Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 15.07.2019

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Nevim, potřebují pomoc

(Dominik , 1. 12. 2016 11:43)

Milý Dominiku.
Pokud chcete řešení a potřebujete pomoci tak nám napište do e mailu
EPRV777@seznam.cz nebo zavolejte +420723039250
Jaroslav a tým EPRV777

Poděkování týmu EPRV777

(Lenka Ryšánková, 1. 12. 2016 11:41)

Dobrý den, pane Drábek,

byl jste u nás s kolegyní v Morkovicích, asi před 2 měsíci, odvádět entitu a ještě jednou bych Vám chtěla moc poděkovat, je opravdu klid! Já sice občas nějaké slabé mrazení na nohách cítím, ale s tím, co to bylo, se to srovnat nedá a hlavně malá má klid, noční hororové scény přestaly a to je nejdůležitější, patří Vám opravdu velký dík!
Ještě jsem se Vás chtěla zeptat, jedna paní, co je mág, se na mě napojila a řekla mi, že mám velký dar a to léčení. Já na sobě ale vůbec nic nepociťuji, je něco takového možné?

Děkuji a přeji krásný den!

Lenka Ryšánková

Sestra

(Petra, 22. 11. 2016 16:40)

Dobry den. V unoru tohoto roku my byla zabita sestra. Vzdy jse u nas doma cosi delo ale po jeji smrti je to horsi. Syn si stezuje ze ho cosi v noci hladi po vkasech,cinkaji pribory je citit kour. Manzel se boji byt doma sam. Vzdy jak he san pada odpad s tin ze kdyz ho sezbira spadne znovu a tak jako by ho nekdo rozkopl. A vi e veci .Uz nevime co s tim.

Re: Sestra

(Jaroslav Drábek (admin), 22. 11. 2016 17:09)

Dobrý den.
Je možné že vaše sestra neodešla a zůstává s vaší rodinou.
Myslím si že by bylo načase ji pomoci odvést do světla.
Jestli chcete tak mi můžete zavolat přímo na můj mobil 723039250
A domluvíme se jaká udělat opatření po případě řešení na místě.
Jaroslav Drábek EPRV777

Otázka

(Štěpánka Vildová, 20. 11. 2016 21:42)

Dobrý den chtěla bych se zeptat na jednu věc. Žijeme ve Španělsku ve starém vězení, které postavil v roce 1930 Franco. Poslední dobou nás budí něco co na sebe bere podobu mého muže. A potom zmizí. Ale je cítit jak si lehne do postele. Dá se s tím něco udělat?

Re: Otázka

(Jaroslav Drábek (admin), 21. 11. 2016 19:23)

Dobrý den.
Nejlépe bude udělat nějaká opatření vedoucí ke zklidnění situace.
Chce to zkonzultovat osobně po telefonu nebo chatu.
Můžete přes Chat?
Jaroslav Drábek EPRV777

Re: Re: Otázka

(Veronika, 22. 11. 2016 10:46)

Bohuzel jsem na Vasich strankach nikde chat nenasla. Pouze by mi stacila rada, jak se nejlepe zbavit tohoto pocitu. Popripade toho, co mi ho zpusobuje. Zadne paranonormalni jevy se u nas nedeji, jde pouze o pocit.
Dekuji za odpoved

Re: Re: Otázka

(Jaroslav Drábek, 22. 11. 2016 15:07)

Tady máte moje tel číslo 723039250
Můžete to zkonzultovat.

Cerna postava

(Veronika, 13. 11. 2016 17:08)

Dobry den, nevim zda to ma s Vasi specializaci co do cineni. Je to zhruba mesic, co se mi stalo, ze jsem v noci vedle sve postele uvidela vysokou postavu v cerne kapi, najednou ke me pristoupila a zacala mne skrtit. Toto se odehralo v prubehu spanku, ale pripadala jsem si, ze jsem vzhuru. Kdyz uz jsem nemohla vubec dychat a dusila se, zacla jsem sipat a chroptet. Tim jsem se probudila a delala jsem to asi jeste 10 vterin pote, protoze jsem se nemohla nadechnout. Postava zmizela zaroven s probuzenim. Nyni uz nemam ve svem byte pocit jako predtim. Mohu neco udelat, aby se to zlepsilo? Ani predtim ani potom se mi jiz nic podobneho nestalo. Dekuji za odpoved.

Re: Cerna postava

(Jaroslav Drábek (admin), 21. 11. 2016 19:20)

Dobrý den Veroniko.
Podle popisu a toho co se vám událo se může jednat o nebezpečnou Entitu Revenanta. Chtělo by to konzultaci abych vám mohl vysvětlit oč se jedná, a hlavně co s tím.
Zavolejte mi na 723039250 a určitě něco vymyslíme.
Jaroslav a tým EPRV777

Otázka

(Štěpánka Vildová, 20. 11. 2016 21:41)

Dobrý den chtěla bych se zeptat na jednu věc. Žijeme ve Španělsku ve starém vězení, které postavil v roce 1930 Franco. Poslední dobou nás budí něco co na sebe bere podobu mého muže. A potom zmizí. Ale je cítit jak si lehne do postele. Dá se s tím něco udělat?

Navázání komunikace

(David, 30. 10. 2016 23:52)

Dobrý den,
Mám takovou zvláštní věc,před rokem jsem si pořídil virgule-dráty na zkoumání zón v bytě..jednou jsem stál v místnosti a pocítil jsem chlad,zeptal jsem se jestli je tu někdo se mnou a virgule se mi rozevřela od sebe..měl jsem strach ale od té doby navazují kontakt a ptám se na určité věci a virgule mi odpovídá..s čím jsem mohl navázat kontakt?

Re: Navázání komunikace

(Jaroslav Drábek (admin), 7. 11. 2016 12:49)

Dobrý den milý Davide.
S pomocí virgule můžete komunikovat s čímkoliv přijdete do styku, je to o práci vašeho podvědomí. Takže pokud vám reaguje virgule v ruce tak jste vhodným adeptem na náš proutkařský kurs.
Více získáte na našem webu www.japrorok.cz
Jaroslav a tým EPRV777

Dotaz k podstatě duchů

(Petr Brant, 2. 9. 2016 10:19)

Dobrý den, na duchy nevěřím, ale nepopírám, že se dějí jevy, které nedokážeme/te vysvětlit jinak. Víte prosím něco o tom, zda jsou duchové hmotné podstaty? Zřejmě ano, protože dokáží pohybovat předměty. Tím pádem by měli mít hmotnost, dokážete prosím ducha "zvážit"? A jak se duchové pohybují, mají reaktivní pohon, křídla, kola apod.? A pokud duchové nejsou hmotní, jak je možné, že dokáží pohybovat předměty?

Slyšel jsem totiž pořad na ČR o Vaší činnosti a začalo mě to zajímat. Předem děkuji za jakoukoli odpověď. Zdravím Petr Brant

Re: Dotaz k podstatě duchů

(Jaroslav Drábek (admin), 20. 9. 2016 17:50)

Milý Petře.
Odpovědí na vaší otázku je návštěva naší některé přednášky.
Děkujeme za milý dotaz.
Tým EPRV777

Re: Re: Dotaz k podstatě duchů

(Jan Dušák, 19. 10. 2016 19:47)

Dobrý den, chápu, že toto není diskusní fórum, ale rád bych se k této otázce vyjádřil, pokud to nebude vadit.
Pouze cituji názory vědců z jednoho dokumentu.

Mnozí svědci mluví o tom, že viděli ducha procházet zdí. To by vylučovalo existenci ducha v materiálním slova smyslu. Pokud je vidět, měl by být hmotný, ale neprošel by přes hmotnou překážku, ale pokud má projít překážkou, musel by být (pouze z hlediska fyziky) tvořen nějakým vysokofrekvenčním zářením nebo dokonce neutriny, ani jedno ale není pouhým okem vidět. Další možností by byla forma pole (hmota se dělí na látku a pole), které nějakým způsobem interaguje s okolím.

S pozdravem Jan Dušák

duch

(Denisa, 9. 10. 2016 20:01)

Dobry den mohu se zeptat asi 3-4 roky z5 se mi stala takova věc koukala sem na paranormalni aktivyti a asi za dva měsice sem měla ten kousanec co byl zminen ve vilmu na noze u kot iku jde to nejak vysvětlit? Děkuji za odpověd od te doby se ději ruzne věci napřiklad mnaučici kočka jde to z obyvaku ale přitom žadnou nemam nebo navšteva šla sem ke kamaradce a vyrěla sem jak sni vylezla mala holčička v bilych šatičkach přitom ma ditě ktere ma asi 4 měsice pak spivajici divku ktera tam nikde neni a podobňě

dotaz k duchum

(Jindriska, 30. 9. 2016 10:36)

Dobry den ,potrebuji poradit .Ma dcera shledla v starym rodinym dome neco velkeho v cervenem habytu prochazejici se pokojem nevime co to je

Re: dotaz k duchum

(Jaroslav Drábek (admin), 3. 10. 2016 11:32)

Nejlépe nám napište na e mail nebo zavolejte přímo 723039250
e mail je EPRV777@seznam.cz

Něco se mnou

(Pavel, 1. 10. 2016 15:32)

Dobrý den asi rok nazpět jsem spal v ložnici se svým tehdy tříletým synem. V noci mne vzbudily težké kroky po schodišti a následně kroky k mé ložnici a až k posteli. Něco me chytli za ramena a snažilo se me to tlačit silou do postele a ja tlačil asi spiš vůli než fyzickou silou doprotivky, trvalo to asi 2 minuty než to ustalo. Druhé setkání se odehrálo asi před třemi měsíci. V noci za mnou přišel pán až k posteli a vubec vypadal jako živý, od pohledu byl sympaticky a přátelsky se usmíval, za nim byla spousta jiných postav v různě barevných šatech a za nimi všemi jasné světlo. Postavy byly rozmazane ale toho pana bych do detailu popsal, každy rys obličeje. Dal mi radu, kterou si nechám pro sebe, a všichni zase zmizeli. A jsk se říká, do třetice všeho dobreho....před dvěma týdny jsem byl na návštěvě u rodičů své přítelkyně a když jsme seděli v obýváku viděl jsem na chodbě v zrcadle šedou postavu, která po chvilce zmizela. Takových případu je spousta ale me zaráží jiná věc. Ani v jednom případě jsem nepocítil ani na chvílinku strach. V prvním jen odhodláni a probudili to ve me takovou bojovnost, ve druhem případě mi přišlo že za mnou přišel starý známí a moc rad ho vidím a ve třetím me jen napadlo že to nesmím říct abych ostatní neděsil, potom jsem se dozvěděl, že je to u nich normální ale to je vedlejší. Jaktože nemam strach? Normálně bych řekl že strach nit budu a už při pomyšlení, že uvidím ducha je mi dost nepříjemné ale reálně vubec....je na to nejake vysvětlení ? Děkuji za odpověď


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »