Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové, entity-dotazy

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tyto texty a zde uváděné názvy, jsou našimi zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a také článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textů

 

aktualizace 23.01.2020

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů.

 

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto zřejmě odvádět na dálku ale toto bývá prováděno hlavně vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a také především v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče, mága, vědmy a podobně, pouze k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) ,jsou to bílé  šmouhovité útvary nebo dále viz Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků a také kapkovitých struktur, které se dají zachytit s pomocí infrakamery. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku,hýbat nebo ovládat předměty. Tyhle projevy patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují náhlým úbytkem teploty v místnosti a to až o deset stupňů Celsia .

nebezpečnost jevu 1-4 st.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla jenom prúvodními jevy dalších možných paranormálních aktivit a strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle se jedná o poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a plným středem rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné  známé entity.

 

4. Zbytkové- nebo také reziduální strašení - Většinou zanechané stopy po různých událostech z minulosti uzavřené v časové smyčce ,projevující se stíny a dalšímy astrálními výjevy vždy  ve stejném čase a na stejném místě, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často a také v různých objektech nebo prostorách kde třeba proběhla bitva za války a podobné příklady. Rozdíl od skutečných paranormálních aktivit je především v tom, že nelze úspěšně komunikovat s těmito úkazy přes Spiritbox PSB-7. Ale jenom s pomocí media čili citlivého jedince, který si je schopen přebírat informace z Protonačního pole viz zdroj ( Břetislav Kafka Nové základy Experimentální psychologie) 

 

nebezpečnost jevu 0-1 st . (nebezpečí kontaminace prostor i osob starožitnými předměty)

 

5. Poltergeist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců. Múže docházet i k pohybu předmětů. Tento jev vyvolávají také i zkušené Entity z řad REVENANT.

nebezpečnost jevu 2-4 st.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu například Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergeist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant nebo také navrátilec . 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny, mrtvolného zápachu a také hniloby, které mizí po krátké době sami od sebe.

nebezpečnost jevu-1-6 st 

 

6. Vortex Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3 st

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou to zpravidla nemrtví jedinci,  nemající v hrobě klidu, kteří kvůli špatnému svědomí za života spojeným s jejich zlými skutky, které proti někomu strojil někdo z dalších osob ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují podrážděně na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi, vždy bez viditelného obličeje a jsou šedivého až černého zbarvení. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí. K jejich dočasné a částečné eliminaci dochází tzv vysvěcením příbytku knězem. K úplnému odstranění je zapotřebí provést kompletní liturgický obřad. Jinak postupně tento jev kontaminuje komplexně celé prostředí rodiny i přátel, zaměstnání, firmu a další.

Je důležité uvést že setrvávají na místech kvůli narušeným partnerským a všeobecně mezilidským vztahům. Proto je nutné provést příslušnou liturgii !!!!!!!      

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa bytosti poskvrněné bestiální smrtí spojenou s utrpením například vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány i škrábance na těle napadaného člověka,aby tímto projevem dotyčného zastrašila a postupně s pomocí strachu ovládla , samozřejmě vtěchto naléhavých případech dochází k různým způsobům útoků na člověka. Samozřejmé jsou i další běžné fyzické útoky, jako například tahání z postele, stáhnutí přikrývky a podobně.

 

Ve všech těchto výše jmenovaných případech doporučujeme co nejdříve vyhledat odbornou pomoc !!!!!!  Nepokoušet se jakým koliv způsobem komunikovat s touto Entitou a nezapalovat svíčky !!!!!!!!!! 

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami spálenou kůží apod. 

Je velice nebezpečná !!!! .

nebezpečnost 1-8 st

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8 st. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Rozeznáváme také několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

8. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

9.. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

10. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

11. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

12. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

13. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

14. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

15. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Upozornění.

Tyto texty a zde uvedené zkušenosti jsou našimi osobními zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Náhledy fotografií ze složky EPRV777

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: dotaz

(Jaroslav Drábek , 3. 2. 2016 15:11)

Každý byt nese svoje tajemství.
Asi by to chtělo byt nechat vyčistit. Podobný případ jsme řešili nedávno byt byl po trojnásobné vraždě.

negativni pocit

(helena, 11. 3. 2016 12:22)

Dobry den, uz parkrat se mi stalo,ze jsem mela divny pocit a musim ho pres veskere racionaoni uvazovani oznacit jako pocit,ze se do me nekdo chce dostat. Jednou na me videl pritel klecet i nejakou postavu,kdyz jsem spala. Jde mi o to,ze jsem se nedavno probudila ve chvili,kdy se mi zdalo a i jsem pocitila,ze pres oblast spanku do me neco vrazilo,hned jsem se probudila a nem8hu si to rozumne vysvetlit. Mam z toho obavy,neco do me veslo a ja nevim,co s tim mam delat. Jak se proti tomu branit? Dekuju

Snové cesty alter ego

(Val, 12. 12. 2015 8:53)

Dobrý den co znamenají živé sny v kterých sem dosáhl velkého magického vývoje .a Jednou si povídám s něčím jako stromem plným energie o poznání . Pak sem zase Faust zvládám menší a střední entity které jsou vstřicné vzhledem k mému vývoji a snažím se vyhnout vyším.Pak se ke mně Lísají neutrální entity které přitahuji a spolu s nimi se vyhýbám světlým a temným entitám. Pak si povídám s Alter egem když jsem na hnusném místě a povídám si o vnější a vnitřní temnotě a o využití vnitřní tmy pro přežiti ve vnější , kde se na mě sesypou přišery jsem vyklepaný a alter ego mi řekne že mi ukáže jak se to dělá , já se zblázním a příšery roztrhám.V dalším snu se mi zdá že potkám společenství dobrých magu které odmítnu a pote společenstvi zlých mágu které taky odmítnu a začnou mě blokovat .
A v dalším snu mi snová postava nabizí silu ale opět sem v roli zkušeného a znalého čaroděje který zná zakonitosti atd .
A v dalším opět promlouvám s jiným alter egem promlouvám o svém současném stavu atd nakonec bych chtěl do snu povolat Šamana Sedíciho býká ale alter ego mi to zatrhne že ještě nejsem připravený .

Někdy mi příjde že skrz sny hodně přijímám i když si asi né vše pamatuji ale motiv Čaroděje Šamana se často opakuje občas se objeví alter ego které poučuje . Občas mám pocit že je toho uvnitř mně hodně ale neumím to uchopit .
Možná je to tím že vždycky jsem citil že bych se měl ubírat těmito směry . Ale je to jen obraz mých tužeb ?Či mě vede entita(egregor) ? Je možné aby má duše místo tvoření pomocných bytosti stvořila Alter ego které je mojí součastí a je manifestací časti duše?

Re: Snové cesty alter ego

(Jaroslav Drábek , 14. 12. 2015 11:03)

Sny jsou cesta a cesta je Snem.
Také jsem prožíval tokové sny, je to výkřik duše před poutí která bude následovat. Hledej Pravdu uč se Přijímat Pravdu a Žij v Pravdě to je nejvyšším mistrovstvím kterého můžeš v životě dosáhnout Být sám sebou!

Jaroslav Drábek

Koupelna

(Šimon, 6. 12. 2015 22:29)

Dobrý den, už několik týdnů mám pocit toho jakoby mě někdo sledoval, když jsem v koupelně (většinou sám), bydlím s rodiči a sourozenci v nově postaveném domě, tudíž nepředpokládám, že by konkrétně v téhle místnosti mohla být třeba duše... Před zhruba měsícem se mi rozvinuly astrální schopnosti (vidění energií, aury, vnímání) tohle stvoření které mě pozoruje, jsem nijak nekontaktoval, do té doby, než jsem dnes večer uviděl v zrcadle podivný stín, vedle vany. Když jsem se otočil, viděl sem ho stále a přišlo mi jako kdybych viděl i obličej.. Vzal jsem si svůj ochranný krystal a rozšířil jsem svoje energetické pole. Poprosil jsem to ať odejde do světla. Nicméně po tom jsem se stále necítil nějak výrazně lépe... Chtěl bych vás poprosit o radu, co by to tak mohlo být, nebo jestli jsem to omylem nenalákal já sám právě mými nově rozvinutými schopnostmi. Díky moc a posílám energii :) Šimon

Re: Koupelna

(Jaroslav Drábek , 8. 12. 2015 11:18)

Milý Šimone.
Tvoje schopnosti chtějí postupně rozvíjet a nedělat pokusy s odvoláním čehokoliv. Chce to získávat postupně informace a spíše se těmto jevům zpočátku vyhýbat a né je vyhledávat.
Když budeš chtít tak nám můžeš zavolat na naši linku 723039250
Jaroslav Drábek a tým EPRV777

Černí duchové

(Regina, 5. 12. 2015 18:35)

Dobrý den, je mi 13 let. Kolektiv mi dělal vždy potíže, dělalli mi naschváli děcka i učitelé. Od malička vidím černé postavy a slyším kroky. Ze začátku to bylo kolem 3 : 00 hod. ráno, ale teď to vidím skoro pořád. Také slyším, jak někdo chodí po celém bytě, ale taťka ani mamka to nejsou. Jednou jsem šla ze školy a najednou mi to přeběhlo přes cestu. Vidím aury, vím z které strany pojede vlak aniž bych se dívala a jakou bude mít barvu, vidím i lidské orgány. Vykládám i karty. Vidím v hlavě příběhy různých lidí. Prosím nevíte, jak se jich zbavit. Děkuji za odpověď.

