Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové, entity-dotazy

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tyto texty a zde uváděné názvy, jsou našimi zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a také článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textů

 

aktualizace 23.01.2020

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů.

 

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto zřejmě odvádět na dálku ale toto bývá prováděno hlavně vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a také především v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče, mága, vědmy a podobně, pouze k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) ,jsou to bílé  šmouhovité útvary nebo dále viz Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků a také kapkovitých struktur, které se dají zachytit s pomocí infrakamery. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku,hýbat nebo ovládat předměty. Tyhle projevy patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují náhlým úbytkem teploty v místnosti a to až o deset stupňů Celsia .

nebezpečnost jevu 1-4 st.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla jenom prúvodními jevy dalších možných paranormálních aktivit a strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle se jedná o poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a plným středem rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné  známé entity.

 

4. Zbytkové- nebo také reziduální strašení - Většinou zanechané stopy po různých událostech z minulosti uzavřené v časové smyčce ,projevující se stíny a dalšímy astrálními výjevy vždy  ve stejném čase a na stejném místě, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často a také v různých objektech nebo prostorách kde třeba proběhla bitva za války a podobné příklady. Rozdíl od skutečných paranormálních aktivit je především v tom, že nelze úspěšně komunikovat s těmito úkazy přes Spiritbox PSB-7. Ale jenom s pomocí media čili citlivého jedince, který si je schopen přebírat informace z Protonačního pole viz zdroj ( Břetislav Kafka Nové základy Experimentální psychologie) 

 

nebezpečnost jevu 0-1 st . (nebezpečí kontaminace prostor i osob starožitnými předměty)

 

5. Poltergeist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců. Múže docházet i k pohybu předmětů. Tento jev vyvolávají také i zkušené Entity z řad REVENANT.

nebezpečnost jevu 2-4 st.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu například Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergeist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant nebo také navrátilec . 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny, mrtvolného zápachu a také hniloby, které mizí po krátké době sami od sebe.

nebezpečnost jevu-1-6 st 

 

6. Vortex Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3 st

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou to zpravidla nemrtví jedinci,  nemající v hrobě klidu, kteří kvůli špatnému svědomí za života spojeným s jejich zlými skutky, které proti někomu strojil někdo z dalších osob ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují podrážděně na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi, vždy bez viditelného obličeje a jsou šedivého až černého zbarvení. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí. K jejich dočasné a částečné eliminaci dochází tzv vysvěcením příbytku knězem. K úplnému odstranění je zapotřebí provést kompletní liturgický obřad. Jinak postupně tento jev kontaminuje komplexně celé prostředí rodiny i přátel, zaměstnání, firmu a další.

Je důležité uvést že setrvávají na místech kvůli narušeným partnerským a všeobecně mezilidským vztahům. Proto je nutné provést příslušnou liturgii !!!!!!!      

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa bytosti poskvrněné bestiální smrtí spojenou s utrpením například vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány i škrábance na těle napadaného člověka,aby tímto projevem dotyčného zastrašila a postupně s pomocí strachu ovládla , samozřejmě vtěchto naléhavých případech dochází k různým způsobům útoků na člověka. Samozřejmé jsou i další běžné fyzické útoky, jako například tahání z postele, stáhnutí přikrývky a podobně.

 

Ve všech těchto výše jmenovaných případech doporučujeme co nejdříve vyhledat odbornou pomoc !!!!!!  Nepokoušet se jakým koliv způsobem komunikovat s touto Entitou a nezapalovat svíčky !!!!!!!!!! 

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami spálenou kůží apod. 

Je velice nebezpečná !!!! .

nebezpečnost 1-8 st

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8 st. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Rozeznáváme také několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

8. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

9.. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

10. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

11. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

12. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

13. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

14. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

15. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Upozornění.

Tyto texty a zde uvedené zkušenosti jsou našimi osobními zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Náhledy fotografií ze složky EPRV777

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Špatný pocit

(Tereza, 28. 9. 2014 13:39)

Dobrý den,

dnes jsem jakoby náhodou narazila na jedno Vaše video, ani nevím jak, a opravdu mě to pohltilo, a pročetla jsem vše co zde píšete. Jsem racionálně uvažující člověk, technický typ, co musí mít vše vědecky podložené, ale i přes to vše, jsem měla vždy pocit, že duše zemřelých apod. mohu v našem světě zůstávat a že se s nimi setkáváme.
Jsem opravdu ráda, že tu u nás existuje někdo, kdo se tímto zabývá, a naprosto nezištně pomáhá lidem, co si sami neporadí- je to obdivuhodné!
Chtěla jsem se zeptat, když už jsem na to dnes tak narazila, jestli je možné, že opravdu někteří lidé jsou na toto senzitivní víc a nekdo mín a čím to je?
Než jsme se s přítelem přestěhovali do vlastního, bydleli jsme u kamaráda v bytě a musím říct, že to pro mě byla muka. Opravdu se nedělo nic jiného, než že jsem měla pocit, že tam někdo je a že ho jen nevidím. Opravdu jsem se tam hystericky bála, a to sem i ještě nikdy nikde nestalo. Když jsem tam byla někdy v noci sama, strachy jsem brečela, pořád jako by tam někdo byl a ne a ne ho vidět. Třeba jsem se v noci probudila, jakoby se na mě někdo díval. Mohl vedle mě spát klidně přítel, ale v bezpečí jsem se tam necítila.
Jeden by řekl, že jsem blázen s bujnou fantazií, ale jakmile jsme se odstěhovali, vše přestalo. Takže to muselo být tím místem. Navíc tamdřív bydlela chvíli kamarádka, se kterou jsem e poté náhodně bavila a říkala, jaký jsem tam měla obrovský strach, a ona, že to samé a jednou i že prý viděla nějaký stín. Takový pocit, že jsem něcoviděla, jsem měla taky, ale vždy jsem si říkal, že se mihl stín z ulice a může to být cokoliv....ale ten ošklivej nepříjemnej pocit, ten mi nikdo nevymluví, to přeci nemůže být jen tak.

Děkuji za odpoved a přeji krásný den :-)

Re: Špatný pocit

(Jaroslav Drábek, 29. 9. 2014 8:28)

Dobrý den i vám.
Jsou lidé s různým prahem citlivosti na vidění ENtit a rů§zných paranormálních aktivit.
Takže jste a patříte zřejmě do kategorie těch citlivých a vnímavých také. Takže se není čeho obávat a spíše s těmito schopnostmi se naučit pracovat.
Jaroslav Drábek

rada

(Barbora, 6. 9. 2014 9:41)

Dobrý den. Potřebuji radu. Již delší dobu se v bytě stávají nevysvětlitelné věci. Můj dvouletý syn v noci stává a vykládá do zdi nebo naoak hrozně pláče. Pořád říká kekek.. S mamkou se dost hádáme poslední dobou a já bývám hodně přecitlivělá nervní a dokáže mě rozhodit věc která mě dříve nerozhodila. Dnes ve tři ráno jsme uslišeli příšernou ránu a rozbijící se nadobí. Opravdu nelžu vkuchyni ze zdi se vyrvala kuchyňská linka. Dřez pod linkou nedotčený a linka na zemi. Koukal na to matčin přítel a je opravdu ze zdi vyrvaná. Mohl by jste nám nějak poradit co to může být a hlavně jak se toho zbavit dost se bojím už hlavně skrz syna :( Děkujeme (email Bareunka@seznam.cz

Re: rada

(Jaroslav Drábek, 7. 9. 2014 9:55)

Dobrý den.
Podle vašeho popisu sem ůže jednat i o technickou záležitost jako špatné uchycení linky moždinkymi nebo také příliš velká hmotnost nápně linky na úroveń nosnosti šroubů.
Aby se jednalo op aranormální jev, tak by to asi chtělo konzultaci přímo po telefonu a později průzkum na místě.Sledujte jestli tento jev je ojedinělý nebo jestli se vyskytnou další průvodní okolnosti jako vidění černých stínů a postav,změny teplot v místnosti popřípadě pohyby předmětů. Když tam mmi můžete kdykoliv zavolat od 8-20.00 na mobil 723039250
S úctou Jaroslav Drábek a tým EPRV777

Příjemné zvuky

(Nilla, 4. 9. 2014 10:39)

Dobrý den vážený pane Drábku.
Chtěla bych se s Vámi podělit s mým zážitkem, jelikož si myslím, že jste opravdová kapacita v oboru.
Stalo se to u mé známé na návštěvě, kdy jsme si povídali a najednou jsem slyšela hrozně zajímavé, podotýkám velice příjemné zvuky. Mohla bych je přirovnat například k "andělským chórům"...
Celá tato situace trvala jen chvilku, pak to přestalo.
Do teď mi vrtá hlavou, co to mohlo být, od té doby se mi nic podobného už nestalo.
Zdravím celý tým a přeji hodně úspěchů! :-)

Re: Příjemné zvuky

(Jaroslav Drábek, 7. 9. 2014 9:50)

Tyto zvuky mohou pocházet z tzv záznamu v čase.
Patří to do oblasti psychotroniky a nejedná se o paranormální jev, pokud zde nejsou posány žádné další indície které by tomu nasvědčovaly.
Když tak se na nás obra´tte na konzultaci na tel 723039250
Váš tým EPRV777

Zvláštní pocit

(Magda, 30. 8. 2014 19:16)

Dobrý den, žiji v domě po svých předcích a stává se mi, že před spaním cítím silné teplo, mravenčení v těle, pod zavřenými víčky se mi objevují jakoby elektrické jiskřičky, dokonce se mi zdá, že cítím, jak mě někdo objímá ( příjemný tlak kolem ramen ), je to milý stav naprostého klidu a pokoje, kterého si cením zejména, když prožívám stresující období. Nikdy dopředu nevím, kdy přijde, někdy je to časté, jindy méně časté, ale jak píšu: vždy uklidňující a příjemné. Může to být duše některého z mých předků anebo dobrá entita, které mne navštívila?

Re: Zvláštní pocit

(Jaroslav Drábek, 7. 9. 2014 9:47)

Může to být cokoliv i duše předků.
Chtělo by to probrat důkladněji.
Nejlépe když nám zavoláte na 723039250
Jaroslav a tým EPRV777

Hypnagogické halucinace

(Katka, 22. 8. 2014 11:25)

Zdravím celý tým :) Máte pěkné stránky a bylo zajímavé číst vaše dělení entit.
Chtěla bych se zeptat, co víte o hypnagogických halucinacích ... Snad byste mi dokázali napsat víc než jsem našla já (odpovědi byly typu: "Je to z únavy", "To má každý" apod.). Vím, že každý to nemá a když jsou tedy z únavy, proč je nemívám každou noc? Jen bych chtěla znát váš názor a předem děkuji. Když je člověk uvolněný a usíná a najednou slyší rány, hlasy, křik apod ... Asi chápete, že mi vysvětlení uvedené výše příliš nestačí. Strach nemám, ale ráda bych věděla více :)

Re: Hypnagogické halucinace

(Jaroslav Drábek, 23. 8. 2014 15:05)

Může se jednat o stav když mozkové centrum má málo kyslíku a dochází k halucinačnímu stavu,ale také se může jednat o reálnou paranormální aktivitu.Tu poznáte podle úbytku teploty v místnosti.
Jaroslav

Re: Re: Hypnagogické halucinace

(Katka, 24. 8. 2014 20:54)

Děkuji, snad máte pravdu, že je to pouze záležitost mozku. Jen je zajímavé, že to s určitostí nikdo nedokáže říct, ale tak to bývá. Ty hlasy jsou dost rozmanité, různé a dokáže mě to okamžitě z usínání vytrhnout. Stejně jako ty rány apod. Je fakt, že se ani při spánku nenudím - paralýzy, lucidní snění, hodně živé, někdy plnící se sny ... Mám pocit, že jsem s dost věcmi spojená skrz spánek, ale nic s určitostí tvrdit samozřejmě nemůžu. Ještě jednou díky :)

Re: Re: Re: Hypnagogické halucinace

(Jaroslav, 27. 8. 2014 9:16)

Souhlasím i s teorií Lucidního snění ale potřeboval bych to s vámi probrat a vidět vás abych mohl říci o co se jedná ve vašem případě.

Re: Re: Re: Re: Hypnagogické halucinace

(Katka, 30. 8. 2014 11:34)

To je jasné, takto přes zprávy moc člověk nepozná a písmem to jde i blbě vyjádřit. Třeba bude někdy příležitost vám o tom povědět osobně. Teď mám od hlasů relativně klid, spíš nějaké ty zvuky (jako by rány). Kdyby se něco zhoršilo nebo změnilo, určitě vám dám vědět. Ještě jednou děkuji, opatrujte se.

Astrální bordel

(Jarda, 1. 8. 2014 21:18)

Dobrý den, sleduji Vaši práci a musím říct, že ze tří skupin na české scéně, které se věnují monitorování entit, co jsem na netu vystopoval mě přijde ta Vaše nejprofesionálnější. Krom toho jsem jen u vaší skupiny zaznamenal, že máte snahu entity odvést kam patří, ne je jen vyhledat a zdokumentovat. Takže držím palce ať se daří dál :-) . Ale to není důvod proč Vám píšu, chtěl bych od Vás slyšet, jak poznám, že mám na sobě nalepený nějaký bordel ( entity, duchy, nebo něco jiného.. ). Jak jsem k tomu přišel? Navštěvoval jsem spoustu míst jako Olšanské hřbitovy v noci, kolegy navštívený Bohnický hřbitov, nocoval na Sladkovském bitevním poli, vyhledával jsem různá tajuplná místa, atd. Bohužel však musím konstatovat, že moje fascinace tajemnem kombinovaná s nedisciplinovaností a lehkovážností a nulovou absencí znalostí o ochraně a očistě mohli vést k tomu, že jsem si ze svých výletů něco přinesl sebou. Možná by tomu nahrával i fakt, že se mi vcelku nic nedaří, smůla mě vyloženě pronásleduje, mám dost velké výkyvy nálad a jsem neustále unavený i když mám spánek dostatečný. Takže....rád bych se dozvěděl jak zjistit zda mám na sobě něco nalepeno, popřípadě jakým rituálem se toho zbavit.
Předem Děkuji za odpověď

Re: Astrální bordel

(Jaroslav Drábek, 6. 8. 2014 18:34)

To že máte u sebe třeba Revenanta dokáže prozradit několik indícií.
Za prvé změna teploty
Za druhé ůbytek vitality člověka
Za třetí zápach podobný plesnivině nebo v některých případech mrtvolnému puchu
Za čtvrté přestává se vám vést život v různých oblastech
Za páté nevysvětlitelná nemoc ze dne na den

Stín

(Ladimir, 22. 4. 2014 17:16)

V jednom starém sklepě jsme viděli stín postavy člověka. Byl pokrčený jako panáček na cedulce exit a trochu se pohyboval. Určitě nepatřil nikomu z nás. Normálně jsme kolem něj chodily a tak po minutě zmizel. Chtěl bych vědět Váš názor děkuji.

Re: Stín

(Jaroslavem , 28. 4. 2014 20:53)

Dobrý den.
Moglo by se jednat i o entitu ale vaše indicie jsou příliš strohé.
Jestli chcete tak zavolejte a probereme to důkladněji.
Jaroslav Drábek EPRV777

Re: Stín

(Ludmila, 14. 6. 2014 13:44)

DOBRY DEN CHTELA BYCH SE VAS ZEPTAT MAM TOHO VICE NA SRDCI. JEDEN JE ZDAL SE MI SEN ZE JSEM BYLA NA ZAMKU NEVIM NA KTEREM STALA JSEM V ZAMKU NA BALKONE VIM ZE TAMBYLO DREVENE ZABRADLI A PODEMNOU STALI PODDANI A NECO KRICELI A JA VIM ZE JSE RIKALA ZE NECHCI BYT BOHATA PROTOZE BOHATI LIDE JSOU ZLI.MYSLIM SI ZE TO MA NECO SPOJITE S MINULIM ZIVOTEM PROTOZE ODMALA ME BAVI HISTORICKE FILMI A KDYZ JSEM BYLA NA ZAJEZDE VE FRANCII CITILA JSEM SE TAM VELICE DOBRE OBZVLAST VE VERSAJ NA ZAMKU SEDLA JSEM SI NA LAVICKU A TAKOVI BLAZENY POCIT JSEM NEZAZILA . VIM ZE SE MI OD TUD NECHTELO A JAKO BY MI NECO VNITRE RIKALO SES DOMA . JE TAKY PRAVDOU ZE SE RIKALO ZE UNAS VRODE JME MELI NEKOHO JAK SE RIKA Z MODRE KRVE.PAK JSME BYLI VLONI VLETE S MANZELEM V RYCHNOVE NA ZAMKU A VJEDNE MISTNOSTI SE MI UDELALO SPATNE AZ NA VZVRACENI A MYSLELA JSEM ZE BUDU MUSET ODEJIT PRESLI JME JINAM A PRESLO ME TO.PORAD ME TO TACHNE K NECEMU SE DOPATRAT A NEVIM JAK.MYSLIM SI ZE SI MUSIM VIREST NEJAK MINULI ZIVOT PROTOZE TEN SOUCASNY SE MI NEDARI V MANZELSTVI NAM TO NEKLAPE PRISLI JSME O DCERU PRED PETI LETY BYLO JI TRICET NA NASLEDKY POPALENI ZEMRELA DO DNES SE STIM NEMUZU VYROVNAT A VIM ZE NA MOJI POVAHU ANI NEVYROVNAM.A OD TE DOBY SE MI DEJI ZVLASTNI VECI .ASI CTRNACT DNI PO SMRTI DCERY JSEM SEDELA NA KRESLE A DIVALA SE NA TELEVIZI NAJEDNOU SE KOLEMNI ZACALA OBEVOVAT PARA NEBO MLHA TENKRAT JSEM SI RIKALA ZE JSEM SE UZ ZTOHO VSEHO ZBLAZNILA .V BYTE KDE SE TOPI JA VIDIM MLHU .PAK JSEM PORAD CITILA NA LEVE STRANE ZAD OD RAMENE STRASNY CHLAD PAK TO BYLA ZASE NA TVARI HORKOST A TLAK JAKO KDYZ ME RUKOU NANI TLACI PAK CITIM JAKO BY SI NEKDO POHRAVAL S MIMI VLASY LASKOVNE JE NACECHRAVAL JE TO TAK SILNE CITI ZE JSEM SE AZ KOLEGIN V PRACI PTALA JESTLI ME NELITJI VLASY REKLY ZE NE.JE PRAVDA ZE JSEM SE O DUCHOVNO ZACLA ZJIMAT A TAHNE ME TO CIM DAL VIC A VI ZE BYCH JEDNOU CHTELA OBEJMOUT DCERU A RICT JI JAK JI MAM STRASNE RADA.TAKY JEM SE DOCETLA V CASOPISE KTERY PRAVIDELNE ODEBYRAM V ZAHADY ZIVOTA ZE JSTE JEZDIL K PANU PASKOVI TAKY JSME TAM S DETIMA JEZDILI . BYL TO VELICE VZACNY CLOVEK A PEKNE JTE ONEM PSAL .BYL TO JEDEN Z MALA LIDI KTERY LECITELSTVI A TEMTO VECEM ROZUMEL MEL TO OPRAVDU OD PANA BOHA DANY A NEZNEUZIVAL TOHO A PROTO I VAM VERIM.A DEKUJI ZE JSEM SE SPON TAKHLE MOHLA SVERIT

Re: Re: Stín

(Jaroslav Drábek, 16. 6. 2014 9:18)

Dobrý den paní Ludmilo.
Je vidět že jste velice citlivá osoba a podle co zde popisujete jste ještě dceru po její smrti zcela neopustila, a tím ona nemůže odejít na věčnost. Zkuste se nad tím zamyslet a když tak mi zavolejte přímo na můj mobil 723039250 a poradím vám jak to udělat. Moc si vážím vašeho příspěvku.
Jaroslav Drábek
skupina EPRV777

Reziduální aktivita před smrtí

(Jiří, 7. 3. 2014 16:11)

Zdravím, napadl mě dotaz a nevím, kde bych se zeptal, snad zde správně. Je vůbec možné spatřit ducha osoby, která ještě nezemřela?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

následující »