Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové, entity-dotazy

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tyto texty a zde uváděné názvy, jsou našimi zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a také článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textů

 

aktualizace 23.01.2020

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů.

 

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto zřejmě odvádět na dálku ale toto bývá prováděno hlavně vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a také především v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče, mága, vědmy a podobně, pouze k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) ,jsou to bílé  šmouhovité útvary nebo dále viz Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků a také kapkovitých struktur, které se dají zachytit s pomocí infrakamery. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku,hýbat nebo ovládat předměty. Tyhle projevy patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují náhlým úbytkem teploty v místnosti a to až o deset stupňů Celsia .

nebezpečnost jevu 1-4 st.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla jenom prúvodními jevy dalších možných paranormálních aktivit a strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle se jedná o poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a plným středem rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné  známé entity.

 

4. Zbytkové- nebo také reziduální strašení - Většinou zanechané stopy po různých událostech z minulosti uzavřené v časové smyčce ,projevující se stíny a dalšímy astrálními výjevy vždy  ve stejném čase a na stejném místě, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často a také v různých objektech nebo prostorách kde třeba proběhla bitva za války a podobné příklady. Rozdíl od skutečných paranormálních aktivit je především v tom, že nelze úspěšně komunikovat s těmito úkazy přes Spiritbox PSB-7. Ale jenom s pomocí media čili citlivého jedince, který si je schopen přebírat informace z Protonačního pole viz zdroj ( Břetislav Kafka Nové základy Experimentální psychologie) 

 

nebezpečnost jevu 0-1 st . (nebezpečí kontaminace prostor i osob starožitnými předměty)

 

5. Poltergeist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců. Múže docházet i k pohybu předmětů. Tento jev vyvolávají také i zkušené Entity z řad REVENANT.

nebezpečnost jevu 2-4 st.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu například Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergeist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant nebo také navrátilec . 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny, mrtvolného zápachu a také hniloby, které mizí po krátké době sami od sebe.

nebezpečnost jevu-1-6 st 

 

6. Vortex Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3 st

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou to zpravidla nemrtví jedinci,  nemající v hrobě klidu, kteří kvůli špatnému svědomí za života spojeným s jejich zlými skutky, které proti někomu strojil někdo z dalších osob ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují podrážděně na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi, vždy bez viditelného obličeje a jsou šedivého až černého zbarvení. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí. K jejich dočasné a částečné eliminaci dochází tzv vysvěcením příbytku knězem. K úplnému odstranění je zapotřebí provést kompletní liturgický obřad. Jinak postupně tento jev kontaminuje komplexně celé prostředí rodiny i přátel, zaměstnání, firmu a další.

Je důležité uvést že setrvávají na místech kvůli narušeným partnerským a všeobecně mezilidským vztahům. Proto je nutné provést příslušnou liturgii !!!!!!!      

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa bytosti poskvrněné bestiální smrtí spojenou s utrpením například vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány i škrábance na těle napadaného člověka,aby tímto projevem dotyčného zastrašila a postupně s pomocí strachu ovládla , samozřejmě vtěchto naléhavých případech dochází k různým způsobům útoků na člověka. Samozřejmé jsou i další běžné fyzické útoky, jako například tahání z postele, stáhnutí přikrývky a podobně.

 

Ve všech těchto výše jmenovaných případech doporučujeme co nejdříve vyhledat odbornou pomoc !!!!!!  Nepokoušet se jakým koliv způsobem komunikovat s touto Entitou a nezapalovat svíčky !!!!!!!!!! 

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami spálenou kůží apod. 

Je velice nebezpečná !!!! .

nebezpečnost 1-8 st

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8 st. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Rozeznáváme také několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

8. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

9.. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

10. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

11. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

12. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

13. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

14. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

15. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Upozornění.

Tyto texty a zde uvedené zkušenosti jsou našimi osobními zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Náhledy fotografií ze složky EPRV777

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

poradte mi

(Jan, 17. 7. 2016 23:38)

Nikdy som neveril na podobne veci. V poslednej dobe vsak zacinam pochybovat o svojom zdravom rozume. Mam sen a v nom sa ni zjavi nieco nepopisatelne je to tvar vystupujuca z tmy, nemozem sa pohnut. Drzi ma to. Citim to. Niekedy ma obviní zo zlých veci ktoré som spachal. Potom sa zobudim a vzdy je presne 3:00 rano. Stalo sa mi to viac krát. Nikdy som neveril ani v boha ani nic podobne. Bojim sa zaspat, davam si budík pred 3: 00. Poradte prosim

Re: poradte mi

(Jaroslav Drábek admin, 21. 7. 2016 13:09)

Dobrý den Jane.
Vypadá to že procházíte těžkým obdobím, to co se zjevuje ve snu současně může býti odrazem skutečného stavu vaší duše. Zamyslete se nad tím co činíte ve svém životě a jestli nemáte příliš strach o vás nebo oněkoho blízkého.

Vyvolavani

(Majkl, 9. 7. 2016 21:44)

Dobry den. Nikdy jsem na duch nevěřil, jako maly jsme vyvolavali duchy, byl jsem potrestan ranou do obliceje, v temne mistnosti kde nikdo nebyl a nebylo do ceho narazit. Bylo to zaklepáni do ctyr rohu a reknutim vyvolavam te du.....

Od te doby z toho mam respekt.

Zahledl jsem ve tme uz jako starsi obrys postavy, nemohl jsem se hnout a obcas vydavam projit cerne obrysy.

Dekuji za nejake vysvetleni

Re: Vyvolavani

(Jaroslav Drábek admin, 21. 7. 2016 13:05)

Vypadá to že jste se setkal s Revenantem bytostí ve vyšším levelu než jsou duchové a ti mají fyzické projevy a dokáží být i nebezpeční.

Já a moje mrtvá duše ve mně

(Petr , 17. 7. 2016 0:54)

Dobrý den jmenuji se Petr s už delší dobu mám potíže s mými citovými problémy . Stále cítím že s mou duši není něco v pořádku neustále slyším hlas brek a křik v sobě samém bojím se budoucnosti jelikož se mé zlé sny stávají skutečností a má duše ve spánku odchází do onen světa .Cítím se velmi osamělý.Citim také duše kolem sebe ale nelze je rozpoznat cítím jak se mi snaží něco říct ale netuším co může te mi prosím poradit ? Děkuji

Re: Já a moje mrtvá duše ve mně

(Jaroslav Drábek (admin), 21. 7. 2016 13:03)

Dobrý den jedná se o tzv volání vaší duše. Je to způsobeno nepochopením svojí podstaty. Potřebujete zřejmě v životě novo umotivaci a cíl.

pomoc

(dana, 29. 5. 2016 14:11)

Dobry den pred pul rokem sme se nastehovali do bytu 2+kk po mnesicy jak sme uz bydlely v byte se nam zaceli dit divne vieci praskani stolu stolicek buchani na steny chodeni po byte zatvarani dvery vyhazovani zo skrinek vieci a podobne jeden vecer sem byla hore pritel byl na nocni a ja sem u sebe citila jak mi nekdo hladi ruku abo si nekdo ku mne sednul isiel stoho strach nevim co to mohlo byt ale pritel ani dcera to nemohli byt abo se nam stalo ze dcera si z nekym povida abo se smeje abo se zastavy na miste a kouka abo se mi stalo ze sme s pritelem zapachajuce maso ale ne ako z lednice ale v izbe.jeden vecer sem spala a z nicoho nic sem se zbudila kolem pul jednej rano a vydela sem velku cernu hmlu v lavom rohu byla tam chvily a potom zmizla ale sel z toho fakt strach nevim co to muze byt preto se obracim kvam o pomoc co mame delat

Re: pomoc

(Jaroslav Drábek (admin), 15. 6. 2016 10:36)

Napište nám prosím e mail

EPRV777@seznam.cz

skřítek

(Petr, 14. 6. 2016 21:46)

Dobrý den, už od dětství se setkávám s duchy různého typu, kteří většinou po pár měsících zmiznou než je nahradí zas jiní. Ale teď poslední dobou pozoruji, že se u nás ztrácí a mizí především kuchyňské věci jako jsou kávové lžičky, různé škrabky a misky. Málo kdy se objeví zpět a když už ano, tak po delší době cca 2 měsíce. Občas a to hlavně v kuchyni zlobí elek. spotřebiče a některé přestanou fungovat i když jsou zcela nové. Na internetu sem se dočetl, že by se mohlo jednat o skřeta a to PLIVNÍKA. Rád bych se zeptal, jestli máte zkušenosti se zmizení věcí a popřípadě jak se tohoto skřítka či jiného možného ducha zbavit. Děkuji za odpověď.

Re: skřítek

(Jaroslav Drábek (admin), 15. 6. 2016 10:33)

Dobrý den Petře.

Nejlepší způsob jak se vypořádat se zášupníkem nebo taky hospodáříčkem, je mu dávat každý den na schody na půdu misku s trochou mléka a poprosit ho aby vám dal pokoj a neschovával věci.

Jaroslav a tým EPRV777

ZOZO

(Kuba, 8. 6. 2016 9:31)

Dobrý den nedávno jsme s kámošem vyvolávaly duchy , ale místo ducha jsme se spojili s něčím mnohem horším. Na tabulce nám to ukazovalo dvě písmena pořád dokola zozozozozozozozozozo dohromady 20x. A od té doby se nám dějí divné věci.

Re: ZOZO

(Jaroslav Drábek admin, 15. 6. 2016 10:29)

Dobrý den.

Vypadá to pánové že jste si pěkně naběhli tento démon není žádné ořezávátko.

duch doma

(dana, 19. 5. 2016 12:02)

Dobrej mame doma asi duca pocujeme kroky praskanie buchoty blikanie svetla zavieranie dvery aj nasa dcera sa zastavy n a mieste a pozera abo se smneje na toho ducha nechapeme co to muze byt a proc ?

Re: duch doma

(dana, 19. 5. 2016 12:07)

Prosim o pomoc co mame udelat aby nam to dalo pokoj

Re: duch doma

(Jaroslav , 29. 5. 2016 14:40)

Můžete nám prosím napsat na e mail
EPRV777 @seznam.cz
A nebo nam zavolejte na 723039250
EPRV777

Něco asi jako démon

(Anna, 22. 5. 2016 13:48)

Ahoj jmenuji se Anna bude mi 14 něco se se mnou děje když je večer kolem 3:00 hodiny pořád někoho vidím sliším někdy jako by mě něco ovládlo vstanu a vůbec nevím co dělám a jsem strašně unavena někdy když vstanu vidím jenom temnotu už si pomalu myslím že jsem blázen

Dotaz

(Alex, 2. 4. 2016 10:31)

Pane Drabek dnes jsme byli s pritelkyni u toho kamarada a rikal ze zadne zvuky uz nevnima ale ze kdyz se sel v noci napit tak ve dverich obyvaku stala mohutna postava muze a ze jim prosel. Verim ze to bude ten co me vyhazoval s te loznice. Pokazde kdyz jsme u nej na navsteve tak pritelkyne je unavena a psychicky slaba. Ale kamarad zkousel mu nadavat ze at se zjevi atd a prosel jim. Rikal jsem mu at na nej nerraguje. Myslite ze muze ublizit? Dekuji za odpoved

dotaz

(alex chromcaku, 16. 1. 2016 22:52)

Chtel bych se jen zeptat. Pritelkyne zije v podnajmu a jednou v noci kdyz jsem u ni spal tak jsme spali v loznici. Ja nemohl dlouho usnout a najednou nekdo stal ve dverich a v mysli mi rikal at jdu z loznice pryc byl to hruby muzsky hlas a rval na me. Porad opakoval at jdu od ni pryc ale ja nikoho nevidel. Byl jsem totalne pokakany steachy a od te doby slysime kroky po chodbe tam a zpet. Vzdy to zacne kolem jedenacte vecer. Myslite ze tam jsou nejake entity? Ted bydlime u me a je klid ale v tom podnajmu bydli kamarad ktery ty kroky slysi taky kazdy vecer. Dekuji za odpoved

Re: dotaz

(Jaroslav , 20. 1. 2016 7:43)

Milý Alexi
Podle toho co zde popisujete,se jedná o entitu která má nějakou vazbu k ženám jako ochránce.Doporučuji vašemu kamaradu tuto entitu nijak neprovokovat a když by byla její aktivita na hranicích únosnosti,tak nám může zavolat nebo napsat pro poskytnutí nějakých rad,které povedou k základním opatřením a sklidnenim entity.
Jaroslav Drábek a tým EPRV777
EPRV777@seznam.cz

Re: Re: dotaz

(Alex, 28. 3. 2016 22:19)

A mohu se jeste zeptat dodnes kdyz z pritelkyni prijdeme ke kamaradovi na navstevu do toho bytu tak oba mame spatny pocit. Ma pritelkyne tu entitu citi a rikala ze se tam taky neciti dobre a ze citi jak nekdo stoji vedle ni ale pritom nikoho nevidi a citi chlad. Dekuji


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

následující »