Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 15.07.2019

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poděkování a uznání.

(Jan Kupčík, 12. 8. 2017 12:04)

Vážený pane Drábku,
reaguji na článek z časopisu Záhady č. 7.
Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši vysoce záslužnou práci.
Do roku 1990 jsem byl dlouhodobým členem psychoenergetické laboratoře prof. Kahudy, se kterým jsem se velmi dobře znal. Pro pana profesora a dr. Rejdáka jsem organizoval ještě za socialismu ( 1984 - 1989) velmi populární přednášky v Hradci Králové, o které byl velký zájem a kterých se zúčastňovaly tisíce lidí. Byl jsem též žákem pana Touška, které jsem jsem přes 30 let navštěvoval v Zámrsku. V roce 1983 jsem se zúčastnil mezinárodní konference o psychotronice v Bratislavě.
Z toho vyplývá, že nepochybuji o ničem, o čem se v uvedeném článku zmiňujete.
Snad jen - uvedenými jevy se buď současná věda nezajímá nebo jde o přírodní zákony, které jsou ještě nepoznané. Duch člověka je multidimenzionální, nicméně v běžném životě se tato skutečnost u 99% populace prakticky ničím neprojevuje ( kromě výjimečných situací). Uznávám, že entity z vyšších dimenzí - navrátilci, démoni - mohou člověka za určitých podmínek ovládnout a pak kromě exorcizmu zřejmě neexistuje jiný způsob, jak věc navrátit do normálu.
Nicméně objeví-li se jen některé ze sedmi známek démonické posedlosti - může to být příznakem, že dotyčný člověk může mít výjimečné vlastnosti a schopnosti. V těchto případech by byla užitečná metodologie, jak s pomocí takového člověka - samozřejmě tak, aby nebyl ohrožen - dospět k novým informacím viz např. spící prorok Edgar Cayce ( např. pro léčku některých nemocí, informací o světě a jeho zákonech apod.). Vzhledem k tomu, že u nás neexistují vědci pro tuto oblast, bylo by užitečné vytvořit základnu, alespoň pro ty odborníky, kteří by mohli v této věci pomoci.
Na závěr - vystudoval jsem mj. Fakultu filmovou a televizní - takže to umím s kamerou. Pokud by bylo třeba něco zdokumentovat např. v naší oblasti ( královéhrecký, pardubický, středočeský kraj), pak jsem Vám k dispozici, budete-li mít zájem.
Srdečn Vás zdraví
Jan Kupčík
Hradec Králové

Re: Poděkování a uznání.

(Jaroslav Drábek (admin), 12. 8. 2017 12:05)

Dobrý den i Vám.
Děkujeme vám za váš dopis, hřeje nás u srdce vaše poděkování.
Tým EPRV777

Zmocňovalo se mě to nebo to mnou prošlo?

(Karolína, 1. 8. 2017 13:47)

Dobrý den, nějakou dobu chodím s přítelem, který bydlí přechodně u rodičů ve starém domě. Špatně se mi tam spí, když tam občas jsem. Včera jsme se tam sešli s přítelem a jeho rodiči. Bavili se o různých věcech a pak přišla řeč na paranormální jevy a zvláštní věci, které se nám stali. Bylo mi řečeno, že se v domě objevuje paní, která má na sobě černou kapuci. Prý jí dříve viděly děti. Přítel přiznal, že se mu tam také špatně spí a usíná. Večer jsme šli spát a já se snažila na to nemyslet. Ráno přítel ve čtyři hodiny odešel do práce a já pokračovala ve spaní. Kolem páté hodiny jsem se probudila a přemýšlela o tom, co jsem se včera dozvěděla. Když jsem zase pomalu usínala, z ničeho nic jsem sebou začala škubat, jako by něco do mě vstoupilo a začalo se mě to zmocňovat. Trvalo to cca tři sekundy a pak mě polila zima a husí kůži jsem měla po celém těle. Musela jsem z baráku odejít. Měla jsem strach co by mohlo následovat. Bojím se tam teď spát. Můžete mi prosím pomoct a vysvětlit mi to. Děkuji

Re: Zmocňovalo se mě to nebo to mnou prošlo?

(Jaroslav Drábek , 7. 8. 2017 14:56)

Dobrý den Karolíno.
Vaše zážitky s postavou v černé kápi, odpovídají zřejmě aktivitě Revenanta který se zde může vyskytovat z minulosti. Tyto bytosti nemrtvých se mohou tímto způsobem projevovat. Nepanikařte a hlavně se nesnažte tuto bytost jakkoliv kontaktovat.

Můžete nám zavolat pro předběžnou konzultaci.

Jaroslav Drábek 723039250 denně jen do 20.00

Rádi vám pomůžeme s trvalým řešením a opatřením.

Šluknovský výběžek

(Dana, 31. 7. 2017 10:17)

Dobrý den,

obývám starý hostinec z počátku 19.stol. Byly zde zaznamenány fenomény, kterým se věnují Vaše stránky - černé siulety, akustické projevy, pohyb předmětů, údery na dveře, prudké snížení teplot, žárovka svítící bez přívodu proudu, poruchy elektroniky.....Snažila jsem se hledat informace v knihách, na netu i u médií. Jeden z jevů neumím zařadit. Jde o ,,horký dech"(v nočních hodinách v blízkosti obličeje) a působení nezvyklého horka v oblasti srdeční čakry. Knihy o působení entit se o tomto projevu nezmiňují. Jev je izolován pouze na jednu místnost, u ostatních tomu tak není.
Ráda bych Vás požádala o radu, pokud máte s něčím takovým zkušenost.

Děkuji

Re: Šluknovský výběžek

(Jaroslav Drábek (admin), 7. 8. 2017 14:49)

Dobrý den paní Dano
.
Už z té bohaté historie domu, může vyplývat leccos co zavání paranormálními aktivitami. Pohyb stínů a černých postav svědčí o aktivitě Revenantů z minulosti, kteří nemají klid. Asi by to chtělo vyřešit přímo u vás na místě. Můžet mi zavolat na telefonní číslo uvedené zde a domluvíme se na nějakém opatření, do doby než by jsme k vám mohli dorazit a tento problém vám pomoci definitivně vyřešit.

Jaroslav Drábek a tým EPRV777
tel:723039250

Nový Bor

(Michal Lípa, 21. 7. 2017 11:21)

Dobrý den,
nedávno jsem byl na Novém Boře v Českých Budějovicích...
a našel sem tam čerstvou mrtvolu.. (je to ohlášené)
normálně rozřezanou na plátky... a od té doby vždycky když du normálně ven tak prostě vidím nějákou postavu v černém kabátě... jakoby takový průhledný.. a lítá to.. Nevíte co to je ? po případě jak se toho zbavit ?

Re: Nový Bor

(Michal Lípa, 21. 7. 2017 20:53)

Omlouvam se, už je to vyřešeno

Re: Re: Nový Bor

(J, 25. 7. 2017 17:49)

OMG
Je dobré si dělat z toho srandu?
Co myslíte?
V praxi vám to ale nodoporučujeme.

Tým EPRV777

navstevy dusi

(poltrgeist, 14. 7. 2017 11:04)

Dobry den chcela by som sa opytat ako je to mozne ze u mna doma su duse ludi stale ,,i napriek tomu že mnohých sa mi podari poslat do svetla,,iny ostavaju ,,viem to podla toho ,,ze rozoznam ich slova a hlsy ,, jedna pani madarsky hovoriaca je u mna 10,mesiacov... chodia dokonca poniektory so mnou aj k navstevam kde som ja ,,ako si to mam vysvetlit podotykam viem posielat duse do svetla ,,zdedila som to po predkoch ,, ale nechapem preco poniektory ostavaju stale tu u mna
dakujem

Re: navstevy dusi

(Jaroslav Drábek (admin), 25. 7. 2017 17:47)

Dobry den chcela by som sa opytat ako je to mozne ze u mna doma su duse ludi stale ,,i napriek tomu že mnohých sa mi podari poslat do svetla,,iny ostavaju ,,viem to podla toho ,,ze rozoznam ich slova a hlsy ,, jedna pani madarsky hovoriaca je u mna 10,mesiacov... chodia dokonca poniektory so mnou aj k navstevam kde som ja ,,ako si to mam vysvetlit podotykam viem posielat duse do svetla ,,zdedila som to po predkoch ,, ale nechapem preco poniektory ostavaju stale tu u mna
dakujem

Dobrý den i vám.
Ano přitahujete duše i Entity právě proto že s nimi komunikujete.

Co dělat?

(Alena, 21. 7. 2017 14:51)

Dobrý den, velice mě zaujaly vaše stránky a doufám, že mi pomůžete pochopit různé situace.Je to několik měsíců co se u nás doma začali dít různé věci, vypínal se mi vysavač vždy jen v jedné místnosti, padání věci z poliček, vrzání, sem tam byla slyšet chůze( to hlavně v noci) nejhorší však bylo když mě i přítele něco vytrhávalo že spaní a vždy vteřinu na to něco bouchlo.To už na naše nervy bylo opravdu hodně.Našla jsem si přes FB paní která umí na dalkudálku podle adresy poznat jestli tu opravdu někdo je.Čekala jsem že nás tu straší příteluv otec který nečekaně zemřel před rokem a půl, nicméně paní napsala, že tchán to není ale máme tu 3 cizý duše, které se přichytily na přítele.Paní pomohla duším přejít a my máme zatím klid.Chtěla bych se zeptat jestli má přítel opravdu takovou schopnost, že na sebe poutá zbloudilé duše a hlavně jak s tím pracovat?Máme 2 malé děti a nechci aby vyrůstala ve strachu, že nám chodí po domě dduchové

Přítel

(Markéta , 11. 7. 2017 20:44)

Dobrý den mám takový dotaz ale i trápení. Minulý rok v únoru přesne 1.2. můj ex.přítel spáchal sebevraždu. Od te doby se mi dějí divné věci.. pár dní po jeho smrti sem cítila ze mi někdo chodí za zády. Byl to příjemný pocit a zmizel hned po tom co jsem se podívala na dveře. Dokonce jsem viděla kourovy stín jak prochází kolem dveří. Jednou v noci sem ležela a zase kolem dveří prochazela syluleta jakoby člověka. Strašně me to za ním táhlo vypadalo jako by zářil energii ja sem nemohla křičet,hýbat se nic ale chtěla sem jit za ním. Vnímala sem jako by se na me díval ale přitom tvář sem neviděla. Jen sem vnímala to jak chodí a kouká na me a říká pojď.. byl zahalen do bílého pláště. Dvakrát prošel kolem dveří a od te doby nic. Jak si tohle mám vyložit?? Kolikrát když sedím v kuchyni cítím ze vedle mě někdo je jen nikoho nevidím. Moc vám děkuji za odpověď a přeji krásný zbytek vecera

Re: Přítel

(Jaroslav Drábek (admin), 12. 7. 2017 11:06)

Dobrý den i vám Markéto.
Vypadá to na první pohled, že jste se ještě nesmířila s jeho sebevraždou a to ho nutí zde dále prodlévat ve vaší blízkosti. Jestli chcete problém osobně zkonzultovat, tak mi můžete zavolat a domluvíme se na postupu opatření, které se dají udělat.

Jaroslav a tým EPRV777

Podivný zážitek

(Scarlet, 29. 6. 2017 18:26)

Dobrý den,
nedávno se mi stala taková podivná věc. Stála jsem na přechodě a najednou jsem uviděla za sebou nějakou mladou paní v bílém oblečení (neviděla jsem ji přicházet - jako kdyby se vedle mne najednou objevila), Usmála se na mne. Zahrnul mne velmi příjemný pocit. V té chvíli, když jsem se rozhodla přejít přes přechod, začala přecházet taky. Když jsem přechod minula, zastavila jsem se, ona taky a znenadání se "vypařila'' (nemohla nikam odejít, protože jsem se ohlédla kam zmizela a nikde nebyla). Je možné, že by to byl nějaký duch nebo anděl strážný? Děkuji za odpověď.

Re: Podivný zážitek

(Jaroslav Drábek (admin), 7. 7. 2017 15:49)

Dobrý den.
Milá Scarlet to co se vám přihodilo nazýváme setkáním druhého druhu kdy se vám objeví Entita někde v inkriminovaném místě a třeba vám zachrání život.
Tým EPRV777

ZVUK KROKU NA PODLAZE

(PETR, 24. 6. 2017 19:00)

Dobry den,obracím se na Vás znovu ohledně vysvětleni jevu.Bydlim sám v byte kde bydleli i moji rodice a uz nekoilikrat brzo rano jde slyset kroky v obyvaku,kde je vrzajici podlaha,takze je tam slyset kazdy krok a chuze, ovsem ráno kromě mne nikdo jiný tam neni a obcas sama od sebe se otevre skrin,hodnekrat to vystrasilo rano i pritelkyni,ktera obcas prespi.Nevite,co to muze byt,duch otce,.ktery se prisel podivat?Neumim jsi to jinak vysvetlit.Dekuji predem za odppoved.

Re: ZVUK KROKU NA PODLAZE

(Jaroslav Drábek (admin), 24. 6. 2017 20:37)

Milý Petře.
Pokud se tyto jevy budou opakovat a zintenzivní jejich akce, tak by se mohlo jednat i o Entity vašich blízkých.
Můžete mi zavolat a uděláme nějaká opatření, nebo výjezd přímo k vám na místo .
Jaroslav a tým EPRV777

Lepí se na mě entity?

(Lucie, 13. 6. 2017 14:56)

Dobrý den,
prosím Vás o názor. Několikrát jsem slyšela a četla, že různé entity se lepí především na citlivé, možná psychicky oslabené jedince. Nevím jak přesně svůj dotaz formulovat, ale myslím, že se mnou není něco v pořádku. Jako bych v sobě měla nějakého "parazita", který mi komplikuje život. Co si tak vzpomínám, už od dětství jsem extrémně přecitlivělá, celý život bojuju s úzkostnými stavy. Někdy více úspěšně, někdy méně. V minulosti mě ty úzkosti i na nějakou dobu paralyzovaly, že jsem nebyla schopná pohnout se z místa, normálně fungovat. Ty nejhorší časy jsou už naštěstí pryč. Nyní mám práci a jsem schopná tak nějak v rámci mezí fungovat. Přesto ještě necítím, že bych měla svůj život ve vlastních rukách. Ty úzkosti stále cítím (i když třeba v menší míře než před lety) a brání mi vést spokojený život. Neberu žádné prášky (nechci brát), měla jsem několik konzultací s psychology, ale můj problém to nijak nevyřešilo. Jako bych se stále točila v nějakém začarovaném kruhu. Jsem často bez energie, mám velké problémy s nerozhodností a odpoutáváním se od lidí. Kdybych to měla popsat na mé současné situaci - bydlím u rodičů, mám práci, která je špatně placená (takže úplné osamostatnění ještě nepřipadá v úvahu) a mám neskutečný problém nechat minulost minulostí (ve svých myšlenkách) - denně myslím na bývalého, se kterým už nejsem několik měsíců a nejsem schopna se od toho odprostit. S rodiči si na jednu stranu nerozumím, ale nemám v současnosti prostředky se od nich odstěhovat. Popravdě se i bojím, že bych to zatím psychicky nedávala. Nerozumím si s nimi, chci svůj vlastní klid, ale na druhou stranu mám panickou hrůzu od nich odejít. V současné práci setrvávám protože mě alespoň trochu odvádí od destruktivních myšlenek a vydělám si na své potřeby (mám vysokou spotřebu cigaret, nedokážu bez nich fungovat). Přestože cítím, že tato práce není (z dlouhodobého hlediska pro mě), nemám sílu to nějak změnit. Energii mi ubírají intenzivní myšlenky na bývalého, nedokážu se přes to přenést. Měla jsem to tak u všech předchozích vztahů. Přijde mi, že to, přes co se ostatní přenesou během pár týdnů, mě trvá strašně dlouho, třeba rok a během té doby hrozně vnitřně trpím a to se projevuje ve všech oblastech mého života. Pak po dlouhé době většinou přijde nějaký impulz, který mi vlije energii do žil (většinou to bývá nový vztah - založený na vášni a fyzické přitažlivosti). Třeba měsíc, dva, tři je vše v pořádku, mám najednou spoustu energie, je mi líp, líp se mi žije, cítím se nějakou dobu šťastná..Jenže nikdy není v mých silách to udržet. Pak to skončí, cítím se strašně. Psychicky i fyzicky oslabená, utápím se v melancholii a nemám sílu ani náladu navazovat nové známosti. Když už se k tomu násilím přinutím, stejně jsou to většinou jen povrchní vztahy, protože nejsem schopna, něco mi brání žít naplno teď a tady. Takhle je to pořád dokola, začarovanej kruh. Často se mi mění nálada, přepadají mě různé emoce, nemám energii, nedokáže se plně soustředit, jsem nerozhodná, přepadají mě vzpomínky na minulost, melancholické stavy a úzkosti. Občas mě trápí i nespavost, sem tam noční můry - i když ty jen občas. Říkala jsem si, jestli za tím není nějaká rodinná karma, dědičnost nebo něco takového...matka mého otce byla úzkostlivá a přecitlivělá, strýc i jeho syn (můj bratranec) trpěli na deprese a oba v mladém věku spáchali sebevraždu). Já tedy sebevražedné myšlenky nemám, ale jak bych to nazvala - strach ze života, z budoucnosti, s ohledem na ty úzkosti a vše co s nimi souvisí. Tak se Vás chci zeptat, je možné, že v tomhle začarovaném kruhu mě drží nějaké entity, že mě ovlivňují v mém chování, prožívání věcí a prohlubují ty stavy? Že mi "něco" ubírá energii a brání žít spokojený život? Jak vůbec poznám, že jsem případ pro psychiatra nebo mi tohle působí něco neviditelného? Nevím sice, jestli mi s tímto dokážete poradit, ale budu vděčná za Váš pohled na vec a názor. Děkuji

Re: Lepí se na mě entity?

(Jaroslav Drábek (admin), 24. 6. 2017 20:34)

Milá Lucinko.
Začal bych tím, že máte nízké sebevědomí a nevěříte si. Nesváděl bych to na ENTITY ale na to že jste velice citlivá bytost.
Jestli chcete tak jsem ochoten vám pomoci.
Můžete mi zavolat na 723039250 a probereme to.
Chce to najít novou cestu pro vás nic víc.
Jaroslav


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »