Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 15.07.2019

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Re: dodatek..

(Jiřinka, 11. 9. 2013 13:59)

Moc děkuji za radu,do 14.ti dnů bych měla vědět, jestli se budem stěhovat do bytu, pokud ne, tak se Vám určitě ozvu, nejen kvůli našemu klidu, ale i kvůli klidu duše, která tu třeba bloudí a nemá klid ani po smrti. Ještě jednou moc děkuji za všechny, kterým pomáháte, vážím si toho

,,,bubák,, v domě

(Jiřinka, 11. 9. 2013 12:35)

Dobrý den, moc Vám chci poděkovat za to, co děláte, je to velmi potřebná práce, ikdyž hodně lidí v dnešní době si myslí, že nic takového jako paranormální jevy neexistuje, spíš mají jen strach z neznáma, ale lidí jako vy si velmi vážím a obdivuji. Chtěla jsem Vás poprosit o radu... Už od malička jsem jako jediná z naší rodiny viděla a slyšela věci, co ostatní ne. Brala jsem to jako přirozenost, někdy sice se strachem, ale nebránila jsem se tomu. Nyní se svou dcerkou, přítelem a jeho synem bydlíme v podnájmu ve vilce naproti mlýnu Budáček, nedaleko Týna nad Vltavou. Za 2. světové války se ve mlýně děly hrozné věci,od pamětníků jsem se dověděla dost informací, ale vzhledem k stavu v domě bych to tady veřejně nerada rozmázla, nechtěla bych naštvat někoho nebo něco...Přítel jezdí občas pryč přes týden do práce i na noc, vrací se až v pátek a syn taky, takže jsme na té úplné samotě s dcerkou samy. Začalo to tak před měsícem (jsme tu od listopadu), přítel byl v K. Varech a my samy, šla jsem přenést v noci spící dcerku k sobě do postele, cestou jsem šlápla na hračku. Když jsem se vracela do pokoje pro plyšáka, ta hračka, na kterou jsem šlápla stála na dceřině postýlce a koukala ke dveřím, v tom okamžiku mě polil šílený mráz a na sekundu jsem se nemohla hnout, popadla jsem tu hračku, plyšáka a utíkala si lehnout k dcerce. Tu noc jsem nemohla spát, to bylo pondělí...Další noci se z půdy ozývaly těžké kroky, jakoby tam pobíhal statnej mužskej, psla jsem to příteli, prej kuna, ale jak zní kuna, to vím. Naše kočka taky byla pořád vyděšená, klidně 2 hodiny chodila po baráku, mňoukala, až z toho šel mráz, na něco vrčela a prskala, několikrát na to i zaútočila, byla jsem z jejího chování v šoku, mám jí 2 roky a tohle jsem vlastně nezažila u žádné ze svých koček. evím, co to může být, teď zrovna je klid, protože přítel jezdí večer domů a to se neozývá nic a kočka i pes jsou v naprostém klidu, nevěří mi a myslí si, že mi jen hrabe - jeho slova. Děsím se, až zase bude muset odjet a my tu budem sami, nemůže snad nějaká Entita zaútočit a ublížit, nebo ano? Podali jsem ve vedlejší vsi žádost o byt, tak doufám, že to vyjde a já zas budu moct v klidu dýchat, pokud ne, nevím, co mám dělat, takovéhle jevy se objevovaly vždy, když jsem bydlela v nějakém domě - za mala u našich, pak s bývalým na baráku a teď tady, když jsem bydlela v bytě, mohla jsem tam být týden sama a nic. Co bych podle Vás měla dělt? Předem moc děkuji, jste skvělí lidičky

Re: ,,,bubák,, v domě

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 11. 9. 2013 13:41)

Dobrý den paní Jiřinko.
Podle Vašeho popisu děje a jevů to může vypadat na nějakou aktivitu ale bez řádného vyšetření jevů těžko říci o co se jedná. Mohli by jsme podle způsobů projevu usuzuvat na aktivitu Revenantů nebo duchů 3 stupně. Ale jak říkáme chtělo by to provést asi vyšetřování s kamerami IR a nahrávací technikou, přímo u Vás doma. Jestli chcete tak nám napište žádost ovyšetřování jevů na e mail: EPRV777@seznam.cz a napište to asi takhle.
Žádáme vaší skupinu EPRV777 o pomoc při řešení paranormálních jevů, dějících se v mém domě. Dále popište podrobně od kdy a jak a také jaké jsou projevy.

Co se týče nákladů tak jen cesta tam a zpět + případná odměna pro členy týmu nám postačí.
Jestli chcete tak nám napište.
Zatím se nebojte vezměte sůl a posolte v místech oken a dveří, rozmístěte stříbro po bytě.
To by mělo stačit do našeho zásahu.
Zatím se mějte a kdykoliv můžete volat na náš telefon +420723039250
Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel skupiny EPRV777 ( European Paranormal Real Voices)

setkání s duchem otce

(Antoinette, 20. 8. 2013 8:53)

Dobrý den,

především bych Vám chtěla poděkovat za záslužnou práci, kterou vykonáváte nejen pro živé:-) Chtěl bych se podělit o jeden svůj zážitek, který se mi stal po smrti mého otce. Bylo mi 6 let a krátce po jeho smrti jsem jej opět viděla: přišel za mnou v noci, probudila jsem se a přede mnou u postele stál otec- vypadal o něco mladší a byl ve své košili co nosil doma často. Vypadalo to, jakoby mi chtěl něco říci, pohyboval ústy- nebo spíše se míhal nebo možná rozplýval tak do ztracena, teď už nevím, ale nechápu proč jsem ho vůbec neslyšela jen viděla? Vím, že komunikují tyto entity tepelaticky, ale můj mozek nejspíš nedokáže tyto myšlenky příjmout. Myslíte, že se člověk může naučit přjímat myšlenky entit a nebo to musí být vrozené. Párkrát jsem si vyzkoušela, že mé myšlenky entity přijímat umí a dokáží na ně reagovat, ovšem já neslyším je. Moc ráda bych je také chtěla slyšet a vědět co mi chtějí říci, nemáte nějakou radu jak na to?

Re: setkání s duchem otce

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 20. 8. 2013 17:29)

Mám zúčastnit se s náma vyšetřování v strašidelné hospodě dle naší nabídky,a myslím si že by Vám mnohé došlo již tam.
Jaroslav Drábek EPRV777

dotaz na orby

(M. Dienstpier, 12. 8. 2013 10:52)

chtěl bych se zeptat jak poznám že když vyfotím orb se jedná o projev nějaké entity nebo jen o prachovou částici?
Protože mě se dnes stalo že kolem třetí až čtvrté hodiny ranní jsem zkoušel fotit na hradisku Holý kopec, což je nedaleko Buchlova a Barborky, jsem nafotil množství orbů, různé kvality a velikostí- nejdříve jsem myslel že jde jen o prachové částice z ohniště jenže když jsem zkusil fotit kouř nebo vzduch nad ohništěm nebyl tam skoro žádný a když tak se vůbec nepodobal orbům které jsem vyfotil cca 6 m od něj, jen pro zajímavost dodám že zhruba v půlce focení jsem měl neodbytný pocit že někdo- nebo něco nechce abych fotil protože i když nefoukalo začaly ze stromů padat bukvice-což je normální- ale i kousky kůry a možná shodou okolností se jedná znich trefila přímo do fotoaparátu a další padaly všude kolem- a na mě myslíte že to mělo něco společného s těmy orby?

Re: dotaz na orby

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 13. 8. 2013 7:43)

Orbové neboli orbické koule ( energie)jsou většinou poloprůhledné útvary které můžete vyfotit v místech s různou paranormální aktivitou. Většinou jsou v pohybu a jejich rychlost je dosti velká na běžnou fotografii takže se jeví většinou jako rozmazané, někdy přechází v něco podobné bílé šmouze. Na Barborce je zajímavé místo zvláště uvnitř kaple tam by jste im ohl zaznamenat EVP a nafotit hodně zajímavých objektů. Nejvíce nahoře na půdě. Alespoń nám se to podařilo.
Hezké zážitky ik dyž budete chtít pošlete nám fotky na EPRV777@seznam.cz nwjlépe přes wetransfer.cz , k analýze našimi odborníky.
Jaroslav a tým EPRV777

Re: Re: dotaz na orby

(M.Dienstpier, 16. 8. 2013 23:34)

poslal jsem vám pár fotek, co na ně říkáte?

Re:Rodinné dědictví

(Daniela, 11. 6. 2013 12:10)

Dekuji Vám za odpověď...jde hlavně o to,že to není o místě(bytě,domě).V mém životě jsem se s mamkou stehovala asi 14krát a přesto tyto noční,stále stejné návštěvy neustali.Chodí vždy v rizikovem období našich životů(rozvody apod.)...

Re: Re:Rodinné dědictví

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 11. 6. 2013 12:46)

Máte pravdu že to neníj en om ístě ale tam je to zapotřebí řešit i s danou osobou, je to jako simbióza největší problém ale může být při tom oslabení.
Jaroslav Drábek
EPRV777

otazka

(kristyna, 17. 4. 2013 22:50)

dobry den,cetla jsem si komentare a vase odpovedi.CHtela bych se zeptat proc radite pani Dominice aby zakryla zrcadla?Z jakeho duvodu?diky Kristyna. A diky za prijeti do skupiny na FB.

Re: otazka

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 18. 4. 2013 8:45)

Dobrý den.
Ohledně zrcadel:
Je to základní rada při aktivitě v bytě nebo v domě.
Zrcadlo je od věků otevřenou cestou k nám stejně jako plamen svíčky.
Tak proto

Doteky

(Soňa, 2. 4. 2013 16:19)

Dobrý den,
dlouhá léta co jsme bydleli ve městě v panel.bytu jsem měla problémy
v noci s tím, že na mě někdo sahal, popř.lehal jakoby do mě chtěl vstoupit.
často to bylo až násilnické a viděla, nebo alespoň jsem si myslela, že vidím
stvůry. Připadala jsem si jako blázen, protože mě všichni tvrdili, že vlastně spím a zdá se mi to. Jenže já to cítila. Většinou jsem byla strachy úplně ochrnutá a nemohla se hnout. Dlouhá léta jsem se pořádně nevyspala. Pak jsem byla u jednoho kartáře a ten mi řekl, že já mám v sobě nějaké vlastní démony, a že mám doma obraz, který bych měla vyhodit. Naprosto přesně ten obraz popsal, takže jsem ho skutečně vyhodila. Na chvíli byl klid, ale po nějaké době to začalo znovu. Potom jsme se přestěhovali do rodinného domu, kde se dlouho nic takového nedělo. Jenže je to asi tak 5-6 let co se mi začalo zdát, že když se dívám na televizi v noci, tak mám pocit, že tam se mnou někdo je a navíc se v posledním roce 2x stalo, že opět na mě někdo lehal, jenže tentokrát jsem to chtěla odstrčit a cítila to, ale opět se to ani nehlo. Sedla jsem si a do rána nespala. Já bych to možná přežila, jenže nevím, jestli se něco nepohybuje i u dvouleté vnučky v pokoji, protože párkrát se stalo, že si vykládala, jakoby s ní někdo byl. Co dělat ? Zavola bych vás, ale moje rodina, která mě pokládá tak trochu za pošuka s bujnou fantazíí by nesměla být doma a to je takřka neproveditelné.

Re: Doteky

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 3. 4. 2013 13:37)

Dobrý den paní Sonó.
Po přečtení těchto řádků Vám vůbec nezávidíme postoje vaší rodiny ale jestli si Vaše vnučka s Entitami povídá,tak by to chtělo co nejdříve řešit než dojde během krátké doby ke zv=ýšení aktivity Entit. Pravděpodobně se zde může jednat o bytosti které nejsou lidské duše ale jsou zde pro Vaše poznání a něco chtějí.Kdyby jste zaznamenala že se to zhoršuje,tak nám hned zavolejte a uděláme prvotní opatření.
Rodičům vnučky ukažte tyto stránky a také video s výpovědí lidí co jsme řešili případy.
Mohlo by se klidně stát že Entity zaútočí i na ně.Jen hlupák tomuto nevěří. Máme v praxi řešení pár případů kdy nevěřící lidé zapříčinili útoky Entit ,kterté se mohli řešit zavčasu.
Kdyby cokoliv volejte nás přímo do 20.00.hodin na +420723039250
Jaroslav Drábek
a tým EPRV7777

Dotaz ?

(Iveta B., 1. 4. 2013 20:55)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda máte také zkušenosti z míst, které navštívíte podobné jako já?
Nedávno jsem navštívila kostel a když jsem ho obcházela zvenčí v některých místech jsem cítila tlak a bolest hlavy . Potom jsem ho obcházela z druhé strany a našla jsem místo, kde mohu jít a tohle necítit. Naopak to vypadalo , jako by mě zem pod nohama hřála. Po vstupu do kostela jsem našla místo , podle toho kde mě hlava přestal bolet a necítila jsem ten tlak , kde mi opět hřála podlaha pod nohama . V tomto místě jsem měla i vzláštní pocit jako kdybych se usmívala a po odchodu ven to vypadalo ,jako bych měla za krkem položený teplý šál. Hřálo to po celých ramenách. Také někdo z vaší skupiny má podobné pocity z míst a budov? Nebo jsem tak trošku blázen?:-)
Děkuji za odpověď.
Iveta

Re: Dotaz ?

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 2. 4. 2013 12:38)

Dobrý den paní Iveto.
Jak správně usuzujete tak se zde jedná o vliv Geopatogenních polí které se vyskytují téměř všude, akorát je zvláštností že na místě kostelů se nevyskytují, je to proto že většina kostelů a chrámů je postavena na místech kde dříve byli svatyně, a jak známo z historie tak již Keltové uměli najít vodu s pomocí Druida a proutku. Takže ještě kt omu přispívá energie která je v kostelech daná rituálními obřady které se zde dějí.

dotaz k navazování kontaktu

(Dana.A, 13. 3. 2013 20:26)

Dobrý den,
dnes jsem zcela náhodně objevila Vaše stránky. Přemýšlím proč, jelikož náhody neexistují :o) Zatím, než na to přijdu, přeji celé Vaší skupině úspěchy v práci, zejména při odvádění duší ke světlu.

V jedné z Vašich odpovědí na dotazy zde, nedoporučujete tazatelce komunikaci

"..Hlavně s tím nekomunikujte a nesnažte se navázat kontakt.Nezapalujte svíčky a pokud možno zakryjte zrcadla..."

Chápu, proč nedoporučujete komunikaci a navazování kontaktu někomu, kdo s tím nemá zkušenost a neumí se například chránit. Stejně tak chápu zakrývání zrcadel. Nerozumím ale tomu, proč nedoporučujete zapálit svíčku? Předpokládám, že tento úkon neberete jako akt projevení své otevřenosti ke komunikaci, nebo ano? Mám za to, že zapálení svíce naopak může posloužit k projevu pochopení, ale také k udržení odstupu. Sice trochu magie, ale vidím, že při Vaší další odpovědi nabádáte k jejímu praktikování :o)

"v místnostech okolo zdí rozsypejte sůl"

Děkuji za Vaši odpověď, Dana.A

Re: dotaz k navazování kontaktu

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 15. 3. 2013 18:15)

Dobrý den i vám paní Dano.
Velice si vážíme Vašich názorů a tak se Vás pokusíme uvést do této problematiky.
Sůl se sype né kvůli magickým rituálům ale protože vytváří záporné ionty a ty entity nesnáší stejně působí stříbro. Dále k tomu zapalování svíček, nevadí pokud se jedná pouze o tzv přivtělené duše a duše zemřelých 2 úrovně.Ty také se většinou dají jednoduše odvést. Ale platí zvýšená opatrnost pokud se jedná o 3 a 4 úroven´a ještě třeba v kombinaci s Revenanty, tak se zvýší jejich aktivita a potenciál.Dále komunikaci nedoporučuji z důvodu že většina lidí si neví rady potom co k ní dojde. Máme za sebou do ted´již vyřešených 45 případů a věřte mi že jsme se setkali přímo s různými typy Entit,zbloudilými dušemi ale také s různými typy nelidských Entit o kterých možná ani nevíte že existují. Přímé setkání je vždy jiné než řešení přes někoho nebo na dálku.
Zkuste si někdy přečíst něco z démonologie. Setkali jsme se již s mnoha lidmi které odvádí přivtělené duše již roky,ale když u nich došlo k paranormální aktivitě tak si nevěděli rady. To je úplně jiný level.
Krásný den a vše dobré.
Hodně úspěchů Vám přeje celý tým EPRV777 a v případě dotazů tu jsme pro vás i na telefonu +420723039250

Fotografie duchů

(Kamil, 10. 3. 2013 12:32)

Dobrý den,
můžete zde na vašich stránkách uveřejnit nějaké lepší fotografie entit, které Vám poslali čtenáři do soutěže?
Děkuji, Kamil

Re: Fotografie duchů

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 11. 3. 2013 8:04)

Dobrý den i Vám Kamile.
Fotografie od čtenářů zveřejníme pouze s jejich souhlasem.
Zatím je toto v jednání ale nebojte se dočkáte se i snímků z duchařské soutěže,alespoń těch vítězných.
Jaroslav a tým EPRV777


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »