Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové, entity-dotazy

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tyto texty a zde uváděné názvy, jsou našimi zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a také článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textů

 

aktualizace 23.01.2020

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů.

 

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto zřejmě odvádět na dálku ale toto bývá prováděno hlavně vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a také především v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče, mága, vědmy a podobně, pouze k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) ,jsou to bílé  šmouhovité útvary nebo dále viz Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků a také kapkovitých struktur, které se dají zachytit s pomocí infrakamery. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku,hýbat nebo ovládat předměty. Tyhle projevy patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují náhlým úbytkem teploty v místnosti a to až o deset stupňů Celsia .

nebezpečnost jevu 1-4 st.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla jenom prúvodními jevy dalších možných paranormálních aktivit a strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle se jedná o poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a plným středem rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné  známé entity.

 

4. Zbytkové- nebo také reziduální strašení - Většinou zanechané stopy po různých událostech z minulosti uzavřené v časové smyčce ,projevující se stíny a dalšímy astrálními výjevy vždy  ve stejném čase a na stejném místě, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často a také v různých objektech nebo prostorách kde třeba proběhla bitva za války a podobné příklady. Rozdíl od skutečných paranormálních aktivit je především v tom, že nelze úspěšně komunikovat s těmito úkazy přes Spiritbox PSB-7. Ale jenom s pomocí media čili citlivého jedince, který si je schopen přebírat informace z Protonačního pole viz zdroj ( Břetislav Kafka Nové základy Experimentální psychologie) 

 

nebezpečnost jevu 0-1 st . (nebezpečí kontaminace prostor i osob starožitnými předměty)

 

5. Poltergeist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců. Múže docházet i k pohybu předmětů. Tento jev vyvolávají také i zkušené Entity z řad REVENANT.

nebezpečnost jevu 2-4 st.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu například Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergeist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant nebo také navrátilec . 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny, mrtvolného zápachu a také hniloby, které mizí po krátké době sami od sebe.

nebezpečnost jevu-1-6 st 

 

6. Vortex Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3 st

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou to zpravidla nemrtví jedinci,  nemající v hrobě klidu, kteří kvůli špatnému svědomí za života spojeným s jejich zlými skutky, které proti někomu strojil někdo z dalších osob ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují podrážděně na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi, vždy bez viditelného obličeje a jsou šedivého až černého zbarvení. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí. K jejich dočasné a částečné eliminaci dochází tzv vysvěcením příbytku knězem. K úplnému odstranění je zapotřebí provést kompletní liturgický obřad. Jinak postupně tento jev kontaminuje komplexně celé prostředí rodiny i přátel, zaměstnání, firmu a další.

Je důležité uvést že setrvávají na místech kvůli narušeným partnerským a všeobecně mezilidským vztahům. Proto je nutné provést příslušnou liturgii !!!!!!!      

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa bytosti poskvrněné bestiální smrtí spojenou s utrpením například vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány i škrábance na těle napadaného člověka,aby tímto projevem dotyčného zastrašila a postupně s pomocí strachu ovládla , samozřejmě vtěchto naléhavých případech dochází k různým způsobům útoků na člověka. Samozřejmé jsou i další běžné fyzické útoky, jako například tahání z postele, stáhnutí přikrývky a podobně.

 

Ve všech těchto výše jmenovaných případech doporučujeme co nejdříve vyhledat odbornou pomoc !!!!!!  Nepokoušet se jakým koliv způsobem komunikovat s touto Entitou a nezapalovat svíčky !!!!!!!!!! 

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami spálenou kůží apod. 

Je velice nebezpečná !!!! .

nebezpečnost 1-8 st

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8 st. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Rozeznáváme také několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

8. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

9.. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

10. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

11. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

12. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

13. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

14. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

15. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Upozornění.

Tyto texty a zde uvedené zkušenosti jsou našimi osobními zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Náhledy fotografií ze složky EPRV777

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: otazka

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 18. 4. 2013 8:45)

Dobrý den.
Ohledně zrcadel:
Je to základní rada při aktivitě v bytě nebo v domě.
Zrcadlo je od věků otevřenou cestou k nám stejně jako plamen svíčky.
Tak proto

Doteky

(Soňa, 2. 4. 2013 16:19)

Dobrý den,
dlouhá léta co jsme bydleli ve městě v panel.bytu jsem měla problémy
v noci s tím, že na mě někdo sahal, popř.lehal jakoby do mě chtěl vstoupit.
často to bylo až násilnické a viděla, nebo alespoň jsem si myslela, že vidím
stvůry. Připadala jsem si jako blázen, protože mě všichni tvrdili, že vlastně spím a zdá se mi to. Jenže já to cítila. Většinou jsem byla strachy úplně ochrnutá a nemohla se hnout. Dlouhá léta jsem se pořádně nevyspala. Pak jsem byla u jednoho kartáře a ten mi řekl, že já mám v sobě nějaké vlastní démony, a že mám doma obraz, který bych měla vyhodit. Naprosto přesně ten obraz popsal, takže jsem ho skutečně vyhodila. Na chvíli byl klid, ale po nějaké době to začalo znovu. Potom jsme se přestěhovali do rodinného domu, kde se dlouho nic takového nedělo. Jenže je to asi tak 5-6 let co se mi začalo zdát, že když se dívám na televizi v noci, tak mám pocit, že tam se mnou někdo je a navíc se v posledním roce 2x stalo, že opět na mě někdo lehal, jenže tentokrát jsem to chtěla odstrčit a cítila to, ale opět se to ani nehlo. Sedla jsem si a do rána nespala. Já bych to možná přežila, jenže nevím, jestli se něco nepohybuje i u dvouleté vnučky v pokoji, protože párkrát se stalo, že si vykládala, jakoby s ní někdo byl. Co dělat ? Zavola bych vás, ale moje rodina, která mě pokládá tak trochu za pošuka s bujnou fantazíí by nesměla být doma a to je takřka neproveditelné.

Re: Doteky

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 3. 4. 2013 13:37)

Dobrý den paní Sonó.
Po přečtení těchto řádků Vám vůbec nezávidíme postoje vaší rodiny ale jestli si Vaše vnučka s Entitami povídá,tak by to chtělo co nejdříve řešit než dojde během krátké doby ke zv=ýšení aktivity Entit. Pravděpodobně se zde může jednat o bytosti které nejsou lidské duše ale jsou zde pro Vaše poznání a něco chtějí.Kdyby jste zaznamenala že se to zhoršuje,tak nám hned zavolejte a uděláme prvotní opatření.
Rodičům vnučky ukažte tyto stránky a také video s výpovědí lidí co jsme řešili případy.
Mohlo by se klidně stát že Entity zaútočí i na ně.Jen hlupák tomuto nevěří. Máme v praxi řešení pár případů kdy nevěřící lidé zapříčinili útoky Entit ,kterté se mohli řešit zavčasu.
Kdyby cokoliv volejte nás přímo do 20.00.hodin na +420723039250
Jaroslav Drábek
a tým EPRV7777

Dotaz ?

(Iveta B., 1. 4. 2013 20:55)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda máte také zkušenosti z míst, které navštívíte podobné jako já?
Nedávno jsem navštívila kostel a když jsem ho obcházela zvenčí v některých místech jsem cítila tlak a bolest hlavy . Potom jsem ho obcházela z druhé strany a našla jsem místo, kde mohu jít a tohle necítit. Naopak to vypadalo , jako by mě zem pod nohama hřála. Po vstupu do kostela jsem našla místo , podle toho kde mě hlava přestal bolet a necítila jsem ten tlak , kde mi opět hřála podlaha pod nohama . V tomto místě jsem měla i vzláštní pocit jako kdybych se usmívala a po odchodu ven to vypadalo ,jako bych měla za krkem položený teplý šál. Hřálo to po celých ramenách. Také někdo z vaší skupiny má podobné pocity z míst a budov? Nebo jsem tak trošku blázen?:-)
Děkuji za odpověď.
Iveta

Re: Dotaz ?

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 2. 4. 2013 12:38)

Dobrý den paní Iveto.
Jak správně usuzujete tak se zde jedná o vliv Geopatogenních polí které se vyskytují téměř všude, akorát je zvláštností že na místě kostelů se nevyskytují, je to proto že většina kostelů a chrámů je postavena na místech kde dříve byli svatyně, a jak známo z historie tak již Keltové uměli najít vodu s pomocí Druida a proutku. Takže ještě kt omu přispívá energie která je v kostelech daná rituálními obřady které se zde dějí.

dotaz k navazování kontaktu

(Dana.A, 13. 3. 2013 20:26)

Dobrý den,
dnes jsem zcela náhodně objevila Vaše stránky. Přemýšlím proč, jelikož náhody neexistují :o) Zatím, než na to přijdu, přeji celé Vaší skupině úspěchy v práci, zejména při odvádění duší ke světlu.

V jedné z Vašich odpovědí na dotazy zde, nedoporučujete tazatelce komunikaci

"..Hlavně s tím nekomunikujte a nesnažte se navázat kontakt.Nezapalujte svíčky a pokud možno zakryjte zrcadla..."

Chápu, proč nedoporučujete komunikaci a navazování kontaktu někomu, kdo s tím nemá zkušenost a neumí se například chránit. Stejně tak chápu zakrývání zrcadel. Nerozumím ale tomu, proč nedoporučujete zapálit svíčku? Předpokládám, že tento úkon neberete jako akt projevení své otevřenosti ke komunikaci, nebo ano? Mám za to, že zapálení svíce naopak může posloužit k projevu pochopení, ale také k udržení odstupu. Sice trochu magie, ale vidím, že při Vaší další odpovědi nabádáte k jejímu praktikování :o)

"v místnostech okolo zdí rozsypejte sůl"

Děkuji za Vaši odpověď, Dana.A

Re: dotaz k navazování kontaktu

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 15. 3. 2013 18:15)

Dobrý den i vám paní Dano.
Velice si vážíme Vašich názorů a tak se Vás pokusíme uvést do této problematiky.
Sůl se sype né kvůli magickým rituálům ale protože vytváří záporné ionty a ty entity nesnáší stejně působí stříbro. Dále k tomu zapalování svíček, nevadí pokud se jedná pouze o tzv přivtělené duše a duše zemřelých 2 úrovně.Ty také se většinou dají jednoduše odvést. Ale platí zvýšená opatrnost pokud se jedná o 3 a 4 úroven´a ještě třeba v kombinaci s Revenanty, tak se zvýší jejich aktivita a potenciál.Dále komunikaci nedoporučuji z důvodu že většina lidí si neví rady potom co k ní dojde. Máme za sebou do ted´již vyřešených 45 případů a věřte mi že jsme se setkali přímo s různými typy Entit,zbloudilými dušemi ale také s různými typy nelidských Entit o kterých možná ani nevíte že existují. Přímé setkání je vždy jiné než řešení přes někoho nebo na dálku.
Zkuste si někdy přečíst něco z démonologie. Setkali jsme se již s mnoha lidmi které odvádí přivtělené duše již roky,ale když u nich došlo k paranormální aktivitě tak si nevěděli rady. To je úplně jiný level.
Krásný den a vše dobré.
Hodně úspěchů Vám přeje celý tým EPRV777 a v případě dotazů tu jsme pro vás i na telefonu +420723039250

Fotografie duchů

(Kamil, 10. 3. 2013 12:32)

Dobrý den,
můžete zde na vašich stránkách uveřejnit nějaké lepší fotografie entit, které Vám poslali čtenáři do soutěže?
Děkuji, Kamil

Re: Fotografie duchů

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 11. 3. 2013 8:04)

Dobrý den i Vám Kamile.
Fotografie od čtenářů zveřejníme pouze s jejich souhlasem.
Zatím je toto v jednání ale nebojte se dočkáte se i snímků z duchařské soutěže,alespoń těch vítězných.
Jaroslav a tým EPRV777

Paranormální jev

(Lucka, 31. 1. 2013 12:59)

Dobrý den,chci se optat.Před 3 měsíci jsem se stěhovala do finského domu.Kamarádka mi zjistila o něm,že tu je 71 let a dříve tu bydleli dělníci z jedné firmy,která je tu do dneška a funguje nadále.Ještě než mi zjistila kamarádka informace tu pořád něco zjišťuju a pořád se tu něco děje.Ano věřím na duchy a tak a jako malé se mi toho pár věcí stalo,ale ne to co tady.Otevřeli se sami dveře,pohnul se sám pekáč,stín černý v odrazu okna do pokoje.Jendou jsem šla na wc a u dveří jsem slyšela pánské vzdechnutí!!Tak,ale jasně jako kdyby tam stál člověk.Ťuknutí na okno.Sama spadla sprcha,která byla omotaná.Sama jsem to zkoušela skepticky vyjasnit sama,ale nenašla jsem pro to vysvětlení proč spadla sprcha omotaná kolem baterie.Spadl zabalený kabel ze skříně.Otisk ruky na černých riflích.Přítel ten otisk našel.Byl bílý.Já to být nemohla,protože bych musela prokroutit ruku.Otisk byl na levé noze na stehně a palec byl směrem ke koleni takže pravák.Přítele otisk také ne,protože zdi nebarví a pokoušel se změřit otisk se svou a otisk byl menší než jeho.Byli to spíše jen první články prstu otisklé na noze.Prosím vás blouzním a vsugerovávám a nebo tu opravdu je paranormální jev?Mám také foto s oparem a nahrávaný zvuk kde je slyšet pánský hlas a žena a děsné rány,které jsem,ale při nahrávání já sama neslyšela,ale v nahrávce zvuku jsou.Děkuji moc za vysvětlení.PS:Přítel si myslí,že si to jen namlouvám.Děkuji s pozdravem Lucka

Re: Paranormální jev

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 31. 1. 2013 19:49)

Dobrý den Lucie.
Podle toho co mi zde popisujete by se mohlo jednat o tzv.inteligentní i reziduální projevy strašení nespokojených entit, které vám chtějí pravděpodobně něco sdělit.
Ta sprcha by šla i technicky vysvětlit ale ten vzdech co popisujete hovoří spíše on ějaké mírné aktivitě.Kdyby jste potřebovala pomoci tak nám zavolejte na +420723039250 vždy do 20.00 hodin a najdeme určitě nějaké řešení.
PS:
Jestli máte nahrané EVP tak nám ho pošlete k analýze a my vám dáme vědět co tam je.
Pošlete to na EPRV777@seznam.cz bud´do e mailu nebo přes úschovnu.

Krásný den Vám přejeme.

Jaroslav Drábek a tým EPRV777

Re: Re: Paranormální jev

(Lucka, 31. 1. 2013 20:10)

ano máte pravdu.Buď jsou projevy kolem večera a nebo kolem druhé ráno.Děje se to spíše nejvíce v kuchyni a obýváku.Zkoušela jsem vyšetřovat na vlastní pěst a za každou mou otázkou je jako kdyby nějaký chlap naštvaně zabručel a pak jsem nechala běžet jen zvuk a šli jsme spát a během nahrávání po dobu 45 min. je slyšet jako by hovor muže a strašně jasně,ale není mu rozumět a pak jako by broukání ženy.Musím uznat,že jsem kolikrát dost vyděšená,že musí přítel spát u mě.Kolikrát mám divný pocit jako kdyby na mě něco civělo a funělo na mě.A hlavně mě vyděsilo to jak se sami otevřeli dvěře.Ráda jsem se dívala na TAPS tak jsem zkoušela vysvětlit dveře zda nebyli špatně dovřené,ale tohle jsou moderní dveře a jakmile se trochu zmáčkne klika tak se otevřou,špatně dovřít ani nejdou.Zkoušela to i má kamarádka.Mám jak nahrávku zvuku kdy jsme spali i se strašnými rány,které,ale slyšet během noci nebyli tak i nahrávku zvuku kde kladu otázky entitě.Chcete poslat ově nahrávky + foto obličeje u gauče?Na fotce je obličej jako by kostry co kouká na telku a směje se.Odraz od ničeho být nemohl,protože svítila jen televize a byla jinak všude tma.Bylo to foceno telefonem bez blesku.Děkuji moc za rychlou odpověď a pomoc.Lucka

Re: Re: Re: Paranormální jev

(Jaroslav hlavní vyšetřovatel EPRV777, 2. 2. 2013 11:19)

Dobrý den Lucie.
Ano pošlete nám ty nahrávky obě a my se na to mrkneme a pošleme vám vyjádření.
Jaroslav Drábek EPRV777

Pepa

(Dotaz :), 3. 12. 2012 16:23)

Ahoj , chtěl bych se zeptat zda je nebezpečné vyvolávat duchy , jelikož bych to chtěl skusit s přáteli . Je větší pravděbodobnost že vyvoláme "zlého" ducha? A když ano poradte mi prosím :) . A poslední věc , kde se dá sehnat přes internet EMF Sensor? Díky moc .

Re: Pepa

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 7. 12. 2012 12:43)

Evokace Entit neboli také tzv vyvolávání duchů spočívá v naladění se člověka na Entity ,které jsou přítomny v prostředí našich domácností, akorát platí to že my je nevidíme ale oni nás ano. Není radno si zahrávat svyvoláváním čehokliv v oblasti Entit pokud vaše víra nestojí na pevném základě. Je tot postavené na víře v Boha a jeho přítomnost při této Evokační činnosti. Není to o legraci a dobrodružství. Pokud porušíte pravidla úcty a respektu k Entitám, tak se Vám to může zle vymstít bud nemocí nebo nějakou událostí ve vaší blízkosti, která se týká vašich bližních.Takže závěrem chci říci chcete li podstoupit i tato rizika pltí vždy Zkus Od všeho a Dobrého si ponechej!!!

Re: Pepa

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 8. 1. 2013 19:27)

Evokace neboli vyvolávání entit má svoje jistá úskalí,jde o to že vesměs všechny Entity se živí energií lidí a stačí jen malý náznak strachu a hned toho dokáží využít naplno.Každý duch a Entita má zde svoje opodstatnění ale také se může mstít,a potom jde všechna legrace stranou.Takže se nepouštějte na tenký led. To je moje osobní doporučení.Paranormální svět skýtá kromě dobrodružství i poznání a to vrůzných formách.Vyvoláním ducha si múžete přivodit i například úbytek životních sil.Takže našlapovat opatrně a s rozvahou.EMF metr se dá sehnat v USA u nás se jeho cena pohybuje od 8-20000 Kč.

Jaroslav
EPRV777

Dotaz

(Dominika, 27. 11. 2012 15:18)

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na jednu věc. Dá se nějakým spolehlivým způsobem určit, kdy se ve Vašem domě objevuje duch? Stalo se mi pár věcí jako například optisky na polštáři, které se objevili 2krát po sobě, spadnutý květináč z neznámých příčin a velmi často rozsvícené světla. Ráda bych věděla zda je možné, že mám v domě "nezvaného hosta" a nebo si jen něco nalhávám. Předem Vám děkuji za odpověď. S pozdravem Dominika

Re: Dotaz Duch

(Jaroslav hlavní vyšetřovatel EPRV777, 27. 11. 2012 18:02)

Dobrý den Dominiko.
Podle vašeho popisu situace by se mohlo ale také nemuselo jednat o paranormální aktivitu, ale bylo by zapotřebí nám upřesnit některá fakta a tak si myslíme že by bylo
nejlepší se domluvit přímo na nějakém postupu telefonicky.

Hlavně zachovejte klid a nebojte se! Nemohou Vám ublížit pokud si to sama nepřipustíte svým strachem. Zkuste jednoduchý způsob ověření a zároveń utlumení aktivity, a to ten že v místnostech okolo zdí rozsypejte sůl.Jestliže se něco začne měnit k lepšímu tak se jedná o paranormální aktivitu a je zapotřebí toto speciálně řešit vyšetřováním na místě u vás doma.
Zkuste toto doporučení a když to nepomůže, zavolejte nám kdykoliv.Hlavně s tím nekomunikujte a nesnažte se navázat kontakt.Nezapalujte svíčky a pokud možno zakryjte zrcadla.
Jaroslav Drábek
Můžete nám zavolat přímo na náš telefon +420723039250 a probereme to nebo pište podrobně na náš email: EPRV777@seznam.cz.

Dotaz

(Osirix, 12. 7. 2012 17:19)

Dobrý den, zajímalo by mě pár informací o vás. Příjmáte nové lidi do svých kruhů? Případně jaké zkušenosti znalosti vyžadujete? Asi máte hodně podobných zpráv, ale stejně mě zajimá jak se k vám vaši vyšetřovatelé dostávají. Dále by mě zajímalo jak jste za svou práci odměňováni? Kdybych náhodou někdy chtěl pomoci. Spozdravem Osirix

Re: Dotaz

(Jaroslav hlavní vyšetřovatel EPRV777, 13. 7. 2012 11:03)

Dobrý den.
Velice nás těší váš dotaz.
Na vaši otázku, zda přijímáme nové lidi do svého kruhu vám odpovíme že ano, ale podle zvláštních kriterií, která musí splnóvat každý čekatel i člen naší skupiny. Máme svoje tvrdá pravidla pro přijetí nového budoucího čekatele a proto napřed je zapotřebí napsat žádost o vstup do skupiny a tam uvést něco o sobě.Zejména zkušenosti s paranormálními jevy a také něco ze svého života. Podrobnosti vám sdělíme v případě zájmu e mailem. Za naší práci vyšetřování paranormálních jevů a monitorování nebereme žádnou mzdu ale proto požadujeme jen úhradu nákladů na cestovné a nezbytné náklady pro členy skupiny spojené s nočním vyšetřováním.
Nemáme to jako výdělečnou činnost ale snažíme se pomoci lidem pochopit proč se dějí právě u nich doma paranormální jevy, a tyto jevy se snažíme monitorovat a analyzovat s pomocí moderní techniky a přístrojů.
Jestli chcete tak nám napište na náš e mail EPRV777@seznam.cz vaši žádost a my po jejím posouzení se vám určitě ozveme.
Krásný den Vám přeje
skupina EPRV777


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

následující »