Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 15.07.2019

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

traitement des rides du visage

(traitement des rides du visage, 23. 1. 2019 11:23)


I have been surfing on-line more than 3 hours as of late, yet I by no means found any interesting article like yours. It is beautiful worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net can be a lot more helpful than ever before.
lessred.se/veins-on-the-legs/petras-godis-och-grejer.php

Něco mi tam chybí, příteli.

(Cihuamiztli , 21. 1. 2019 19:34)

Spousta kategorií chybí. Jinak je to jen z pohledu ezoteriku Stareho světa.
Co víte například o tomto tématu v předkolumbovské Americe? A prosila bych bez odkazů na toltéky. Protože to se vydává za něco, čím to není. Myslím, že bez této věci to nikdy nebude kompletní.Možná, že by zminka o tom mohla nabourar vžité představy a zacházení s entitami. Škoda. Nebo možná....ochrana vlastních zájmů vykladačů, mágů a exorcistů?
Cihuamiztli - koncesovaná čarodějnice a šaman

What to write here?

(Andrewral1, 18. 1. 2019 18:20)

Hello there :)
Anybody home?

stále je vídám

(Andrea, 11. 1. 2019 21:25)

Dobrý den, mí rodiče jsou mrtví bezmála 8.let, zemřeli 4.tydny od sebe.Od té doby se mi prakticky dennodenně o nich zdá, až mě to někdy bolí.V roce 2015 jsem onemocněla rakovinou,a letos znova.Mam bratra,ale mu se nikdy o nich nezdálo.Muzou byt v mých snech proto,aby mě chránili nějak,abych se opět vyléčila? Bojím se,aby se z nich nestali Neodejdivší.Skoro pravidelně se budím okolo 3h ranní...

Re: stále je vídám

(Viktor Pecen, 16. 1. 2019 0:13)

Dobrý den ... jejich duše se nachází ve vaší mysli (proto ty časté sny s nimi). Nedokončili s vámi prožitky během svého života a ve své nevědomosti vaší mysl svou přítomností zatěžují - a způsobují zdravotní potíže. Požádejte je v mysli, jestli by mohli projevit soucit, osvobodit se z vaší mysli ... a počkat do dalšího společného života v realitě, kdy dokončíte prožitky, které jste nestihli. Uzdravením mysli od přetíženosti můžete najít moc být zdravá i natěle ... přeji hodně štěstí.

Duch ?

(Iveta , 9. 1. 2019 18:40)

Dobry den ,

Mam prosim dotaz uz je to rok co se mi ději divné veci doma ,

Začalo to mátovou vůní , praskání v nábytku ale pouze v jednom místě a určitou dobu v tom místě kde nábytek praská se praskání přemisťuje i do ostatních veci , stalo se ze talíř co byl položen na stole tak o nej jakoby někdo zaklepal prsty.
Vtom pokoji často na levé straně těla cítím mráz a je ta energie jakoby taková hustá .

Pokud jsem v jine místnosti tak třeba na rovné kuchyňské lince se mi pred očima posunul jídelní nůž a takových veci ktere se posouvají nebo kdy mi pred očima s topení neco stáhne položku je více .

Nekolikrat kdyz jsem šla spát se mi stalo ze jsem usnout nemohla tak jsem otevřela oči a vyděla velky hnědý mrak ktery byl těsně pred mnou .

Další věc byla kdyz jsem chtela zapnout vánoční světlíku a stech světílek ktere jsem mnela v ruce zastrcku jsem nemnela u zásuvky se ozyvalo praskání tak jsem svetilka odložila podruhé kdyz jsem je šla zapnout mi vruce zablikali aniž by byli v zásuvce ještě jsem ani nestihla odmítat kabel .

Posledni věc byla v ložnici kde v jednom místě cítím výrazný chlad a nával energie .
Šla jsem si lehnout a dívám se pred sebe kde jsem vyděla mlhu ktera se pohybovala kdyz to přestalo tak vtom místě kde cítím chlad se objevila sytě černá postava malá výška tak 120 cm a prošla

Nejsem jediná kdo to tu vnímá a dokonce mne zaskočil kamarád syna kdyz mi řekl ze nechce u nas spát protoze ma pocit ze tu máme ducha ze ho neco studí , šimrá .Nerekla jsme mu o svích zážitcích o tom píšu az ted .
Zajímám mne je to pro nas nebezpečné ?
Cítím tady tak 3 různé energie jen jedna mne nabijí energii a radosti ostatní ne to jsem unavená a napjatá , strach nemám .

Nevim co si mam myslet o tom kdyz se to projevuje tím ze to hýbe věcmi a děla to zvuky .

Dekuji za odpoved Iveta

fapmydick

(NickP_dom, 18. 12. 2018 15:16)


Consciousness consists of meridians of quantum energy. “Quantum” means an invocation of the life-affirming. Hope is a constant. By invocation, we reflect.
https://fapmydick.com/videos/14194/tricia-would-you-jerk-it/

nedá mi to spát

(Karolína, 18. 4. 2018 3:57)

Dobrý večer,

již dlouhá léta bojuji se spánkem, a to už od raného dětství. Vídám ve tmě v posteli zvláštní stíny, zvuky a zároveň mě jímá zvláštní úzkostný pocit. Od malého dítěte až nyní do dospělosti. Vždy po půl noci a trvá to cca kolem 3:00 - 4:00 hodiny noční. Nikdy jsem se s tím veřejně nezabývala neb to pro většinu lidí zní fantaskně a spíše bych se bála, že by mne zavřeli někam, kde už se o mě postará odborná péče :D. Několik nocí přesto bylo silnějších než ty jiné. Jak intenzitou, tak způsobem. Nebydlím na stejném místě celý život, bydlela jsem různě, kdy ze začátku bylo několik měsíců v pořádku a po nějakém čase ten byt opět získal jakousi divnou energii. Zajímal by mne Váš názor. Předem velmi děkuji.

Re: nedá mi to spát

(Spánkova paralýza , 23. 7. 2018 21:49)

Dobrý den podle mích skušenosti se jedna o spankovou paralýzu zaživam ji uz vyše deset let když ze začatku to bylo jenom občasny teď je to minimalne 3-4 krat do tejdne precital jsem uz snad vse. Docetl jsem se ze je to spanek kdyz telo spi a mozek vnima pocas spankove paralyzi se nemuzete hejbat a strasne tezko se dejcha nastavaj halucinace veda rika ze je to unavou stresem atd. Ale neni vysvetleno proc se zda jenom o nadprirozenych vecech vim ze sem nepomohl ale pisu co vim a myslim ze je v tom neco vic nez jen unava a stres

Re: Re: nedá mi to spát

(Jaroslav, 27. 7. 2018 11:03)

Dobrý den.
Spánková paralýza může být zapříčiněna i vlivem například infrazvuku od spodní vody. Chtělo by to na místě proměřit kvalifikovaným a zkušeným proutkařem .
Můžete mi zavolat pro upřesnění informací.

Jaroslav Drábek EPRV777

Noční děs

(Andrea, 8. 7. 2018 21:33)

Dobrý den,
Mám dotaz ohledně včerejšího pro me desiveho zážitku z domu tchanu. Měli jsme se postarat o zvířata a proto jsme jeli nocovat k nim do domu, Ja manzel který zde vyrostl a nase roční dcera. V noci jsem nemohla usnout a protože jsem se porad prevalovala, odešla jsem do ložnice tchanu abych neprobudila dcerku. Kolem druhé ranní jsem uslyšela jak place, ale po chvili přestala,tak jsem tomu nevěnovala pozornost,byla s manželem. Byla jsem v nějakém polospanku když me probudil tlukot vlastního srdce,jako by se mi mělo rozskocit a cítila jsem chlad na zádech,po chvilce jakési sipání a něco mi chtělo stáhnout perinu. Když jsem se posadila,zjistila jsem ze televize proti me blika a v pokoji je modré světlo. Žádnou bytost jsem neviděla ale Jasne jsem cítila její zlobu, jako by me odtamtud chtela vyhodit. Utekla jsem za manželem a nemohla se hrůzou hýbat. Ulevilo se mi az za svítání. Nutno podotknout ze s manželovou rodinou nás trápí zhoršující se vztahy,minuly rok v září zemřela tchynina matka a cele to vypadá jako by se zemřelou odešla i nějaká rodinná soudržnost . Co muže být to co jsem v tom pokoji potkala? A patří ta bytost ke tchýni nebo tam zkratka pobývá ? Nutno rict ze dům je novostavba a nikdo jiný se o ničem podobném nezmiňoval,ta rodina je spíše materiálního rázu,nevěřící a nevladnou tam hezké vztahy.
Dekuji vam za čas a vaši odpověď
Andrea

Re: Noční děs

(Jaroslav, 27. 7. 2018 10:57)

Dobrý den i vám.
Podlep opisu zážitků z noci se může jednat o nějakého blízkého člověka, který nemůže z tohoto místa odejít, protože má na něj vazbu.
Asi by to chtělo zavolat nám a probrat to alespon po telefonu.

Jaroslav Drábek EPRV777

Patrik

(Patrik, 23. 7. 2018 20:23)

Dobry den chci se zeptat babicka uz 3 den porad z nekym mluvi vzdy to zacina 3:09 rano vcera dokonce vyhanela nekoho ze sveho pokoje manzelka se ji ptala koho vyhanela babicka ji rekla ze vydela vedle pstele zenu z muzem zena pri chodila do kolecka taky zrejme vydi neake male dite proto ze se nas ptala kdyz sme usinaly cca v pul jedne rano jestli mame sve dite u sebe je mu 3 a pul roku nevite o co se muze jednat dekuji za radu

Zvláštní věci

(Artyom, 9. 7. 2018 19:27)

Dobrý den, mám delší dobu problém, v poslední době se mi dějí zvláštní věci..
Když jdu do dílny tak najednou na mě spadne věc která dobře drží a spadnout by neměla...
Šel jsem s kamarádkou do práce a měl jsem blbý den a nechtělo se mi dělat vůbec nic.
Byl jsem u stroje a měl jsem takový vztek a přál jsem si aby ten stroj nešel, a za hodinu nešel, došel tam mechanik a říkal že toto se tam ještě nikdy nestalo, 2 věci se v tom spálily já se cítím jako blázen, a moc na tyto věci nevěřím ale myslím si že každý by si s tím sněkým povykládat...

Minulost se probouzí? Nejspíš nikdy nespala.

(Artep, 29. 4. 2018 13:17)

Dobrý den, mám tolik otázek a nevím jak začít. Možná by bylo lepší napsat vám email, nebo někam osobně.
Preskocim určité období a vrhnu se k tomu podstatnému, začalo to ( nebo si to možná jen myslím ) před cca 7 lety, rituálem se zrcadlem, kdy jsem se pokusila skrz něj přivolat "něco", co by mi pomáhalo ublížit lidem, kteří ublížili mě. A ano, vím, je to šílené a říkáte si, co jsem asi tak mohla čekat.
Každopádně v ten večer, při svíčkách které se nesměly v zrcadle odrážet, ale pouze ho osvítit, se stalo to, co jsem možná ani nečekala. Zrcadlo se zalilo dýmem, a já viděla samu sebe, ovšem úplně jinak. Jako zrůdu která má pokřivený obličej a pohání ji chtíč škodit. Dívala jsem se na sebe samu, ale skutečná já byla v paralýze. To v zrcadle ne. Natáhlo se to ke mě a dym vystoupal ze zrcadla do místnosti. Podalo mi to ruku a možná si i troufnu říct, ze mě to na okamžik vtáhlo tam, a to šlo zase na malý zlomek sem. Pak nic nevím. Jako kdybych tam usla.
Následující dny se dělo vše tak, jak jsem si zapískala. Těm, kterým jsem chtěla ublížít jsem ublížila a stalo se přesně to, co jsem chtěla. Ale nebralo to konce. Stačila myšlenka, a hle, dělo se.
Ubývaly dny, týdny, měsíce a ačkoliv jsem žila zivot jako dřív, vše bylo jinak, začala jsem v občasných chvilkách přepínat ze sebe, na něco jiného. Mockrát se stalo, že jsem si nic nepamatoval.
Je to už 7 let, mám syna a přítele kterého jsem měla už tenkrát. Bylo období, kdy se nic ošklivého nedělo, kdy jsme byli šťastný, ale myslím, že je to zpět.
Mam depresivní nálady, nic nechci, bojím se dalších dnů co budou úplně stejné, jako kdyby nic nemelo smysl, pak mne to přejde, ale netrvá to dlouho a je to zpět. Potrebuji zajistit, kde je původ mého nešťastného žití. Vím, že vše špatne si vybere svou daň, věděla jsem to už tenkrát, aby bylo mi to jedno. Bohužel. Moc díky za čas strávený čtením, budu ráda za odpověď, popřípadě nějakou spolupráci. Nevim kde ji totiž hledat...

Re: Minulost se probouzí? Nejspíš nikdy nespala.

(Lucie, 18. 6. 2018 21:35)

Velmi zajímavé. Ráda bych věděla totéž.

Plamínek v pokoji

(Kiko, 29. 4. 2018 19:03)

Dobrý den, potřebuji poradit. Asi tak 3 měsíce zpátky jsem nechala omylem zaplou kameru na svém mobilu. V mém pokoji byla tma a všechny spotřebiče byly vypnuté , a nebyly zde žádná světla. Na kameře jsem ale v čase 23:10 zachytila podivnou červenou skvrnku přecházející z prava do leva - mízící jako ohnivý plamínek. Myslím že jsem v plamínku zahlédla nějaký obličej, co by to mohlo být?

Pláč ze spaní u dítěte

(Jiřina Nováková , 29. 4. 2018 21:57)

Dobrý den.
Mám už pár let takové trápení se synem, který několikrát do týdne ze spaní strašně pláče, jako kdyby se mu něco zlého dělo a vůbec nevím co to může byt. Poslední dobou se to hodně stupňuje. Můžete mi prosím poradit co to může být a co s tím dělat? Syn mi často vypráví, co všechno dělal s dědou... Ktery ovšem umřel když mu bylo pouhých 11 měsíců... Takže toho ještě moc nestihli. Takže na takovéto věci bude hodně citlivý.
Děkuji za odpověď a za radu.

Duch beroucí na sebe podobu živé osoby

(Sofie, 20. 4. 2018 13:58)

Dobrý den,

již delší dobu mám problem s jedním ,,přízrakem". Objevuje se náhodně a vždy na sebe bere podobu někoho jiného - většinou kluka se kterým v té době chodím. Jednou ho viděl i tehdy můj přítel - to co viděl bylo, že ze mě vyšla šedá hmota, která zápálila svíčku a po rozhovoru zmizela. Mě probudilo to, že tam stál ,,David" se zápalenou svíčkou (což nikdy neudělal) a tak mi to bylo divné. Zeptala jsem se ho na pár otázek a pak mi došlo, že to není on a v tu chvíli jsem zavřela oči a To zmizelo. Zůstal po něm jen šedý popel na koberci, který jsme museli vyklepat. Naposledy se mi to stalo včera. Vždy ta bytost čeká na oslovení a vyzvání, aby přišla blíž. Jsou to jenom halucinace nebo ne? Předem děkuji

Cerny muz

(Diana Svobodova, 8. 10. 2017 20:21)

Zdravim mám otazku před 2 roky jsme se vzbudila a videla u stolu černý obrys muže v kapi nic nerikal nic nedelal jen tam stal a vzbudil me chtel abych vedela ze tam je...ale ja jak jsem byla ospala tak jsem si ho ani moc nevsimala a zase spala...druhy den totez..ale pred ti mslysim divne svyky na chodbe jako kdyz jde pes po dlazdickach...a praskáni trubek...ale videla jsem ho jen 2x a potom uz nikdy vic...poradite mi co to bylo prosim?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »