Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 15.07.2019

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Entita v domě

(Jaroslav Drábek, 20. 9. 2016 17:47)

Dobrý den.
Nejlépe když nás kontaktujete osobně na e mail EPRV777@seznam.cz
tým EPRV777

Hrozba

(Tomáš, 30. 8. 2016 20:08)

Dobrý den.Nedávno se mi stalo že na stole ležel papír s přeškrtnutým pentagramem a nad ním napsaný: DEKÏN.Děkuji za odpověď.

co je to

(zuzana, 25. 8. 2016 12:04)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Asi před třemi lety jsem v domě mého přítele viděla černou postavu, chvíli jsem na ni koukala a řekla at jde pryc, pak jsem rozsvitila a samozřejmě zmizela. Od té doby pořád cítím jakoby bylo něco stále semnou. Večer slyším z kuchyně cinkat nádobí, příbory, denně vidím černé stíny mihotajici se po domě. Je to už asi čtrnáct dní, co se v noci budim tím, ze mi někdo řve do ucha, také to boli (tak kdZ vám do ucha vážně někdo zakrici). Musela jsem si nechat udělat již druhé klíče, protože je mám stále ohnute a polamane, ani zámečník si to nedokázal vysvětlit. Je toho víc, ale nechci vše vypisovat. Jen by jsem chtěla vedet, zda se s tim dá něco udělat, nebo zajít za odborníkem zda nejsem paranoidní :)

Re: co je to

(Jaroslav Drábek (admin), 25. 8. 2016 20:56)

Dobrý večer Zuzanko.
Pravděpodobně se u vás dějí paranormální jevy v kategorii přinejmenším Revenanti s jevy poltergaist. Zkuste nám napsat na e mail EPRV777@seznam.cz
Nebo zavolejte přímo mě na 723039250 a poradím vám jaká udělat opatření.
Jaroslav a tým EPRV777

Entity

(Valerie, 23. 8. 2016 19:39)

Dobrý večer, jsem věřící a občas chodím do kostela. Včera se mi stala taková příhoda , že jsem se vzbudila, rozsvítila světlo a šla jsem se napít do kuchyně . Když jsem položila hrnek, ucítila jsem chlad, proto jsem se otočila a uviděla jsem za mnou starého pána - byl vysoký měl šedé vlasy, bryle a černý oblek. Jiná setkání se mi stávají skoro pořád, ale je to čím dál intenzivnější. Vždy když to vidím tak se uleknu. Nevíte jak to trochu zeslabit a jak se před tím bránit. Nebo, co je to za druh entity. Děkuji za odpověď.

Re: Entity

(Jaroslav Drábek (admin), 25. 8. 2016 20:52)

Dobrý den VALERIE.
Ano ani věřícím se tato setkání nevyhnou. V dnešní době dochází čím dál více k těmto para aktivitám, více než kdy před tím. To co zde popisujete je setkání s Revenantem neboli nemrtvým a stává se vám to proto že tato entita ve vás pojala důvěru, aby jste ji pomohla i tím že zprostředkujete její odvedení do světla. Hlavně z tohoto setkání nemějte strach protože váš streach jim umožní vyšší aktivitu. Když by jste potřebovala poradit tak nám napište zde na email EPRV777@seznam.cz nebo můžete mě i zavolat na 723039250

Jaroslav a tým EPRV777

Používané přístroje

(Jan Dušák, 21. 8. 2016 9:41)

Vážený pane Drábku, chtěl bych se zeptat, jestli v ČR existuje prodejní místo pro techniku, kterou využíváte při výzkumu (spirit boxy, EMP detektory apod.)?

Zároveň by mně zajímalo jak rychle skenuje spirit box SB-11 frekvence,
resp. jak dlouho zůstává na jedné frekvenci, než přeskočí na další, aby byla vyloučena zvuková pareidolie.

Re: Používané přístroje

(Jaroslav Drábek (admin), 22. 8. 2016 13:06)

Dobrý den.
Ano existuje zde firma která nabízí vybavení pro začínající lovce duchů.
zkuste: Ghost-shop.cz

cerna entita

(bohumila, 19. 8. 2016 8:40)

Dobry den nejprve bych chtela napsat ze nejsem verici ale zrejme se to muze stat kazdemu.Videla jsem doma v obyvaku v rodinnem dome,ktery jsme koupili pred 5 lety cerneho ducha a svitili mu oci,dival se uprene a ja se v tu civili nemohla ani hnout chtela jsem totiz rychle rozsvitit ale neslo to po nejake dobe se ztratil. Tu samou situaci mi popsala i ma dospela dcera. Mame neprijenny pocit,spatne se nam dycha ve 2 castech sklepa a na pude. Vubec z toho nemam dobry pocit. V celem dome je citit zatuchly vzduch.

Re: cerna entita

(Marcus Kultainen, 21. 8. 2016 21:33)

Dobrý den, jsem si téměř jist, že to byla jen spánková paralýza. Stav,kdy je tělo paralyzováno neurotransmiterem GABA a nemůže se hnout, je však při vědomí/bdí, tento stav bývá doprovázen halucinací, často velmi strašidelnou, např. právě duchové nebo pohybující se postavy. Stává se to téměř každému člověku alespoň jednou za život. Pokud by se jednalo o něco jiného, potom to neumím vysvětlit, ostatně, na to tu máme odborníky. :)

Neznámý

(Míša, 12. 8. 2016 13:14)

Dobrý den....nevím jestli na to věřím nebo ne spíš si toho snažím nevšímat. Jednou za rok či dva se s něčím podobným setkám, ale prostě nad tím mávnu rukou a jdu dál. Ale naposled to bylo hrozně intenzivní. Stalo se to asi tři měsíce po tom co se mi narodil 2. syn. Seděla jsem v jídelně a koutkem oka jsem zahlédla černý stín, který zmizel v ložnici, kde spinkal můj malý syn. Neváhala jsem a okamžitě tam šla. Ani jsem tam nedošla a těsně přededveřmi jsem ten stín zahlédla znovu. Prošel skrze mě a ten pocit co jsem měla se snad nedá ani popsat. Zbrnělo mě celé tělo, vehnaly se mi slzy do očí, smísila se dohromady taková spousta pocitů, radost, lítost, udělalo se mi tak zle, že jsem snad musela mít i oči v sloup, protože se tohle všechno stalo naráz málem jsem z toho omdlela a to vše během pár vteřin. Chvíli mi trvalo, než jsem se z toho vzpamatovala. Po tom jsem okamžitě šla skontrolovat syna, který byl samozdřejmě v pořádku. Podobné věci jsem výdala i dříve, ale nebylo to tak intenzivní. Zajímalo by mne co to mohlo být. Pokaždé, když se s něčím podobným setkám je to intenzivnější a intenzivnější. Nebojím se jen je mi to nepříjemné.

Re: Neznámý

(Jaroslav Drábek (admin), 12. 8. 2016 19:03)

Dobrý den.
Toto setkání které zde popisujete je setkání třetího druhu, kdy jste pocítila průchod Ektoplazmatickým mrakem v podobě černé postavy. Toto setkání zpravidla není náhodné a rozvíjí ve vás další vnímání. Není se ale čeho obávat, pokud se vám neprojevují i jiné paranormální aktivity přímo ve vašem domě. Když budete chtít odbornou radu, tak nám můžete i zavolat na mobil 723039250

Jaroslav Drábek a tým EPRV777

Re: Re: Neznámý

(Míša, 14. 8. 2016 22:18)

Děkuji. Chtěla bych se jestě zeptat jestli je možné, aby se tyto věci vázály k mé osobě a né k místu kde bydlím. Několikrát jsem se stěhovala a pokaždé, když k podobnému střetu došlo, bylo to někde jinde. Předem děkuji.

Re: Re: Neznámý

(Jitka, 20. 8. 2016 12:40)

Dobrý den, před osmi měsíci jsme se nastěhovali do bytu, který jsme koupili v dražbě. Od té doby jsem bolavá, často marodím, můj patnáctiletý syn je vyděšený, má často husí kůži, viděl tmavou postavu, když je přes den sám doma padají boty z botníku, ale podivné je, že boty leží dost daleko na to, aby jen tak popadaly, slyší cinkat skleničky, a oba nás v noci vzbudil divný zvuk, jakoby vrzání. Včera jsem se ptala sousedky na předešlého majitele bytu, řekla mi, že se v byte oběsil, kdybych to věděla, byt bych nekoupila. Nevím co delat.

Postava v kapi

(Julie, 10. 8. 2016 12:00)

Dobrý den mám dotaz co znamena když moje máma je to tak 30 let zpátky a 2roky co Můj syn je mu 10 let viděli postavu v kapi u nás v byte , docela často se 8setkávám s aktivitami jako mráz , zápach tabáku v jednom miste v bytu i ze v noci špatný spím stalo se my ze Můj 6 měsíční syn jinak v noci krasne spí tak byl ne klidný spal hlubokými spánkem ale bylo vědět že má špatný sny jakoby ho něco rusilo tak jsem vstala bylo to před 1 měsícem jpo tmě a šla k němu jak jsem natáhla ruku cítila jsem mráz tak jsem ne panikařit a ruku po chvíli znovu na to město dala jakoby jsem se to snažila osahat od tedy by je klid a, tak dále už se toho nebojím a beru to tak ze to je jinak by jsem se s toho už zhroutila , ale ráda by jsem věděla co je to zač ta postava v kapi Děkuji za odpověď a přeji hezký den.Julie

Re: Postava v kapi

(Jaroslav Drábek (admin), 10. 8. 2016 17:27)

Dobrý den Julie.
Pokud jsou tyto indicie které jste vnímala pravdivé tak se jedná o bytost nemrtvého neboli Revenanta a je nutné to řešit postupně na místě u vás.

Můžeme vám pomoci pokud bude chtít tento problém řešit.
Tady je číslo tel na mne 723039250

Jaroslav a tým EPRV777

Re: Re: Postava v kapi

(Julie, 13. 8. 2016 17:32)

Dobrý den , děkuji za odpověď, indicie jsou pravdive jednou jsme spolu i hovořily po telefonu ze by jste přijeli ale podmínka byla ze děti nemohou byt přítomny a Já děti nemam kam dát .Já se osobě s postavou v kápi nesetkala Já vnímám mráz, sny který jsou jako skutečnost a zápach alkoholu, tabáku ale jak jsem psala ze před 1 měsícem 6 měsíčního syna něco rušilo , cicítila jsem chlad u jeho postýlky, Tak včera ve 3:33 jsem se vzbudila jako by mne něco rušilo, zkoušela po chvíli znova usnout a cítila jsem jak mi začíná mrznout paže chtěla jsem to ignorovat většinou to pak neobtěžuje ale tohle pokračovalo dal pak jakoby tlak kdyby se energie snažila do mého těla dostat a vytlačit tu mou v tu chvíli jsem se začala zimou třást bylo to jako by mne někdo objemu a pevne mne držel několikrát jsem jakoby ztrácela vědomy pak mne to nechalo zima mi byla ještě pul hodiny pak jsem usnula ale jsem uplne bez energie. Mne by zajímalo co tohle muže byt co to chce rušilo to i moje děti i kočky na to reagují .Děkuji za odpověď a Hezký den přeji .Julie

Kouř a blikající lampičky

(Andrea, 8. 8. 2016 21:53)

Dobrý den,již pár dní řeším velmi citlivé události,které se mi přihodily v minulosti.Často cítím zápach kouře(jakoby hořící plast),ale vždy z jednoho místa v bytě.Mé matce se děje to samé,ale nejen u ní doma,ale na více místech.Tento kouř cítíme pouze my,ostatní na nás koukají jak na blázna,že nikde nehoří.Kouř nám šel také z milrovlnky a v tramvaji,ten už byl viditelný.Pes na nás občas vrčí,šteká na zdi,schovává se u nás ze strachu.
Mě poslední dny ke všemu blikají lampičky a to pouze když přemýšlím nad těmi hroznými událostmi,které mě potkali v dětsví.Všechny tyto události se odehrávají v jednom týdnu,první záznam kouře měla matka před 14 dny.
Chtěla bych se tedy zeptat,zda je možné,že má vše nějakou souvislost.Zda se mě někdo snaží varovat a popřípadně jak zjistit co se snaží říct.Pořád mám pocit,že se mě něco/někdo drží.
Možná by pomohlo říct,že mi před 20 lety zemřel bratr a jako malá jsem měla velké problémy s otcem,které jsem se rozhodla teď říct rodině s vyřešit je.
Předem moc děkuji za odpověd,už si opravdu nevím rady.

Re: Kouř a blikající lampičky

(Jaroslav Drábek (admin), 9. 8. 2016 10:52)

Dobrý den.
Určitě vše souvisí se vším.
S tím kouřem to může být spojeno i s paranormálními aktivitami u vás doma. V žádném případě se ale neděste a když by jste potřebovala pomoci tak víte kam se můžete obrátit pro pomoc.

Jaroslav Drábek a tým EPRV777

poradte mi

(Jan, 17. 7. 2016 23:38)

Nikdy som neveril na podobne veci. V poslednej dobe vsak zacinam pochybovat o svojom zdravom rozume. Mam sen a v nom sa ni zjavi nieco nepopisatelne je to tvar vystupujuca z tmy, nemozem sa pohnut. Drzi ma to. Citim to. Niekedy ma obviní zo zlých veci ktoré som spachal. Potom sa zobudim a vzdy je presne 3:00 rano. Stalo sa mi to viac krát. Nikdy som neveril ani v boha ani nic podobne. Bojim sa zaspat, davam si budík pred 3: 00. Poradte prosim


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »