Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 15.07.2019

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poděkování DANIELA DaNIELA

(Jaroslav Drábek , 22. 11. 2017 17:54)


‎Daniela Daniela‎ pro Paranormální jevy...777
20 listopad v 17:36 ·
Poděkování...Me velké poděkování patří panu Jaroslavovi Drabkovi...dnes mi obětoval 40 minut svého času velice milým vlídným a lidským pristupem...vysvětlil mi z jakého důvodu se děje určitá věc a že vlastně vše je úplně jinak...pane Jarku moc vám děkuji za váš přístup a vaší ochotu a hlavně lidskost...všem pana Jarka vřele doporučuji ale zvažte urcite věci a nevyděste se co mi napovidala kartarka...vše co mi pán Jarek řekl ma souvislost a zapadá do sebe...moc krat děkuji za ochotu a věnovaný cas pane Jarku a za pomoc...

Re: Poděkování DANIELA DaNIELA

(Jaroslav Drábek, 23. 11. 2017 16:38)

Děkují i ostatní.
Milena Krejbichová Popovidani s takovym clovekem jako je pan Drábek je vzdycky radost.
To se mi líbí · Odpovědět · 5 · 22 hod
Odebrat
Denisa Kangas
Denisa Kangas Též se přidávám k poděkování. Pan Drábek za vším nevidí paranormální jevy a nejdřív se snaží najít logické vysvětlení. Ať to bylo jak to bylo, je to pryč díky jeho radám a jsem za to vděčná. Děkujeme :-)
To se mi líbí · Odpovědět · 3 · 22 hod
Odebrat
Jana Prochina
Jana Prochina Mohu se připojit a říci jen to to,že nejdříve se podívá a vyloučí vše ostatní co má logické vysvětlení a potom v klidu dokáže odpovědět,vysvetlit,poradit,uklidnit a pochopit věci ostatní.Nemluve ó tom jak je to úžasný člověk,měla jsem tu čest ho poznat osobně a jen chvílemi jsem neměla pusu od ucha k uchu,je vtipný vstřícný a přátelský

Nevim co mam delat

(Dominika, 10. 11. 2017 23:54)

Dobry den,, doma mame " neco" a dikybohu ted je to v utlumu,, ale vim a citim, ze tu stale je! Pred rokem se doma stavali divny veci, zacinalo to kvetinovou vunni ,, posouvani kytek, ramecku s fotkama, huceni v usich,,, myslela jsem si ze jsem blazen! Az 1 dne jsem sedela v obyvaku koukam si v klidu na tv a znice nic se v mistnosti zmenila energie tak moc ze jsem vedela na 1000% ze se neco stane! Vedle gauce je kytka ktera se sama pohnula coz sem myslela ze se p****u strachy . Muj 6 smysl mi rekl at se kouknu smer predsin s to sem nemela delat,, videla sem jasne takovou sedobilou postanu co se rychle ukazala a zas rychle zmizela typla bycj to na nejakou zenu , ci slecnu,,, videla sem si 2×,,, po 2 me vystrasila kdyz sem myla nadobi vyjukla na me pres zaves z chodby kdyz sem myla nadobi a to sem myslela ze umru!! Bala jsem se ve svym.vlastnim.byte. Beruska ( muj pes) vrcela, kroutila ocasem do orazdnyho mista ,, vycitim tu energii vzdy mam husinu po celym tele, slzy mi oci,. Ted je to v klidu, ale v predsini musim mit rozsviceno jinac sem nervizni a zavreny dvere do loznice , jedine v mem pokoji je klid nechspu to. A vubec nechapu co odeme potrebuje nebo chce. Unas v rodinne nikdo neumrel..a dokonce 1 jsem zahledla v okne kdyz sem sla do prace nikdo nebyl doma,, v mem okne sem videla ze nekdo stoji v kuchyni! Strasnej pocit se vracet po odpoledni domu ... uz sem si na to zvykla , ze tu proste je 3 spolubydlici. Jen nechapu , ze zniceho nic se stalo to co se stalo,, byla sem s toho tak zoufala, ze jsem si koupila plno knizek, ruzny info na netu, i sem si vyhledala lidi co maji dar snima komunikovat,, bylo mi receno, ze si mam pratelsky privolat To co je doma a poprosit at odejde,, jenze na to nemam koule. Obcas mam divny sny, ze prozivam zivot mrtvych v jejich dimenzi a casu kdyz zili. Nejhorsi, ze si ty sny pamatuji a srotujemi dej. Ted sem si jeste vzpomela, parkrat tu citim.jakoby schnilou cibuli Tak snad tu nemam 2 entity.

Re: Nevim co mam delat

(Jaroslav Drábek , 22. 11. 2017 18:05)

Dobrý den Dominiko.
Podle toho co ,píšete se může jednat o paranormální aktivity Revenantů.
Rozhodně s nimi nedoporučujeme komunikovat a jakkoliv je provokovat.
Pokud chcete nějaká opatření rádi vám poradíme podle našich osvědčených zkušeností s tímto druhem Entit.
Můžet nám i zavolat na 723039250

Jaroslav a tým EPRV777

Rada

(Simona, 4. 11. 2017 9:40)

Dobry den.....uz od mala sme meli zazitky s duchama, dedecek delal hrobnika, takze chuze po pude , nebo kroky na schodech az po septani mrtvych na to vse jsme zvykli......odstehovali sme se jako velky do Cesky republiky , doted sme bydleli v podnajmech a ted sme si koupili domecek. Bohuzel se nam i tady stavaj ruzny veci.....bratrovi mluvil cizi hlas septem uprostred noci do ucha v nejakym zvlastnim jazyku....obcas sme videli jak kolem prosla silueta, mamka se vzbudila s modrinpu ve tvaru otisku prstu na ruce a do dnesniho rana se mne neco snazilo zmocnit. Lezela sem na boku a mela sem zavreny oci, nakednou sem citila nad sebou ne moc dobrpu energii rikala sem si neotvirej oci a v tom to zaclo, zmocnilo se mne treseni nemohla sem zavolat a nemohla sem se hybat, citila sem jakoby se mne od zad snazilo neco veclat do tela, jelikoz sem nemohla mluvit rikala sem si v hlave ze to nepustim pak sem se zacla modlit a prestalo to cele to trvalo asi pet minut mozna do deseti minut.....jsme vychovavani tak ze verime ze ke i dobrp i zlo...todle bylo pro mne ale zvlastni....myslela jsem si ze se snazej dostat cloveka kteri je slabsi. Kteri nema kamaradi nebo kteremu se hrouti zivot....

Re: Rada

(Jaroslav Drábek , 22. 11. 2017 18:01)

Dobrý den Simonko.
Je vidět na první pohled že jste s duchy ve styku od malinka díky vašemu dědečkovi ale neznamená to přece že by jste se měla něčeho bát. Pokud budete potřebovat, tak mi můžete zavolat a probereme tuto situaci.

Jaroslav Drábek EPRV777
723039250

prosím o teoretickou radu

(lucka, 3. 11. 2017 9:47)

Dobrý den,

zajímalo by mě, zda se revenanti (popřípadě démoni) mohou při pobytu v kontaminovaném prostředí na člověka nalepit a dále tak ovlivňovat jeho život (halucinace,zlé zny, zjevení až třeba samotné posednutí dané osoby). Jak se takového prokletí pak zbavit? Nějakým rituálem (exorcismus?). Popřípadě, pokud máte třeba nějaký zdroj, kde toto nastudovat, chystám krátký film o této problematice a ráda bych měla co nejpřesnější informace. Velice děkuji za odpověď.

Re: prosím o teoretickou radu

(Jaroslav Drábek , 22. 11. 2017 17:56)

Milá Lucie.
Pokud máte nějaké dotazy k této problematice, můžete mi zavolat a prodiskutovat to.
723039250
Jaroslav Drábek EPRV777

Bydleni

(Sarka, 28. 10. 2017 10:19)

Bydlim s přítelem skoro na samotě v dome , a když tam dojdu jsem tam sama jsem nervózní, bojím se tam být , tmy, cítím velký nátlak na mě , už jsem to nechávala čistit ten dům 2 krát ale chvíli klid a opět broušení noze , nebo koše se mě otevírají, nakonec mě paní řekla ze se ty entity lepí na mě a ze je v dome energie bývalé partnerky mého pritele která nám to nepřála co s tím mám dělat? Už to tam nemůžu vydržet teda psychycky je to náročné dekuji za odpověď sarka

Re: Bydleni

(Jaroslav Drábek , 1. 11. 2017 17:06)

Dobrý den Šárko.
Už to je podivné to co vám paní řekla.
Může se jednat o aktivitu Revenantů s určitým záměrem ale také o změny v podloží domu a další anomálie.
Můžete se obrátit na nás, pokud budete chtít tento problém řešit.
Rádi vám pomůžeme.
EPRV777@seznam.cz
723039250 do 20.00
Jaroslav a tým EPRV777
Vše napište do emailu

Jezdec

(Patrik, 8. 10. 2017 12:58)

Zdravim ja mam takovy problem...obcas (v posledni dobe uz vice) mám sny ze jsem jednim ze 4 jezdcu zkazy, konkrkrétne "Utrpení". Těd nedávny utok v Las Vegas, tak ja na nej pohlizel z hora, nebo to je horsi 11.zari 2001 (v te dobe mi bylo 5mesicu) a ja to vidim jako vzpominku ze jsem i se svym konem stal na strese letadla a vleteli jsme primo do jedne z budov....docela me to desi a nevim jestli je to jen vyplod me fantazie ci co.. a chci zjistit proc se mi to deje ma to nekdo stejny? Je to vubec mozný nebo je to jen vyplod me mysli? ....ale jinak predem dekuji za rady.

Re: Jezdec

(Jaroslav Drábek , 22. 10. 2017 14:11)

Dobrý den Patriku.
Byl jste vybrán ke zvěstování toho co přijde v budoucnu.
Máte zvláštní dar a schopnosti nahlížet do budoucnosti.
Využívejte tohoto daru a informujte ty kteří mají uši.

demon

(Vaclav, 3. 10. 2017 0:33)

Dobry den..Odmalicka vidim duchy...Bydlim v pronajmu a okolo 3 rano jsem se probudil.Sel zavrit okna,takze jsem se pri tom probudil a nebyl jsem uz v polospanku.Pote jsem si lehl a za par vterin me neco chytlo za nohy vstoupilo to do me od nohou a nad hlavou se to zjevilo jako to nejvetsi zlo co snad existuje..neco jako treba z pana prstenu takovy ty entity v kapich...Vedle me na zemi spal pes..Na posteli pritelkyne a nikoho to nevzbudilo jako kdybych byl v nejakym vakuu....strasne jsem rval,protoze me to drzelo a byl jsem v kreci ruce nahore...smalo se mi to,protoze to vedelo,ze mam strach...Po par vterinach to pomalu odletelo do obyvaku a ja si oddychl a nechtel uz nikdy zavrit oci....probudil jsem pritelkyni rekl ji to...ona ma tvrde spani .Po par minutach usnula ,ale jakmile zavrela oci stalo se ji uplne to stejne co me ,tak jsme se museli sebrat a odjet ....Dekuji za odpoved Vaclav

Re: demon

(Jaroslav Drábek , 22. 10. 2017 14:07)

Dobrý den.
Psáno jest Čím se zabýváš tím skutečnější to činíš!
Vaše poznatky vycházejí z vašeho nastavení. Už přezdívka Démon je pozváním temné stránky. Čili bych vám doporučoval změnit myšlení a váš zájem o tuto problematiku, pokud ještě je čas!

Jiné bytosti kolem nás

(Viky, 23. 8. 2017 8:51)

Dobrý den. Lidem ve svém okolí se svěřit nemůžu, považovali by mě za blázna. Jaký názor tu máte na převtĕlování andĕlů, UFO či nĕkoho blízkého zemřelého zpĕt k nám na zem? Vůbec nevím co si mám myslet jsem z toho rozhozená. Ve zkratce, mĕla jsem 5 let přítele který mě neskutečnĕ trápil, skončila jsem kvůli nĕmu aż na psychiatrii. Poté se zničeho nic objevil on. Podotýkám, že přesto, jak byl na mĕ bývalý přítel zlý, byla jsem na nĕm závislá. Ukončit s ním vztah pro mĕ bylo nepředstavitelné. Až dokud jsem nepoznala JEHO. Úplný opak mého ex. Tenhle je klidný až to kolikrát není přirozené. A spoooustu dalšího. Nemohla jsem na nĕj už přestat myslet. Jako by mi byl souzený. Alespoň v tu dobu jsem to tak cítila. Najednou pro mĕ nebyl problém skončit vztah se zlým bývalým. Teď k vĕci - včera v noci jsem se probudila, jak nejsem na své stranĕ postele, ale místo přítele. Zazmatkovala jsem a pak byla najednou zas ve svém těle. Ok, mohl to být sen, či spánková paralýza. Druhý den můj přítel šel do práce. Bydlíme v paneláku ve třetím patře. Když jede výtah, je to kolikrát na delší dobu, než jít pĕšky. Ale i pĕšky velmi rychlým krokem mého přítele který mĕří skoro dva metry, mu to vždy trvalo minimálnĕ 8 vteřin a slyším vždy rány jak doslova skáče ze schodů :-) Už jsem byla vzhůru, když ráno mĕl odejít. Lehla jsem si, on práskl dveřmi a já se jen natáhla pro nabíječku k posteli (otázka sekundy, dvou) a už jsem slyšela kašlat svého přítele před barákem. Říkala jsem si, že je blbost, aby sešel za vteřinu či dvĕ dolů, takže jsem se šla k oknu přesvĕdčit. V tu ránu mi bylo na omdlení. Byl asi 50 m od baráku. Volala jsem mu ať se vrátí nahoru. Řekla jsem mu, že jsem znepokojená, co se právĕ stalo. Že není človĕk, ale andĕl, mimozemšťan, či můj převtĕlemý strýc. Můj strýc byl vĕkový vrstevník jako já a má sestra. Babička mĕla maminku v 17, brzy a jeho už ve starším vĕku. Brali jsne ho jako bráchu. Zemřel v 16, strašnou smrtí. Zabil ho jeho známý. Nĕkde jsem četla, že duše zemřelého se může vrátit mezi nás, kolikrát i do stejného vĕku, ve kterém zemřeli. Nevím, co je na tom pravdy. Duše je u vás jako váš známý, kamarád, soused... vy cítíte, jako byste ho už znali. Zvláśtní je, že každý normální partner by se vám buď vysmál nebo vás odsekl, že jste nejspíš blázen. Můj přítel ale po mém udeření stál klidnĕ a mlčel.. Jen mĕ chytl za ruku a díval se mi do očí a jen mi řekl, že nechal zavřené dveře v obýváku tak jsem nemohla slyšet jak dupe. Ale oni otevřené byly. On nedupal a doslova se teleportoval. Celý život mu lidi říkají, že je jinej, divnej. Já jsem za celý živor nikdy tak zvláštního človĕka nepoznala, to mĕ ale na nĕm právĕ přitahovalo. On vůbec ani neřeší co bylo či bude. Žije teđ a tady. Nemá žádné plány on sám vždy o sobĕ říká, že není normální. Ani nemívá emoce. Přijde mi kolikrát svým ledovým klidem a lhostejností ke všemu, že až provokuje. Kolikrát už jsem vztah kvůli tomu chtěla i skončit, zrovna včera. Šplouchá mi na maják, nebo se něco ,,děje''? Ještĕ mi hodnĕkrát řekl, že od 10 let se zmĕnil, že už to není on. Dĕkuji moc za odpověď

Re: Jiné bytosti kolem nás

(Jaroslav Drábek (admin), 15. 9. 2017 18:17)

Děkujeme za zajímavý příběh. Je to prazvláštní dílo náhody? Nebo jen vaše prožitky zaznamenané v životě.
Věřím vám a co ostatní pište komentáře.

Poděkování a uznání.

(Jan Kupčík, 12. 8. 2017 12:04)

Vážený pane Drábku,
reaguji na článek z časopisu Záhady č. 7.
Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši vysoce záslužnou práci.
Do roku 1990 jsem byl dlouhodobým členem psychoenergetické laboratoře prof. Kahudy, se kterým jsem se velmi dobře znal. Pro pana profesora a dr. Rejdáka jsem organizoval ještě za socialismu ( 1984 - 1989) velmi populární přednášky v Hradci Králové, o které byl velký zájem a kterých se zúčastňovaly tisíce lidí. Byl jsem též žákem pana Touška, které jsem jsem přes 30 let navštěvoval v Zámrsku. V roce 1983 jsem se zúčastnil mezinárodní konference o psychotronice v Bratislavě.
Z toho vyplývá, že nepochybuji o ničem, o čem se v uvedeném článku zmiňujete.
Snad jen - uvedenými jevy se buď současná věda nezajímá nebo jde o přírodní zákony, které jsou ještě nepoznané. Duch člověka je multidimenzionální, nicméně v běžném životě se tato skutečnost u 99% populace prakticky ničím neprojevuje ( kromě výjimečných situací). Uznávám, že entity z vyšších dimenzí - navrátilci, démoni - mohou člověka za určitých podmínek ovládnout a pak kromě exorcizmu zřejmě neexistuje jiný způsob, jak věc navrátit do normálu.
Nicméně objeví-li se jen některé ze sedmi známek démonické posedlosti - může to být příznakem, že dotyčný člověk může mít výjimečné vlastnosti a schopnosti. V těchto případech by byla užitečná metodologie, jak s pomocí takového člověka - samozřejmě tak, aby nebyl ohrožen - dospět k novým informacím viz např. spící prorok Edgar Cayce ( např. pro léčku některých nemocí, informací o světě a jeho zákonech apod.). Vzhledem k tomu, že u nás neexistují vědci pro tuto oblast, bylo by užitečné vytvořit základnu, alespoň pro ty odborníky, kteří by mohli v této věci pomoci.
Na závěr - vystudoval jsem mj. Fakultu filmovou a televizní - takže to umím s kamerou. Pokud by bylo třeba něco zdokumentovat např. v naší oblasti ( královéhrecký, pardubický, středočeský kraj), pak jsem Vám k dispozici, budete-li mít zájem.
Srdečn Vás zdraví
Jan Kupčík
Hradec Králové

Re: Poděkování a uznání.

(Jaroslav Drábek (admin), 12. 8. 2017 12:05)

Dobrý den i Vám.
Děkujeme vám za váš dopis, hřeje nás u srdce vaše poděkování.
Tým EPRV777

Zmocňovalo se mě to nebo to mnou prošlo?

(Karolína, 1. 8. 2017 13:47)

Dobrý den, nějakou dobu chodím s přítelem, který bydlí přechodně u rodičů ve starém domě. Špatně se mi tam spí, když tam občas jsem. Včera jsme se tam sešli s přítelem a jeho rodiči. Bavili se o různých věcech a pak přišla řeč na paranormální jevy a zvláštní věci, které se nám stali. Bylo mi řečeno, že se v domě objevuje paní, která má na sobě černou kapuci. Prý jí dříve viděly děti. Přítel přiznal, že se mu tam také špatně spí a usíná. Večer jsme šli spát a já se snažila na to nemyslet. Ráno přítel ve čtyři hodiny odešel do práce a já pokračovala ve spaní. Kolem páté hodiny jsem se probudila a přemýšlela o tom, co jsem se včera dozvěděla. Když jsem zase pomalu usínala, z ničeho nic jsem sebou začala škubat, jako by něco do mě vstoupilo a začalo se mě to zmocňovat. Trvalo to cca tři sekundy a pak mě polila zima a husí kůži jsem měla po celém těle. Musela jsem z baráku odejít. Měla jsem strach co by mohlo následovat. Bojím se tam teď spát. Můžete mi prosím pomoct a vysvětlit mi to. Děkuji

Re: Zmocňovalo se mě to nebo to mnou prošlo?

(Jaroslav Drábek , 7. 8. 2017 14:56)

Dobrý den Karolíno.
Vaše zážitky s postavou v černé kápi, odpovídají zřejmě aktivitě Revenanta který se zde může vyskytovat z minulosti. Tyto bytosti nemrtvých se mohou tímto způsobem projevovat. Nepanikařte a hlavně se nesnažte tuto bytost jakkoliv kontaktovat.

Můžete nám zavolat pro předběžnou konzultaci.

Jaroslav Drábek 723039250 denně jen do 20.00

Rádi vám pomůžeme s trvalým řešením a opatřením.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »