Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové, entity-dotazy

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tyto texty a zde uváděné názvy, jsou našimi zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a také článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textů

 

aktualizace 23.01.2020

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů.

 

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto zřejmě odvádět na dálku ale toto bývá prováděno hlavně vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a také především v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče, mága, vědmy a podobně, pouze k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) ,jsou to bílé  šmouhovité útvary nebo dále viz Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků a také kapkovitých struktur, které se dají zachytit s pomocí infrakamery. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku,hýbat nebo ovládat předměty. Tyhle projevy patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují náhlým úbytkem teploty v místnosti a to až o deset stupňů Celsia .

nebezpečnost jevu 1-4 st.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla jenom prúvodními jevy dalších možných paranormálních aktivit a strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle se jedná o poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a plným středem rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné  známé entity.

 

4. Zbytkové- nebo také reziduální strašení - Většinou zanechané stopy po různých událostech z minulosti uzavřené v časové smyčce ,projevující se stíny a dalšímy astrálními výjevy vždy  ve stejném čase a na stejném místě, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často a také v různých objektech nebo prostorách kde třeba proběhla bitva za války a podobné příklady. Rozdíl od skutečných paranormálních aktivit je především v tom, že nelze úspěšně komunikovat s těmito úkazy přes Spiritbox PSB-7. Ale jenom s pomocí media čili citlivého jedince, který si je schopen přebírat informace z Protonačního pole viz zdroj ( Břetislav Kafka Nové základy Experimentální psychologie) 

 

nebezpečnost jevu 0-1 st . (nebezpečí kontaminace prostor i osob starožitnými předměty)

 

5. Poltergeist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců. Múže docházet i k pohybu předmětů. Tento jev vyvolávají také i zkušené Entity z řad REVENANT.

nebezpečnost jevu 2-4 st.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu například Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergeist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant nebo také navrátilec . 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny, mrtvolného zápachu a také hniloby, které mizí po krátké době sami od sebe.

nebezpečnost jevu-1-6 st 

 

6. Vortex Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3 st

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou to zpravidla nemrtví jedinci,  nemající v hrobě klidu, kteří kvůli špatnému svědomí za života spojeným s jejich zlými skutky, které proti někomu strojil někdo z dalších osob ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují podrážděně na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi, vždy bez viditelného obličeje a jsou šedivého až černého zbarvení. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí. K jejich dočasné a částečné eliminaci dochází tzv vysvěcením příbytku knězem. K úplnému odstranění je zapotřebí provést kompletní liturgický obřad. Jinak postupně tento jev kontaminuje komplexně celé prostředí rodiny i přátel, zaměstnání, firmu a další.

Je důležité uvést že setrvávají na místech kvůli narušeným partnerským a všeobecně mezilidským vztahům. Proto je nutné provést příslušnou liturgii !!!!!!!      

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa bytosti poskvrněné bestiální smrtí spojenou s utrpením například vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány i škrábance na těle napadaného člověka,aby tímto projevem dotyčného zastrašila a postupně s pomocí strachu ovládla , samozřejmě vtěchto naléhavých případech dochází k různým způsobům útoků na člověka. Samozřejmé jsou i další běžné fyzické útoky, jako například tahání z postele, stáhnutí přikrývky a podobně.

 

Ve všech těchto výše jmenovaných případech doporučujeme co nejdříve vyhledat odbornou pomoc !!!!!!  Nepokoušet se jakým koliv způsobem komunikovat s touto Entitou a nezapalovat svíčky !!!!!!!!!! 

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami spálenou kůží apod. 

Je velice nebezpečná !!!! .

nebezpečnost 1-8 st

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8 st. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Rozeznáváme také několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

8. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

9.. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

10. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

11. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

12. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

13. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

14. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

15. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Upozornění.

Tyto texty a zde uvedené zkušenosti jsou našimi osobními zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Náhledy fotografií ze složky EPRV777

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Posednutí zlým duchem?

(Jaroslav Drábek (admin), 31. 1. 2017 11:17)

Dobrý den paní Hanko.
Ano může dojít ke kontaminaci až posednutí ale ne duchem ale entitou, Nemrtvým , Revenantem který může ovlivnit jednání člověka. Potom existuje posednutí démonem, kdy dochází k plnému ovládnutí osoby bytostí zla.
Případ vašeho známého ale nevykazuje známky posedlosti, a proto v případě pomoci z naší strany by byla nutná konzultace a samozřejmě důkladné psychiatrické vyšetření, aby se vyloučila psychická nemoc.
K důslednému řešení exorcismu se může přistoupit až teprve tehdy, kdy jsou vyloučeny ostatní faktory jako například Epilepsie a psychická ataka.

Re: Posednutí zlým duchem?

(Jaroslav Drábek (admin), 31. 1. 2017 11:17)

Dobrý den paní Hanko.
Ano může dojít ke kontaminaci až posednutí ale ne duchem ale entitou, Nemrtvým , Revenantem který může ovlivnit jednání člověka. Potom existuje posednutí démonem, kdy dochází k plnému ovládnutí osoby bytostí zla.
Případ vašeho známého ale nevykazuje známky posedlosti, a proto v případě pomoci z naší strany by byla nutná konzultace a samozřejmě důkladné psychiatrické vyšetření, aby se vyloučila psychická nemoc.
K důslednému řešení exorcismu se může přistoupit až teprve tehdy, kdy jsou vyloučeny ostatní faktory jako například Epilepsie a psychická ataka.

Setkani

(Andrea, 20. 1. 2017 14:10)

Dobry den,chtela bych se zeptat zda by jste me nedokazal vysvetlit za jakym ucelem se mi tato situace stala.Kdyz me bylo zhruba sestnact mela jsem sen, ktery jsem nikdy jako sen nevnimala ale stalo se to v dobe kdy jsem spala.To obdobi jsem byla hodne tyrana svym otcimem a prochazela jsem hodne tezkym obdobim.Probudila jsem se v osvětlenem vakuu, ktere nemelo zadny urcity tvar ani zřetelné hranice proste to pusobilo jako nejake vakuum.nic jsem nevidela ale pocitove jsem s urcitosti citila nejakou energii ktera byla urcite muj tata.Proste jsem to citila ze to je on.Mela jsem dobry pocity ale pak zacala ta energie neco promlouvat a cejtila jsem ze to je hodne dulezite, bohuzel jsem nerozumela nepochopila jsem ten jazyk dorozumivani nebo jak bych to popsala jinak nevi.Na popud toho jsem se rozbrecela a byla jsem rozhozena pak me ta energie nejak objala nebo obklopila a ja se citila krasne a jeste intenzivneji pocitovala pritomnost meho taty a pak jsem znova usla a probudila se az rano.Ani rano se me pocity nevytratili citila hsem se hezky ale do dnes me vrta hlvou co mi chtel zdelit kdyz to bylo tak duleziteho.Jak to poznam?A bylo to dobry nebo zly?A znamena to ze za mnou otec prisel ze uz se premostil nekam jinam?Jestli to pomuze muj otec zemrel v mich sesti letech.Dekuji

Re: Setkani

(Jaroslav Drábek (admin), 26. 1. 2017 17:17)

Dobrý den Andreo.
Váš zážitek ve vás zanechal hluboké stopy ale asi by bylo nejlepší vše zkonzultovat.
Tady máte telefon na mne 723039250

Jaroslav drábek

Spatne ci dobre

(Samouk Carodejnictvi , 12. 1. 2017 5:02)

Dobry den . Zajimam se uz dlouho o magii . Prosel jsem tranzem drogou lucidnim snenim(mozna skrz nej astralnim cestovanim ) . A dlouho se v mych snech objevovali neutralni bytosti nebo alter ego (asi egregor)ktere mi radili . Kdyz jsem se totiz v nekolika snech ocitl na pekelnych mistech smrtelne hruzy . tak me alter ego uklidnilo a radilo ze vnejsi temnotu mam zahnat vnitrnim silentvim a misto strachu se radsi pustit do sileneho boje kdy budu trhan na kusy a budu trhat nez se jen trast . Pak mi i jednou radilo klid at se ztratim v sobe a co je kolem nevnimam . V nekolika snech mi bylo receno ze je ve mne potencial . A na fyzycke rovine kdyz jsem zkusil fungovat skrz negace tak se vse zdalo snadnejsi ale prislo mi ze se vkrada silenstvi . konkretne jsem totiz chtel vedet jak vse od regenerovat (telo mysl) za hranice normalu a odpovedi na to bylo vize krvavych vyjevu kdy odregerunuju tezka zraneni odpovedi tehdy byl vampirismus. nejaky cas mam od vseho pauzu posledni lucidne astralni stav se mi totiz vymkl z rukou a videl jsem sve vnitrni peklo . Popravde nevim jak moc jsem z lucidyty prechazel do astralu .Jeste jeden dotaz jaky levl by ve vasi tabulce mela regenerace dalece za hranice normalu a jak je tezka .

Re: Spatne ci dobre

(Jaroslav Drábek (admin), 14. 1. 2017 17:51)

Dobrý den milý samouku.
Jestli chcete odpověd na tuto složitou otázku tak nám zavolejte na 723039250
nebo napište na e mail a prosím ne anonymně jasný?
Pokud někdo chce pomoci tak se nepodepíše samouk ale celým jménem a příjmením jinak mu není již předem jak pomoci.

Zena u silnice

(Marketa, 6. 1. 2017 23:17)

Dobry den, chtela jsem vas pozadat o vysvetleni udalosti ktera se nam stala. Ja s pritelem a jeho detma jsme jeli na hory do Ceskych petrovic. 30km pred cilem ve 22h vecer mezi polema za lesemcca 3km pred vesnici. Sedela zena na bobku v protismeru u krajnice s obavou ze ji neco srazilo jsem na nejblizsim miste otocili auto a jeli ji pomoc. Deti nam v aute nekolikrat rikali at se nevracime. Pri prijezdu k zene ,byla zena na me strane u spolujezdce zene nebylo videt do obliceje. Kdyz jsme u ni zastavili stahla jsem okenko a zeptala se "jste v poradku". Pomalim pohybem otocila hlavu a z bobku se pomalu zacala zvedat. Nerekla ani slovo. Ten jeji pohled byl neco neskutecneho nikdy jsme nic takovehl nevideli. Zavrela jsem okenko a kricela na pritele jed jed..po 100m jsme otocili auto zpet abychom pokracovali v ceste ale zena stala na nasi strane a mela ruce u sebe jako ze prosila. Nebyli jsme schopni uz zastavit. Ta zena byla kolem 25let tmave dlouhe vlasy prislo mi jak tmavsi plet a uplne svetle pronikave oci. Pritel je hodne realisticky clove ale rekl "tohle nebyl clovek". Znama mi rikala ze to bylo zlo nejaky upir v lidskem tele. Ten pohled ani jeden z nas nikdy nezapomenem ja na to musim neustale myslet muzete mi rict co to bylo a co to pro nas znamen? Jen na te silnici cca 1km bylo hrozne moc hrobu od auto nehod asi 6.Moc dekuji Maketa

Re: Zena u silnice

(Jaroslav Drábek (admin), 14. 1. 2017 17:47)

Dobrý den Markétko.
Myslím si osobně že ta bytost byla reálná čili člověk, asi někdo v nesnázích nebo pod vlivem omamných látek. Takže jste jí mohli pomoci když tam byl přítomen chlap, stačí se někdy zeptat znovu.

Strach

(NN, 6. 1. 2017 2:29)

Dobry den, chci se vam sverit s tim co me trapi...
Casto vyhledavam desiva mista, na hrbitove jsem nikdy nemela strach a je pravdou, ze tam byvam temer kazdy den.. Kdyz jsem byla mala, tez jsem mela pocit, ze citim neci pritomnost, ale malo kdy jsem z toho mela strach... Nedavno jsem se sprchovala a najednou jsem mela pocit ze neco stoji u dveri i kdyz jsem byla myslenkama puvodne uplne jinde. Casto kdyz lezim mam pocit ze se me neco dotyka, citim chladny pruvan a podobne... nicmene toneni porad nic extra oproti tomu co vidim. Mam mzitky, vidim cerne skvrny tak v urovni od zeme az do cca 2m vysky a ty skrvny se vetsinou bud hned vytrati a nebo jakoby prolitnou treba do zdi a jsou pryc... kocour ma najednou taky divne chovani, poskakuje, prijde do mistnosti, rozhledne se a utece pryc... a jeste mimo jine se.mi zda ze se mi vzdy kdyz se nedivam trochu pohne kancelarska zidle u pc... bydlime v novostavbe, ale hned vedle mame barak staveny pred hodne dlouhou dobou, hned naproti pres reku mame onen hrbitov a na silnici pred nim byly par let zpet vykopavky. To mi jeste pridava na strachu. Matce jsem to trochu priznala, ale ta me jeste narkla z uzivani drog. Nevim co je lepsi, jestli aby tu strasilo, nebo abych byla jen na hlavu...
Co byste mi poradili prosim? Obcas mam fakt na krajicku a ze strachu mi stecou i slzy.

Re: Strach

(Jaroslav Drábek (admin), 6. 1. 2017 13:39)

Dobrý den NN.
Jste pravděpodobně citlivá a senzitivní osoba proto máte zvýšené vnímaní i na tyto jevy. Nedělejte si zbytečně paniku a hlavně se neděste, jedná se zřejmě o kontaminaci nějakou Entitou kterou jste si mohla přivodit domů návštěvou starého opuštěného místa jako je hřbitov.
Kdyby něco tak nám zavolejte viz kontakty.
Jaroslav Drábek a tým EPRV777

Re: duchové

(Lunetta, 2. 1. 2017 9:30)

A můžu se zeptat. Když za mnou chodí nejaká holka, já ani nevím co chce. Ale neublizuje mi. Je hodná, ale vždycky když tam přijde sestra do pokoje, když je tam. Tak vidím jak je rozčilena a zmizí. Nejsem blázen?

Re: Re: duchové

(Jaroslav Drábek (admin), 5. 1. 2017 15:25)

Dobrý den Lunetko.
Ano je možné že vás ta holčina navštěvuje, zřejmě hledá pomoc a potřebuje odvést do světla. Nechal bych to na profesionálech. Můžete nám samozřejmě zavolat a poradíme vám základní opatření, které je zapotřebí učinit.

Re: duchové

(Jaroslav Drábek (admin), 5. 1. 2017 15:27)

Dobrý den Intago.
Děkujeme za nabídku.
Učíme se pořád a neustále všichni díky Bohu a lidem ale také hlavně pokoře.
Jaroslav a tým EPRV777

Mráz v noci

(Soňa, 2. 1. 2017 14:11)

Dobrý den, občas se mi stává, že po mně v noci přejede v několika vlnách mráz, dokonce jsem jednou měla pocit, že mi ledový mráz , který šel od noh, hodně foukal do ucha. Můj syn Filip s vámi před asi třemi lety spolupracoval, ale teď o něm už dva roky nevím, tak snad se mu nic nestalo. Co jsou ty mrazivé vlny?

Re: Mráz v noci

(Jaroslav Drábek (admin), 5. 1. 2017 15:20)

Dobrý den i vám.
Mrazivé pocity vždy znamenají úbytek energie a tohoto mohou býti příčinou nejen Entity ale i různé anomálie například v magnetickém poli, nebo spodní voda.

Démon, který se chce dostat do člověka - je to možné?

(Petra, 1. 1. 2017 10:38)

Dobrý den, dnes jsem měla živý sen o démonovi, který ze mě doslova rval duši a chtěl se ve mě usídlit. Vzbudila jsem se s křikem a pláčem - jak jsem bojovala a pocitem, že je něco špatně a nutkavou potřebou se dostat do kostela. Nejsem věřící. Poté jsem slyšela dýchání vedle mě, ale manžel nic neslyšel. Připadám si jako blázen. Co můžu prosím udělat? Jsem citlivá na entity a pravdou je, že se nám doma občas dějí podivnosti. Můžu se nějak očistit i ložnici? Mám stále nepříjemný pocit.

Re: Démon, který se chce dostat do člověka - je to možné?

(Jaroslav Drábek (admin), 5. 1. 2017 15:18)

Ano v určitém případě se Entita nebo démon může dostat i do člověka, kterého ovládne.
Nejlépe je tuto problematiku přímo konzultovat s námi osobně nebo po telefonu.
Můžete nám zavolat mimo večerní hodiny.
Jinak jsme vám k dispozici na tel: +420723039250
Jaroslav a tým EPRV777

duchové a jiné entity

(Elsa, 30. 12. 2016 13:57)

Dobrý den
chtěla jsem se zeptat, jestli existují nějaké odborné publikace o tomto paranormálním jevu (duchové a podobné jevy), autorsky vytvořeném jak "lovci duchů", tak i "skeptiky" . Publikace nebo ještě lépe pojednání na netu, kde by se tyto dva tábory konfrontovaly.
Zajímá mě taky odkud vzniklo členění druhů duchů- nebo co to je (paranormálních jevů majících vztah k tomuto jevu)
Poslední dotaz: máte mezi sebou ve skupině opravdové médium - jehož schopnosti by byly potvrzené reálně doložitelnými případy?
Díky za odpovědi

Re: duchové a jiné entity

(Elsa, 5. 1. 2017 15:14)

Dobrý den.
Jsou jen knihy které se touto problematikou zabývají.
Například Duchové a jejich záměry- od DR Hazel M. Denning
A odpovím i na druhou otázku ano máme v týmu i Medium které se na tyto bytosti umí naladit, a není to jen jedna osoba.

Jsem blázen?

(Lunetta, 2. 1. 2017 9:26)

Každý den vidím nějakou holčičku a chodí za mnou a mluví semnou. I ráno, chodí zamnou. Já nevím co to je? Proč zamnou chodí? Nebo jsem nějakej blázen? Já nevím. Ale já se ji nebojím. No není to holčička ale dívka. Její 12 let.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

následující »