Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové, entity-dotazy

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tyto texty a zde uváděné názvy, jsou našimi zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a také článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textů

 

aktualizace 23.01.2020

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů.

 

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto zřejmě odvádět na dálku ale toto bývá prováděno hlavně vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a také především v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče, mága, vědmy a podobně, pouze k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) ,jsou to bílé  šmouhovité útvary nebo dále viz Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků a také kapkovitých struktur, které se dají zachytit s pomocí infrakamery. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku,hýbat nebo ovládat předměty. Tyhle projevy patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují náhlým úbytkem teploty v místnosti a to až o deset stupňů Celsia .

nebezpečnost jevu 1-4 st.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla jenom prúvodními jevy dalších možných paranormálních aktivit a strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle se jedná o poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a plným středem rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné  známé entity.

 

4. Zbytkové- nebo také reziduální strašení - Většinou zanechané stopy po různých událostech z minulosti uzavřené v časové smyčce ,projevující se stíny a dalšímy astrálními výjevy vždy  ve stejném čase a na stejném místě, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často a také v různých objektech nebo prostorách kde třeba proběhla bitva za války a podobné příklady. Rozdíl od skutečných paranormálních aktivit je především v tom, že nelze úspěšně komunikovat s těmito úkazy přes Spiritbox PSB-7. Ale jenom s pomocí media čili citlivého jedince, který si je schopen přebírat informace z Protonačního pole viz zdroj ( Břetislav Kafka Nové základy Experimentální psychologie) 

 

nebezpečnost jevu 0-1 st . (nebezpečí kontaminace prostor i osob starožitnými předměty)

 

5. Poltergeist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců. Múže docházet i k pohybu předmětů. Tento jev vyvolávají také i zkušené Entity z řad REVENANT.

nebezpečnost jevu 2-4 st.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu například Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergeist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant nebo také navrátilec . 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny, mrtvolného zápachu a také hniloby, které mizí po krátké době sami od sebe.

nebezpečnost jevu-1-6 st 

 

6. Vortex Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3 st

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou to zpravidla nemrtví jedinci,  nemající v hrobě klidu, kteří kvůli špatnému svědomí za života spojeným s jejich zlými skutky, které proti někomu strojil někdo z dalších osob ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují podrážděně na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi, vždy bez viditelného obličeje a jsou šedivého až černého zbarvení. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí. K jejich dočasné a částečné eliminaci dochází tzv vysvěcením příbytku knězem. K úplnému odstranění je zapotřebí provést kompletní liturgický obřad. Jinak postupně tento jev kontaminuje komplexně celé prostředí rodiny i přátel, zaměstnání, firmu a další.

Je důležité uvést že setrvávají na místech kvůli narušeným partnerským a všeobecně mezilidským vztahům. Proto je nutné provést příslušnou liturgii !!!!!!!      

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa bytosti poskvrněné bestiální smrtí spojenou s utrpením například vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány i škrábance na těle napadaného člověka,aby tímto projevem dotyčného zastrašila a postupně s pomocí strachu ovládla , samozřejmě vtěchto naléhavých případech dochází k různým způsobům útoků na člověka. Samozřejmé jsou i další běžné fyzické útoky, jako například tahání z postele, stáhnutí přikrývky a podobně.

 

Ve všech těchto výše jmenovaných případech doporučujeme co nejdříve vyhledat odbornou pomoc !!!!!!  Nepokoušet se jakým koliv způsobem komunikovat s touto Entitou a nezapalovat svíčky !!!!!!!!!! 

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami spálenou kůží apod. 

Je velice nebezpečná !!!! .

nebezpečnost 1-8 st

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8 st. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Rozeznáváme také několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

8. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

9.. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

10. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

11. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

12. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

13. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

14. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

15. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Upozornění.

Tyto texty a zde uvedené zkušenosti jsou našimi osobními zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Náhledy fotografií ze složky EPRV777

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Svíčky

(Petra, 17. 5. 2019 12:44)

Dobrý den. Četla jsem článek (bohužel zdroj jsem už nedohedala) že zapálená svíčka může zvyšovat paranormalní jevy apod. Ale nedočetla jsem se tam, co mě zajímalo. Tak vás upřímně prosím o vysvětlení.
Během relativně krátké doby umřeli tři moji blízcí rodinný příslušníci, jeden z nich velmi tragickou smrtí. Já osobně jsem všechny milovala a byla to pro mne bolestná ztráta. Mám jejich fotky v rámečku a čas od času u nich zapaluji svíčky...nic víc, jen prostě na památku. Ale článek mě znervoznil. Nedělám tedy něco špatně? Nemohu jejich duše/energie přivolat? To bych nechtěla, samozřejmě chci a doufám, že našli klid. Nedělám žádné rituály nebo tak něco...jen na ně vzpomínám. Můj dotaz je jen preventivní. Nepozoruji nic neobvyklého.
Předem děkuji za odpověď!

Re: Svíčky

(Jaroslav Drábek, 12. 7. 2019 12:04)

Ano přesně tak.
Zapálením svíčky v případě para aktivity se vytváří více kladných iontů,což má za následek zvýšení aktivity daných Entit.
Jaroslav EPRV777

Zájem

(Milan, 19. 5. 2019 17:13)

Dobrý den pane Drábku, již několik let pociťují silnou touhu poznání více o entitach, doposud jsem měl několik v uvozovkách zážitku kdy jsem věděl ze nejsem v místnosti sám, dokonce i několikrát na chalupě po tom co jsem se zeptal na par otázek i fyzické důkazy na moje tělo, tohle se vždy dělo po tom co někdo z rodiny zemřel, je nějaké v uvozovkách učení které bych se mohl začít učit abych více porozumněl ? Mockrát vám děkuji za odpověď

Re: Zájem

(Jaroslav Drábek, 12. 7. 2019 12:01)

Přímo pro vás a vaše porozumění máme otevřenou naší GHA Academy, kde se naučíte vnímat vše kolem energií a Entit a také zde můžete studovat tento obor.
Podmínky najdete na stránce www.gha.cz
email je caryfuk1@seznam.cz
Již třetí kurz bude letos na podzim.
Jaroslav Drábek

Zjevení

(Simona, 6. 5. 2019 21:24)

Viděla jsem pohřeb na místě kde je teď několik grilu .Park Parukarka na Praze. Venku hodně pršelo a kolem zavřené rakve stalo asi 5lidi v dobových kostýmech. Mám to pořád před očima. Dnes na to místo chodím s pejskem a při úplňku je tam silná energie která proudi kolem místa kde jsem to videla. Občas vidím věci, které nejsou ale byli

Re: Zjevení

(Jaroslav Drábek, 12. 7. 2019 11:54)

Každé místo kde se něco přihodilo má záznam z té doby. A to může být i vysvětlením tohoto jevu.
Říká se tomu záznam v časové smyčce.
EPRV777

Černa postava u postele

(Nicole, 11. 5. 2019 17:47)

Dobrý den,

před dvěma dny, jsem se probudila u prostřed noci. Spala jsem na boku, probudila jsem se pocitem těžkosti, když jsem otevřela oči, tak u mého boku seděla má kočka, která se koukala za mě. Já se tedy otočila, abych se podívala na co zírá. U mé postele stála celá tmavá postava, měla špičatou hlavu (možná měla kápi, to si nejsem jistá, protože jsem ji zahlédla jen od pasu nahoru), nejdřív jsem se otočila zpátky na bok směrem k mé kočce, než mi došlo že tam vedle něco stojí. Rychle jsem se chtěla otočit zpátky k te postavě, ani nevím proč ale chtěla jsem se zvednout a natáhnout k ní ruce, a v tu chvíli co jsem to udělala, tak mě ta postava chytla za předloktí a snažila se mě položit, dávala mi ruce nad hlavu, chtěla jsem křičet ale nešlo mi to, cítila jsem se slabě, nemohla jsem vůbec nic dělat. Trvalo to pár minut, najednou jsem cítila že mohu zase ovládat své tělo, už tam nic nebylo. Byla jsem v šoku, dýchala jsem zhluboka a byla jsem spocena, měla jsem takový strach, že jsem chtěla utéct k babičce do postele, ale nechtěla jsem jí vyděsit. Prostě jsem potom usnula rychle z toho vyčerpání. Já pořád nevím, jestli se to vážně stálo, neumím si to nijak vysvetlit. Musím myslet na to, jak ke mně ta postava natahovala své ruce. Od té doby jsem víc vyčerpaná. Rodina na mě kouká jak na blázna, proto píšu sem. Zajímalo by mě, proč mi držela ty ruce, je to prostě divné.
Co když to nebyl jen sen? Co mám dělat, až se za zase ukáže?
Děkuji, za vaše odpovědi
S pozdravem
Nicole

Re: Černa postava u postele

(Jaroslav Drábek, 12. 7. 2019 11:51)

Třeba chce pomoci.
Když budete hledat řešení můžete nás kontaktovat.
EPRV777

Vidiny postav

(Žanet, 9. 5. 2019 19:22)

Dobrý den,

když jsem byla mala cca 5 let, často jsem viděla černou kočku...postupem času jsem ji viděla méně...viděla jsem i na navsteve u kamaradky..i parkrat u přítele. Potom se to zase uklidnilo, prestehovali jsme se k rodicum do baraku, kde mame sve patro (dum je novostavba). Narodil se mi chlapeček a ja sem opět začala vidět ..ne sice černou kočku, ale postavy..bud mi dychala na zada v koupelně nebo se na mě dívala vysoka postava u dveří a nebo mi postava seděla u postele. Nekladla jsem na to takovy důraz, myslela jsem že mam nejake halucinace...ale začal to vidět i můj přítel (kteremu postava seděla u hlavy na posteli) a můj syn, který ukazoval večer do rohu pokoje a brečel. Myslela jsem si, že ma zle sny, proto sem s nim v tom pokoji byla..nemohla jsem nejak usnout a videla jsem, jak skrz dvere prochází postava se svetlymi nohavicemi kouka se a pak zmizi (mam vždy strašně blbý pocit a rozbusi se mi šíleně srdce) vzdy je to jiná postava..to mi přijde zvláštní...a teď je to asi 2 dny..vsichni spali a ja sem si sla cist...a slysela jsem jak na me nekdo mluvi..ale nerozumnela jsem...nevite, co by to mohli byt...dekuji moc

Нашел русскую информацию

(Edgarbor, 5. 5. 2019 6:01)

Приветствую всех! прикольный у вас сайт!
Нашел хорошую инфу: https://zen.yandex.ru/media/nashaplanet/rossiia-znaet-kak-utopit-avianoscy-ssha-5cc831d4b8298e00b37f0f3b

aunte.aclenig.se

(aunte.aclenig.se, 29. 4. 2019 14:55)


Hello to every body, it's my first pay a visit of this blog; this blog carries remarkable and truly fine stuff designed for visitors.
aunte.aclenig.se

Re: aunte.aclenig.se

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:04)


160/5000
Thank you very much for your interest.
This information is our personal experience in 14 years of experience in dealing with paranormal events not only in the Czech Republic but also abroad.
Team EPRV777

Re: aunte.aclenig.se

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:06)

We greet supporters of our team and look forward to further questions.
Jaroslav Head of EPRV777

Re: aunte.aclenig.se

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:06)

We greet supporters of our team and look forward to further questions.
Jaroslav Head of EPRV777

Re: aunte.aclenig.se

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:18)

Thank you very much for your interest.
Team EPRV777
Jaroslav, Alexandra and Janey

Re: aunte.aclenig.se

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:21)

Thank you very much for your interest.
Team EPRV777

bronn.bestwomepri.se

(bronn.bestwomepri.se, 23. 4. 2019 10:41)


My relatives every time say that I am killing my time here at net, but I know I am getting knowledge all the time by reading thes fastidious articles or reviews.
bronn.bestwomepri.se

Re: bronn.bestwomepri.se

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:01)

38/5000
Thank you very much for your interest.
Team EPRV777

Re: bronn.bestwomepri.se

(Jaroslav Drábek, 3. 5. 2019 12:15)

We greet supporters of our team and look forward to further questions.
Jaroslav Head of EPRV777

Co se děje?

(Monika, 19. 4. 2019 12:55)

Dobrý den,

zde uvádím jen pár věcí
Zvuky -Rány ( zejména skříně, lednice) jiné těžko popsat ( zvuk trhání, cukání zaclon a jiné vychytávky) elektřina a spotřebiče (mobilní telefon- postupně se poškozují funkce které dělají z telefonu telefon, notebook - to samé v bledě modrém, TV - sama se zapíná/ vypíná (na noc ji už preventivně vytahujeme ze zásuvky, to samé i při odchodu z bytu. Pro zajímavost: zapnutí v noci - volume max.= hodně nepríjemná lekacka, zapnutí pres den- tlumeně=slyšíte jak někdo bytě mluví i když nikdo další není doma, až vám to nedá a jdete se podívat kdo tu teda je- nikdo, zase se zapla TV) praskajici žárovky vyhazujici pojistky ( naposledy v noci kdy praskla žárovka vyhodila pojistky které nešly nadhodit přes jističe v bytě, musela jsem čekat na radu souseda druhy den dopoledne), rozsvicena světla, divné pocity nezmiňuju ty má kde kdo z kde čeho. Hodně zlý pocit mám ale z tmave plísně která se objevila v posledních měsících (dříve nebyla ani me to nenapadlo) - dveře, koupelna, dokonce i vodovodní kohoutky (sitka). Uvědomuji si ze jsem na některé věci asi náchylná, a tak se snažím nebrat na každého komára lupu. Tento týden už je rozhozený i přítel. Je trochu trpký když vidím co ho rozhodilo a co naopak až doposud ne. mám psa i kočku. V pronajatém bytě jsou velmi nevhodné umístěna zabudovana zrdcadla která mi celkem vadí ( i kocce) minuly tyden jsem se rozhodla jedno z nich zakryt (umístěno v loznici) nebyla to jednorázová akce. Od te doby je tu ,,rušno” trochu víc. Myslím, ze bych to měla začít řešit.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

následující »