Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 15.07.2019

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Bílá hmota

(Adriana, 22. 9. 2014 22:46)

Dobrý den pane Jaroslave.Nevím čím začít ale asi tím,že od mala už vím,že jsou věci mezi naším světem a něčím....
Od pěti let zachycuji různé obrazce,lidi i příběhy,které se mi pak stali.Čím více jsem dospívala a rostla s tím,nic mi to nedělalo a připadalo mi to normální...asi něco jiného ale součást mě.Až ve dvaceti mě naprosto konsternovalo,že jsem zachytila havárii,kterou jsem si za půl roku prožila na vlastní kůži.To už jsem si řekla,že opravdu nejsem normální ale pořád jsem si nevěřila.O pět let později jsem se jednou zadívala na paní a najednou jsem o ní věděla úplně vše.Kolik má dětí,co jí bolí,kde bydlí.To už jsem si sedla na postel a nechtěla jsem sama vůbec věřit,že něco takového mám a proč doprčic vůbec já...stojím o to vůbec?Čekala mě roční zkouška a to taková,že jsem si začala zvát k sobě lidi.Už po telefonu jsem schopná specifikovat jak to vypadá u nich doma , kde je bolí a proč.S tím jsem se smířila a naopak mě to začalo velmi těšit, nebot mi lidé volali zpět,že se jim ulevilo a nebo jsou úplně fit.Viděla jsem ženy co si sedli ke mě za stůl různě duševně,nebo zdravotně zdevastované a pak jejich úsměvy na tváři.To byla ta pocta pro mě a naplňovalo mě to.Čím více lidí,tím i mé schopnosti sílili,dokázala jsem třeba i kamarádce najít stracené klíče.Pouhou myšlenkou jsem jí řekla jdi do skříně do batohu a klíče byly na světě.Jeden večer mě ale vše přestalo těšit,protože,když jsem se chystala spát před postelí mi od země začal stoupat bílí kouř,koukala jsem s neskutečným strachem na něj a ten kouř sílil,víc,víc a bělal až byl úplně bílí.Objala jsem svoje malé miminko,které vedle mě spinkalo a doufala,že nám to neublíží.Rychle jsem zavolala svou tetu,která vedle mě má ložnici aby vstala a šla rozsvítit...mě to opravdu strach nedovolil.Ona vstala a povídá co to je za kouř.Takže to mě naprosto přesvědčilo,že nejsem cvok a vidím to co vidím.Jakmile se rozsvítilo,vletělo to oknem.Od té doby nemám chutě zvát si lidi.Bojím se každé noci a přeji si aby už to nikdy nepřišlo.Myslím si,že mrtví o mě ví,že jsem něco zvláštního a někdo mě bud upozornil..i když nevím před čím a nebo něco přeze mě chtěl vzkázat nějaké osobě co u mě byla na sezení.
Doufám,že Vás tento dlouhý dopis neodradil a nemyslíte si,že jsem blázen ale já opravdu nevím s kým bych se poradila a sama si nic už vyvolávat nechci.Moc děkuji za Váš čas a přečtení....Adriana

Re: Bílá hmota

(Jaroslav Drábek, 29. 9. 2014 8:24)

Dobrý den paní Adriano.
Máte vzácný dar rozpoznávat a vidět budoucnost. Takže se ničeho nebojte a vzdělávejte se v této oblasti. Na příští rok chystáme s kolegyní semináře Léčitelských umění, kde budeme svým studentům sdělovat pravdy a ůskalí léčitelství, jasnovidnosti, jasnozření a vše op ráci s energií. Jestli chcete tak se můžete již nyní přdběžně přihlásit na e mail caryfuk1@seznam.cz.

