Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové, entity-dotazy

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tyto texty a zde uváděné názvy, jsou našimi zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a také článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textů

 

aktualizace 23.01.2020

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů.

 

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto zřejmě odvádět na dálku ale toto bývá prováděno hlavně vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a také především v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče, mága, vědmy a podobně, pouze k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) ,jsou to bílé  šmouhovité útvary nebo dále viz Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků a také kapkovitých struktur, které se dají zachytit s pomocí infrakamery. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku,hýbat nebo ovládat předměty. Tyhle projevy patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují náhlým úbytkem teploty v místnosti a to až o deset stupňů Celsia .

nebezpečnost jevu 1-4 st.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla jenom prúvodními jevy dalších možných paranormálních aktivit a strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle se jedná o poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a plným středem rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné  známé entity.

 

4. Zbytkové- nebo také reziduální strašení - Většinou zanechané stopy po různých událostech z minulosti uzavřené v časové smyčce ,projevující se stíny a dalšímy astrálními výjevy vždy  ve stejném čase a na stejném místě, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často a také v různých objektech nebo prostorách kde třeba proběhla bitva za války a podobné příklady. Rozdíl od skutečných paranormálních aktivit je především v tom, že nelze úspěšně komunikovat s těmito úkazy přes Spiritbox PSB-7. Ale jenom s pomocí media čili citlivého jedince, který si je schopen přebírat informace z Protonačního pole viz zdroj ( Břetislav Kafka Nové základy Experimentální psychologie) 

 

nebezpečnost jevu 0-1 st . (nebezpečí kontaminace prostor i osob starožitnými předměty)

 

5. Poltergeist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců. Múže docházet i k pohybu předmětů. Tento jev vyvolávají také i zkušené Entity z řad REVENANT.

nebezpečnost jevu 2-4 st.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu například Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergeist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant nebo také navrátilec . 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny, mrtvolného zápachu a také hniloby, které mizí po krátké době sami od sebe.

nebezpečnost jevu-1-6 st 

 

6. Vortex Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3 st

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou to zpravidla nemrtví jedinci,  nemající v hrobě klidu, kteří kvůli špatnému svědomí za života spojeným s jejich zlými skutky, které proti někomu strojil někdo z dalších osob ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují podrážděně na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi, vždy bez viditelného obličeje a jsou šedivého až černého zbarvení. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí. K jejich dočasné a částečné eliminaci dochází tzv vysvěcením příbytku knězem. K úplnému odstranění je zapotřebí provést kompletní liturgický obřad. Jinak postupně tento jev kontaminuje komplexně celé prostředí rodiny i přátel, zaměstnání, firmu a další.

Je důležité uvést že setrvávají na místech kvůli narušeným partnerským a všeobecně mezilidským vztahům. Proto je nutné provést příslušnou liturgii !!!!!!!      

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa bytosti poskvrněné bestiální smrtí spojenou s utrpením například vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány i škrábance na těle napadaného člověka,aby tímto projevem dotyčného zastrašila a postupně s pomocí strachu ovládla , samozřejmě vtěchto naléhavých případech dochází k různým způsobům útoků na člověka. Samozřejmé jsou i další běžné fyzické útoky, jako například tahání z postele, stáhnutí přikrývky a podobně.

 

Ve všech těchto výše jmenovaných případech doporučujeme co nejdříve vyhledat odbornou pomoc !!!!!!  Nepokoušet se jakým koliv způsobem komunikovat s touto Entitou a nezapalovat svíčky !!!!!!!!!! 

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami spálenou kůží apod. 

Je velice nebezpečná !!!! .

nebezpečnost 1-8 st

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8 st. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Rozeznáváme také několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

8. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

9.. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

10. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

11. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

12. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

13. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

14. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

15. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Upozornění.

Tyto texty a zde uvedené zkušenosti jsou našimi osobními zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Náhledy fotografií ze složky EPRV777

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Re: Otazka

(lucy, 8. 9. 2015 22:18)

A mohla by som vás kontaktovat aj na email? Alebo ak je vám lepsie to číslo tak ja snáď zavolam. Len cakajte hovor z anglickeho čísla, pretože tu sa momentálne nachádzam. Inak pre mna by to bolo fajn si s niekým o tom pohovorit v mojom okolí kde zijem a ľudia s ktorými žijem na take niečo neveria. Takze nemam s kym o tom hovoriť. Inak dakujem

Otazka

(lucy, 5. 9. 2015 0:03)

Ahojte ja by som sa chcela opytat co to znamená ak sa skôr stretávam z nejakými zvieracimi zvukmi? Alebo vidím zviera ktoré ani neexistuje? No aspon nie v danom case a na danom mieste.Nedeje sa to často. Okrem týchto veci mam skôr tendenciu počuť nevidene ako vidieť. Veľa z toho co som počula neznelo vôbec priateľsky. Chcela by som počuť vás názor nato. Jeden som už počula. Bolo to od parapsychologa, ale niečo mi v tom nehra. A musim podotknut, že sa mi diali aj veci mile:) ktoré mi vytvorili usmev na tvari. Kvôli tomu sa nezhodujem z názormi poniektorích,ktorí ani nevedia o com hovoria. Vopred dakujem pekne sa odpisanie naspat

Démon

(SamuelDeCora, 2. 2. 2015 20:21)

Říkáte démon v těle je špatný. Ale co když je možnost se s tímto ( Démonem ) spřátelit a tak získat spojenectví? chrání mě před nebezpečím dodává mi energii i když poněkud temnější ale vůbec mi to nevadí. Kdysi to byl jedinej přítel kterého jsem měl. jedinej s kým jsem se mohl bavit ATD. Prostě s démona je můj přítel. Jaký na to máte názor vy ?

Re: Démon

(Lukáš, 28. 8. 2015 14:01)

Ne, démon není tvůj přítel, ale nepřítel. On ti může "pohádat" a tobě se může zdát, jaký ej to kamarád apod. Pozor na to. Satan a jeho démoni to nedělají zadarmo. Kromě toho problémy mohou přijít, to se neboj a jeden budeš mít a to ten, že ztratíš věčný život, který je v Kristu.

Až z toho budeš chtít pryč, volej Boha, Ježíše Krista a on ti pomůže.

I moje zkušenost je taková.

Re: Re: Démon

(Jaroslav zakladatel skupinyEPRV777, 31. 8. 2015 10:01)

Děkujeme Lukáši za vaši snahu zde odpovídat na nějaké komentáře.Ale to zde nemůžete dělat bez souhlasu našeho správce.Takze pro priste jinak vás budeme okamzite blokovat a smazeme vás ptispevek.
EPRV777

Škola

(Josef, 14. 1. 2015 10:23)

Dobrý den,
máme školu její historie sahá do roku 1907 bydlím v jedné části této školy.
Na jednom schodišti se nám nepravidelne vetsinou vnoci kolem 23:00 rozsvecuje svetlo a do rana je shasle . Tato budova je alarmovaná a není možné aby někdo tuto cinost delal. Dále jsem sám ze svého bytu v budově slyšel zvuky ktere jsou jako kdyby nekdo posouval skříní. dále se nám stalo pár zvláštních veci jako napriklad ze nekdo kolem 2h ranni volal ze skolniho mobilniho telefonu nasemu panu zastupci i prez to ze rano na telefonu zadny odchozi hovor nebyl. Nebo vypadek proudu v nocnich hodinach. Nemáte nejakou radu jak tytu ukazy realne vysvetlit? Diky moc. josefcadik@gmail.com

Re: Škola

(Jaroslav EPRV777, 21. 1. 2015 17:13)

Dobrý den.
Podle vašeho popisu by se zde mohlo jednat také o projevy nějakého druhu el mag pole ale také o změny způsobené entitou. Chtělo by to zřejmě bližší průzkum na místě samém. Nejlepší bude se s námi spojit e mailem EPRV777@seznam.cz a domluvíme se na dalším postupu


EPRV777

Re: Otázka-Pan Jaroslav Drábek

(Eva, 5. 7. 2015 10:49)

Dobrý den, já se zajímám o tyto věci od malička a od té doby je taky vnímám a někdy i vidím. Moc toužím po tom se o tom dozvědět co nejvíc a mohla bych se stát vaším členem? Moc bych o to stála. Jsem z Tábora a je mi 27 let. Děkuji za odpověd a přeji krásné léto.

Re: Re: Otázka-Pan Jaroslav Drábek

(Jaroslav EPRV777, 7. 7. 2015 8:45)

Dobrý den milá EVo.
Těší nás váš zájem o práci v naší skupině.
Můžete něco o sobě napsat do e mailu EPRV777@seznam.cz ?
Rádi Vám odpovíme

starý dům

(Dana, 6. 8. 2015 23:11)

Dobrý večer. Před nedávnem jsme koupili více jak 100 let starý dům . Ze začátku se tu nic nedělo až předevčírem ,když jsem šla v podvečer z ložnice jsem viděla stát v kuchyni černý plný stín postavy. Koukala jsem nato asi ještě 5 vteřin dokud se to nerozplynulo . Začali nám tu praskat žárovky, syn si začal s někým povídat. Včera se vzbudil v noci s křikem že viděl v jeho pokoji lítat ptáčka který chtěl na syna šáhnout ( synovi budou skoro 4roky) Jsme nervozní , už jen proto že v posledním nájmu se nám děli dost divné věci , hlasy,kroky, přepínání Tv, praskání žárovek . Bylo mi řečeno že se máme na Vás obrátit že by jste nám mohli pomoci. Je možné aby se to s námi přestěhovalo? Moc děkuji za Vaši odpověď . S pozdravem Dana

Otázka

(Terezie, 15. 3. 2015 14:09)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat, jednou se mi stalo, že jsem spala se svojí sestrou v pokoji. Vedle pokoje máme koupelnu. Bylo kolem 2-3 hodiny ráno a já jsem nemohla usnout za to moje sestra spala tvrdě. Začalo to tím, že spadlo prkýnko od záchodu, strašně jsem se lekla a pak jsem se asi 5 minut uklidňovala, že jen prostě spadlo, že to se stává, sotva jsem se ale uklidnila, spadlo podruhé, to už mi v hlavě začalo šrotit jak se ksakru možné, že spadlo znova, jak se asi dostalo zpátky nahoru aby mohlo spadnout znova? To jsem dostala už strach šílený, potila jsem se a chtělo se mi brečet. A potom jsem slyšela jak spadly všechny šampony a sprcháče do vany, přesně vím jak to zní a tohle jsem slyšela a pak sem hned slyšela zvuk, jak bouchly dveře. Strašně jsem se bála a nevěděla co dělat, ale potom sem slyšela jak někdo přihazuje do krbu a šel na druhý záchod na chodbě. Uvažovala jsem jestli to třeba není mamka, že bych za ní šla, ale zase jsem se bála, že to je past a nikdo tam nebude, a že mě něco sežere :D nakonec jsem to riskla a šla tam, byla to mamka, tak jsem s úlevou říkala že mě vyděsila, že sem myslela že v te koupelně je něco jiného a mamka se zeptala jak jako v koupelně? nebyla jsem v koupelně, tak jsem ji všechno řekla a šly jsme se tam spolu kouknout. Dveře byly otevřené, záchodové prkýnko nahoře a všechny šampony na svém místě, takže se ptám, je to možné? aby duch sfalšoval tyhlety zvuky? jsem na 100%, že jsem nespala, ale věci byly na svém místě, je to možné? Jinak jsme si s mamkou potom šly sednout do obýváku na gauč, protože mamka říkala, že nemohla spát, že měla špatné sny ( mamka bojuje s nadřpirozenem už od dětství a celkem dost silně, a já to po ní zdědila, stalo se mi už toho taky celkem dost) no a jak sme si tak seděly, co minutu jsme slyšely jemňoulinké cinknutí zvonečku na půdě..asi 20x za sebou..potom sme to zabalily a šly jsme spát.

Re: Otázka

(Jaroslav Drábek EPRV777, 16. 3. 2015 18:41)

Dobrý den Terezie.
Váš příběh je velice zajímavý a vypadá to na je dejavu který se vyskytuje když je náš mozek přetížený. Pokud by všechny zvuky odpovídali předmětům a jejich dopadu, například šampony nebo prkénko od záchodu, tak by se teprve mohlo jednat o jev Poltergaist, který můžou způsobovat entity ale také může vznikat jednoduše působením elektromagnetických vlivů.

Ghostmetr: Komunikace

(Karel, 19. 2. 2015 19:48)

Dobrý den,
jsem člověk, který připouští existenci některých paranormálních jevů, částečně i díky vlastním zkušenostem či vyprávění blízkých. V případě čtení o určitých paranormálních jevech či zvláštních schopnostech si však zachovávám (podle mého názoru) zdravou míru skepse. Některým věcem prostě věřím více, jinám méně a některým vůbec. Zaujal mě přístroj Ghostmeter.
Jsem ochoten věřit tomu, že elektronické přístroje dokážou zachytit určité fyzikální jevy spojené s aktivitami entit.
Nedokážu si však vysvětlit, jakým způsobem by entity mohly pomocí těchto přístrojů vědomě komunikovat.
Nechápu prostě takovovou tu komunikaci: "Pokud ano, zablikejte jednou, pokud ne, zablikejte dvakrát."
Některé duše či jiné entity přeci pocházejí z dob, kdy žádné elektronické přístroje neexitovaly. Ani většina dnešních lidí nezná detailně principy, díky kterým elektronika funguje. Jakým způsobem se taková entita doví, jak zapůsobit na senzory přístroje, aby vyvolala požadovanou odezvu?
Dále by mě zajímalo, zda jsou přístroje jako ghostmeter použitelné v místech, kde se nachází mnoho zařízení produkujících elektromagnetické vlnění?
Děkuji,
Karel

Re: Ghostmetr: Komunikace

(Jaroslav EPRV777, 23. 2. 2015 13:05)

Dobrý den.
Odpovím stručně duše nebo entity odvedené rituálem do světla se stávají součástí toho čemu říkáme světlo a tudíž se nemohou již vrátit.
Jaroslav Drábek

Re: Ghostmetr: Komunikace

(Jaroslav EPRV777, 23. 2. 2015 13:33)

Dobrý den pane Karel.
Na první otázku vám mohu odpovědět celkem snadno.
Přístroj K2 byl vyvinutý v USA jedním ze členů skupiny TAPS a byl leta testovaný na komunikace s Entitami. My jsme se s nimi zkontaktovali v roce 2005 a stali jsme se prvními průkopníky a výzkumníky u nás v ČR.
Je známo že Entity i duchové dovedou ohýbat a tvarovat magnetické pole. Na tomto je založen princip komunikace na nízkých frekvencích od 1,2-1,6 miligaus. Na otázku dle dohody s Entitou vždy dostáváme dvojím zablikáním určitých kontrolek odpověd Ano a jedním zablikáním odpovědi Ne. Takže to je na vysvětlenou jinak zavolejte mi a já vám to vysvětlím důkladně.
Na druhou část otázky zda je použitelný K2 v místech s Elektromagnetickým vlněním vám odpovím také jednoduše.
V těchto místech nelze používat s důvěrou K2 ke komunikaci.
Někdy vypínáme el proud v domě který je monitorován K2 a někdy používáme jiný druh techniky. Existuje i další přístroj který pracuje na jinším principu a to je na frekvencích radiového signálu,, jmenuje se PSB-7 a je to komunikátor.

Re: Ghostmetr: Komunikace

(Roberto, 4. 3. 2015 17:43)

Dobrý den, předem se chci omluvit za svou reakci panu J. Drábkovi, jen bych chtěl Karlovi víc osvětlit princip Ghostmetru, aneb jak je možné, že entity dokážou reagovat na tento přístroj.
Jsou jisté teorie, které nasvědčují tomu, že entity vydávají jakýsi elktromagnetický impuls danné frekvence, který lze změřit pomocí Ghostmetru. Logicky lze z toho odvodit, že entity komunikují blikáním tak, že se přibližujou a naopak, případně že promluví, ale to už moc fantazíruji.

Ještě jednou se omlouvám a přeju další kupu vyřešenejch přápadů celýmu EPRV777 teamu.

ps: taky začínám uvažovat o koupi, ale mám z toho celkem strach, že se mi torozbliká doma i když bude třeba výpadek proudu v celým domě :)

Duše

(Jana , 19. 2. 2015 21:57)

Zajímalo by mne jestli odvedená duše do světla se může vrátit zpět? A ještě jedna otázka když někdo neuloží zemřelé do hrobu případně rozptyl ,Ale urnu má ji doma což občas někdo má je možné že duše žádá o dokončení akt rozptyl nebo uložení aby měla klid? Děkuji a přeji mnoho zdaru při práci.

Re: Duše

(Jaroslav EPRV777, 23. 2. 2015 13:04)

Dobrý den.
Odpovím stručně duše nebo entity odvedené rituálem do světla se stávají součástí toho čemu říkáme světlo a tudíž se nemohou již vrátit.
Jaroslav Drábek

Ghostmetr

(Jana , 17. 2. 2015 21:27)

Moc mě zajímá Váš přístroj můžete mi o něm něco napsat kde se dá sehnat a na kolik výjde děkuji .Mějte se pěkně budu se těšit na nové příěhy děkuji.

Re: Ghostmetr

(Jaroslav Drábek EPRV777, 18. 2. 2015 13:16)

Dobrý den paní Jano.
Ghostmeter neboli K2 je přístroj který byl vyvinutý ve Spojených Státech Amerických ,v roce 2005 Lovci přízraků TAPS a od té doby byl s tímto přístrojem prováděn výzkum při vyšetřování Paranormálních aktivit po celých USA. Monitoruje elektromagnetické pole se slabou až silnou intenzitou a lze přes něj i komunikovat s Entitami, pokud máte zkušenosti jak. Lze zakoupit pouze v USA a to přes velkoobchody Amazon .com, nebo Ebay.cz . Stojí asi cca 2700- 3000 Kč s poplatky clem apod. U nás v EU nelze zatím zakoupit.
EPRV777


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

následující »