Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové, entity-dotazy

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tyto texty a zde uváděné názvy, jsou našimi zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a také článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textů

 

aktualizace 23.01.2020

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů.

 

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto zřejmě odvádět na dálku ale toto bývá prováděno hlavně vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a také především v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče, mága, vědmy a podobně, pouze k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) ,jsou to bílé  šmouhovité útvary nebo dále viz Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků a také kapkovitých struktur, které se dají zachytit s pomocí infrakamery. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku,hýbat nebo ovládat předměty. Tyhle projevy patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují náhlým úbytkem teploty v místnosti a to až o deset stupňů Celsia .

nebezpečnost jevu 1-4 st.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla jenom prúvodními jevy dalších možných paranormálních aktivit a strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle se jedná o poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a plným středem rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné  známé entity.

 

4. Zbytkové- nebo také reziduální strašení - Většinou zanechané stopy po různých událostech z minulosti uzavřené v časové smyčce ,projevující se stíny a dalšímy astrálními výjevy vždy  ve stejném čase a na stejném místě, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často a také v různých objektech nebo prostorách kde třeba proběhla bitva za války a podobné příklady. Rozdíl od skutečných paranormálních aktivit je především v tom, že nelze úspěšně komunikovat s těmito úkazy přes Spiritbox PSB-7. Ale jenom s pomocí media čili citlivého jedince, který si je schopen přebírat informace z Protonačního pole viz zdroj ( Břetislav Kafka Nové základy Experimentální psychologie) 

 

nebezpečnost jevu 0-1 st . (nebezpečí kontaminace prostor i osob starožitnými předměty)

 

5. Poltergeist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců. Múže docházet i k pohybu předmětů. Tento jev vyvolávají také i zkušené Entity z řad REVENANT.

nebezpečnost jevu 2-4 st.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu například Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergeist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant nebo také navrátilec . 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny, mrtvolného zápachu a také hniloby, které mizí po krátké době sami od sebe.

nebezpečnost jevu-1-6 st 

 

6. Vortex Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3 st

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou to zpravidla nemrtví jedinci,  nemající v hrobě klidu, kteří kvůli špatnému svědomí za života spojeným s jejich zlými skutky, které proti někomu strojil někdo z dalších osob ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují podrážděně na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi, vždy bez viditelného obličeje a jsou šedivého až černého zbarvení. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí. K jejich dočasné a částečné eliminaci dochází tzv vysvěcením příbytku knězem. K úplnému odstranění je zapotřebí provést kompletní liturgický obřad. Jinak postupně tento jev kontaminuje komplexně celé prostředí rodiny i přátel, zaměstnání, firmu a další.

Je důležité uvést že setrvávají na místech kvůli narušeným partnerským a všeobecně mezilidským vztahům. Proto je nutné provést příslušnou liturgii !!!!!!!      

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa bytosti poskvrněné bestiální smrtí spojenou s utrpením například vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány i škrábance na těle napadaného člověka,aby tímto projevem dotyčného zastrašila a postupně s pomocí strachu ovládla , samozřejmě vtěchto naléhavých případech dochází k různým způsobům útoků na člověka. Samozřejmé jsou i další běžné fyzické útoky, jako například tahání z postele, stáhnutí přikrývky a podobně.

 

Ve všech těchto výše jmenovaných případech doporučujeme co nejdříve vyhledat odbornou pomoc !!!!!!  Nepokoušet se jakým koliv způsobem komunikovat s touto Entitou a nezapalovat svíčky !!!!!!!!!! 

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami spálenou kůží apod. 

Je velice nebezpečná !!!! .

nebezpečnost 1-8 st

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8 st. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Rozeznáváme také několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

8. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

9.. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

10. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

11. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

12. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

13. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

14. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

15. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Upozornění.

Tyto texty a zde uvedené zkušenosti jsou našimi osobními zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Náhledy fotografií ze složky EPRV777

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Potřebuji pomoc

(Jaroslav, 11. 2. 2020 9:06)

Dobrý den i vám.

Pokud potřebujete poradit jak postupovat tak mi můžete zavolat.

Jaroslav

Re: Re: Potřebuji pomoc

(Lenka, 12. 2. 2020 8:09)

Děkuji za odpověď asi jde o něco vážnějšího zvažují zda mám zavolat ,už po mém pádu z vyvýšené postele jsem kontaktovala někoho kdo říkal že pomůže do dnes netuším zda pomohla rada přestěhovat nábytek nebo mé rozhodnutí se rozvést dokud jsem neměla může nezjevil se asi mě chce jen pro sebe !

Super článek

(Michelle, 24. 1. 2020 13:37)

Tento článek je dobře a přehledně napsaný, moc se mi líbí

vlastní zážitky a prosba o radu

(Etna7, 14. 12. 2019 12:36)

Dobrý den,
se setrou jsme v dětství zažívaly různé nevysvětlitelné jevy, cítily jsme pach mrtvého masa (jako by poblíž ležela mršina-myslely jsme si, že je tam třeba metvý potkan-bylo to na dvorku), nepříjemný pocit i závan chladu, tak jsme si vždy šly hrát jinam. Nejvýraznější byl ten mrtvolný zápach, který byl třeba za 10 min pryč). Jednou jsme si hrály v domě a z ničeho nic začala "skákat" skříň, jako kdyby bylo zemětřesení, sestru popadal panický strach, co to je, ale já jsem jí pořád zkoušela říkat různá "racionální/fyzikální" vysvětlení, uvnitř jsem měla nutkání, že se hlavně nesmíme bát. Tohle ale bylo před úmrtím všech lidí, které jsem jako dítě znala.
Jednou před usnutím (když jste úplně v klidu), jsem pocítila silný chlad a viděla jsem, jakoby z "venčí" stěny domu přicházet starou hubenou ženu v noční košily se smečkou vlků a vyhrožovala mi, že mě dostane, cítila jsem, že "vnitřní světlo" nemůže porazit a po nějaké době byla "vytlačena" zase přes zeď ven. Připadalo mi, že je to zlá, lakotná sousedka, která před rokem nebo dvěma zemřela, přála jsem si, aby z tohoto světa odešla na druhou stranu, pak už nikdy "nepřišla". Přijde mi, že tyto "jevy" se snaží strachem ovládnout člověka. žádný z těchto jevů se pak už neobjevil.
S čím si ale nevím rady, je, jak bych mohla pomoci své matce, která má neustálé pocity bodání nožem do zad, pocitem jako by hada v zádech, červů nebo hadů v hlavě. Tyto pocity začaly až po návštěvě do domu jedné kartářky/léčitelky, která měla pomoci těžce nemocnému členu rodiny. Po její "pomoci" začalo peklo. Při návštěvě u ní doma za ní přišla její dcera s tím, že má zase vidinu krvavého muže bez kůže, který ji chce probodnout nožem, vrylo se mi do paměti, jak řekla, Veru neboj, to zvládnem. Mám silné podezření, že "své" problémy přehazuje na "své zákazníky". Nicméně, jaký jev způsobuje reálné pocity bodání či lezení hadů?

Re: vlastní zážitky a prosba o radu

(Jaroslav Drábek, 15. 12. 2019 13:02)

Dobrý den i vám.
Může se právě jednat o aktivitu nemrtvého jedince neboli Revenanta. Doporučuji proto s touto Entitou nekomunikovat a nezapalovat svíčky. Pokud se rozhodnete tento váš případ řešit s naší pomocí, tak nám můžete zavolat na uvedené kontakty. Nebo napsat na e mail.
Krásný den přejeme
Jaroslav Drábek a tým EPRV777

Zvláštní energie

(Anonym, 2. 12. 2019 7:46)

Už od malička mám pocit při usínání, že semnou v pokoji někdo je. Dřív jsem měl občas pocit,že někdo mi dýchá do ucha. Když jsem se přestěhoval, tak jsem měl klid a nic jsem necítil. Teď jsem se nedávno přestěhoval opět a po nějaký době začínám opět něco cítít. Nevím,jestli to s tím souvisí, ale je to silnější od tý doby, co mám postel. Projevuje se to tak, že když jdu spat, tak se celé moje tělo stáhne jako by stresem. Blbě se mi dýchá, mám kámen vžaludku a místy mě bolí u srdce. Občas se mi státvá, že mi vibrují různé časti těla. Změny teploty též cítím. Nedává mi to spát. Žádný vizualní podměty jsem v životě neviděl. Děje se to jen v místě spaní a v noci. Můžete identifikovat, co to je a když tak mi říct, jak to slušně požádat, aby to odešlo, případně táhlo doprdele?

Re: Zvláštní energie

(Jaroslav Drábek, 15. 12. 2019 12:55)

Dobrý den.
Tento projev může vyvolávat i pramen spodní vody pod domem. Spodní voda vytváří infrazvuk,který tento jev a pocity vytváří.
Doporučuji v každém případě si nechat místo přeměřit odborníkem.
Více také na mých webových stránkách
www.proutkaribrno.cz
Nebo mi můžete zavolat
Jaroslav Drábek

Dotaz co to je?

(Roxana, 24. 10. 2019 19:20)

Zdravím, doufám, že mi někdo někde poradí, před 3 lety jsem na farmě v Anglii když byl večer a já sama mezi sady ve tmě zahlédla něco potom jako by to neskutečně pomalu vynořilo trochu z té tmy a zahlédla jsem jako by lidskou postavu ale přitom mi to připomínalo že je to celé chlupaté, jako by člověk ale nebyl to člověk nic mi to neudělalo jen to hledělo a jak jako by se to řibližovalo já utekla. co by tohle mohlo být? děkuji

Dotaz co to je?

(Roxana, 24. 10. 2019 19:20)

Zdravím, doufám, že mi někdo někde poradí, před 3 lety jsem na farmě v Anglii když byl večer a já sama mezi sady ve tmě zahlédla něco potom jako by to neskutečně pomalu vynořilo trochu z té tmy a zahlédla jsem jako by lidskou postavu ale přitom mi to připomínalo že je to celé chlupaté, jako by člověk ale nebyl to člověk nic mi to neudělalo jen to hledělo a jak jako by se to řibližovalo já utekla. co by tohle mohlo být? děkuji

lovci.duchu 555

(Karel, 16. 10. 2019 20:33)

dobrý den vaše náuka je pravdivá ze vším vám věřím společně z mou skupinou lovci duchů 555

Re: lovci.duchu 555

(Jaroslav Drábek, 21. 10. 2019 17:07)

Děkujeme a at se vám daří.
EPRV777

Dotaz

(Petr Matějíček, 18. 9. 2019 11:55)

Dobrý den, taky bych rád se zůčastnil vašeho vyšetřování. Pokud by to šlo a samozřejmě by jste souhlasili a souhlasili by i lidé, kteří si vás pozvali na vyšetřování, tak my prosím napište na email sponhame@seznam.cz jsem z Brna. Předem moc děkuji

Dotaz

(Marian Martos, 16. 9. 2019 15:12)

Dobrý den. Rád bych se zůčastnil Vašeho vyšetřování.

Černé siluety v kápi

(Marie, 28. 8. 2019 21:19)

Dobrý večer,chtěla bych Vás moc poprosit o radu..Dcera 21 let vidí okolo sebe černé siluety postav v kápi.Pořád má pocit,že je někdo za ní a sleduje ji.Dříve,zhruba před rokem slyšela ty postavy i mluvit,nabádaly jí,at to ukončí,že za nic nestojí apod.Neustále vyčerpaná,bez energie.V rodině došlo ke dvěma umrtím a tyto potíže u ní začaly krátce na to.Je toho více,do zprávy nelze vše uvést.Byla zdravé,veselé dítě a nyní má antidepresiva,které ale úplně problém neřešily a neřeší.Existuje prosím způsob,jak jí toho zbavit?Je z toho neštastná,má z toho strach.A nebo,zda existuje způsob,jak vyloučit vinu entit?Moc Vám děkuji za odpověd.Přeji hezký večer.S pozdravem Marie

Bílá postava

(Lucie Eicul Frei, 14. 8. 2019 9:31)

Dobrý den,
Nevím jak to vše napsat co bych měla za otázky.
Včera v lese při procházce se psy se mě mezi stromy mohlo něco jako vysoká bílá postava proplouvajici mezi stromy. Ještě než jsem to spatřila mě zarazil můj pes který odmítl jít prostě dál.
Proplulo to mezi stromy a zmizelo. Nevím co to bylo ale bylo to v části kde byla videa silueta jít několikrát i dětmi. Tehdy pro mě proběhla kamarádka mě dcery s tím že za sídlištěm na kraji lesa je postava. Moje dcera byla ok ale kamarádka její 9let nám začala kolabovat. Musela jsem ji odvést domu a byla do druhého dne k nepouziti.
V obci se stalo několik nevyresenych úmrtí a jedna vražda maminky a jejího 8mesocniho dítěte. Podle mě má vše spojitost. Ve vchode kde jsem bydlela sama s dětmi syn vidal postavu ženy, pak jsme zjistili že vedle v bytě se objevila paní mladá. O své patra níže právě před cca 12lety byla právě ta vražda. V tom bytě nyní bydlí známá a stává se jim často že si jejich dcera povídá s někým a jejich zeť se v noci vzbudil a byl ve vzduchu a poskrabany po celém těle.
A abych se vrátila ke svému problémů, syn od své klinické smrti v 8letech má silné vnímání spojené s druhou stranou, což mám i já. Podle jedné kynezioložky sme vybrané osoby a duše než odejdou nás vyhledávají kvůli něčemu. Vždy než někdo kolem nás umře dejou se nám divné věci, od zapínání TV, zvedání wc prkenka, padání nebo schazovani parfému z policek, praskání žárovek, ledové dotyky a ledový vzduch kolem nás, pořídili jsme si i měření teploty tet šetříme na spirometr či jak se to píše.
Po pravdě nevím zda se tím dál zabývat či se tomu nějak snažit oddalovat. Připadám si někdy jako magnet.
Další věc se stala tet minulý pátek kdy se otevřeli vchodové dveře které mají zvenčí kouli dveře a zámek nepoškozené. Často se mě stává že mě něco vyrazí mobil z ruky nebo mě někdo obejme ledovou rukou.
Prosím mohli byste mě k tomu něco napsat? Už nevím kde na internetu hledat odpovědi. Děkuji Lucie luciasbehy@seznam.cz

Re: Bílá postava

(Jaroslav, 16. 8. 2019 16:25)

Dobrý den Lucie.
Jak zde popisujete jevy které se vám dějí v poslední době, tak se zvýšilo vaše vnímání v oblastech paranormálních aktivit a také Telekineze. Dochází k tomu v případě, pokud jste vystavena nějakému traumatu což mohlo být v případě událostí kterým jste byla svědkem.

Když by jste potřebovala podrobné vysvětlení, tak jsme zde k dispozici i na telefonu 723039250 od 8-20.00 hodin

Menší černá postava u postele

(Martina, 14. 8. 2019 17:06)

Jak jsem již zmiňovala babička se za bílého dne přišla rozloučit,právě po jeji smrti se děje to že když zavřu oči tak se mi ukáže co se stane,stalo se to ze dvakrat jsme se měli stretnout kamionem což se taky stalo,naštěstí jen to,dále ve bdeni se mi ukazují obrazce mandaly a ze soboty na neděli se mi ukazala v noci černá postava v kapi ale s obličejem.Děkuji za veškerou informaci

Re: Menší černá postava u postele

(Jaroslav Drábek, 16. 8. 2019 16:18)

Dobrý den.
Právě u Revenantů se stává, že se mohou objevovat i ve snech. Někdy tímto způsobem varují osoby před nějakým neštěstím.

Simple question about our life.

(Cindyhit, 25. 7. 2019 4:12)

Hi, a have one question.
What all people doing here?
Why we dont living with real life?

změna aktivity

(Veronika, 23. 7. 2019 10:36)

Dobrý den, v rodném domě zažívá od dětství spoustu aktivity, vždy to byl stín procházející v kuchyni, hlazení po vlasech, ruka položená na stehně nebo někdo sedící těsně vedle mne, sedící za mnou, v noci zvuky kuchyně jako by tam někdo běžně fungoval. Nyní táta nechal dům čistit na dálku od nějaké paní, prý tam je šílená energie a mnoho generací a bývalých obyvatelů stovky let zpět, údajně to vyčistila, táta mi tvrdil, že v jeho polovině baráku je to mnohem lepší. Jenže já pak šla spát do svého bývalého bytu v druhé polovině domu. Změny: nyní se plazil stín v obýváku po stěně na strop a byl to "někdo jiný" než stín v kuchyni, ten měl ženskou energii. A především noc plná noční můry, před spaním jsem schovala dvě panenky z dětství, které na mě koukaly, nikdy jsem z nich neměla špatný pocit, ale najednou na mě opravdu koukaly, v noci jsem se probudila, svítila lampička a uprostřed kuželu toho světla byla hlava jedné té panenky a koukala na mě, v tom jsem se probudila znovu, ale v rohu místnosti se krčila malá odporná postava a sledovala mě, pak jsem se teprve probudila opravdu. Měla jsem poškrábanou nohu a od té doby už tři měsíce trpím šílenými nočními můrami, většinou se mě v nich snaží někdo ovládat nebo zotročit. V ložnici se nikdy nic nedělo, byla to tzv. "bezpečná zóna". Netrpím žádnými návaly vzteku, na psychiku to vliv má, ale podle mě větší na přítele i když bydlíme sto km od mého domu a v ten den tam se mnou ani nebyl. Co se tam mohlo tak přihodit, že se energie změnily a spíše vyměnily? Děkuji


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

následující »