Jaroslav Drábek

Rodinné dědictví

(Daniela, 9. 6. 2013 22:52)

Dobrý den,
Mám dotaz.Má prababicka má od mladí různé zážitky.Bydleli v domě,kde se stala vražda devecky.Babička slychavala zvuky a křik té události dost často.Vypochopila jsem,že jde o přehrávání v časové smyčce stále dokola.Tím začalo její trápení.Bála se kostelů,oči svatých se ji hybali,kdyz byl děda v práci,měla pocit,jakoby si vedle ní lehal,jakoby na ní volal...dokud neodvetila byl klid,pokud ano,celou noc ji trápili...vždy okolo 3 h ráno...v práci měla pocit,že ji někdo šlape na paty a chodí s ní...tak to šlo roky až to došlo tak daleko,že se nechala pokrtit a přešla do církve.Nemohla unést ty černé postavy u postele,kterým nelze vidět do tvare.Říká jim naseptavaci-demoni.Problém je v tom,že má babicka je vida také,má matka stejně a možná intenzivneji...vykládá karty a má kyvadlo,krystaly atd.Zkrátka má jistý dar...Je mi 22 let a když mi bylo asi 15 let,začala jsem se v noci budit s panikou a uzkostmi...cítila jsem tlak a nemohla se pohnout,promluvit...stejne pocity popisuje má matka...nikdy jsem však neotevrela oči abych ho nespatrila...nevěděla jsem o tom,jaké naše ženská linie nese břímě,dokud jsem za matkou neprisla sama..poradila mi modlitbu a Bibli pod polštář...celá rodina tak spí...nevím jestli nemáme dedicnou poruchu nebo jestli je to možné...mamka se zajímá o andeli apod.Já sama se děsím těchto věci...

Re: Rodinné dědictví

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 10. 6. 2013 19:52)

Dobrý den.
Je vidět že zkušenosti s paranormálními aktivitami vás trápí více než dost.
Zeptejte se maminky, jestli místo trvalého strachu a pocitů tísně z ohrožení duchy by nebylo lepší tento problém definitivně vyřešit.Ty černé postavy u postele, co zde popisujete jsou neklamnou známkou přítomností Revenantů-Navrátilců což je jiný level než jen obyčejní duchové.To chce již odborný zásah. Jsme profesionálové v tomto oboru a máme za sebou již nyní 49 úspěšně vyřešených,zdokumentovaných a uzavřených případů z celé ČR, a drtivá většina se týkala právě neklidu způsobeném Revenanty.
A tak jestli chcete vy nebo maminka, nabízíme vám náš odborný zásah s vyčištěním domu, odvedením bytostí a konzultaci.
V případě zájmu nám napište na e mail : EPRV777@seznam.cz nebo nám můžete zavolat kdykoliv do 20.00 hodin na číslo +420723039250
Jaroslav Drábek a tým EPRV777 ( European paranormal Real Voices)

Re: Rodinné dědictví

(Kamil, 23. 8. 2014 15:40)

Dobrý den,
vyhledejte si informace a spánkové obrně (např.http://zdravi.doktorka.cz/spankova-obrna/komentare/). Mnoho lidí má velice podobné problémy jako Vy a dokonce jsou opravdu často dědičné. Také by mě velice zajímal názor pana Jaroslava jestli se jedná o paranormální jev, či je tato opravdu šílená "hra" jen chvilkové a vesmes neškodné zmatení mozku.

Na tyto stránky jsem narazil před týdnem, když jsem hledal možnosti o napadení člověka duchem. V mojí práci se sem tam objevili lidé, kteří tvrdili že viděli ducha a byli dost vystrašení. Jen podotku, že jeden o druhém nikdy neslyšeli a bylo to tudíž naprosto nezávislé pozorování. Za 8 let asi pětkrát. Nikde jsme se o tom nebavili a brali jsme to jako blbost. Já osobně nikdy nic nenormálního neviděl a to tam často i přespávám. Do sklepa ale spát nechodím, tam celých 8 roků spí můj šéf. Nikdy nic neobvyklého taky nepřiznal, i když nedávno na někoho mluvil a myslel si že jsem to já. Potom se divil, že já už spím nahoře. Ale na nadpřirozeno to rozhodně nesvedl ani tehdy. Tuhle sobotu mi volá kolem šesté ráno, že na něho cosi zaútočilo. Chytlo mu to obě nohy stáhlo dozadu a praštilo s ním o zeď. Přišel jsem tam asi za dvě hodky a byl ještě dost bílý, celou ruku měl pochroumanou a sedřenou od zdi. Po téhle události jsem chytil "zvídavou" a podíval se na net. Náš obchod je na Drury Lane v Londýně a hned první zadané heslo (Drury Lane ghost) slavilo nečekaný úspěch v podobě mnoha odkazů.
Dokud neuvidím na vlastní oči tak neuvěřím, ale z pohledu moderní fyziky si takové jevy nedokážu vyvrátit ba právě naopak.


Re: Rodinné dědictví

(anabel, 20. 12. 2014 23:07)

dobrý večer,
už jsem usínala na boku, po obou stranách mého těla se zároveň promáčkla matrace, jako když se někdo snese ze zhora nohama dolu a
matrace povolí pod jeho váhou, okamžitě jsem byla vzhůru a ůplně vyděšená za nic na světě bych neotevřela oči, i přes to jsem nad sebou vnímala bytost s velkými křídly ,vnímala jsem zastínění místnosti . otevřela jsem oči až po dlouhé době, měla jsem pocit, že už jsem sama
Nevím bylo to dobré či zlé,

Podivný muž vhábitu

(Marie, 17. 11. 2014 9:33)

Pane Drábek moc vás zdravím a moc vás obdivuju za to co všechno děláte,sama mám dost takových příběhů,to je na dlouhé viprávění,ale chtěla bych se zeptat uplně mi připomínáte když ste oblečený vtom černém hábitu stou kapucí muže kterého někdy vídávám .Poprvé se mi zjevil ,když jsem byla vdaná před lety neměla jsem štastné manželství byla jsem týraná a znáte to musíte spadnout na dno a pak jít dál ale to už je hodně let Spali jsme v ložnici a bylo to jako kdyby v polospánku jsem ho viděla za mou hlavou sedět u dveří Okolo něho byla bílá zář,samozřejmně v realitě bych si za hlavu neviděla jo ,pak vstal a chtěl jít ke mně a položit na mě ruku strašně jsem se bála ale nemohla jsem se pohnout nešlo to ,jeho ruka byla studená jako led ale nedokážu ho popsat protože kromě toho hábitu mu nic vidět není.
Po několika letech se mi zjevil znovu a to na internetu asi mi to nebudete věřit ale seděla jsem v pokoji a já se dost o tyhle věci zajímám,protože si myslím a to je na dlouhé viprávění že mi někdo mezi nebem a zemí hodně pomohl a mám k takovým věcem velikou uctu což by mě dřív ani nenapadlo a musím za to pořád děkovat .Takže pročítám stranky na internetu už bylo k večeru o duchovnu a měla jsm rozsvíceno a seděla jsem zády ke světlu,ted tak prohlížím i obrázky a videa některá když vtom mě přišly oči na stěnu jsem myslela že leze moucha v lustru ted se podívám lustr se začal houpat né moc a v internetu se na mě jako kdyby šel ke mně ten muž stou kapucí ,tak skutečně že jsem vtuchvíli prostě by se ve mě krve nedořezal jsem to vipla zhasla a vilítla jak střela . Po chvíli jsem se vrátila po dost dlouhé chvílí až sem se uklidnila,Přišla jsem spátky a řekla jsm tak dost nahlas já to beru děkuju ti že jsi mě navštívil ale takhle mě neděs ,když jsem na druhý den chtěla stranky najít už jsem je nenašla.Já vím zní to divně ale je to tak co myslýte co by to mohlo být. Moc Vám děkuju jestli mi odpovíte v životě jsem to neměla moc jednoduché mám těžce postiženého syna malého ,ale ta neznámá bytost mě fascinuje . A ještě jestli mužu co říkáte na případy černookých dětí,je to dost zajímavé téma nechcete někdy o tom napsat Váš názor,všichni říkají že jde znich zlo,ale mě to připadne naopak nevím. Děkuji Vám moc a at se Vám daří ve vaší práci i vašemu kolektivu s pozdravem Marie

Re: Podivný muž vhábitu

(Marie, 3. 12. 2014 21:55)

Také jsem ještě nedostala žádnou odpověd ještě ,chápu že toho máte moc ale četla jsem příspěvky ,tam se zminujete o muži v kapi já říkám hábitu asi špatně ,říkáte že by se mohlo jednat o revanta tuším,ale mě to vtom to případě nepřijde,mě spíš chodí myšlenka že to muže být duchovmí pruvodce,mě to nestraší viděla jsem ho dvakrát v životě rozmezí 6 let a to poprvé mi hrozilo opravdu nebezpečí a mezi tím jsem se dvakrát přestěhovala jako kdyby mě to varovalo nevim a měl pravdu vzešlo stoho postižené dítě,které mám moc ráda ale proč se mi zjevil ted nevím ,nedoprovází to změnu teploty skrátka nic ,byla jsem tyraná ale potom zážitku jsem se začala zvedat odedna jak se říká ,ted se mám dobře ,akorát jsem si všimla že od té doby ,dřív sem to neviděla jo ,že ten kdo mi nějak ublížil potom třeba pomlouval,nebo na mě křičel se mu hned po té s nějakým odstupem přestalo dařit a stala se mu nějaká událost,prostě se mu to okamžitě vrátí v jiné životní podobě.A co je na tom uplně nejpodivnšjší že muj bývalí manžel co mě tyranyzoval a šlo mu o byt a já tenkrát neměla kam jít a s ryzikovým těhotenstvím jsem scháněla bydlení kdy mi samotné hrozilo že se houpu mezi životem a smrtí vtom bytě nevidrží a nebydlí tam nikdo a ten byt pomalu chátrá.Jsou to zajímavé náhody,já vím že asi náhody ne hlavně jak jsme s dětma ,ikdyž ten nejmenší na to doplatil v bezpečí,já vím že i já za to mužu ale vté době to prostě nešlo stím něco dělat,měla jsem hrozný strach a tak děkuju těm na hoře za všechno co pro mně dělají ,nikomu nic zlého nepřeju,jen vždycky říkám,když je někdo moc zlý ,však on tě život naučí a dokope tam kde máš být .Já mám ted okolo sebe hodné lidičky které mám moc ráda. Tak Vás moc zdravím .jenom bych se chtěla zeptat jestli to muže být i taková varianta

ČÍSLO 2222

(Miroslav, 1. 11. 2014 2:23)

Dobrý den. Měl bych dotaz.
Již delší dobu se mi všude zjevuje číslo 2222. večer se podívám na hodiny čas: 22:22, za celej den se jednou jedinkrát podívám na č.p. náhodného domu a je to číslo 222, nebo hraju hru a podívám se na score v tu chvily kdyz mám 2222 bodů Dříve jsem to nějak nevnímal, myslel si že jde o pouhou náhodu ale teď už je to pořád a čím dál tím víc častěji. Spousta lidí mi říká že jsem si na to ,,navykl" například že se kouknu na hodiny přesně ve 22:22 atp. ale tomu se mi nějak nechce věřit, hlavně kvůli tomu že se mi číslo zobrazuje už téměř všude. Něco jsem o tom našel na internetu ale nějak moc toho není. Děkuji za odpověď

materialismus jako spolehlivá ochrana pře nadpřirozenem?

(Karel, 27. 10. 2014 11:27)

Dobrý den,
jsem člověk, který se snaží vnímat svět racionálně a nehledat hned za vším nějaké bubáky. Nejráznější formy „čarování“ a především lidi, kteří se danými jevy zabývají za účelem výdělku, tedy beru poměrně s rezervou. S větší důvěrou pohlížím na lidi, kteří se danou problematikou zajímají neziskově. U jakýchkoliv tajemných záležitostí upřednostňuji hledání vysvětlení v mezích současné vědy, ale zároveň se mi ale nelíbí přístup ortodoxních skeptiků, kteří své popírání čehokoliv paranormálního opírají o argumenty typu: „Tohle nemůže existovat, protože to je blbost.“ nebo „Tohle neexistuje, protože to neumíme změřit.“
Na základě pár osobních zkušeností především z dětství a na základě vyprávění několika blízkých či známých jsem došel k přesvědčení, že „něco mezi nebem a zemí“ asi může opravdu existovat.
Došel jsem k několika poznatkům a rád bych se zeptal na váš názor na ně.
Mám dojem, že ortodoxní skeptici opravdu nezažívají příhody a pocity, se kterými se setkávají osoby, které ve větší či menší míře na nadpřirozeno věří. Navíc mám pocit, že pouhá přítomnost takového skeptika dokáže velice účinně tlumit různé záhadné jevy do té míry, že je nezažívají ani osoby za normálních okolností k nadpřirozenu poměrně vnímavé. Třeba v přítomnosti své přítelkyně, která je poměrně velký skeptik, se obvykle cítím klidně i na místech, na kterých se jindy z nevysvětlitelných důvodů necítím příliš dobře, vnímám na nich určité mrazení či pocit něčí přítomnosti. Myslíte, že za tím stojí pouhá psychologie, nebo skepticismus a materialismus mohou opravdu působit jako poměrně spolehlivá ochrana před téměř jakýmikoliv paranormálními jevy?
Nepouštím se aktivně do žádných experimentů s magií či pokusů o komunikaci s „druhou stranou“. Z takových věcí mám celkem respekt a nepovažuji to za dobrý nápad. Na druhou stranu ve mně tyto jevy vzbuzují určitou zvědavost a příležitostně si o nich něco přečtu. Obzvláště v poslední době mám však pocit, že pouhý zájem o tuto problematiku někdy vyvolá velice silné zvláštní pocity a nepříjemné mrazení. Z větší míry to přikládám jakési autosugesci. Vím, že lidská psychika umí být pěkná potvora a člověk si třeba psychosomaticky dokáže přivodit i nejráznější zdravotní potíže. Přesto mám někdy dojem, jako by pouhé myšlení na nadpřirozeno dokázalo pozornost určitých entit přitahovat. Z těchto důvodů si někdy říkám, že není dobré s přítelkyní o podobné problematice příliš mluvit. Ne snad, že bych se bál, aby mě nepovažovala za blázna. Říkám si však, že pokud existuje něco jako vysoká odolnost na projevy nadpřirozena, je to velice cenný dar, ať už má jakoukoliv příčinu. Nerad bych tedy tento její dar jakkoliv ohrozil třeba tím, že začne na určité věci věřit.
Myslíte, že je opravdu možné zvýšit svou vnímavost k určitým jevům a přitáhnout pozornost některých entit jen tím, že si připustíme možnost jejich existence a v danou chvíli na ně myslíme, aniž bychom cokoliv aktivně zkoušeli, nebo se spíše jedná o pouhé hrátky naší psychiky?
Děkuji,
Karel

Re: materialismus jako spolehlivá ochrana pře nadpřirozenem?

(Jaroslav Drábek, 28. 10. 2014 18:25)

Dobrý den pane Karle.
Je zajímavév dnešní době jak přibývá informací o paranormálních aktivitách, tak se objevuje i zájem skepticky smýšlejících lidí. To se ale netýká vás osobně. Mohu vám říci za svojí pětadvacetiletou praxi co pracuji s energiemi a také s dušemi, že jsem již zažil i snašim týmem několikrát zkušenost právě s těmito ortodoxními skepticky smýšlejícími lidmi.
Někteří nás volali když již nebylo zbytí, a museli ustupit tlaku rodiny, ale také někdy tito lidé měli osobní setkání s různými typy Entit a duchů. Na druhou otázku vám odpovím ano je možné zvyšovat citlivost na tyto podněty, a to setkáním s lidmi kteří se tímto zabývají a také přístupem k životu. lidé kteří mají v sobě pokoru a úctu k Bohu je i dána větší citlivost a vnímavost. Jestli chcete tak mi můžete zavolat a rád vás osobně do této problematiky zasvětím.
S úctou a pokorou k Bohu a životu.
Jaroslav Drábek EPRV777
tel: 723039250

Špatný pocit

(Tereza, 28. 9. 2014 13:39)

Dobrý den,

dnes jsem jakoby náhodou narazila na jedno Vaše video, ani nevím jak, a opravdu mě to pohltilo, a pročetla jsem vše co zde píšete. Jsem racionálně uvažující člověk, technický typ, co musí mít vše vědecky podložené, ale i přes to vše, jsem měla vždy pocit, že duše zemřelých apod. mohu v našem světě zůstávat a že se s nimi setkáváme.
Jsem opravdu ráda, že tu u nás existuje někdo, kdo se tímto zabývá, a naprosto nezištně pomáhá lidem, co si sami neporadí- je to obdivuhodné!
Chtěla jsem se zeptat, když už jsem na to dnes tak narazila, jestli je možné, že opravdu někteří lidé jsou na toto senzitivní víc a nekdo mín a čím to je?
Než jsme se s přítelem přestěhovali do vlastního, bydleli jsme u kamaráda v bytě a musím říct, že to pro mě byla muka. Opravdu se nedělo nic jiného, než že jsem měla pocit, že tam někdo je a že ho jen nevidím. Opravdu jsem se tam hystericky bála, a to sem i ještě nikdy nikde nestalo. Když jsem tam byla někdy v noci sama, strachy jsem brečela, pořád jako by tam někdo byl a ne a ne ho vidět. Třeba jsem se v noci probudila, jakoby se na mě někdo díval. Mohl vedle mě spát klidně přítel, ale v bezpečí jsem se tam necítila.
Jeden by řekl, že jsem blázen s bujnou fantazií, ale jakmile jsme se odstěhovali, vše přestalo. Takže to muselo být tím místem. Navíc tamdřív bydlela chvíli kamarádka, se kterou jsem e poté náhodně bavila a říkala, jaký jsem tam měla obrovský strach, a ona, že to samé a jednou i že prý viděla nějaký stín. Takový pocit, že jsem něcoviděla, jsem měla taky, ale vždy jsem si říkal, že se mihl stín z ulice a může to být cokoliv....ale ten ošklivej nepříjemnej pocit, ten mi nikdo nevymluví, to přeci nemůže být jen tak.

Děkuji za odpoved a přeji krásný den :-)

Re: Špatný pocit

(Jaroslav Drábek, 29. 9. 2014 8:28)

Dobrý den i vám.
Jsou lidé s různým prahem citlivosti na vidění ENtit a rů§zných paranormálních aktivit.
Takže jste a patříte zřejmě do kategorie těch citlivých a vnímavých také. Takže se není čeho obávat a spíše s těmito schopnostmi se naučit pracovat.
Jaroslav Drábek

rada

(Barbora, 6. 9. 2014 9:41)

Dobrý den. Potřebuji radu. Již delší dobu se v bytě stávají nevysvětlitelné věci. Můj dvouletý syn v noci stává a vykládá do zdi nebo naoak hrozně pláče. Pořád říká kekek.. S mamkou se dost hádáme poslední dobou a já bývám hodně přecitlivělá nervní a dokáže mě rozhodit věc která mě dříve nerozhodila. Dnes ve tři ráno jsme uslišeli příšernou ránu a rozbijící se nadobí. Opravdu nelžu vkuchyni ze zdi se vyrvala kuchyňská linka. Dřez pod linkou nedotčený a linka na zemi. Koukal na to matčin přítel a je opravdu ze zdi vyrvaná. Mohl by jste nám nějak poradit co to může být a hlavně jak se toho zbavit dost se bojím už hlavně skrz syna :( Děkujeme (email Bareunka@seznam.cz

Re: rada

(Jaroslav Drábek, 7. 9. 2014 9:55)

Dobrý den.
Podle vašeho popisu sem ůže jednat i o technickou záležitost jako špatné uchycení linky moždinkymi nebo také příliš velká hmotnost nápně linky na úroveń nosnosti šroubů.
Aby se jednalo op aranormální jev, tak by to asi chtělo konzultaci přímo po telefonu a později průzkum na místě.Sledujte jestli tento jev je ojedinělý nebo jestli se vyskytnou další průvodní okolnosti jako vidění černých stínů a postav,změny teplot v místnosti popřípadě pohyby předmětů. Když tam mmi můžete kdykoliv zavolat od 8-20.00 na mobil 723039250
S úctou Jaroslav Drábek a tým EPRV777

Příjemné zvuky

(Nilla, 4. 9. 2014 10:39)

Dobrý den vážený pane Drábku.
Chtěla bych se s Vámi podělit s mým zážitkem, jelikož si myslím, že jste opravdová kapacita v oboru.
Stalo se to u mé známé na návštěvě, kdy jsme si povídali a najednou jsem slyšela hrozně zajímavé, podotýkám velice příjemné zvuky. Mohla bych je přirovnat například k "andělským chórům"...
Celá tato situace trvala jen chvilku, pak to přestalo.
Do teď mi vrtá hlavou, co to mohlo být, od té doby se mi nic podobného už nestalo.
Zdravím celý tým a přeji hodně úspěchů! :-)

Re: Příjemné zvuky

(Jaroslav Drábek, 7. 9. 2014 9:50)

Tyto zvuky mohou pocházet z tzv záznamu v čase.
Patří to do oblasti psychotroniky a nejedná se o paranormální jev, pokud zde nejsou posány žádné další indície které by tomu nasvědčovaly.
Když tak se na nás obra´tte na konzultaci na tel 723039250
Váš tým EPRV777

Zvláštní pocit

(Magda, 30. 8. 2014 19:16)

Dobrý den, žiji v domě po svých předcích a stává se mi, že před spaním cítím silné teplo, mravenčení v těle, pod zavřenými víčky se mi objevují jakoby elektrické jiskřičky, dokonce se mi zdá, že cítím, jak mě někdo objímá ( příjemný tlak kolem ramen ), je to milý stav naprostého klidu a pokoje, kterého si cením zejména, když prožívám stresující období. Nikdy dopředu nevím, kdy přijde, někdy je to časté, jindy méně časté, ale jak píšu: vždy uklidňující a příjemné. Může to být duše některého z mých předků anebo dobrá entita, které mne navštívila?

Re: Zvláštní pocit

(Jaroslav Drábek, 7. 9. 2014 9:47)

Může to být cokoliv i duše předků.
Chtělo by to probrat důkladněji.
Nejlépe když nám zavoláte na 723039250
Jaroslav a tým EPRV777

Hypnagogické halucinace

(Katka, 22. 8. 2014 11:25)

Zdravím celý tým :) Máte pěkné stránky a bylo zajímavé číst vaše dělení entit.
Chtěla bych se zeptat, co víte o hypnagogických halucinacích ... Snad byste mi dokázali napsat víc než jsem našla já (odpovědi byly typu: "Je to z únavy", "To má každý" apod.). Vím, že každý to nemá a když jsou tedy z únavy, proč je nemívám každou noc? Jen bych chtěla znát váš názor a předem děkuji. Když je člověk uvolněný a usíná a najednou slyší rány, hlasy, křik apod ... Asi chápete, že mi vysvětlení uvedené výše příliš nestačí. Strach nemám, ale ráda bych věděla více :)


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »