomalu vynořilo trochu z té tmy a zahlédla jsem jako by lidskou postavu ale přitom mi to připomínalo že je to celé chlupaté, jako by člověk ale nebyl to člověk nic mi to neudělalo jen to hledělo a jak jako by se to řibližovalo já utekla. co by tohle mohlo být? děkuji

Dotaz co to je?

(Roxana, 24. 10. 2019 19:20)

Zdravím, doufám, že mi někdo někde poradí, před 3 lety jsem na farmě v Anglii když byl večer a já sama mezi sady ve tmě zahlédla něco potom jako by to neskutečně pomalu vynořilo trochu z té tmy a zahlédla jsem jako by lidskou postavu ale přitom mi to připomínalo že je to celé chlupaté, jako by člověk ale nebyl to člověk nic mi to neudělalo jen to hledělo a jak jako by se to řibližovalo já utekla. co by tohle mohlo být? děkuji

lovci.duchu 555

(Karel, 16. 10. 2019 20:33)

dobrý den vaše náuka je pravdivá ze vším vám věřím společně z mou skupinou lovci duchů 555

Re: lovci.duchu 555

(Jaroslav Drábek, 21. 10. 2019 17:07)

Děkujeme a at se vám daří.
EPRV777

UKP-66 глючит по страшному, а такая классная вещь, казалось бы

(Dariosax, 7. 10. 2019 14:22)


Почему такая разница о домофонов без трубки (UKP-66) белая за полторы тысячи остальные существенно больше двух тысяч, там, что золото применяют в краске?

Dotaz

(Petr Matějíček, 18. 9. 2019 11:55)

Dobrý den, taky bych rád se zůčastnil vašeho vyšetřování. Pokud by to šlo a samozřejmě by jste souhlasili a souhlasili by i lidé, kteří si vás pozvali na vyšetřování, tak my prosím napište na email sponhame@seznam.cz jsem z Brna. Předem moc děkuji

Dotaz

(Marian Martos, 16. 9. 2019 15:12)

Dobrý den. Rád bych se zůčastnil Vašeho vyšetřování.

Černé siluety v kápi

(Marie, 28. 8. 2019 21:19)

Dobrý večer,chtěla bych Vás moc poprosit o radu..Dcera 21 let vidí okolo sebe černé siluety postav v kápi.Pořád má pocit,že je někdo za ní a sleduje ji.Dříve,zhruba před rokem slyšela ty postavy i mluvit,nabádaly jí,at to ukončí,že za nic nestojí apod.Neustále vyčerpaná,bez energie.V rodině došlo ke dvěma umrtím a tyto potíže u ní začaly krátce na to.Je toho více,do zprávy nelze vše uvést.Byla zdravé,veselé dítě a nyní má antidepresiva,které ale úplně problém neřešily a neřeší.Existuje prosím způsob,jak jí toho zbavit?Je z toho neštastná,má z toho strach.A nebo,zda existuje způsob,jak vyloučit vinu entit?Moc Vám děkuji za odpověd.Přeji hezký večer.S pozdravem Marie

Bílá postava

(Lucie Eicul Frei, 14. 8. 2019 9:31)

Dobrý den,
Nevím jak to vše napsat co bych měla za otázky.
Včera v lese při procházce se psy se mě mezi stromy mohlo něco jako vysoká bílá postava proplouvajici mezi stromy. Ještě než jsem to spatřila mě zarazil můj pes který odmítl jít prostě dál.
Proplulo to mezi stromy a zmizelo. Nevím co to bylo ale bylo to v části kde byla videa silueta jít několikrát i dětmi. Tehdy pro mě proběhla kamarádka mě dcery s tím že za sídlištěm na kraji lesa je postava. Moje dcera byla ok ale kamarádka její 9let nám začala kolabovat. Musela jsem ji odvést domu a byla do druhého dne k nepouziti.
V obci se stalo několik nevyresenych úmrtí a jedna vražda maminky a jejího 8mesocniho dítěte. Podle mě má vše spojitost. Ve vchode kde jsem bydlela sama s dětmi syn vidal postavu ženy, pak jsme zjistili že vedle v bytě se objevila paní mladá. O své patra níže právě před cca 12lety byla právě ta vražda. V tom bytě nyní bydlí známá a stává se jim často že si jejich dcera povídá s někým a jejich zeť se v noci vzbudil a byl ve vzduchu a poskrabany po celém těle.
A abych se vrátila ke svému problémů, syn od své klinické smrti v 8letech má silné vnímání spojené s druhou stranou, což mám i já. Podle jedné kynezioložky sme vybrané osoby a duše než odejdou nás vyhledávají kvůli něčemu. Vždy než někdo kolem nás umře dejou se nám divné věci, od zapínání TV, zvedání wc prkenka, padání nebo schazovani parfému z policek, praskání žárovek, ledové dotyky a ledový vzduch kolem nás, pořídili jsme si i měření teploty tet šetříme na spirometr či jak se to píše.
Po pravdě nevím zda se tím dál zabývat či se tomu nějak snažit oddalovat. Připadám si někdy jako magnet.
Další věc se stala tet minulý pátek kdy se otevřeli vchodové dveře které mají zvenčí kouli dveře a zámek nepoškozené. Často se mě stává že mě něco vyrazí mobil z ruky nebo mě někdo obejme ledovou rukou.
Prosím mohli byste mě k tomu něco napsat? Už nevím kde na internetu hledat odpovědi. Děkuji Lucie luciasbehy@seznam.cz

Re: Bílá postava

(Jaroslav, 16. 8. 2019 16:25)

Dobrý den Lucie.
Jak zde popisujete jevy které se vám dějí v poslední době, tak se zvýšilo vaše vnímání v oblastech paranormálních aktivit a také Telekineze. Dochází k tomu v případě, pokud jste vystavena nějakému traumatu což mohlo být v případě událostí kterým jste byla svědkem.

Když by jste potřebovala podrobné vysvětlení, tak jsme zde k dispozici i na telefonu 723039250 od 8-20.00 hodin

Menší černá postava u postele

(Martina, 14. 8. 2019 17:06)

Jak jsem již zmiňovala babička se za bílého dne přišla rozloučit,právě po jeji smrti se děje to že když zavřu oči tak se mi ukáže co se stane,stalo se to ze dvakrat jsme se měli stretnout kamionem což se taky stalo,naštěstí jen to,dále ve bdeni se mi ukazují obrazce mandaly a ze soboty na neděli se mi ukazala v noci černá postava v kapi ale s obličejem.Děkuji za veškerou informaci

Re: Menší černá postava u postele

(Jaroslav Drábek, 16. 8. 2019 16:18)

Dobrý den.
Právě u Revenantů se stává, že se mohou objevovat i ve snech. Někdy tímto způsobem varují osoby před nějakým neštěstím.

Simple question about our life.

(Cindyhit, 25. 7. 2019 4:12)

Hi, a have one question.
What all people doing here?
Why we dont living with real life?

změna aktivity

(Veronika, 23. 7. 2019 10:36)

Dobrý den, v rodném domě zažívá od dětství spoustu aktivity, vždy to byl stín procházející v kuchyni, hlazení po vlasech, ruka položená na stehně nebo někdo sedící těsně vedle mne, sedící za mnou, v noci zvuky kuchyně jako by tam někdo běžně fungoval. Nyní táta nechal dům čistit na dálku od nějaké paní, prý tam je šílená energie a mnoho generací a bývalých obyvatelů stovky let zpět, údajně to vyčistila, táta mi tvrdil, že v jeho polovině baráku je to mnohem lepší. Jenže já pak šla spát do svého bývalého bytu v druhé polovině domu. Změny: nyní se plazil stín v obýváku po stěně na strop a byl to "někdo jiný" než stín v kuchyni, ten měl ženskou energii. A především noc plná noční můry, před spaním jsem schovala dvě panenky z dětství, které na mě koukaly, nikdy jsem z nich neměla špatný pocit, ale najednou na mě opravdu koukaly, v noci jsem se probudila, svítila lampička a uprostřed kuželu toho světla byla hlava jedné té panenky a koukala na mě, v tom jsem se probudila znovu, ale v rohu místnosti se krčila malá odporná postava a sledovala mě, pak jsem se teprve probudila opravdu. Měla jsem poškrábanou nohu a od té doby už tři měsíce trpím šílenými nočními můrami, většinou se mě v nich snaží někdo ovládat nebo zotročit. V ložnici se nikdy nic nedělo, byla to tzv. "bezpečná zóna". Netrpím žádnými návaly vzteku, na psychiku to vliv má, ale podle mě větší na přítele i když bydlíme sto km od mého domu a v ten den tam se mnou ani nebyl. Co se tam mohlo tak přihodit, že se energie změnily a spíše vyměnily? Děkuji

Stiny duchu

(Foo, 22. 7. 2019 18:10)

Zajima me jestli je bezne videt stin "eprv" pry je to polopruhledna postava a pokud tedy neni iluzi, musi pri osviceni tato postava vrhat urcity stin na nejblizsi stene atp.

Re: Stiny duchu

(Jaroslav Drábek, 23. 7. 2019 9:39)

Dobrý den.
Někdy Entita vrhá stín někdy ne záleží na tom o jakou entitu se jedná. Přečtěte si info zde na webu v sekci Nauka o Entitách a duších.
Jaroslav

Re: Stiny duchu

(Jaroslav Drábek, 23. 7. 2019 9:39)

Dobrý den.
Někdy Entita vrhá stín někdy ne záleží na tom o jakou entitu se jedná. Přečtěte si info zde na webu v sekci Nauka o Entitách a duších.
Jaroslav

Stiny duchu

(Foo, 22. 7. 2019 18:08)

Zajima me jestli je bezne videt stin "eprv" pry je to polopruhledna postava a pokud tedy neni iluzi, musi pri osviceni tato postava vrhat urcity stin na nejblizsi stene atp.

Svíčky

(Petra, 17. 5. 2019 12:44)

Dobrý den. Četla jsem článek (bohužel zdroj jsem už nedohedala) že zapálená svíčka může zvyšovat paranormalní jevy apod. Ale nedočetla jsem se tam, co mě zajímalo. Tak vás upřímně prosím o vysvětlení.
Během relativně krátké doby umřeli tři moji blízcí rodinný příslušníci, jeden z nich velmi tragickou smrtí. Já osobně jsem všechny milovala a byla to pro mne bolestná ztráta. Mám jejich fotky v rámečku a čas od času u nich zapaluji svíčky...nic víc, jen prostě na památku. Ale článek mě znervoznil. Nedělám tedy něco špatně? Nemohu jejich duše/energie přivolat? To bych nechtěla, samozřejmě chci a doufám, že našli klid. Nedělám žádné rituály nebo tak něco...jen na ně vzpomínám. Můj dotaz je jen preventivní. Nepozoruji nic neobvyklého.
Předem děkuji za odpověď!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »