Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 15.07.2019

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dalsi pribeh...

(Anezka, 27. 3. 2018 17:19)

Kdyz mi bylo zhruba 16 let,ja,moje sestra a nase nejlepsi kamaradka jsme travili hodne casu v lese a rybniku nedaleko naseho domu.V lese jsme temer ,, vyrostli"..Jednoho letniho prazdninoveho podveceru cca kolem 19 hod jsme sli jako tradicne na prochazku do lesa.Asi po 5 minutach cesty lesem jsem si vsimla,ze vchazime do mirne zatocene zatacky a z
obou stran se smerem do stredu cesty pomalu z obou stran zene bila mlha.Okamzite jsme z pomyslne brany udeli krok zpet a rekla jsem holkam,ze musime rychle pryc.Kdyz jsme se rozbehli,kamaradka spadla na zem.Rekla jsem sestre,at zastavi a pomuzeme ji.Kdyz
jsme ji zvedali,zaclo se kolem nas strilet.Chytili jsme se za ruce a bezeli smer ven z lesa.Celou dobu na na nekdo strilel jak vysinuty.Kdyz jsme byly v pulce cesty
ven,vsimla jsem si po sve prave strane siluetu osoby celou v cernou.Bezel ve stejne linii jako mi,ale mezi stromy nekllik metru od nas.Domnivam se,ze to byl muz,ale dukazy nemam.Kdyz jsme vybehli ven,strileni na chvilku utichlo.Byla jsem jedinna,kdo si osoby vsiml.Od te doby byly slyset z lesa vystrely dlouho do
noci.Nikomu jsme to nerekli.Jen vim,ze zbran jsem nevidela a osobe do tvare tez ne i pres to,ze osoba
nebyla tak daleko,aby se nedala rozeznat.Nikdo si ten
vecer ani z dospelych obyvatel nedokazal vysvetlit
nekonene vystrely ze zbrane tolik hodin.Ani hajny
nevedel,ze by se konal hon na zver a vsichni se schovali domu...Od te doby jsme uz nikdy do lesa nesli...

Dotazy skeptika otevřeného existenci nadpřirozena

(Karel, 26. 3. 2018 12:39)

Dobrý den. Jsem skeptik, ale skeptik otevřený možnosti existence určitých věcí mezi nebem a zemí.
Sice nevěřím v numerologii, astrologii, schopnosti věštit z karet, a za podvod většinou považuji i lidové léčitelství, ale na základě vlastních zkušeností a svědectví několika blízkých, věřím, že určité „nadpřirozené“ entity existovat mohou.
Nemám zážitky, které bych považoval za jednoznačný důkaz existence, ale jedná se o případy, u kterých cítím, že mě „přirozené“ vysvětlení příliš neuspokojuje. V dětství jsem na rozhraní mezi spánkem a probuzením dvakrát zahlédl neznámou postavu v místech, kde neměla co dělat a toto pozorování bylo doprovázeno mou velice omezenou schopností pohybu a neschopností mluvit. Sice se mohlo jednat o spánkovou paralýzu doprovázenou halucinací při probouzení, ale takové zážitky prostě člověka trochu nahlodají, obzvlášť když od přátel a příbuzných, které považuje za důvěryhodné, slyší o pár dalších případech, které působí ještě podivněji. Nikdo z mých známých sice nemá zážitky, kde by ho paranormální jevy dlouhodobě obtěžovaly, nebo snad přímo ohrožovaly, i tak se v některých případech jedná o velice podivné zkušenosti.
Po dětství jsem v oblasti nadpřirozena osobně nezažil nic, nepočítám-li občasné podivné zvuky, které nejspíše mají přirozený původ, občasné „mrazení“ a občasné špatné pocity na určitém místě, které asi mohou mít původ v působení vnějších podnětů na psychiku.
Co se týká paranormálních jevů, nikdy jsem se aktivně nepouštěl jakýchkoliv experimentů, s výjimkou pokusu v dětství hledat „patogenní“ zóny, a nehodlám pokoušet se experimentovat s entitami. Mám z toho určitý respekt. Můj zájem se omezuje na to, že si občas něco přečtu, nebo se podívám na nějaké video. Váš tým na mě působí jako zástupci té důvěryhodnější části lidí zabývajících se nadpřirozenem. Měl bych tedy na Vás několik dotazů.
1)Kde se bere teorie kolem klasifikace entit? Předpokládám, že nikomu se nezjevil bůh, anděl, nebo jiná bytost, která by mu vyjevila pravdu. I když připustím, že nejrůznější entity mohou existovat, co tvoří základ pro jejich klasifikaci? Pouze zkušenosti lidí, kteří se setkali s jejich projevy a dáváním těchto zkušeností do souvislosti s historií daného místa?
2)Ačkoliv se věda k paranormálním jevům staví dosti arogantně spíše než zdravě skepticky, i mezi vědci existují jedinci otevření skeptickému zkoumání paranormálních jevů. Jak si vysvětlujete, že se zatím nikdy nepodařilo prokázat paranormální jev či schopnost v kontrolovaných „laboratorních“ podmínkách i když existují iniciativy, které lidi k demonstraci paranormálních schopností za kontrolovaných podmínek vyzívají a nabízejí lákavou odměnu za úspěch?
3)Jaký případ paranormálních jevů, ať už v ČR nebo zahraničí, který znáte, byl v historii nejlépe zdokumentován a nabízí nejvíce důkazů relevantních i z pohledu dnešní vědy, kriminalistiky, záznamů v policejních či soudních spisech atd.? Víte o nějakém kriminalistickém případu, který by policie uzavřela s vysvětlením, že se jedná o působení neznámé síly či entity, která nemá původ v našem materiálním světě?
4)Jaký máte názor na americké pořady založené na svědectvích a filmovém ztvárnění typu „A haunting“ nebo „Paranormal witness“? Z mého pohledu většina případů nepůsobí příliš důvěryhodně, a myslím, že i kdyby některé z příběhů měly reálný základ, scénáristi případy hodně nafoukli kvůli divácké atraktivitě. Připadá mi, že děj je obvykle vschematický: Rodina se přestěhuje do domu či bytu, který se na první pohled jeví jako jejich dům snů a o kterém mnoho neví. Nejdříve začnou nenápadné náznaky, že něco není v pořádku. Jeden z rodiny nebo party přátel je obvykle velký skeptik a jevy se mu zatím vyhýbají. Jevy se postupně stupňují a dosáhnou intenzity, kdy rodinu ohrožují na zdraví a životě a nakonec uvěří i ten skeptik. Rodina buď s pomocí duchovních či jiných lidí problém vyřeší, nebo se po pokusech o řešení a chvilce zdánlivého klidu entity stanou ještě násilnějšími a rodina se odstěhuje.Re: Dotazy skeptika otevřeného existenci nadpřirozena

(Jaroslav Drábek, 27. 3. 2018 13:38)

Vážený pane Karle.
Pokud chcete tyhle informace co vás zajímají, máte skvělou pžíležitost nás navštívit na některé z našich přednášek, například 18.05.2018 v Mariánských lázních kde se vše dozvíte

Jinak vždy když se setkám s nějakým skeptikem, tak si vzpomenu na film s Bolkem Polívkou Kurva Hoši Gutentag s tou scénou.
Doktorko Vy ste doktorka? A věříte v Boha?

Takže kdo hledá nalezne.

Jinak je možná osobní konzultace s námi.
Tel 723039250

Jaroslav Drábek

Re: Dotazy skeptika otevřeného existenci nadpřirozena

(Karel, 27. 3. 2018 16:37)

Tuto filmovou hlášku mám velice rád. :-)
Ale pod pojmem skeptik myslím někoho, kdo o věcech kriticky přemýšlí, ne někoho, kdo automaticky odmítá všechno, co zavání paranormálnem. V existenci paranormálních entit minimálně částečně věřím, nebo spíš to, co nám předkládá věda, mě nepřesvědčilo o jejich neexistenci. Nechci vás otravovat jen kvůli pouhé zvědavosti. Ale kdybych v budoucnu narazil na problém, který bych si nedokázal vysvětlit jinak než jako přítomnost entit, nejspíš bych se obrátil právě na Vás.

Krasny den vsem ;)

(Anezka, 27. 3. 2018 15:36)

Dobry den,bylo mi tehdy 13 let.Jsem z rodiny verici a mam 7 sourozencu,ja jsem nejstarsi.Jeden vecer me ze spanku budil pronikavy plac ditete.Chvili jsem lezela,ale kdyz se nikdo jinny z clenu cele rodiny nemel k tomu,aby vstal a sel k diteti,sla jsem tedy ja.Uz jsem nemohla vydrzet ten pronikavy plac.Presla jsem z detskeho pokoje pres loznici a do obyvaku.Kdyz jsem prisla k postylce,dite klidne spalo.Myslela jsem si,ze nez jsem prisla,tak usnulo.Vratila jsem se tedy do postele a snazila se usnout.Naproti stene u postele bylo okno a poulicni lampa vrhala stin zaclony.Kdyz jsem oci otevrela byl na stene obrys postavy.Obratila jsem se tedy a u moji postele stala postava v bilem plasti a tvar hlavy byl sedy a kulaty.Pamatuji si na odevu 3 velke tmave knofliky.Ani nevim proc,ale v klidu jsem ulehla a porad se divala na postavu stojici vedle me postele.Citila jsem se velmi klidne,byla jsem stastna a spokojena.Ani nevim po jake dobe zacla postava zrnet jako obrazovka na televizi bez signalu a programu.Stale jsem postavu pozorovala a pak se od hlavy zacla ,,sypat" smerem dolu do hromadky.Ta pak behem chvilky zmizela pryc.Kdyz mi doslo co se stalo, dostala jsem panicky strach.Na hodinach tehdy bylo 03:00 hod.Do rana uz jsem neusnula.Rano jsem to rekla rodicum,ale ti se na me strasne rozzlobili a kriceli,ze jen strasim ostatni deti.Od te doby jsem nesmela nic rict.Do svych 19 let jsem trpela mlcky nekolikrat do tydne ,,spankovou paralyzou" nekdo tomu rika zalehnuti duchem nebo jsem potaji odchazela z postele a do rana spala v sede u stolu v kuchyni pri svetle,abych nemusela mit strach.Od te doby mam panicky strach ze tmy...Z domu jsem odesla hned po maturite.

duchove

(anna, 21. 3. 2018 19:15)

Dobry Den
Mám , dotaz bydlime s přítelem a s dětmi v rodinem baraku
od ty doby syn vidí naky stary pár lidi ktery tam kdysi bydleli...
začínali se mám přesouvat věci a kdyz se zeptam syna kdo to byl tam mi nato odpoví to byla ta stará paní.
Děkuji za jakou koliv odpověd

Re: duchove, aby jsme mohli najít společné řešení

(Jaroslav Drábek na 723039250, 27. 3. 2018 13:30)

Milá paní Anno.

Pokud se vám přesouvají předměty, tak to svědčí o zvláštních aktivitách a chtělo by to bližší konzultaci, aby jsme mohli najít společné řešení tohoto problému.

Zavolejte nám 723039250
Nebo napište.

Tým EPRV777

Babicky byt

(Míša B. , 23. 3. 2018 6:26)

Dobrý den, ráda bych znala Váš názor a vysvětlení o co se jedná, nebo co se vlastně děje. V bytě babicky před cca 27lety zemřel na mrtvici můj děda. Údajně jsem ho našla já tehdy dvouletá, nepamatuji se. V tomto bytě i před 13lety umrela prababicka, maminka babicky na stáří. Před týdnem v tomto bytě zemřela i babička, u které když jsme věděli, že smrt přichází se začali v bytě dít pro nás docela strašidelné věci.. V noci zvuky soupajiciho nábytku, praskaly žárovky, vypinala kaminka, citelne ochlazení, strejda videl dokonce v noci jakysi černý kulatý levitujici utvar, kouli. Černá ruka ho chytla za ruku a nechtela ho pustit, když se zeptal kdo to je slysel pry jmeno Kilian. To same se nezavisle stalo mamce, take to jmeno. Když ještě mohla babička mluvit, rekla, ze takove věci se tam děli běžně. Myslíte, že nám hrozí nějaké nebezpečí? Nebo co se tam vůbec děje? Máme byt vyklizet a pak prodávat. Nikdo z nás tam nechce samotný chodit. Děkuji za odpověď.

Re: Babicky byt

(Jaroslav Drábek, 27. 3. 2018 13:23)

Dobrý den i vám.

Myslíme si že se nemusíte ničeho obávat.
Byt stačí vyčistit a babičku odvést do světla.
Můžete nám zavolat pokud chcete.
723039250

Tým EPRV777

Zkušenost se zlými duchy

(Jarmila Libercová, 14. 3. 2018 13:35)

Dobrý den,
chci se s vámi podělit o mé zážitky.
S těmito aktivitami mám docela rozsáhlou zkušenost, dá se říci, že sem měla tu smůlu vytvořit si živou zkušenost s určitými entitami, jak tyto bytosti nazýváte vy. Celé dětství v bytě, ve kterém jsem žila 20 let se objevovaly paranormální jevy typu - klepání, bouchání, ztrácení ostrých nožů, temné postavy, které se daly vidět, napadání v reálném životě (škrábance, modřiny) i ve snu. Příčinou bylo praktikování okultismu dvou osob, které obývali tento byt. Šlo o praktiky a zotročující víru v horoskopy, pravidelné docházení ke kartářce i čtení z ruky a věštění z karet nebo kyvadélka, které praktikovala dotyčná osoba. U druhé osoby šlo o přímou komunikaci se Satanem (což je vždy nebezpečné, s komunikací totiž s těmito duchy navazujeme vztah), také rituály jemu zasvěcené. Byt byl naprosto zamořený těmito duchovními svinstvy. Jediné, co pomohlo, byla víra v Boha a v moc Ježíše, který ve svém jménu vyháněl démony. Kolikrát mě v noci škrtila temná bytost, že sem se nemohla hýbat ani mluvit; ale jak jsem zmínila v duchu jméno Ježíše, hned a jedině tehdy to všechno ustalo. Po promluvě s knězem, který dal dům vysvětit, vše ustalo. Ještě jedna zajímavost. Většinou jsem kromě temné bytosti vídala malé děti, které mě někam roztomile lákaly... po pár letech mi došlo, že tahle občasná zjevení malých dětiček nejsou nic jiného než zlí duchové - démoni, kteří skutečně existují a jejich snahou je to, aby si vytvořili vztah s člověkem, aby z něho mohli vysávat jeho energii a aby dotyčný dělal, co po něm démon chce. Jednou mi řekla ta malá holčička - podej mi to, potřebuji to - a ukazovala na příborník, kde byly nože. Nože se pak po bytě i různě pohybovaly. Věřím proto tomu, že většina těchto popsaných entit, které jsou většinou lidského původu, nejsou nic jiného než démoni, kteří na sebe berou různé podoby, aby lidi klamali, protože oni si v klamu libují, a věřte, že sem to zažila. ...
+

Re: Zkušenost se zlými duchy

(Jaroslav Drábek, 27. 3. 2018 13:20)

Věříme
Tým EPRV777

Černá postava s Kapi a krvavé rudyma očima

(Honza, 14. 3. 2018 22:26)

Zdravím vas mám celkem veliký problém už od mala vidím postavu , černou postavu s rudyma očima .. Tato postava na me mluví , říká co mám dělat abych žil spravne dokonce mi zřejmě předala schopnosti které nemám plně pod kontrolou chci se zeptat kdo a co to je a co asi ode me chce .. První to byla obří mlhovina černá a červenýma ocima to bylo v 4-5 letech a v 10-11 se objevila postava cca 2m vysoká

3 úmrtí v domku

(Zyren111, 8. 3. 2018 21:02)

Dobrý den,zajímalo by mě prosím,zda je možno umřít že strachu z duchů. Vedle nás v domku žila rodina pán 75let umřel na infarkt na zahradě,o dva roky jeho žena v domku upadla do kómatu v nemocnici umřela. Zbyl 50ti letý syn,který zůstal sám v domku. Nezvládal smrt matky a popíjel,bloumal po ulici a říkal mi že se doma bojí,že se tam po půlnoci dějí hrozné věci,slyšel zemřelé rodiče, otvírali se dvířka. Jsem mu říkala ať nepije. Po pár dnech jsme ho neviděli,proto jsem zavolala jeho dceři,ta přijela našla no mrtvého na záchodě. Pitva neprokázala nic na co by zemřel,žádné cizí zavinění ani kapka alkoholu. Mrzí mě že jsem mu nevěřila. Nyní je dům prodan tak jsem zvědavá zda někdo ze zesnulých nedá o sobě vědět.

Re: 3 úmrtí v domku

(Jaroslav Drábek, 9. 3. 2018 19:03)

Dobrý den XY
To co zde popisujete je možné !
Můžete nám zavolat nebo napsat na e mail.
Zkusíme vám poradit nějaká opatření.

Tým EPRV777

Dotaz

(Honza , 8. 3. 2018 15:46)

Dobry den
Mam zkusenost s Navratilcem , tedy sedi popis , ale nesedi chovani ... Kdyz jsem mel 5 let , mel jsem pokoj ze sestrou ...Prozival jsem tezke obdobi a uz tak v mladem veku jsem citil krivdu , lez a odporne chovani lidi . Po pripade muzu vysvetlit proc tento stav .

No stalo se to takto ...Jednou v noci klidne spim a zniceho nic se mi zdal strasne zivy sen . Bylo to jako bych se probudil a na me posteli sedi postava cela v cernem jako uhel s kapi a bez obliceje ...V miste kde ma byt oblicej byla cerna jeste vic temna ...Do pokoje svitila poulicni lampa a nebyla tim padem uplna tma . Postava byla detailni a naklonena primo na me a hladila me po tvari . To ze me hladi jsem si vsiml az po sleze . Citil jsem ze me ta bytost uvedla do stavu , ze jsem vubec nemel strach , mel jsem pocit bezpeci a utechy . Pripadalo mi to ze to byl andel . V tu chvili se sestra otocila na bok a po kratke pauze zacla rvat , ta bytost se na ni otocila a pak spatky na me a spojeni se prerusilo . JA se jakoby znovu probouzim a byl jsem uplne v klidu a nabity pozitivni energiji z toho setkani ...Rekl jsem sestre co je ? Proc rves ? A ona mi rika , neco sedelo na tve posteli . A to bylo pro me jak blesk z cisteho nebe . V hlave mi projelo cele to setkani a okamzite mi doslo ze to nebyl sen , ale zkutecnost . Vyhrkli mi slzi do oci a mel jsem fakt strach . V tu chvili do pokoje vchazi otec a pta se co se dele , proc se tu rve ? ... Chtel bych se zeptat , byl to opravdu Navratilec ? Bylo z neho citit strasne bezpeci a furt jsem mel pocit ze me tim chranil , abych to setkani neprozil s hruzou . Jeste je tu jedna vec , nejsem si uplne jisty , ale mam pocit ze ta jeho ruka co me hladila byl kosteny parat...Mozna to pomuze ... Dekuji za odpoved ...

Re: Dotaz

(Jaroslav Drábek, 9. 3. 2018 19:01)

Milý Honzo.
Podle toho co popisujete se může jednat o aktivitu Revenanta a proto bude nejlepší to osobně probrat.
Můžete zavolat na toto tel číslo 723039250 ale jen do 20.00 h

Tým EPRV777

Cítím vidím slysim

(Ivanagruberova@seznam.cz , 4. 3. 2018 12:40)

Chodí pořád za mnou vice duchové potřebovala bych poradit jak mám všem pomoct. Jak to mám ovladat. Prosím na můj imel predem moc děkuji ivana

Re: Cítím vidím slysim

(Jaroslav Drábek, 9. 3. 2018 18:57)

Dobrý den Ivanko.
Po přečtení vašeho dopisu jsme se rozhodli že by jsme vám mohli pomoci.
Můžete zavolat na 723039250

Tým EPRV777

Cítím vidím slysim

(Ivanagruberova@seznam.cz , 4. 3. 2018 12:38)

Chtěla jsem se zeptat, lezela jsem v posteli a najednou jsem se zacla znaset, cistila jsem vybraci nemohla jsem se pohnout ani oci otevrit. 1 bylo to zvláštní a prijemne. Asi za týden se to opakovalo a to prijemne nebylo potom jsem usla. Dalsi den se to opakovalo a to jsem nasili otevřela oci a videla jsem u postele někoho sedet nevím jestry žena nebo muz. Potom to zmizlo. U můj syn to samé prozil. Děkuji za odpověď. Prosím imel

noční návštěvy

(Lukáš, 23. 2. 2018 0:14)

Dobrý večer, od srpna 2017 mě trápí noční návštěvy něčeho co mě nenechá spát. Přichází to po půl noci a končí kolem 3.30. Návštěv jsem měl 7, poslední letos 7.2., podíval jsem se na to jen jednou od té doby se raději nedívám. Je to taková tmavá silueta a vidí to i můj pes. Co to je? Co to po mě chce? Pokáždé jsem nevrlý a nevyspaný. Je nějaká možnost jak se toho zbavit sám??


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »