Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové, entity-dotazy

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tyto texty a zde uváděné názvy, jsou našimi zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a také článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textů

 

aktualizace 23.01.2020

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů.

 

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto zřejmě odvádět na dálku ale toto bývá prováděno hlavně vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a také především v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče, mága, vědmy a podobně, pouze k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) ,jsou to bílé  šmouhovité útvary nebo dále viz Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků a také kapkovitých struktur, které se dají zachytit s pomocí infrakamery. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku,hýbat nebo ovládat předměty. Tyhle projevy patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují náhlým úbytkem teploty v místnosti a to až o deset stupňů Celsia .

nebezpečnost jevu 1-4 st.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla jenom prúvodními jevy dalších možných paranormálních aktivit a strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle se jedná o poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a plným středem rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné  známé entity.

 

4. Zbytkové- nebo také reziduální strašení - Většinou zanechané stopy po různých událostech z minulosti uzavřené v časové smyčce ,projevující se stíny a dalšímy astrálními výjevy vždy  ve stejném čase a na stejném místě, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často a také v různých objektech nebo prostorách kde třeba proběhla bitva za války a podobné příklady. Rozdíl od skutečných paranormálních aktivit je především v tom, že nelze úspěšně komunikovat s těmito úkazy přes Spiritbox PSB-7. Ale jenom s pomocí media čili citlivého jedince, který si je schopen přebírat informace z Protonačního pole viz zdroj ( Břetislav Kafka Nové základy Experimentální psychologie) 

 

nebezpečnost jevu 0-1 st . (nebezpečí kontaminace prostor i osob starožitnými předměty)

 

5. Poltergeist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců. Múže docházet i k pohybu předmětů. Tento jev vyvolávají také i zkušené Entity z řad REVENANT.

nebezpečnost jevu 2-4 st.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu například Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergeist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant nebo také navrátilec . 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny, mrtvolného zápachu a také hniloby, které mizí po krátké době sami od sebe.

nebezpečnost jevu-1-6 st 

 

6. Vortex Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3 st

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou to zpravidla nemrtví jedinci,  nemající v hrobě klidu, kteří kvůli špatnému svědomí za života spojeným s jejich zlými skutky, které proti někomu strojil někdo z dalších osob ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují podrážděně na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi, vždy bez viditelného obličeje a jsou šedivého až černého zbarvení. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí. K jejich dočasné a částečné eliminaci dochází tzv vysvěcením příbytku knězem. K úplnému odstranění je zapotřebí provést kompletní liturgický obřad. Jinak postupně tento jev kontaminuje komplexně celé prostředí rodiny i přátel, zaměstnání, firmu a další.

Je důležité uvést že setrvávají na místech kvůli narušeným partnerským a všeobecně mezilidským vztahům. Proto je nutné provést příslušnou liturgii !!!!!!!      

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa bytosti poskvrněné bestiální smrtí spojenou s utrpením například vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány i škrábance na těle napadaného člověka,aby tímto projevem dotyčného zastrašila a postupně s pomocí strachu ovládla , samozřejmě vtěchto naléhavých případech dochází k různým způsobům útoků na člověka. Samozřejmé jsou i další běžné fyzické útoky, jako například tahání z postele, stáhnutí přikrývky a podobně.

 

Ve všech těchto výše jmenovaných případech doporučujeme co nejdříve vyhledat odbornou pomoc !!!!!!  Nepokoušet se jakým koliv způsobem komunikovat s touto Entitou a nezapalovat svíčky !!!!!!!!!! 

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami spálenou kůží apod. 

Je velice nebezpečná !!!! .

nebezpečnost 1-8 st

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8 st. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Rozeznáváme také několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

8. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

9.. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

10. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

11. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

12. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

13. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

14. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

15. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Upozornění.

Tyto texty a zde uvedené zkušenosti jsou našimi osobními zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Náhledy fotografií ze složky EPRV777

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

bronn.bestwomepri.se

(bronn.bestwomepri.se, 23. 4. 2019 10:41)


My relatives every time say that I am killing my time here at net, but I know I am getting knowledge all the time by reading thes fastidious articles or reviews.
bronn.bestwomepri.se

Re: bronn.bestwomepri.se

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:01)

38/5000
Thank you very much for your interest.
Team EPRV777

Re: bronn.bestwomepri.se

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:15)

We greet supporters of our team and look forward to further questions.
Jaroslav Head of EPRV777

Co se děje?

(Monika, 19. 4. 2019 12:55)

Dobrý den,

zde uvádím jen pár věcí
Zvuky -Rány ( zejména skříně, lednice) jiné těžko popsat ( zvuk trhání, cukání zaclon a jiné vychytávky) elektřina a spotřebiče (mobilní telefon- postupně se poškozují funkce které dělají z telefonu telefon, notebook - to samé v bledě modrém, TV - sama se zapíná/ vypíná (na noc ji už preventivně vytahujeme ze zásuvky, to samé i při odchodu z bytu. Pro zajímavost: zapnutí v noci - volume max.= hodně nepríjemná lekacka, zapnutí pres den- tlumeně=slyšíte jak někdo bytě mluví i když nikdo další není doma, až vám to nedá a jdete se podívat kdo tu teda je- nikdo, zase se zapla TV) praskajici žárovky vyhazujici pojistky ( naposledy v noci kdy praskla žárovka vyhodila pojistky které nešly nadhodit přes jističe v bytě, musela jsem čekat na radu souseda druhy den dopoledne), rozsvicena světla, divné pocity nezmiňuju ty má kde kdo z kde čeho. Hodně zlý pocit mám ale z tmave plísně která se objevila v posledních měsících (dříve nebyla ani me to nenapadlo) - dveře, koupelna, dokonce i vodovodní kohoutky (sitka). Uvědomuji si ze jsem na některé věci asi náchylná, a tak se snažím nebrat na každého komára lupu. Tento týden už je rozhozený i přítel. Je trochu trpký když vidím co ho rozhodilo a co naopak až doposud ne. mám psa i kočku. V pronajatém bytě jsou velmi nevhodné umístěna zabudovana zrdcadla která mi celkem vadí ( i kocce) minuly tyden jsem se rozhodla jedno z nich zakryt (umístěno v loznici) nebyla to jednorázová akce. Od te doby je tu ,,rušno” trochu víc. Myslím, ze bych to měla začít řešit.

Re: Co se děje?

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:08)

Můžete se na nás přímo obrátit bud telefonicky nebo zde uvedený e mail.
Jaroslav vedoucí týmu EPRV777

Prosba o radu

(Marie, 18. 4. 2019 8:07)

Dobrý den, jako dítěti v domě mých rodičů se mi v noci zjevovala temná postava. Dost často se to opakovalo, nemohla jsem se pohnout, zakřičet, byla jsem vždy jako zkamenělá. Ta postava se po chvíli ztratila. Nikdy jsem o tom nikomu neřekla. Je to už dávno, letos mi už bude 54 let, ale právě proto mě překvapilo, když do samé mi zničehonic začal vyprávět můj syn. Stávalo se mu to samé, když spal v tom samém pokoji a té samé posteli když byl malý a moje maminka ho hlídala. Po jeho vyprávění mě zarazilo, že mi vypráví to samé co jsem prožívala já. Povídala jsem si o tom s dcerou a ona na to po chvíli reagovala tak, že mi řekla, mami já jsem se v tom pokoji jako malá vždy bála, neviděla jsem postavu u postele, ale v rohu za kytkami. Nevím co si o tom myslet, ale dost mne to znepokojuje. Rodiče už nežijí, je to 3 roky co zemřel tatínek a v listopadu odešla maminka. V domě žije moje sestra s rodinou, a tak prosím o radu, zda je možné něco udělat, aby se tyto pro nás nevysvětlitelné věci už nikomu nestávali. Děkuji

Zhasínání lamp

(Lada, 3. 2. 2016 12:28)

Dobrý den,
v poslední době jsem si uvědomila, že se v mém okolí samovolně zhasínají a rozsvěcí lampy na ulici. Co si pamatuji, tak se to dělo vždycky - někdy projdu ulicí s lampami a nezhasne ani jedna, někdy jich naopak zhasne hned několik. Dokonce se mi jednou stalo, že se postupně zhasly a rozsvítily všechny lampy okolo kterých jsem prošla (kamarád, co šel se mnou z toho byl dost nervózní...). Nevíte, jak si to vysvětlit? Lampy určitě nedokážu ovládat vědomě.
Děkuji za odpověď

Re: Zhasínání lamp

(Jaroslav Drábek , 3. 2. 2016 14:36)

Na váš problém zhasínání lamp je jednoduchá odpověd´.
Světla jsou díky úspoře opatřena fotosenzorem který reaguje na to když projdete kolem a v určité vzdálenosti potom sepne spinač a rožne lampu.
Jakmile jste mimo dosah světlo opět zhasne. Záleží i na nastavení senzoru.

Takže tím je vaše záhada doufáme vyřešena.

tým EPRV777

Re: Re: Zhasínání lamp

(Lada, 4. 2. 2016 17:28)

Děkuji za odpověď. Neměla jsem na mysli fotosenzorické lampy, ale běžné pouliční lampy. V jejich zhasínání nejsem sama, jedná se o poměrně známý fenomén (pokud nevadí odkaz viz např. zde: http://www.epochtimes.cz/2014060522140/Zvlastni-fenomen-Zda-se-ze-lide-zhasinaji-poulicni-lampy-svymi-tely.html). Názory na tento problém se velmi různí, proto mě zajímal ten Váš. Každopádně děkuji a přeji pěkný den.

Re: Re: Zhasínání lamp

(Monika, 19. 4. 2019 11:42)

Vím že Lada tím myslela že lampy naopak zhasínají. (když se k lampě blíží, pouliční lampa zhasne/ rozsvítí se až když se vzdaluje) Stává se mi to taky.

Re: Re: Zhasínání lamp

(Monika, 19. 4. 2019 11:44)

Vím že Lada tím myslela že lampy naopak zhasínají. (když se k lampě blíží, pouliční lampa zhasne/ rozsvítí se až když se vzdaluje) Stává se mi to taky.

Prosba o radu

(Marie, 18. 4. 2019 8:05)

Dobrý den, jako dítěti v domě mých rodičů se mi v noci zjevovala temná postava. Dost často se to opakovalo, nemohla jsem se pohnout, zakřičet, byla jsem vždy jako zkamenělá. Ta postava se po chvíli ztratila. Nikdy jsem o tom nikomu neřekla. Je to už dávno, letos mi už bude 54 let, ale právě proto mě překvapilo, když do samé mi zničehonic začal vyprávět můj syn. Stávalo se mu to samé, když spal v tom samém pokoji a té samé posteli když byl malý a moje maminka ho hlídala. Po jeho vyprávění mě zarazilo, že mi vypráví to samé co jsem prožívala já. Povídala jsem si o tom s dcerou a ona na to po chvíli reagovala tak, že mi řekla, mami já jsem se v tom pokoji jako malá vždy bála, neviděla jsem postavu u postele, ale v rohu za kytkami. Nevím co si o tom myslet, ale dost mne to znepokojuje. Rodiče už nežijí, je to 3 roky co zemřel tatínek a v listopadu odešla maminka. V domě žije moje sestra s rodinou, a tak prosím o radu, zda je možné něco udělat, aby se tyto pro nás nevysvětlitelné věci už nikomu nestávali.

Elektrokineze

(Banán, 23. 3. 2019 16:09)

Dobrý den,
Už asi 7 let na sobě pozoruji tento jev. Bohužel poslední dobou, asi 2 roky, se to zhoršuje. Nejdřív sem si myslela, že jsem paranoidní, ale nakonec i moji blízcí museli uznat, že tohle už není normální.
Nejenom, že když jdu venku, tak přede mnou běžně zhasínají lampy a jenom co se vzdálím, tak se opět rozsvítí, ale všude, kde se déle zdržuji, začíná být problém s elektřinou. A ke spotřebě žárovek u sebe doma a v práci se raději ani nebudu vyjadřovat. Ale do peněz to leze pěkně.
Je nějaká možnost se toho zbavit??? Protože pokud se to bude dál zhoršovat, tak budu vydělávat pouze na žárovky.

feuille de consoude au pied des tomates

(feuille de consoude au pied des tomates, 11. 3. 2019 9:25)


Hello friends, nice paragraph and good arguments commented here, I am actually enjoying by these.
feuille de consoude au pied des tomates terhuss.se/ways-to-lose-weight/feuille-de-consoude-au-pied-des-tomates.php

Re: feuille de consoude au pied des tomates

(Jaroslav Drábek, 17. 3. 2019 15:13)

Thank you dear friends for your feedback. Our findings are based on our practical experience from 2005 onwards.

Team EPRV777

Rušení spánku mého syna

(m, 5. 3. 2019 22:02)

Dobrý den, ve třinácti letech jsem prožila něco jako klinickou smrt a od té doby mám časté zkušenosti s entitami. Většinou se jedná o beztvaré útvary šedé barvy, jejichž přítomnost mě v noci vzbudí a když je požádám, většinou zmizí. Jednou to byla postava v kápi, která stála v rohu ložnice a svou přítomností mě vzbudila a nesrozumitelně na mě mluvila. Často cítím také letmé dotyky a hlazení po vlasech. Tyto zkušenosti zažívám kdekoliv, kde delší dobu přespávám. Já osobně se to snažím ignorovat a pouze vždy požádat, aby odešly, že nestojím o komunikaci. Nicméně můj syn (2 a půl roku) je na to velmi citlivý a často se v noci budí s pláčem a vždy nad ním nebo kousek od něj vidím jeden z těch beztvarých útvarů. Chci se tedy zeptat, zda lze prostory kde delší dobu přebývám nějak očistit případě zajistit, aby mě a syna již tyto entity nenavštěvovaly? Děkuji

Re: Rušení spánku mého syna

(Jaroslav Drábek, 17. 3. 2019 15:10)

Dobrý den přeji.
Ano lze to nejen zjistit ale také i eliminovat.
Pokud chcete kontaktujte nás, kvůli pomoci.

EPRV777@seznam.cz

База

(Kennethevity, 9. 3. 2019 23:22)

anaerobie course a pied

(anaerobie course a pied, 7. 3. 2019 9:46)


Why people still make use of to read news papers when in this technological globe the whole thing is accessible on net?
anaerobie course a pied troptia.se/beautiful-skin/effet-du-cafe-sur-le-corps-humain.php

postava u postele

(Veronika, 4. 3. 2019 11:29)

Dobry den, jiz 3krat se mi behem spanku stalo, ze jsem se vzbudila s krikem, jelikoz mi nekdo stal u postele. Vzdy to byla nocni mura. Ta postava byla jednou chlupata, jako cert a nyni drzela nejaky znak na tyci a stale u spodni casti postele, postavu jsem nevidela. Zadny film, kniha ci neprijemnost ve skustecnosti tomu nepredchazelo. Posledni 2 behem tehotenstvi, jeste mam 2 mesice. Co to muze znamenat, popripade jak se tomu vyhnout ci s tim pracovat?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

následující »