Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 15.07.2019

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Prosba o radu

(Marie, 18. 4. 2019 8:07)

Dobrý den, jako dítěti v domě mých rodičů se mi v noci zjevovala temná postava. Dost často se to opakovalo, nemohla jsem se pohnout, zakřičet, byla jsem vždy jako zkamenělá. Ta postava se po chvíli ztratila. Nikdy jsem o tom nikomu neřekla. Je to už dávno, letos mi už bude 54 let, ale právě proto mě překvapilo, když do samé mi zničehonic začal vyprávět můj syn. Stávalo se mu to samé, když spal v tom samém pokoji a té samé posteli když byl malý a moje maminka ho hlídala. Po jeho vyprávění mě zarazilo, že mi vypráví to samé co jsem prožívala já. Povídala jsem si o tom s dcerou a ona na to po chvíli reagovala tak, že mi řekla, mami já jsem se v tom pokoji jako malá vždy bála, neviděla jsem postavu u postele, ale v rohu za kytkami. Nevím co si o tom myslet, ale dost mne to znepokojuje. Rodiče už nežijí, je to 3 roky co zemřel tatínek a v listopadu odešla maminka. V domě žije moje sestra s rodinou, a tak prosím o radu, zda je možné něco udělat, aby se tyto pro nás nevysvětlitelné věci už nikomu nestávali. Děkuji

Zhasínání lamp

(Lada, 3. 2. 2016 12:28)

Dobrý den,
v poslední době jsem si uvědomila, že se v mém okolí samovolně zhasínají a rozsvěcí lampy na ulici. Co si pamatuji, tak se to dělo vždycky - někdy projdu ulicí s lampami a nezhasne ani jedna, někdy jich naopak zhasne hned několik. Dokonce se mi jednou stalo, že se postupně zhasly a rozsvítily všechny lampy okolo kterých jsem prošla (kamarád, co šel se mnou z toho byl dost nervózní...). Nevíte, jak si to vysvětlit? Lampy určitě nedokážu ovládat vědomě.
Děkuji za odpověď

Re: Zhasínání lamp

(Jaroslav Drábek , 3. 2. 2016 14:36)

Na váš problém zhasínání lamp je jednoduchá odpověd´.
Světla jsou díky úspoře opatřena fotosenzorem který reaguje na to když projdete kolem a v určité vzdálenosti potom sepne spinač a rožne lampu.
Jakmile jste mimo dosah světlo opět zhasne. Záleží i na nastavení senzoru.

Takže tím je vaše záhada doufáme vyřešena.

tým EPRV777

Re: Re: Zhasínání lamp

(Lada, 4. 2. 2016 17:28)

Děkuji za odpověď. Neměla jsem na mysli fotosenzorické lampy, ale běžné pouliční lampy. V jejich zhasínání nejsem sama, jedná se o poměrně známý fenomén (pokud nevadí odkaz viz např. zde: http://www.epochtimes.cz/2014060522140/Zvlastni-fenomen-Zda-se-ze-lide-zhasinaji-poulicni-lampy-svymi-tely.html). Názory na tento problém se velmi různí, proto mě zajímal ten Váš. Každopádně děkuji a přeji pěkný den.

Re: Re: Zhasínání lamp

(Monika, 19. 4. 2019 11:42)

Vím že Lada tím myslela že lampy naopak zhasínají. (když se k lampě blíží, pouliční lampa zhasne/ rozsvítí se až když se vzdaluje) Stává se mi to taky.

Re: Re: Zhasínání lamp

(Monika, 19. 4. 2019 11:44)

Vím že Lada tím myslela že lampy naopak zhasínají. (když se k lampě blíží, pouliční lampa zhasne/ rozsvítí se až když se vzdaluje) Stává se mi to taky.

Prosba o radu

(Marie, 18. 4. 2019 8:05)

Dobrý den, jako dítěti v domě mých rodičů se mi v noci zjevovala temná postava. Dost často se to opakovalo, nemohla jsem se pohnout, zakřičet, byla jsem vždy jako zkamenělá. Ta postava se po chvíli ztratila. Nikdy jsem o tom nikomu neřekla. Je to už dávno, letos mi už bude 54 let, ale právě proto mě překvapilo, když do samé mi zničehonic začal vyprávět můj syn. Stávalo se mu to samé, když spal v tom samém pokoji a té samé posteli když byl malý a moje maminka ho hlídala. Po jeho vyprávění mě zarazilo, že mi vypráví to samé co jsem prožívala já. Povídala jsem si o tom s dcerou a ona na to po chvíli reagovala tak, že mi řekla, mami já jsem se v tom pokoji jako malá vždy bála, neviděla jsem postavu u postele, ale v rohu za kytkami. Nevím co si o tom myslet, ale dost mne to znepokojuje. Rodiče už nežijí, je to 3 roky co zemřel tatínek a v listopadu odešla maminka. V domě žije moje sestra s rodinou, a tak prosím o radu, zda je možné něco udělat, aby se tyto pro nás nevysvětlitelné věci už nikomu nestávali.

Elektrokineze

(Banán, 23. 3. 2019 16:09)

Dobrý den,
Už asi 7 let na sobě pozoruji tento jev. Bohužel poslední dobou, asi 2 roky, se to zhoršuje. Nejdřív sem si myslela, že jsem paranoidní, ale nakonec i moji blízcí museli uznat, že tohle už není normální.
Nejenom, že když jdu venku, tak přede mnou běžně zhasínají lampy a jenom co se vzdálím, tak se opět rozsvítí, ale všude, kde se déle zdržuji, začíná být problém s elektřinou. A ke spotřebě žárovek u sebe doma a v práci se raději ani nebudu vyjadřovat. Ale do peněz to leze pěkně.
Je nějaká možnost se toho zbavit??? Protože pokud se to bude dál zhoršovat, tak budu vydělávat pouze na žárovky.

feuille de consoude au pied des tomates

(feuille de consoude au pied des tomates, 11. 3. 2019 9:25)


Hello friends, nice paragraph and good arguments commented here, I am actually enjoying by these.
feuille de consoude au pied des tomates terhuss.se/ways-to-lose-weight/feuille-de-consoude-au-pied-des-tomates.php

Re: feuille de consoude au pied des tomates

(Jaroslav Drábek, 17. 3. 2019 15:13)

Thank you dear friends for your feedback. Our findings are based on our practical experience from 2005 onwards.

Team EPRV777

Rušení spánku mého syna

(m, 5. 3. 2019 22:02)

Dobrý den, ve třinácti letech jsem prožila něco jako klinickou smrt a od té doby mám časté zkušenosti s entitami. Většinou se jedná o beztvaré útvary šedé barvy, jejichž přítomnost mě v noci vzbudí a když je požádám, většinou zmizí. Jednou to byla postava v kápi, která stála v rohu ložnice a svou přítomností mě vzbudila a nesrozumitelně na mě mluvila. Často cítím také letmé dotyky a hlazení po vlasech. Tyto zkušenosti zažívám kdekoliv, kde delší dobu přespávám. Já osobně se to snažím ignorovat a pouze vždy požádat, aby odešly, že nestojím o komunikaci. Nicméně můj syn (2 a půl roku) je na to velmi citlivý a často se v noci budí s pláčem a vždy nad ním nebo kousek od něj vidím jeden z těch beztvarých útvarů. Chci se tedy zeptat, zda lze prostory kde delší dobu přebývám nějak očistit případě zajistit, aby mě a syna již tyto entity nenavštěvovaly? Děkuji

Re: Rušení spánku mého syna

(Jaroslav Drábek, 17. 3. 2019 15:10)

Dobrý den přeji.
Ano lze to nejen zjistit ale také i eliminovat.
Pokud chcete kontaktujte nás, kvůli pomoci.

EPRV777@seznam.cz

База

(Kennethevity, 9. 3. 2019 23:22)

anaerobie course a pied

(anaerobie course a pied, 7. 3. 2019 9:46)


Why people still make use of to read news papers when in this technological globe the whole thing is accessible on net?
anaerobie course a pied troptia.se/beautiful-skin/effet-du-cafe-sur-le-corps-humain.php

postava u postele

(Veronika, 4. 3. 2019 11:29)

Dobry den, jiz 3krat se mi behem spanku stalo, ze jsem se vzbudila s krikem, jelikoz mi nekdo stal u postele. Vzdy to byla nocni mura. Ta postava byla jednou chlupata, jako cert a nyni drzela nejaky znak na tyci a stale u spodni casti postele, postavu jsem nevidela. Zadny film, kniha ci neprijemnost ve skustecnosti tomu nepredchazelo. Posledni 2 behem tehotenstvi, jeste mam 2 mesice. Co to muze znamenat, popripade jak se tomu vyhnout ci s tim pracovat?

Zjevení bílé postavy

(Michaela , 24. 2. 2019 13:32)

Dobrý den nedávno se mi stala vec. Kolem 7 hodiny ranní jsem zahlédla bílou postavu u nás na dvorku. Byla jsem se podívat 3 krát ven ale nikdo tam nebyl. Tak jsem se vrátila zpět do domů. Asi po několika minutach jsem šla do obýváku vysávat a podivala jsem se do okna a byla tam bila postava která na mě ukazovala ať jdu k ni. Nedalo mi to tak jsem vypla lux a šla jsem se podivat ze dveří a nic tam nebylo. Moc by mě zajímalo co to znamena Děkuji

Re: Zjevení bílé postavy

(Dobrý den paní Michaelo, 28. 2. 2019 21:15)

Zjevení jse něake bytosti znamena ze jse ma v nejblyší době něco stát.
NEMUSI TO BYT NIC ŠPATNÉHO JEN VÁM TEN DUCH STÍN CHTĚL NECO UKÁZAT,MOŽNA PRIPOMENOUT ŽE TŘEBA PRI UMRTÍ NEKOHO BLÝZKEHO JSTE MELA NECO UDELAT A NEUDELALA.Nebo slibila a nestihla tento duch se jen snazil ukazat to co vy by jste videla v jeho ocich.mel jsem take vidiny podle pravdy kdy jsem videl sveho otce po dvouch letech u sebe na patre,v slepicim tele s paraty ktera mela tatuv oblicej ktera byla zahalena cela dlouhymi bilimi vlasy.ten to duch se zjevi proto aby nekomu ukazal bud ze tam je snim,jen ne ve sve podobě a mozna chce jen vam ukazat ze vas ochranit nebo muze byt i ta varianta posledni muze vas napadnout.tim ze se dostane do vas.a ukaze vam jakou ma silu pisu to jen ze sve zkusenosti kdy jsem lezel na posteli a pomalu jsem usinal najednou z niho nic jsem se nemohl hybat nemohl ani zavolat o pmoc.vse trvalo deset minut a pote jsem jse snazil rici svoje jmeno a pak me to pustilo.pokud se to u vas objevi znovu treba doma poradim vam jak se pred tim ubranit s pozdravem Lada

Duch zla?

(Láďa , 7. 2. 2019 4:01)

Dobry den mam na vas dotaz:bydlim v rodinnem dome a kolikrat kdyz delam neco v kuchyni na chodbe mi pripadne jako by nekdo prosel ,ale neni videt stim nebo neco jineho jen se to proste mihne. Umrel mi tatka a u me v pokoji na patre se zjevila jako by postava,oblicej meho otce ,ale slepicim tělem z paraty.a cele to telo bylo zakryte bilimi dlouhymi vlasy Po nejake dobe jsem pozoroval na svem kralickovi ,divne chovani klepal zubama a cuchal kolem sebe vzdycky se kouknul do nějakého mista zacuchal a utekl se schovat ke mne pod perinu...Myslel jsem ze do nej pronikl nejaky zly duch ci demon tak jsem odrikaval modlitbu ve jmenu syna a ducha svateho jdi ven a nech nas tu zit ve spokojenosti pritom jsem drzel kralickovi dva prsty na hlave,v ten den za mnou prisla kamaradka a u baraku jsme si povidali,a najedou mi rika,ze v dalce nekdo stoji ze ma ten clovek auto vedle sebe a presny popis toho člověka,ale nikdo tam nebyl rekl jsem ji at jde domu zaspat a pozoroval ji kdyz odchazela pryc pripadlo mi ze jak kdyby jse semnou prisla rozloucit.Asi po hodine a pul jsem ulehnul do postele a najednou zniceho nic me neco dostalo do stavu nehybnosti na 10minut,a pritom me napadlo jen zkusit vyslovit svoje jmeno,rekl jsem ho a v zapeti me to pustilo , a zatim jse to ne ukázalo . Jinak je tu furt snami ty duchove ale ten dabel nebo co me to zachytlo uz se neprojevil. ..prosim mohl by jste mi poradit co se to deje?jestli me to chce zabit,nebo chranit...v tom stavu po deset minut jsem citil ze neco do me pronika a ze je to hodne moc silne utekl jsem z baraku a ukazal jsem se tam az po dvou dnech dekuji moc za odpoved

What to write here?

(Andrewral1, 4. 2. 2019 22:14)

Hello there :)
Anybody home?

sma fletninger i hele haret

(sma fletninger i hele haret, 26. 1. 2019 9:54)


Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Chrome. I'm not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem fixed soon. Thanks
sma fletninger i hele haret dnipke.se/hair-care/daniel-wellington-laederband.php


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »