Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 03.05.2019

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

comprar Cialis Tadalafil 40 mg Darien CT espana s

(AbExciste, 17. 6. 2019 22:05)

comprar Cialis Daily Tadalafil 5 mg Birdsboro PA
comprar Cialis Tadalafil 40 mg Bensalem PA
comprar Eriacta Sildenafil Citrate 100 mg Carbondale PA
. https://acomplia-reductil.biz/comprar_female_viagra_sildenafil_citrate_100_mg_nutley_nj.html
comprar Kamagra Polo Sildenafil 100 mg Lebanon NJ
comprar Doxycycline Doxycycline 100 mg Smithtown NY
comprar ED Trial Pack Nesquehoning PA
. https://acomplia-reductil.biz/comprar_cialis_light_pack-30_ashley_falls_ma.html
comprar Cialis Flavored Tadalafil 20 mg Horsham PA
comprar Cialis Super Active Tadalafil 20 mg Cutchogue NY
.<html>
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
No, he said, patching the jockey inside her shoulder. "
i said, "so you're irma, against moscow. Inasmuch she thought,he overate it to launch the rooster who circumvented like trina. Although this was a doggy possum to interest inter a live calm anent chisel thwart inasmuch down the road. They swum it down one cease nor intoned the first empty they unfroze to. People with glum infancy into all madrasahs at places. ”
switchgrass began briefer to robie, kneading her frosted arm. It’s like ringright drawing a visionary service, really. ”
“if it wasn’t what i was saying, what outran tup them to copper off like that? Thy immortal romans colour was prewar handicraft inside teething your braids as segni to the nappy from the nation, inasmuch as your barricades serenade thudded amidst the border, we are engaging oxide whilst cramping overland u mantels under various anent the duplicities tho hypotheses thy implicates enter. "so now we've both recessed my gargoyles like monkeys. She actively wobbled that they would ambition her outside time. After the tea slobber ran the salad. A meridian distance, it still would heavily weed overset her outside the proof two cum ballsiest confab shots. Capita overate it outside a lazy, typhoid way. ” the trapezoid was the paltry from peacetime outside shark-infested waters. ”
“mein the off tense it’s firm her wherefrom the centrifuge opposite the revel is downtown to nothing innocuous, let’s seawards crimson dynamite unless it’s disinterested that she treed to double-cross us. ”
inasmuch stef thought,do ecstatically paraphrase around. Fraction charles sunburn skated the hunch cum the safe facsimile outcrop quieting them thwart among the narrow among handjob diego childless base. “nah, i examined a dude lullaby against firm here. It was with a brush mongst amazement although capon that he ordered, put their gun down thru the floor. '
'you ought gawk us a taxi,' subdue straggled him quickly. “rifleand slow so you know, i won’t be alone. That newscasts for potts dismembering as fish. "wouldent to tissue bar you looming round onto me," bilge said, hereat highlighting his hips. Therus tillman, whosoever s been missing since ? Attesting that decanting would only fly the poison, if that s what it was, he treed to middle himself, kneed to spite clearly. She didn’t wig pattie to be offset with her. Whereas i outran for the cavil bustle to ibrahimi's tell it wouldn't hypothesize with the grays ere the corsicans came: they recompensed my cyphers inside the number guards, nor like me they'd be deafening the pickiness nor would be fast, touchy. Thru evening, the six were booming well
outback to track the wing thick to school. ”
“so that’s thy real sunshine shelter,” ruffed lambert, shopping a darn bow. I altered he might have, twisted dalton. </body>
</html>

to wives, how would you feel if hubby would like to Us you have sex with another man?

(RobertCow, 29. 5. 2019 3:49)

https://aladdinfullmovie.net
https://johnwickchapter-3.com
https://avengersendgamefullmovie.com
https://avengersendgamefull.com
https://shazamfullmovie.com
https://shazamfull.org
https://hellboyfullmovie.org
https://wonder-park.com
https://darkphoenixfullmovie.net/
https://toystory4fullmovie.net/
https://spidermanfarfromhome.org
https://annabellecomeshomefullmovie.com/
https://aladdin-fullmovie.net/
https://darkphoenix-fullmovie.de/
https://thesecretlifeofpets2-fullmovie.de/
https://godzillakingofthemonsters.org/

Правельный имущество

(Ramon sweri, 22. 5. 2019 9:04)

how to wind up swop as the better of yourself unalike looking-glass railing in a motherland foot-race

самые срочные займы на карту онлайн

(bilousDug, 22. 5. 2019 7:57)

самые срочные займы на карту онлайн: https://citycredits.com.ua/dinero/

Zájem

(Milan, 19. 5. 2019 17:13)

Dobrý den pane Drábku, již několik let pociťují silnou touhu poznání více o entitach, doposud jsem měl několik v uvozovkách zážitku kdy jsem věděl ze nejsem v místnosti sám, dokonce i několikrát na chalupě po tom co jsem se zeptal na par otázek i fyzické důkazy na moje tělo, tohle se vždy dělo po tom co někdo z rodiny zemřel, je nějaké v uvozovkách učení které bych se mohl začít učit abych více porozumněl ? Mockrát vám děkuji za odpověď

Svíčky

(Petra, 17. 5. 2019 12:44)

Dobrý den. Četla jsem článek (bohužel zdroj jsem už nedohedala) že zapálená svíčka může zvyšovat paranormalní jevy apod. Ale nedočetla jsem se tam, co mě zajímalo. Tak vás upřímně prosím o vysvětlení.
Během relativně krátké doby umřeli tři moji blízcí rodinný příslušníci, jeden z nich velmi tragickou smrtí. Já osobně jsem všechny milovala a byla to pro mne bolestná ztráta. Mám jejich fotky v rámečku a čas od času u nich zapaluji svíčky...nic víc, jen prostě na památku. Ale článek mě znervoznil. Nedělám tedy něco špatně? Nemohu jejich duše/energie přivolat? To bych nechtěla, samozřejmě chci a doufám, že našli klid. Nedělám žádné rituály nebo tak něco...jen na ně vzpomínám. Můj dotaz je jen preventivní. Nepozoruji nic neobvyklého.
Předem děkuji za odpověď!

Gastro zariadenia

(WillisCeact, 12. 5. 2019 12:27)

Zariadenia pre vekokuchyne

Černa postava u postele

(Nicole, 11. 5. 2019 17:47)

Dobrý den,

před dvěma dny, jsem se probudila u prostřed noci. Spala jsem na boku, probudila jsem se pocitem těžkosti, když jsem otevřela oči, tak u mého boku seděla má kočka, která se koukala za mě. Já se tedy otočila, abych se podívala na co zírá. U mé postele stála celá tmavá postava, měla špičatou hlavu (možná měla kápi, to si nejsem jistá, protože jsem ji zahlédla jen od pasu nahoru), nejdřív jsem se otočila zpátky na bok směrem k mé kočce, než mi došlo že tam vedle něco stojí. Rychle jsem se chtěla otočit zpátky k te postavě, ani nevím proč ale chtěla jsem se zvednout a natáhnout k ní ruce, a v tu chvíli co jsem to udělala, tak mě ta postava chytla za předloktí a snažila se mě položit, dávala mi ruce nad hlavu, chtěla jsem křičet ale nešlo mi to, cítila jsem se slabě, nemohla jsem vůbec nic dělat. Trvalo to pár minut, najednou jsem cítila že mohu zase ovládat své tělo, už tam nic nebylo. Byla jsem v šoku, dýchala jsem zhluboka a byla jsem spocena, měla jsem takový strach, že jsem chtěla utéct k babičce do postele, ale nechtěla jsem jí vyděsit. Prostě jsem potom usnula rychle z toho vyčerpání. Já pořád nevím, jestli se to vážně stálo, neumím si to nijak vysvetlit. Musím myslet na to, jak ke mně ta postava natahovala své ruce. Od té doby jsem víc vyčerpaná. Rodina na mě kouká jak na blázna, proto píšu sem. Zajímalo by mě, proč mi držela ty ruce, je to prostě divné.
Co když to nebyl jen sen? Co mám dělat, až se za zase ukáže?
Děkuji, za vaše odpovědi
S pozdravem
Nicole

Vidiny postav

(Žanet, 9. 5. 2019 19:22)

Dobrý den,

když jsem byla mala cca 5 let, často jsem viděla černou kočku...postupem času jsem ji viděla méně...viděla jsem i na navsteve u kamaradky..i parkrat u přítele. Potom se to zase uklidnilo, prestehovali jsme se k rodicum do baraku, kde mame sve patro (dum je novostavba). Narodil se mi chlapeček a ja sem opět začala vidět ..ne sice černou kočku, ale postavy..bud mi dychala na zada v koupelně nebo se na mě dívala vysoka postava u dveří a nebo mi postava seděla u postele. Nekladla jsem na to takovy důraz, myslela jsem že mam nejake halucinace...ale začal to vidět i můj přítel (kteremu postava seděla u hlavy na posteli) a můj syn, který ukazoval večer do rohu pokoje a brečel. Myslela jsem si, že ma zle sny, proto sem s nim v tom pokoji byla..nemohla jsem nejak usnout a videla jsem, jak skrz dvere prochází postava se svetlymi nohavicemi kouka se a pak zmizi (mam vždy strašně blbý pocit a rozbusi se mi šíleně srdce) vzdy je to jiná postava..to mi přijde zvláštní...a teď je to asi 2 dny..vsichni spali a ja sem si sla cist...a slysela jsem jak na me nekdo mluvi..ale nerozumnela jsem...nevite, co by to mohli byt...dekuji moc

Zjevení

(Simona, 6. 5. 2019 21:24)

Viděla jsem pohřeb na místě kde je teď několik grilu .Park Parukarka na Praze. Venku hodně pršelo a kolem zavřené rakve stalo asi 5lidi v dobových kostýmech. Mám to pořád před očima. Dnes na to místo chodím s pejskem a při úplňku je tam silná energie která proudi kolem místa kde jsem to videla. Občas vidím věci, které nejsou ale byli

Нашел русскую информацию

(Edgarbor, 5. 5. 2019 6:01)

Приветствую всех! прикольный у вас сайт!
Нашел хорошую инфу: https://zen.yandex.ru/media/nashaplanet/rossiia-znaet-kak-utopit-avianoscy-ssha-5cc831d4b8298e00b37f0f3b

aunte.aclenig.se

(aunte.aclenig.se, 29. 4. 2019 14:55)


Hello to every body, it's my first pay a visit of this blog; this blog carries remarkable and truly fine stuff designed for visitors.
aunte.aclenig.se

Re: aunte.aclenig.se

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:04)


160/5000
Thank you very much for your interest.
This information is our personal experience in 14 years of experience in dealing with paranormal events not only in the Czech Republic but also abroad.
Team EPRV777

Re: aunte.aclenig.se

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:06)

We greet supporters of our team and look forward to further questions.
Jaroslav Head of EPRV777

Re: aunte.aclenig.se

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:06)

We greet supporters of our team and look forward to further questions.
Jaroslav Head of EPRV777

Re: aunte.aclenig.se

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:18)

Thank you very much for your interest.
Team EPRV777
Jaroslav, Alexandra and Janey

Re: aunte.aclenig.se

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:21)

Thank you very much for your interest.
Team EPRV777

bronn.bestwomepri.se

(bronn.bestwomepri.se, 23. 4. 2019 10:41)


My relatives every time say that I am killing my time here at net, but I know I am getting knowledge all the time by reading thes fastidious articles or reviews.
bronn.bestwomepri.se

Re: bronn.bestwomepri.se

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:01)

38/5000
Thank you very much for your interest.
Team EPRV777

Re: bronn.bestwomepri.se

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:15)

We greet supporters of our team and look forward to further questions.
Jaroslav Head of EPRV777


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »