Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 15.07.2019

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Re: Démon

(Jaroslav zakladatel skupinyEPRV777, 31. 8. 2015 10:01)

Děkujeme Lukáši za vaši snahu zde odpovídat na nějaké komentáře.Ale to zde nemůžete dělat bez souhlasu našeho správce.Takze pro priste jinak vás budeme okamzite blokovat a smazeme vás ptispevek.
EPRV777

Škola

(Josef, 14. 1. 2015 10:23)

Dobrý den,
máme školu její historie sahá do roku 1907 bydlím v jedné části této školy.
Na jednom schodišti se nám nepravidelne vetsinou vnoci kolem 23:00 rozsvecuje svetlo a do rana je shasle . Tato budova je alarmovaná a není možné aby někdo tuto cinost delal. Dále jsem sám ze svého bytu v budově slyšel zvuky ktere jsou jako kdyby nekdo posouval skříní. dále se nám stalo pár zvláštních veci jako napriklad ze nekdo kolem 2h ranni volal ze skolniho mobilniho telefonu nasemu panu zastupci i prez to ze rano na telefonu zadny odchozi hovor nebyl. Nebo vypadek proudu v nocnich hodinach. Nemáte nejakou radu jak tytu ukazy realne vysvetlit? Diky moc. josefcadik@gmail.com

Re: Škola

(Jaroslav EPRV777, 21. 1. 2015 17:13)

Dobrý den.
Podle vašeho popisu by se zde mohlo jednat také o projevy nějakého druhu el mag pole ale také o změny způsobené entitou. Chtělo by to zřejmě bližší průzkum na místě samém. Nejlepší bude se s námi spojit e mailem EPRV777@seznam.cz a domluvíme se na dalším postupu


EPRV777

Re: Otázka-Pan Jaroslav Drábek

(Eva, 5. 7. 2015 10:49)

Dobrý den, já se zajímám o tyto věci od malička a od té doby je taky vnímám a někdy i vidím. Moc toužím po tom se o tom dozvědět co nejvíc a mohla bych se stát vaším členem? Moc bych o to stála. Jsem z Tábora a je mi 27 let. Děkuji za odpověd a přeji krásné léto.

Re: Re: Otázka-Pan Jaroslav Drábek

(Jaroslav EPRV777, 7. 7. 2015 8:45)

Dobrý den milá EVo.
Těší nás váš zájem o práci v naší skupině.
Můžete něco o sobě napsat do e mailu EPRV777@seznam.cz ?
Rádi Vám odpovíme

starý dům

(Dana, 6. 8. 2015 23:11)

Dobrý večer. Před nedávnem jsme koupili více jak 100 let starý dům . Ze začátku se tu nic nedělo až předevčírem ,když jsem šla v podvečer z ložnice jsem viděla stát v kuchyni černý plný stín postavy. Koukala jsem nato asi ještě 5 vteřin dokud se to nerozplynulo . Začali nám tu praskat žárovky, syn si začal s někým povídat. Včera se vzbudil v noci s křikem že viděl v jeho pokoji lítat ptáčka který chtěl na syna šáhnout ( synovi budou skoro 4roky) Jsme nervozní , už jen proto že v posledním nájmu se nám děli dost divné věci , hlasy,kroky, přepínání Tv, praskání žárovek . Bylo mi řečeno že se máme na Vás obrátit že by jste nám mohli pomoci. Je možné aby se to s námi přestěhovalo? Moc děkuji za Vaši odpověď . S pozdravem Dana

Otázka

(Terezie, 15. 3. 2015 14:09)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat, jednou se mi stalo, že jsem spala se svojí sestrou v pokoji. Vedle pokoje máme koupelnu. Bylo kolem 2-3 hodiny ráno a já jsem nemohla usnout za to moje sestra spala tvrdě. Začalo to tím, že spadlo prkýnko od záchodu, strašně jsem se lekla a pak jsem se asi 5 minut uklidňovala, že jen prostě spadlo, že to se stává, sotva jsem se ale uklidnila, spadlo podruhé, to už mi v hlavě začalo šrotit jak se ksakru možné, že spadlo znova, jak se asi dostalo zpátky nahoru aby mohlo spadnout znova? To jsem dostala už strach šílený, potila jsem se a chtělo se mi brečet. A potom jsem slyšela jak spadly všechny šampony a sprcháče do vany, přesně vím jak to zní a tohle jsem slyšela a pak sem hned slyšela zvuk, jak bouchly dveře. Strašně jsem se bála a nevěděla co dělat, ale potom sem slyšela jak někdo přihazuje do krbu a šel na druhý záchod na chodbě. Uvažovala jsem jestli to třeba není mamka, že bych za ní šla, ale zase jsem se bála, že to je past a nikdo tam nebude, a že mě něco sežere :D nakonec jsem to riskla a šla tam, byla to mamka, tak jsem s úlevou říkala že mě vyděsila, že sem myslela že v te koupelně je něco jiného a mamka se zeptala jak jako v koupelně? nebyla jsem v koupelně, tak jsem ji všechno řekla a šly jsme se tam spolu kouknout. Dveře byly otevřené, záchodové prkýnko nahoře a všechny šampony na svém místě, takže se ptám, je to možné? aby duch sfalšoval tyhlety zvuky? jsem na 100%, že jsem nespala, ale věci byly na svém místě, je to možné? Jinak jsme si s mamkou potom šly sednout do obýváku na gauč, protože mamka říkala, že nemohla spát, že měla špatné sny ( mamka bojuje s nadřpirozenem už od dětství a celkem dost silně, a já to po ní zdědila, stalo se mi už toho taky celkem dost) no a jak sme si tak seděly, co minutu jsme slyšely jemňoulinké cinknutí zvonečku na půdě..asi 20x za sebou..potom sme to zabalily a šly jsme spát.

Re: Otázka

(Jaroslav Drábek EPRV777, 16. 3. 2015 18:41)

Dobrý den Terezie.
Váš příběh je velice zajímavý a vypadá to na je dejavu který se vyskytuje když je náš mozek přetížený. Pokud by všechny zvuky odpovídali předmětům a jejich dopadu, například šampony nebo prkénko od záchodu, tak by se teprve mohlo jednat o jev Poltergaist, který můžou způsobovat entity ale také může vznikat jednoduše působením elektromagnetických vlivů.

Ghostmetr: Komunikace

(Karel, 19. 2. 2015 19:48)

Dobrý den,
jsem člověk, který připouští existenci některých paranormálních jevů, částečně i díky vlastním zkušenostem či vyprávění blízkých. V případě čtení o určitých paranormálních jevech či zvláštních schopnostech si však zachovávám (podle mého názoru) zdravou míru skepse. Některým věcem prostě věřím více, jinám méně a některým vůbec. Zaujal mě přístroj Ghostmeter.
Jsem ochoten věřit tomu, že elektronické přístroje dokážou zachytit určité fyzikální jevy spojené s aktivitami entit.
Nedokážu si však vysvětlit, jakým způsobem by entity mohly pomocí těchto přístrojů vědomě komunikovat.
Nechápu prostě takovovou tu komunikaci: "Pokud ano, zablikejte jednou, pokud ne, zablikejte dvakrát."
Některé duše či jiné entity přeci pocházejí z dob, kdy žádné elektronické přístroje neexitovaly. Ani většina dnešních lidí nezná detailně principy, díky kterým elektronika funguje. Jakým způsobem se taková entita doví, jak zapůsobit na senzory přístroje, aby vyvolala požadovanou odezvu?
Dále by mě zajímalo, zda jsou přístroje jako ghostmeter použitelné v místech, kde se nachází mnoho zařízení produkujících elektromagnetické vlnění?
Děkuji,
Karel

Re: Ghostmetr: Komunikace

(Jaroslav EPRV777, 23. 2. 2015 13:05)

Dobrý den.
Odpovím stručně duše nebo entity odvedené rituálem do světla se stávají součástí toho čemu říkáme světlo a tudíž se nemohou již vrátit.
Jaroslav Drábek

Re: Ghostmetr: Komunikace

(Jaroslav EPRV777, 23. 2. 2015 13:33)

Dobrý den pane Karel.
Na první otázku vám mohu odpovědět celkem snadno.
Přístroj K2 byl vyvinutý v USA jedním ze členů skupiny TAPS a byl leta testovaný na komunikace s Entitami. My jsme se s nimi zkontaktovali v roce 2005 a stali jsme se prvními průkopníky a výzkumníky u nás v ČR.
Je známo že Entity i duchové dovedou ohýbat a tvarovat magnetické pole. Na tomto je založen princip komunikace na nízkých frekvencích od 1,2-1,6 miligaus. Na otázku dle dohody s Entitou vždy dostáváme dvojím zablikáním určitých kontrolek odpověd Ano a jedním zablikáním odpovědi Ne. Takže to je na vysvětlenou jinak zavolejte mi a já vám to vysvětlím důkladně.
Na druhou část otázky zda je použitelný K2 v místech s Elektromagnetickým vlněním vám odpovím také jednoduše.
V těchto místech nelze používat s důvěrou K2 ke komunikaci.
Někdy vypínáme el proud v domě který je monitorován K2 a někdy používáme jiný druh techniky. Existuje i další přístroj který pracuje na jinším principu a to je na frekvencích radiového signálu,, jmenuje se PSB-7 a je to komunikátor.

Re: Ghostmetr: Komunikace

(Roberto, 4. 3. 2015 17:43)

Dobrý den, předem se chci omluvit za svou reakci panu J. Drábkovi, jen bych chtěl Karlovi víc osvětlit princip Ghostmetru, aneb jak je možné, že entity dokážou reagovat na tento přístroj.
Jsou jisté teorie, které nasvědčují tomu, že entity vydávají jakýsi elktromagnetický impuls danné frekvence, který lze změřit pomocí Ghostmetru. Logicky lze z toho odvodit, že entity komunikují blikáním tak, že se přibližujou a naopak, případně že promluví, ale to už moc fantazíruji.

Ještě jednou se omlouvám a přeju další kupu vyřešenejch přápadů celýmu EPRV777 teamu.

ps: taky začínám uvažovat o koupi, ale mám z toho celkem strach, že se mi torozbliká doma i když bude třeba výpadek proudu v celým domě :)

Duše

(Jana , 19. 2. 2015 21:57)

Zajímalo by mne jestli odvedená duše do světla se může vrátit zpět? A ještě jedna otázka když někdo neuloží zemřelé do hrobu případně rozptyl ,Ale urnu má ji doma což občas někdo má je možné že duše žádá o dokončení akt rozptyl nebo uložení aby měla klid? Děkuji a přeji mnoho zdaru při práci.

Re: Duše

(Jaroslav EPRV777, 23. 2. 2015 13:04)

Dobrý den.
Odpovím stručně duše nebo entity odvedené rituálem do světla se stávají součástí toho čemu říkáme světlo a tudíž se nemohou již vrátit.
Jaroslav Drábek

Ghostmetr

(Jana , 17. 2. 2015 21:27)

Moc mě zajímá Váš přístroj můžete mi o něm něco napsat kde se dá sehnat a na kolik výjde děkuji .Mějte se pěkně budu se těšit na nové příěhy děkuji.

Re: Ghostmetr

(Jaroslav Drábek EPRV777, 18. 2. 2015 13:16)

Dobrý den paní Jano.
Ghostmeter neboli K2 je přístroj který byl vyvinutý ve Spojených Státech Amerických ,v roce 2005 Lovci přízraků TAPS a od té doby byl s tímto přístrojem prováděn výzkum při vyšetřování Paranormálních aktivit po celých USA. Monitoruje elektromagnetické pole se slabou až silnou intenzitou a lze přes něj i komunikovat s Entitami, pokud máte zkušenosti jak. Lze zakoupit pouze v USA a to přes velkoobchody Amazon .com, nebo Ebay.cz . Stojí asi cca 2700- 3000 Kč s poplatky clem apod. U nás v EU nelze zatím zakoupit.
EPRV777

Re: Re: Ghostmetr

(Jana, 18. 2. 2015 14:54)

Děkuji za odpověď

přichází v noci

(lucie, 15. 2. 2015 13:02)

začalo tím že mě jednou asi půl roku co jsme se nastěhovali do nového postaveného domu vzbudilo v noci dlouhé a sípavé dýchání nevšímala jsem si toho a spala dál ale šasem se to opakovalo a stupnovalo.jeden týden to přišlo 3 za noc i mého syna to vzbudilo a byl vyděšený.nevím co to je nemůžu to nijak vyvětlit.14 listopadu jsem v noci šla do koupelny a obývací dveře se samy od sebe otavírali a zavírali a pak jsem uslyšela klepání pocelem domě nevím co to bylo byla jsem vystrašená ale hrůzu jsem zažila s mou dcerou 3 roky.v noci más probudilo bouchnutí vzbudily jsme se a seděly na postely dcera koukala na chodbu byla tma ja nic nevyděla ale ona někoho zdravila,smála se,mávala a koukala do chodby nemohla jsem hrůzou usnout někdo nás v noci navštěvuje mám strach a doma když jsem sama tak někdy slýchám cinknutí zvonečku jeto nězný jemný zvuk sedíte u televize a cin asi po hodině zase cin prohledala jsem celý dům co to tady cinká nevím kdo dělá ty zvuky.udělala jsem par fotek ty vám zašlu nad dcerou se něco vznáší hlavě v obývacím pokoji a vdětském jednou jsem to na fotáku zachytila v pohyhu jak to nad ní krouží dcera to vidí a říká to mu miminko že vidí jak po stropě pluje miminko,manžel nechce nic slyšet o těcho věcech proto že bojí a pohádáme se když otom mluvím.

Re: přichází v noci

(Jaroslav , 16. 2. 2015 9:27)

Dobrý den paní Lucie.
Já si myslím že v prvé řadě je zapotřebí se přestat bát těchle projevů. Váš strach je jejich síla, takže se přestaňte bát. Oni Vám neublíží to se nemusíte obávat. Hlavně je neprovokujte a když budete potřebovat pomoc můžete mi kdykoliv zavolat jestli chcete na můj osobní mobil 723039250
Jaroslav Drábek EPRV777

Benešov

(Jaroslav Klusoň, 3. 2. 2015 10:42)

Dobrý den, jsem Benešovský rodák( také se zajímám o jevy které vyšetřujete) a velice mě zaujala vaše fotogalerie z vyšetřování v Benešovském bývalém vězení. Vím, že se tam po válce i popravovalo. Mohl byste mi sdělit o co konkrétního v tomto případě šlo a jak vyšetřování probíhalo a dopadlo.
děkuji
s pozdravem
J.K. Benešov


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »