Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové, entity-dotazy

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tyto texty a zde uváděné názvy, jsou našimi zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a také článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textů

 

aktualizace 23.01.2020

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů.

 

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto zřejmě odvádět na dálku ale toto bývá prováděno hlavně vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a také především v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče, mága, vědmy a podobně, pouze k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) ,jsou to bílé  šmouhovité útvary nebo dále viz Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků a také kapkovitých struktur, které se dají zachytit s pomocí infrakamery. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku,hýbat nebo ovládat předměty. Tyhle projevy patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují náhlým úbytkem teploty v místnosti a to až o deset stupňů Celsia .

nebezpečnost jevu 1-4 st.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla jenom prúvodními jevy dalších možných paranormálních aktivit a strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle se jedná o poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a plným středem rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné  známé entity.

 

4. Zbytkové- nebo také reziduální strašení - Většinou zanechané stopy po různých událostech z minulosti uzavřené v časové smyčce ,projevující se stíny a dalšímy astrálními výjevy vždy  ve stejném čase a na stejném místě, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často a také v různých objektech nebo prostorách kde třeba proběhla bitva za války a podobné příklady. Rozdíl od skutečných paranormálních aktivit je především v tom, že nelze úspěšně komunikovat s těmito úkazy přes Spiritbox PSB-7. Ale jenom s pomocí media čili citlivého jedince, který si je schopen přebírat informace z Protonačního pole viz zdroj ( Břetislav Kafka Nové základy Experimentální psychologie) 

 

nebezpečnost jevu 0-1 st . (nebezpečí kontaminace prostor i osob starožitnými předměty)

 

5. Poltergeist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců. Múže docházet i k pohybu předmětů. Tento jev vyvolávají také i zkušené Entity z řad REVENANT.

nebezpečnost jevu 2-4 st.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu například Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergeist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant nebo také navrátilec . 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny, mrtvolného zápachu a také hniloby, které mizí po krátké době sami od sebe.

nebezpečnost jevu-1-6 st 

 

6. Vortex Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3 st

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou to zpravidla nemrtví jedinci,  nemající v hrobě klidu, kteří kvůli špatnému svědomí za života spojeným s jejich zlými skutky, které proti někomu strojil někdo z dalších osob ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují podrážděně na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi, vždy bez viditelného obličeje a jsou šedivého až černého zbarvení. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí. K jejich dočasné a částečné eliminaci dochází tzv vysvěcením příbytku knězem. K úplnému odstranění je zapotřebí provést kompletní liturgický obřad. Jinak postupně tento jev kontaminuje komplexně celé prostředí rodiny i přátel, zaměstnání, firmu a další.

Je důležité uvést že setrvávají na místech kvůli narušeným partnerským a všeobecně mezilidským vztahům. Proto je nutné provést příslušnou liturgii !!!!!!!      

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa bytosti poskvrněné bestiální smrtí spojenou s utrpením například vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány i škrábance na těle napadaného člověka,aby tímto projevem dotyčného zastrašila a postupně s pomocí strachu ovládla , samozřejmě vtěchto naléhavých případech dochází k různým způsobům útoků na člověka. Samozřejmé jsou i další běžné fyzické útoky, jako například tahání z postele, stáhnutí přikrývky a podobně.

 

Ve všech těchto výše jmenovaných případech doporučujeme co nejdříve vyhledat odbornou pomoc !!!!!!  Nepokoušet se jakým koliv způsobem komunikovat s touto Entitou a nezapalovat svíčky !!!!!!!!!! 

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami spálenou kůží apod. 

Je velice nebezpečná !!!! .

nebezpečnost 1-8 st

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8 st. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Rozeznáváme také několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

8. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

9.. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

10. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

11. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

12. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

13. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

14. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

15. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Upozornění.

Tyto texty a zde uvedené zkušenosti jsou našimi osobními zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Náhledy fotografií ze složky EPRV777

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Rassismus-Skandal an Berliner Rossmann-Kasse

(MoonDingo, 11. 7. 2020 22:20)

Sie sollten diesen Artikel lesen. Es ist wichtig!1(A#D5gt8x6!WGIHAzum

Rassismus bei Rossmann: schwarzer Kundin wird Kartenbetrug vorgeworfen, weil der Name darauf deutsch ist. Polizei droht ihr vor ihrem Kind mit Gefängnis: “Sprechen Sie überhaupt deutsch? Deutsche Sprache, schwere Sprache.”
https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse - https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse

Můra??

(Pavel H., 8. 7. 2020 15:42)

Dobrý den, fotopast v lese mi zachytila jakýsi hadovitý, vlnkovitě se pohybující objekt. Přátelé tvrdí, že to byla můra, ale mně to jako můra rozhodně nepřipadá. V záběru byla v té době i liška a ta na onen objekt vůbec nereagovala. V případě zájmu Vám video rád poskytnu.

Re: Zjevení

(Jaroslav, 30. 5. 2020 10:48)

Dobrý den.
Tmavá postava bývá zpravidla Entita Revenant, jedná se převážně o lidskou Entitu neboli bytost která zde zůstala z nějakého důvodu. Tyto bytosti najdete v naší Nauce o Entitách a duších zde na webu. Není nutné se znepokojovat a podléhat strachu. Tyto bytosti nijak nekontaktujte ani nesnažte se s nimi komunikovat a provokovat je. V případě potřeby nám zavolejte a poradíme vám opatření.

Jaroslav a tým EPRV777

Re: Re: Zjevení

(Alice, 3. 7. 2020 20:19)

Dobrý den.nutne bych potřebovala vaší radu popřípadě pomocí.bylo by možné prosím napsat na email hkikina@seznam.cz....moc děkuji Alice

Re: Re: Re: Zjevení

(Jaroslav, 5. 7. 2020 19:25)

Dobrý den.
Můžete mi zavolat a poradím vám nějaká opatření.

723039250


Jaroslav Drábek

Hi! Only from 18+!

(Sandrahault, 19. 6. 2020 10:45)

I'm not just inviting you! But it will be interesting for sure loveawake.ru

Prosba

(Magda, 20. 5. 2020 15:03)

Dobrý den. Prosim mám také dotaz. Jednou uz to tu je. Take se nam objevila voda pod posteli. Cca 6l. Z technických důvodů to opravdu nemohlo být. Vsechno jsme zkontrolovali. Topení atd. Vsechno suche. Poté se nam objevili 3 krizky nad dveřmi. A na druhy den se objevili nad dalšími dveřmi. Co to může znamenat? Děkuji za odpověď :)

Re: Prosba

(Jaroslav Drábek, 22. 5. 2020 12:05)

Dobrý den i vám.
Bylo by dobré když se to stane to zaznamenat nějak a poslat k analýze. Nebo můžete zavolat.
Jaroslav

Re: Re: Prosba

(Magda, 26. 5. 2020 21:40)

Ok. Moc děkuji. Od té doby se nic nestalo. A můžu se ještě zeptat o jaký druh entity mohlo jít? Nebo to se stává normálně, že duchové kreslí po zdi? Nebo je to nějaky určitý druh? A kříže mohou nakreslit i zlé entity? Děkuju.

Re: Re: Re: Prosba

(Jaroslav Drábek, 30. 5. 2020 10:52)

Dobrý den.
Kresby bývají neobvyklou aktivitou a proto je zapotřebí vyloučit všechny technické příčiny. Ale nepopíráme možnosti i z jiných důvodů.

Zjevení

(Jana , 27. 5. 2020 18:28)

Dobrý den když jsem bydlela ještě na baráku tak jsem spala z dětmi v obýváku na gauči okolo 2 ráno až 3 se každý den budím a nemohu spát a jeden den když jsme spali v obýváku tak se mi zjevila v oblouku z dveří veklá postava tmavá a z ní šly červené paprsky nemohla jsem se pohnout tak jsem zavřela oči a pak je otevřela a byla ta postava blíž tak jsem v duchu řekla ať nás nechá být a pak to zmizelo.

Postava v kápi

(Simi, 6. 5. 2020 20:08)

Dobrý den, syn dnes kolem 19.00 hod. Viděl na chatě v poli černou postavu v kápi, která koukala směrem k cestě. Nikdy nic podobného nezažil a je celkem rozrušený z pomyšlení, ze to byla smrt. Při pohledu na toto zjevení, nevim jak to pojmenovat, říkal, že cítil klid. Neměl strach. Rozrušilo ho pozdější uvědomění. Děkuji za případné vysvětlení nebo částečné vysvětlení

Re: Postava v kápi

(Jaroslav, 12. 5. 2020 12:51)

Dobrý den.
Pravděpodobně se mohlo jednat o záznam v čase tzv reziduální strašení, kdy se za určitých podmínek zachytává děj v čase a dochází k jevu podobnému hologramu. Tento jev není nikterak nebezpečný a proto se ho nemusí syn bát.

Prosím o radu

(Markéta, 29. 4. 2020 17:11)

Dobrý den, sestra má divné, pocity z cizí přítomnosti a často se jí zdá, že i něco vždy zahlédne. Bojí se usínat a už dlouho je celkem bez energie, někdo by řekl, že je líná a že pořád spí. a je taková ustrašená bez pozitivní nálady. Není to nijak vážné, ale přijde mi, že není uplně v pohodě.
Bydlíme ve starém, ale renovovaném, baráčku a nikdo jiný takové pocity nemá. Dále máme kočku (16let) , která vždy v noci divně mňouká a to hodně nahlas a při tom kouká vždy na jednno místo.

Včera se v místnosti, kde sestra spí, objevila louže (čistá voda), bez zjevné příčiny, tak bych chtěla poprosit o vysvetleni a o radu.

Mocrkát děkuji

Re: Prosím o radu

(Jaroslav, 12. 5. 2020 12:49)

Dobrý den.
V prvé řadě je zapotřebí nepropadat panice a zůstat v klidu.
Ta louže na podlaze mohla vzniknout z technických příčin kvůli zateplení domu. Řekněte sestře at´je v klidu a nebojí se. V případě potřeby jí dejte číslo na mne

Přítelkyň syn a jeho kamarád

(Nováček Tomáš, 14. 4. 2020 16:43)

Dobrý den , stránky máte přehledné a dobře zodpovězené.
Včera mi přišla přítelkyně že její ze synů mladší 8 let vidí kamaráda dokonce ho popsal barvu částečně vzhled že prý si s ním hraje často prý mluví i sám pravděpodobně mu odpovídá tak se chci zeptat na podrobné věci kolem toho pokud by jste chtěli jeho obrázek mohl bych ho poslat v mailu děkuji a pěkný den

Re: Přítelkyň syn a jeho kamarád

(Jaroslav, 17. 4. 2020 12:12)

Dobrý den i vám.
Právě u dětí se vyskytuje to, že si vytváří někdy tzv imaginární kamarády které rodiče potom mylně mohou považovat za nějaké skutečné entity.
A to je zapotřebí rozlišit od sebe. Můžete nám poslat na e mail i tu fotografii
Nebo přímo si zavolejte na 723039250 pro radu

Jaroslav Drábek EPRV777

všechno je jinak

(Veronika, 25. 3. 2020 10:54)

Dobrý den, od dětství jsem viděla stín v kuchyni, v noci byly z kuchyně slyšet zvuky šuplíků, v obývacím pokoji padaly věci, pocit jako by mi někdo projel rukou ve vlasech, položil mi ruku na stehno, nebo seděl za mnou, nikdy nic agresivního. vloni v létě začal táta s pomocí nějakého "odborníka" čistit. Od té doby jsem tam spala jednou, najednou jsem ten večer musela panenku, která tam sedí od dětství, dát za poličky, protože se na mě "dívala", druhá mi nevadila a v noci přišel sen, že uprostřed místnosti ve světle lampičky je jen hlava té schované panenky a dívá se na mě, pak jsem se probudila, ale v rohu místnosti se krčila malá černá postava, pak jsem se znovu probudila a to teprve doopravdy, ráno jsem měla fialový škrábanec na zadní straně lýtka a mizel dlouho, následující dva měsíce to bylo bez důvodu doma na nic, špatné nálady a útočení. Do rodného bytu zajdu už jen jednou za čtvrt roku pro poštu, naposledy ke konci října bylo v obýváku na zemi kolem padesáti mrtvých vos, to mi moc nepřidalo. Co se tam prosím mohlo stát, že se aktivita takhle změnila. Děkuji, Veronika

Re: všechno je jinak

(Jaroslav Drábek, 27. 3. 2020 16:29)

Dobrý den.
Právě v opuštěných a neobývaných domech se mohou hromadit para aktivity. Ohledně očištění které bylo provedeno,lze pochybovat. Když by byla řádně provedená liturgie a následné vyčištění prostoru, tak dojde k jeho uzavření a žádné další aktivity by se neměly dít.

Můžete nám zavolat a poradíme vám co dělat.
Jaroslav a tým EPRV777

Podivné chování psa

(Irena, 27. 2. 2020 12:00)

Dobrý den,
od minulé soboty se začala naše fena chovat podivně. Nechce být sama v místnosti, chodí se k nám schovávat ( zalézá pod počítačový stůl nebo mezi kuchyňský ostrůvek a linku, ale jen pouze v případě, že jsme tam i my. Občas se posadí, kouká někam do chodby a vypadá to, že něco pozoruje. Je vyplašená.
Tu sobotu se ještě stalo to, že z ničeho nic začalo za mými zády hrát rádio. Nevím, co si o tom mám myslet, pes se chová divně dosud a mě to znervozňuje a pak jen čekám co se nezvyklého stane. Co si o tom myslíte vy? Může jít o entitu, která se nám snaží něco sdělit?
Děkuji.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

následující »