Re: Černí duchové

(Jaroslav Drábek , 8. 12. 2015 11:14)

Milá Regi.
Máš jako dar zvláštní schopnosti které je zapotřebí pochopit a potom je teprve rozvíjet. Chtělo by to ale prokonzultovat nejlépe u mne v poradně za přítomnosti rodičů. Hlavně se ničeho neboj a co se týče těch postav, zkus si říci jako přání aby jsi je již neviděla nikdy v životě.
Když budeš potřebovat tak můžeš napsat e mail na EPRV777@seznam.cz
nebo zavolej 723039250
Jaroslav Drábek a tým EPRV777

Průchod

(Anna22, 4. 12. 2015 11:12)

Dobrý den, před necelým rokem jsem se nastěhovala do jednoho starého mlýna...nyní je obytný. Už od samého začátku jsem se v něm bála i když jsem byla v přítomnosti nejméně jedné osoby.Cítila jsem něco co na mě volá...v duchu jsem slyšela urážky a nehezké věci.Byla tam jedno zrdcadlo,které nakonec musel přítel odnést. Když ho odnesl jako by něco zlého odešlo s ním. Pak se mi stala hodně zvláštní věc.Asi kolem půl 10 večer jsme seděly u stolu,když najednou se mi zatmělo před očima i když oči byli otevřené a viděla jsem spoustu tváří zaráz a měla jsem hrozný tlak ve spáncích-staré,mladé i děti.Z ničeho nic jsem měla tolik zloby,vnitřní hlas mi řekl ať si okamžitě přesednu.Poslechla jsem a sedla si jinam,v tu chvíli jsem se absolutně vyčerpaná svalila na stůl.S velkým strachem v sobě.Můj pejsek se schoval ke mě a byl hrozně vystrašený semnou...Po nějakím čase se i sem tam rožly samy od sebe světla,které nesvítily...slyšela jsem rány z nábytku a každý kdo ke mě přišel a seděl v té místnosti se cítil poněkud podrážděný...ba dokonce začal být zlý. Jednou už mě to přestalo bavit a navštívíla jsem jednu kartářku...abych zjistila zda-li se tam skutečně něco děje. Řekla mi,že mám doma průchod a je nezbytné pro ostatní entity a duše místnosti přecházet...Sama nevím jestli mám věřit,že to bylo něco nadpřirozeného. Ale v ten den co mě to ,,prásklo do hlavy jsem jiná...kamarádi to na mě poznaly a já věděla,že se staně něco moc špatného. Víc jak po měsíci mi umřel kamarád,bývalý přítel. Který už tam předemnou stěhoval svou sestru a její přítel zkolaboval zarudly mu oči a začal každému vyprávět co byly v minulím životě...Chytl kamaráda za ruce podíval se na něj a řekl mu,že je v něm Satan a chce ho dostat jeho,že si pro něj příjde. Už v tom domě nebydlím ale nejsem jediná co to cítí....Poslední týden byl úplně jak vyměnění.Nepoznávala jsem ho a on sám sebe taky ne.Je možné,že to byl vážně Satan?Sama tomu moc nechci věřit...Děkuji za odpověď napsala jsem jen to co si myslím,že je podstatné

Re: Průchod

(Jaroslav Drábek , 8. 12. 2015 11:08)

Dobrý den.
Nemyslím si že ho posedl Satan nebo něco podobného,někdy stačí obyčejný Revenant a kontaminace domu je zde zřejmá.

zbytková energie?

(Katy, 1. 11. 2015 18:49)

Dobrý den, děkuji za odpověď, včera jsem od sousedů zjistila, že v domě bydleli členové gestapa. Od té doby vnímám chlad, přestože jsou okna zavřená, i když samozřejmě si to mohu i nalhávat. Sousedka u postele prý viděla bílou bytost. Pomohla by sůl nasypaná v rozích a vykouření místnosti? Děkuji. S pozdravem. Katka

Re: zbytková energie?

(Jaroslav Drábek , 8. 12. 2015 11:06)

Můžete zkusit sůl kolem oken a prahů dveří pro začátek když tak volejte.
723039250

zbytková energie?

(Katy, 30. 10. 2015 17:04)

Dobrý den, měla bych dotaz: s duchy jsem přišla do styku hodněkrát, dokonce jsem musela náš dům nechat vysvětit, od té doby mám pokoj, nicméně jsme se s kamarádkou přestěhovaly do vily z r. 1908. je nově zrekonstruovaná, byt si nás získal. pokud je jedna z nás ale sama, špatně se usíná, já se budím zničehonic pravidelně ve tři ráno (jsem tvrdý spáč), několikrát se sám od sebe zapne odsávač nebo nejde internet, někdy mě přepadnou deprese, nebo se cítím nevyspaná (jsem citlivější než kamarádka, mám schopnosti média). Nemám ale pocit, že by na mě někdo hleděl, jako to bylo v minulých případech, necítím ani podivný chlad - v tomto směru je to všechno v pořádku. Mohlo by se jednat o nějaký otisk dávné události? Děkuji za odpověď. Katka

Re: zbytková energie?

(Jaroslav Drábek , 31. 10. 2015 11:56)

Dobrý den Katy.
Souhlasím s vámi v tom, že se může jednat o zbytkové reziduální energie kterým se všeobecně říká Přivtělenci neboli Diskarnáti. Pomůžete si tím že provedete vykuřování směsí Kadidla a kopálu bílého a to ve všech rozích bytu. Když tak mi zavolejte a rád vám poradím.
Jaroslav Drábek

Otazka

(lucy, 5. 9. 2015 0:04)

Ahojte ja by som sa chcela opytat co to znamená ak sa skôr stretávam z nejakými zvieracimi zvukmi? Alebo vidím zviera ktoré ani neexistuje? No aspon nie v danom case a na danom mieste.Nedeje sa to často. Okrem týchto veci mam skôr tendenciu počuť nevidene ako vidieť. Veľa z toho co som počula neznelo vôbec priateľsky. Chcela by som počuť vás názor nato. Jeden som už počula. Bolo to od parapsychologa, ale niečo mi v tom nehra. A musim podotknut, že sa mi diali aj veci mile:) ktoré mi vytvorili usmev na tvari. Kvôli tomu sa nezhodujem z názormi poniektorích,ktorí ani nevedia o com hovoria. Vopred dakujem pekne sa odpisanie naspat

Re: Otazka

(Jaroslav Drábek , 6. 9. 2015 13:05)

Mílá Lucy.
Slyšení zvířecích zvuků může znamenat že se v tobě probudily schopnosti vnímání kmenových zvířat, což patří do oblasti šamanismu. Ale také to může znamenat probuzení tvojich schopností vnímání okolí a toho co je běžným smrtelníkům zastřeno. A to je vidění Entit a duchů ale také různých přírodních jevů jako jsou třeba skřeti trolové i vlkodlaci. Možná by to chtělo si o tom promluvit přímo.
tel na mne máš tady. +420723039250

Re: Re: Otazka

(lucy, 8. 9. 2015 22:18)

A mohla by som vás kontaktovat aj na email? Alebo ak je vám lepsie to číslo tak ja snáď zavolam. Len cakajte hovor z anglickeho čísla, pretože tu sa momentálne nachádzam. Inak pre mna by to bolo fajn si s niekým o tom pohovorit v mojom okolí kde zijem a ľudia s ktorými žijem na take niečo neveria. Takze nemam s kym o tom hovoriť. Inak dakujem

Otazka

(lucy, 5. 9. 2015 0:03)

Ahojte ja by som sa chcela opytat co to znamená ak sa skôr stretávam z nejakými zvieracimi zvukmi? Alebo vidím zviera ktoré ani neexistuje? No aspon nie v danom case a na danom mieste.Nedeje sa to často. Okrem týchto veci mam skôr tendenciu počuť nevidene ako vidieť. Veľa z toho co som počula neznelo vôbec priateľsky. Chcela by som počuť vás názor nato. Jeden som už počula. Bolo to od parapsychologa, ale niečo mi v tom nehra. A musim podotknut, že sa mi diali aj veci mile:) ktoré mi vytvorili usmev na tvari. Kvôli tomu sa nezhodujem z názormi poniektorích,ktorí ani nevedia o com hovoria. Vopred dakujem pekne sa odpisanie naspat

Démon

(SamuelDeCora, 2. 2. 2015 20:21)

Říkáte démon v těle je špatný. Ale co když je možnost se s tímto ( Démonem ) spřátelit a tak získat spojenectví? chrání mě před nebezpečím dodává mi energii i když poněkud temnější ale vůbec mi to nevadí. Kdysi to byl jedinej přítel kterého jsem měl. jedinej s kým jsem se mohl bavit ATD. Prostě s démona je můj přítel. Jaký na to máte názor vy ?

Re: Démon

(Lukáš, 28. 8. 2015 14:01)

Ne, démon není tvůj přítel, ale nepřítel. On ti může "pohádat" a tobě se může zdát, jaký ej to kamarád apod. Pozor na to. Satan a jeho démoni to nedělají zadarmo. Kromě toho problémy mohou přijít, to se neboj a jeden budeš mít a to ten, že ztratíš věčný život, který je v Kristu.

Až z toho budeš chtít pryč, volej Boha, Ježíše Krista a on ti pomůže.

I moje zkušenost je taková.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

následující »