Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové, entity-dotazy

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tyto texty a zde uváděné názvy, jsou našimi zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a také článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textů

 

aktualizace 23.01.2020

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů.

 

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto zřejmě odvádět na dálku ale toto bývá prováděno hlavně vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a také především v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče, mága, vědmy a podobně, pouze k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) ,jsou to bílé  šmouhovité útvary nebo dále viz Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků a také kapkovitých struktur, které se dají zachytit s pomocí infrakamery. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku,hýbat nebo ovládat předměty. Tyhle projevy patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují náhlým úbytkem teploty v místnosti a to až o deset stupňů Celsia .

nebezpečnost jevu 1-4 st.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla jenom prúvodními jevy dalších možných paranormálních aktivit a strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle se jedná o poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a plným středem rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné  známé entity.

 

4. Zbytkové- nebo také reziduální strašení - Většinou zanechané stopy po různých událostech z minulosti uzavřené v časové smyčce ,projevující se stíny a dalšímy astrálními výjevy vždy  ve stejném čase a na stejném místě, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často a také v různých objektech nebo prostorách kde třeba proběhla bitva za války a podobné příklady. Rozdíl od skutečných paranormálních aktivit je především v tom, že nelze úspěšně komunikovat s těmito úkazy přes Spiritbox PSB-7. Ale jenom s pomocí media čili citlivého jedince, který si je schopen přebírat informace z Protonačního pole viz zdroj ( Břetislav Kafka Nové základy Experimentální psychologie) 

 

nebezpečnost jevu 0-1 st . (nebezpečí kontaminace prostor i osob starožitnými předměty)

 

5. Poltergeist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců. Múže docházet i k pohybu předmětů. Tento jev vyvolávají také i zkušené Entity z řad REVENANT.

nebezpečnost jevu 2-4 st.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu například Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergeist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant nebo také navrátilec . 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny, mrtvolného zápachu a také hniloby, které mizí po krátké době sami od sebe.

nebezpečnost jevu-1-6 st 

 

6. Vortex Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3 st

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou to zpravidla nemrtví jedinci,  nemající v hrobě klidu, kteří kvůli špatnému svědomí za života spojeným s jejich zlými skutky, které proti někomu strojil někdo z dalších osob ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují podrážděně na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi, vždy bez viditelného obličeje a jsou šedivého až černého zbarvení. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí. K jejich dočasné a částečné eliminaci dochází tzv vysvěcením příbytku knězem. K úplnému odstranění je zapotřebí provést kompletní liturgický obřad. Jinak postupně tento jev kontaminuje komplexně celé prostředí rodiny i přátel, zaměstnání, firmu a další.

Je důležité uvést že setrvávají na místech kvůli narušeným partnerským a všeobecně mezilidským vztahům. Proto je nutné provést příslušnou liturgii !!!!!!!      

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa bytosti poskvrněné bestiální smrtí spojenou s utrpením například vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány i škrábance na těle napadaného člověka,aby tímto projevem dotyčného zastrašila a postupně s pomocí strachu ovládla , samozřejmě vtěchto naléhavých případech dochází k různým způsobům útoků na člověka. Samozřejmé jsou i další běžné fyzické útoky, jako například tahání z postele, stáhnutí přikrývky a podobně.

 

Ve všech těchto výše jmenovaných případech doporučujeme co nejdříve vyhledat odbornou pomoc !!!!!!  Nepokoušet se jakým koliv způsobem komunikovat s touto Entitou a nezapalovat svíčky !!!!!!!!!! 

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami spálenou kůží apod. 

Je velice nebezpečná !!!! .

nebezpečnost 1-8 st

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8 st. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Rozeznáváme také několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

8. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

9.. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

10. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

11. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

12. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

13. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

14. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

15. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Upozornění.

Tyto texty a zde uvedené zkušenosti jsou našimi osobními zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Náhledy fotografií ze složky EPRV777

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Ghostmetr: Komunikace

(Roberto, 4. 3. 2015 17:43)

Dobrý den, předem se chci omluvit za svou reakci panu J. Drábkovi, jen bych chtěl Karlovi víc osvětlit princip Ghostmetru, aneb jak je možné, že entity dokážou reagovat na tento přístroj.
Jsou jisté teorie, které nasvědčují tomu, že entity vydávají jakýsi elktromagnetický impuls danné frekvence, který lze změřit pomocí Ghostmetru. Logicky lze z toho odvodit, že entity komunikují blikáním tak, že se přibližujou a naopak, případně že promluví, ale to už moc fantazíruji.

Ještě jednou se omlouvám a přeju další kupu vyřešenejch přápadů celýmu EPRV777 teamu.

ps: taky začínám uvažovat o koupi, ale mám z toho celkem strach, že se mi torozbliká doma i když bude třeba výpadek proudu v celým domě :)

Duše

(Jana , 19. 2. 2015 21:57)

Zajímalo by mne jestli odvedená duše do světla se může vrátit zpět? A ještě jedna otázka když někdo neuloží zemřelé do hrobu případně rozptyl ,Ale urnu má ji doma což občas někdo má je možné že duše žádá o dokončení akt rozptyl nebo uložení aby měla klid? Děkuji a přeji mnoho zdaru při práci.

Re: Duše

(Jaroslav EPRV777, 23. 2. 2015 13:04)

Dobrý den.
Odpovím stručně duše nebo entity odvedené rituálem do světla se stávají součástí toho čemu říkáme světlo a tudíž se nemohou již vrátit.
Jaroslav Drábek

Ghostmetr

(Jana , 17. 2. 2015 21:27)

Moc mě zajímá Váš přístroj můžete mi o něm něco napsat kde se dá sehnat a na kolik výjde děkuji .Mějte se pěkně budu se těšit na nové příěhy děkuji.

Re: Ghostmetr

(Jaroslav Drábek EPRV777, 18. 2. 2015 13:16)

Dobrý den paní Jano.
Ghostmeter neboli K2 je přístroj který byl vyvinutý ve Spojených Státech Amerických ,v roce 2005 Lovci přízraků TAPS a od té doby byl s tímto přístrojem prováděn výzkum při vyšetřování Paranormálních aktivit po celých USA. Monitoruje elektromagnetické pole se slabou až silnou intenzitou a lze přes něj i komunikovat s Entitami, pokud máte zkušenosti jak. Lze zakoupit pouze v USA a to přes velkoobchody Amazon .com, nebo Ebay.cz . Stojí asi cca 2700- 3000 Kč s poplatky clem apod. U nás v EU nelze zatím zakoupit.
EPRV777

Re: Re: Ghostmetr

(Jana, 18. 2. 2015 14:54)

Děkuji za odpověď

přichází v noci

(lucie, 15. 2. 2015 13:02)

začalo tím že mě jednou asi půl roku co jsme se nastěhovali do nového postaveného domu vzbudilo v noci dlouhé a sípavé dýchání nevšímala jsem si toho a spala dál ale šasem se to opakovalo a stupnovalo.jeden týden to přišlo 3 za noc i mého syna to vzbudilo a byl vyděšený.nevím co to je nemůžu to nijak vyvětlit.14 listopadu jsem v noci šla do koupelny a obývací dveře se samy od sebe otavírali a zavírali a pak jsem uslyšela klepání pocelem domě nevím co to bylo byla jsem vystrašená ale hrůzu jsem zažila s mou dcerou 3 roky.v noci más probudilo bouchnutí vzbudily jsme se a seděly na postely dcera koukala na chodbu byla tma ja nic nevyděla ale ona někoho zdravila,smála se,mávala a koukala do chodby nemohla jsem hrůzou usnout někdo nás v noci navštěvuje mám strach a doma když jsem sama tak někdy slýchám cinknutí zvonečku jeto nězný jemný zvuk sedíte u televize a cin asi po hodině zase cin prohledala jsem celý dům co to tady cinká nevím kdo dělá ty zvuky.udělala jsem par fotek ty vám zašlu nad dcerou se něco vznáší hlavě v obývacím pokoji a vdětském jednou jsem to na fotáku zachytila v pohyhu jak to nad ní krouží dcera to vidí a říká to mu miminko že vidí jak po stropě pluje miminko,manžel nechce nic slyšet o těcho věcech proto že bojí a pohádáme se když otom mluvím.

Re: přichází v noci

(Jaroslav , 16. 2. 2015 9:27)

Dobrý den paní Lucie.
Já si myslím že v prvé řadě je zapotřebí se přestat bát těchle projevů. Váš strach je jejich síla, takže se přestaňte bát. Oni Vám neublíží to se nemusíte obávat. Hlavně je neprovokujte a když budete potřebovat pomoc můžete mi kdykoliv zavolat jestli chcete na můj osobní mobil 723039250
Jaroslav Drábek EPRV777

Benešov

(Jaroslav Klusoň, 3. 2. 2015 10:42)

Dobrý den, jsem Benešovský rodák( také se zajímám o jevy které vyšetřujete) a velice mě zaujala vaše fotogalerie z vyšetřování v Benešovském bývalém vězení. Vím, že se tam po válce i popravovalo. Mohl byste mi sdělit o co konkrétního v tomto případě šlo a jak vyšetřování probíhalo a dopadlo.
děkuji
s pozdravem
J.K. Benešov

zjevení bíle oděné postavy

(Mirek, 15. 1. 2015 23:08)

Dobrý den, vzbudil jsem se a ve stavu bdělosti , u dveří ložnice stála vysoká bíle oděná postava, měl jsem pocit naprostého uvolnění,štěstí a blaha...trvalo to asi 10-15 vteřin.Stalo se tak v období, kdy jsem si uspořádal mysl po rozvodu a abych si vše v hlavě srovnal odmítal jsem 5 let pít jakýkoliv alkohol a změnil jsem styl života na poklidný, konstruktivní a více jsem přemýšlel o duchovním životě a také jsem začal chápat jak vesmír vrací dobro a naopak vás nakope, když žijete v nesouladu a nemáte čisté myšlení a jednání. Od té události se mi změnil život k lepšímu ... Jsem senzitivní a zdá se mi, že se mi rozvinula předvídavost. Dodnes si nedokáži tuto situaci vysvětlit, ale nemohu zapomenout na ten krásný pocit, když jsem tu nehybně stojící postavu pozoroval bez jakéhokoliv strachu či úleku.

Re: zjevení bíle oděné postavy

(Jaroslav EPRV777, 21. 1. 2015 17:18)

Vážený pane Mirku.
Vaše zkušenost setkání s entitou patří do kategorie setkání třetího druhu.
Navíce bílá postava se většinou vyznačuje klidem mírem a ochranou. Může se jednat o nějakého vašeho zemřelého příbuzného. Děkujte Bohu za toto setkání které Vám mělo otevřít vyšší vnímání vibrací a polí energetických potenciálů. Je to pro Vás posunem vpřed.
Gratulujeme vám tímto k tomuto posunu.
Váš tým EPRV777

Re: Re: zjevení bíle oděné postavy

(Mirek, 30. 1. 2015 18:00)

Zdvořile vám děkuji za odpověď a dodám ještě, že od té události se mi neustále rozvíjí předvídavost a získal jsem dar "vidět" do člověka, kfy on se může pro okolí zdát vyjímečným a dobrým,ale já "nějak"???? odhadnu jeho opačnou povahu ... chcete-li přetvářku a navíc mám stále nutkání učit se biotronickému léčení .. Nevím proč mi to stále přichází na mysl?!?!?!

Mějte se krásně a přeji ze srdce Boží ochranu.

Cerny stim

(molli, 2. 1. 2015 16:09)

Dobry den, dnes v noci se stalo neco divneho. Zacalo to tim ako kdyby praskla pruzina v posteli pak prejel cernej stin pred skrini a nakonec dvakrat zabliklo svetlo na mobile ktery bol polozeny na stole. Nevim si to nijak vysvetlit. Stalo se to v pronajatym byte kde bydlime par mesicu..

Re: Cerny stim

(Jaroslav, 12. 1. 2015 9:58)

Dobrý den molli.
V prvé řadě nepodléhejte panice a snažte se nebát se tohoto jevu. Kdyby se to opakovalo tak nám můžete samozřejmě zavolat na číslo 723039250 a nebo napište na naši e mail adresu eprv777@seznam.cz

Bílá hmota

(Adriana, 22. 9. 2014 22:46)

Dobrý den pane Jaroslave.Nevím čím začít ale asi tím,že od mala už vím,že jsou věci mezi naším světem a něčím....
Od pěti let zachycuji různé obrazce,lidi i příběhy,které se mi pak stali.Čím více jsem dospívala a rostla s tím,nic mi to nedělalo a připadalo mi to normální...asi něco jiného ale součást mě.Až ve dvaceti mě naprosto konsternovalo,že jsem zachytila havárii,kterou jsem si za půl roku prožila na vlastní kůži.To už jsem si řekla,že opravdu nejsem normální ale pořád jsem si nevěřila.O pět let později jsem se jednou zadívala na paní a najednou jsem o ní věděla úplně vše.Kolik má dětí,co jí bolí,kde bydlí.To už jsem si sedla na postel a nechtěla jsem sama vůbec věřit,že něco takového mám a proč doprčic vůbec já...stojím o to vůbec?Čekala mě roční zkouška a to taková,že jsem si začala zvát k sobě lidi.Už po telefonu jsem schopná specifikovat jak to vypadá u nich doma , kde je bolí a proč.S tím jsem se smířila a naopak mě to začalo velmi těšit, nebot mi lidé volali zpět,že se jim ulevilo a nebo jsou úplně fit.Viděla jsem ženy co si sedli ke mě za stůl různě duševně,nebo zdravotně zdevastované a pak jejich úsměvy na tváři.To byla ta pocta pro mě a naplňovalo mě to.Čím více lidí,tím i mé schopnosti sílili,dokázala jsem třeba i kamarádce najít stracené klíče.Pouhou myšlenkou jsem jí řekla jdi do skříně do batohu a klíče byly na světě.Jeden večer mě ale vše přestalo těšit,protože,když jsem se chystala spát před postelí mi od země začal stoupat bílí kouř,koukala jsem s neskutečným strachem na něj a ten kouř sílil,víc,víc a bělal až byl úplně bílí.Objala jsem svoje malé miminko,které vedle mě spinkalo a doufala,že nám to neublíží.Rychle jsem zavolala svou tetu,která vedle mě má ložnici aby vstala a šla rozsvítit...mě to opravdu strach nedovolil.Ona vstala a povídá co to je za kouř.Takže to mě naprosto přesvědčilo,že nejsem cvok a vidím to co vidím.Jakmile se rozsvítilo,vletělo to oknem.Od té doby nemám chutě zvát si lidi.Bojím se každé noci a přeji si aby už to nikdy nepřišlo.Myslím si,že mrtví o mě ví,že jsem něco zvláštního a někdo mě bud upozornil..i když nevím před čím a nebo něco přeze mě chtěl vzkázat nějaké osobě co u mě byla na sezení.
Doufám,že Vás tento dlouhý dopis neodradil a nemyslíte si,že jsem blázen ale já opravdu nevím s kým bych se poradila a sama si nic už vyvolávat nechci.Moc děkuji za Váš čas a přečtení....Adriana

Re: Bílá hmota

(Jaroslav Drábek, 29. 9. 2014 8:24)

Dobrý den paní Adriano.
Máte vzácný dar rozpoznávat a vidět budoucnost. Takže se ničeho nebojte a vzdělávejte se v této oblasti. Na příští rok chystáme s kolegyní semináře Léčitelských umění, kde budeme svým studentům sdělovat pravdy a ůskalí léčitelství, jasnovidnosti, jasnozření a vše op ráci s energií. Jestli chcete tak se můžete již nyní přdběžně přihlásit na e mail caryfuk1@seznam.cz.

Jaroslav Drábek

Rodinné dědictví

(Daniela, 9. 6. 2013 22:52)

Dobrý den,
Mám dotaz.Má prababicka má od mladí různé zážitky.Bydleli v domě,kde se stala vražda devecky.Babička slychavala zvuky a křik té události dost často.Vypochopila jsem,že jde o přehrávání v časové smyčce stále dokola.Tím začalo její trápení.Bála se kostelů,oči svatých se ji hybali,kdyz byl děda v práci,měla pocit,jakoby si vedle ní lehal,jakoby na ní volal...dokud neodvetila byl klid,pokud ano,celou noc ji trápili...vždy okolo 3 h ráno...v práci měla pocit,že ji někdo šlape na paty a chodí s ní...tak to šlo roky až to došlo tak daleko,že se nechala pokrtit a přešla do církve.Nemohla unést ty černé postavy u postele,kterým nelze vidět do tvare.Říká jim naseptavaci-demoni.Problém je v tom,že má babicka je vida také,má matka stejně a možná intenzivneji...vykládá karty a má kyvadlo,krystaly atd.Zkrátka má jistý dar...Je mi 22 let a když mi bylo asi 15 let,začala jsem se v noci budit s panikou a uzkostmi...cítila jsem tlak a nemohla se pohnout,promluvit...stejne pocity popisuje má matka...nikdy jsem však neotevrela oči abych ho nespatrila...nevěděla jsem o tom,jaké naše ženská linie nese břímě,dokud jsem za matkou neprisla sama..poradila mi modlitbu a Bibli pod polštář...celá rodina tak spí...nevím jestli nemáme dedicnou poruchu nebo jestli je to možné...mamka se zajímá o andeli apod.Já sama se děsím těchto věci...

Re: Rodinné dědictví

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 10. 6. 2013 19:52)

Dobrý den.
Je vidět že zkušenosti s paranormálními aktivitami vás trápí více než dost.
Zeptejte se maminky, jestli místo trvalého strachu a pocitů tísně z ohrožení duchy by nebylo lepší tento problém definitivně vyřešit.Ty černé postavy u postele, co zde popisujete jsou neklamnou známkou přítomností Revenantů-Navrátilců což je jiný level než jen obyčejní duchové.To chce již odborný zásah. Jsme profesionálové v tomto oboru a máme za sebou již nyní 49 úspěšně vyřešených,zdokumentovaných a uzavřených případů z celé ČR, a drtivá většina se týkala právě neklidu způsobeném Revenanty.
A tak jestli chcete vy nebo maminka, nabízíme vám náš odborný zásah s vyčištěním domu, odvedením bytostí a konzultaci.
V případě zájmu nám napište na e mail : EPRV777@seznam.cz nebo nám můžete zavolat kdykoliv do 20.00 hodin na číslo +420723039250
Jaroslav Drábek a tým EPRV777 ( European paranormal Real Voices)

Re: Rodinné dědictví

(Kamil, 23. 8. 2014 15:40)

Dobrý den,
vyhledejte si informace a spánkové obrně (např.http://zdravi.doktorka.cz/spankova-obrna/komentare/). Mnoho lidí má velice podobné problémy jako Vy a dokonce jsou opravdu často dědičné. Také by mě velice zajímal názor pana Jaroslava jestli se jedná o paranormální jev, či je tato opravdu šílená "hra" jen chvilkové a vesmes neškodné zmatení mozku.

Na tyto stránky jsem narazil před týdnem, když jsem hledal možnosti o napadení člověka duchem. V mojí práci se sem tam objevili lidé, kteří tvrdili že viděli ducha a byli dost vystrašení. Jen podotku, že jeden o druhém nikdy neslyšeli a bylo to tudíž naprosto nezávislé pozorování. Za 8 let asi pětkrát. Nikde jsme se o tom nebavili a brali jsme to jako blbost. Já osobně nikdy nic nenormálního neviděl a to tam často i přespávám. Do sklepa ale spát nechodím, tam celých 8 roků spí můj šéf. Nikdy nic neobvyklého taky nepřiznal, i když nedávno na někoho mluvil a myslel si že jsem to já. Potom se divil, že já už spím nahoře. Ale na nadpřirozeno to rozhodně nesvedl ani tehdy. Tuhle sobotu mi volá kolem šesté ráno, že na něho cosi zaútočilo. Chytlo mu to obě nohy stáhlo dozadu a praštilo s ním o zeď. Přišel jsem tam asi za dvě hodky a byl ještě dost bílý, celou ruku měl pochroumanou a sedřenou od zdi. Po téhle události jsem chytil "zvídavou" a podíval se na net. Náš obchod je na Drury Lane v Londýně a hned první zadané heslo (Drury Lane ghost) slavilo nečekaný úspěch v podobě mnoha odkazů.
Dokud neuvidím na vlastní oči tak neuvěřím, ale z pohledu moderní fyziky si takové jevy nedokážu vyvrátit ba právě naopak.


Re: Rodinné dědictví

(anabel, 20. 12. 2014 23:07)

dobrý večer,
už jsem usínala na boku, po obou stranách mého těla se zároveň promáčkla matrace, jako když se někdo snese ze zhora nohama dolu a
matrace povolí pod jeho váhou, okamžitě jsem byla vzhůru a ůplně vyděšená za nic na světě bych neotevřela oči, i přes to jsem nad sebou vnímala bytost s velkými křídly ,vnímala jsem zastínění místnosti . otevřela jsem oči až po dlouhé době, měla jsem pocit, že už jsem sama
Nevím bylo to dobré či zlé,


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

následující »