Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 15.07.2019

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: radsi anonym zatim

(Jaroslav Drábek (admin), 21. 2. 2017 9:28)

Dobrý den.
Pokud chcete tento problém řešit tak mi zavolejte a nebo napište na e mail EPRV777@seznam.cz
+420723039250

Nemůžu spát

(Markéta Nováková, 18. 2. 2017 15:30)

Dobrý den,mám takový problém.Každou noc usínám s rozsvíceným světlem protože ve tmě nemůžu spát.Kdykoli zavřu oči mám pocit jako by mě někdo pozoroval jak spím nebo něco takového..dokonce se ani neotáčím zády do místnosti.Předem děkuji za odpověď

Re: Nemůžu spát

(Jaroslav Drábek (admin), 18. 2. 2017 20:32)

Milá Markétou.
Myslím si že zbytečně podleháte strachu že tmy.
I vy sama si můžete vytvářet svým strachem osminky pro reziduální strašení. Takže buďte v klidu a když by jste měla pocit něčeho para tak mi můžete zavolat.
Jaroslav

duchové

(barbora, 6. 2. 2017 15:58)

Dobrý den, pracuji v domově důchodců a setkáváme se zde s nevysvětlitelnými jevy. Nevíme, zda se jedná o duchy nebo si z nás nějaký staroušek děla srandu. Jednou,jsem byla na noční a sama jsem si šla lehnout do jiné místnosti než kolegyně. . Bylo něco málo po 11-té hodině. . Zhruba po 15-ti minutach co jsem jsi sedla,začalo hlasite bušení.. Nejdříve to byl interval cca po 5 minutach a pak se to začalo ztupňovat cca po 10 sekundách a trvalo to zhruba hodinu a půl. . Poté co to přestalo jsme šly s kolegyni obejít pokoje a všichni klienti spali.
Nebyl to první připad .. Někdy se samy pustily kohoutky nebo rozjel výtah. Byly také slyšet výkřiky nebo jiné zvuky.. (bušení mam i zdokumentovany na videu)

Re: duchové

(Jaroslav Drábek (admin), 6. 2. 2017 16:24)

Dobrý den milá Barborko.
Je vidět že jste hodně citlivá bytost, a na to nějací nemrtví mohou reagovat.
Právě v domovech pro seniory a hospicích se často mohou lidé setkávat s paranormálními aktivitami, způsobenými bývalými obyvateli těchto prostor, zejména těch co zde zemřeli. Jestli chcete můžete mi zavolat a můžeme to spolu zkonzultovat jaká opatření by se dala udělat k zamezení těchto aktivit.
Tady máte tel na mne: 723039250 denně do 20.00 hod

Re: duchové

(JARA, 14. 2. 2017 17:42)

JSOU TO NESPOKOJENE ZEMRELE DUSE MODLETE SE AT SPOKOJENE ODEJDOU NA DRUHOU STRANU ...MAJI POCIT ZE ZIJI PORAD NA ZEMI PODLE MIHO USUDKU

Re: Re: duchové

(Jaroslav Drábek (admin), 15. 2. 2017 10:35)

Milý Jaroslave.
Jen modlení nestačí, někdy není dostatečná ani Zádušní mše.
Záleží zde o co se jedná a také o přesvědčení příslušného kněze nebo osoby která toto provádí.

Asi něco zlého ??

(Alžbět, 8. 2. 2017 17:56)

Dobrý večer, stala se mi v noci taková podivná věc...chystala jsem se, ze pujdu spat k sobe do pokoje..a jakmile jsem roznula svetlo, tak to vsechno zacalo,okolo lustru jsem videla jakopy jasne plameny do kulata, ohniva barva a v nem podivny tvar jako je satan,nebo neco podobneho ...a jeste neco cerneho okolo lustru litalo rychle...par kolecek a pak to vletelo na mne,dovnitr tela ...a to jsem pak uz odesla pryc ze strachu,snazila jsem se nejak zaznamenat fotkou ci videem,pochopitelne nic se tam neukazalo:-/ Dekuji predem za odpoved ..

Re: Asi něco zlého ??

(Jaroslav Drábek (admin), 15. 2. 2017 10:32)

Dobrý den milá Alžběto.
Myslím si že se nejedná o nic paranormálního i když nemáme žádný důkaz toho co se dělo že?

Asi něco zlého ??

(Alžbět, 8. 2. 2017 17:56)

Dobrý večer, stala se mi v noci taková podivná věc...chystala jsem se, ze pujdu spat k sobe do pokoje..a jakmile jsem roznula svetlo, tak to vsechno zacalo,okolo lustru jsem videla jakopy jasne plameny do kulata, ohniva barva a v nem podivny tvar jako je satan,nebo neco podobneho ...a jeste neco cerneho okolo lustru litalo rychle...par kolecek a pak to vletelo na mne,dovnitr tela ...a to jsem pak uz odesla pryc ze strachu,snazila jsem se nejak zaznamenat fotkou ci videem,pochopitelne nic se tam neukazalo:-/ Dekuji predem za odpoved ..

Re: duch

(Dominik, 12. 2. 2017 13:53)

V noci cca v půl třetí se nám před pokojem zjevila černá postava, slyšel jsem jak otevřel a zavřel dveře od koupelny, pak sk stoupl k mim dveřím a viděl jsem tmavou vysokou postavu v rohu jak se me dívá do pokoje. Pak jsem světlem posvítit na to místo a nic tam nebylo.

Re: duch

(Dominik, 12. 2. 2017 13:53)

V noci cca v půl třetí se nám před pokojem zjevila černá postava, slyšel jsem jak otevřel a zavřel dveře od koupelny, pak sk stoupl k mim dveřím a viděl jsem tmavou vysokou postavu v rohu jak se me dívá do pokoje. Pak jsem světlem posvítit na to místo a nic tam nebylo.

Démon

(%ˇ%ˇ%ˇ%ˇ%ˇ%ˇ%, 3. 2. 2017 20:15)

Dobrý den,
Démon je něco jako duch nebo je to psychické ?

Re: Démon

(Jaroslav Drábek (admin), 3. 2. 2017 21:51)

Démon je mýtická bytost vyvolána člověkem.
Přečtěte si Nauka o Entitách a duších v menu.
Tam je podrobný popis všeho.

Posednutí zlým duchem?

(Hanka, 31. 1. 2017 1:31)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může duch posednout člověka, že člověka uvede do nehybného stavu, začne mluvit negativními slovy a chce fyzicky a psychicky ublížit sobě i druhým i smrtí? A dělá mu dobře, když lidé v bolestech křičí a pláčí jak ženy, tak i muži? Tohle se stává mému známému několik let. Rád se hádá a když se pohádá je v tranzu a chce ostatním ublížit. Má zážitek s duchovnem. Zjevují se mu čtyři kluci, co zemřeli po II. světové válce po vybuchnutí munice a ten les kolem jejich křížku je dost tajemný. Prosím děkuji za odpověd.

Re: Posednutí zlým duchem?

(Jaroslav Drábek (admin), 31. 1. 2017 11:17)

Dobrý den paní Hanko.
Ano může dojít ke kontaminaci až posednutí ale ne duchem ale entitou, Nemrtvým , Revenantem který může ovlivnit jednání člověka. Potom existuje posednutí démonem, kdy dochází k plnému ovládnutí osoby bytostí zla.
Případ vašeho známého ale nevykazuje známky posedlosti, a proto v případě pomoci z naší strany by byla nutná konzultace a samozřejmě důkladné psychiatrické vyšetření, aby se vyloučila psychická nemoc.
K důslednému řešení exorcismu se může přistoupit až teprve tehdy, kdy jsou vyloučeny ostatní faktory jako například Epilepsie a psychická ataka.

Re: Posednutí zlým duchem?

(Jaroslav Drábek (admin), 31. 1. 2017 11:17)

Dobrý den paní Hanko.
Ano může dojít ke kontaminaci až posednutí ale ne duchem ale entitou, Nemrtvým , Revenantem který může ovlivnit jednání člověka. Potom existuje posednutí démonem, kdy dochází k plnému ovládnutí osoby bytostí zla.
Případ vašeho známého ale nevykazuje známky posedlosti, a proto v případě pomoci z naší strany by byla nutná konzultace a samozřejmě důkladné psychiatrické vyšetření, aby se vyloučila psychická nemoc.
K důslednému řešení exorcismu se může přistoupit až teprve tehdy, kdy jsou vyloučeny ostatní faktory jako například Epilepsie a psychická ataka.

Setkani

(Andrea, 20. 1. 2017 14:10)

Dobry den,chtela bych se zeptat zda by jste me nedokazal vysvetlit za jakym ucelem se mi tato situace stala.Kdyz me bylo zhruba sestnact mela jsem sen, ktery jsem nikdy jako sen nevnimala ale stalo se to v dobe kdy jsem spala.To obdobi jsem byla hodne tyrana svym otcimem a prochazela jsem hodne tezkym obdobim.Probudila jsem se v osvětlenem vakuu, ktere nemelo zadny urcity tvar ani zřetelné hranice proste to pusobilo jako nejake vakuum.nic jsem nevidela ale pocitove jsem s urcitosti citila nejakou energii ktera byla urcite muj tata.Proste jsem to citila ze to je on.Mela jsem dobry pocity ale pak zacala ta energie neco promlouvat a cejtila jsem ze to je hodne dulezite, bohuzel jsem nerozumela nepochopila jsem ten jazyk dorozumivani nebo jak bych to popsala jinak nevi.Na popud toho jsem se rozbrecela a byla jsem rozhozena pak me ta energie nejak objala nebo obklopila a ja se citila krasne a jeste intenzivneji pocitovala pritomnost meho taty a pak jsem znova usla a probudila se az rano.Ani rano se me pocity nevytratili citila hsem se hezky ale do dnes me vrta hlvou co mi chtel zdelit kdyz to bylo tak duleziteho.Jak to poznam?A bylo to dobry nebo zly?A znamena to ze za mnou otec prisel ze uz se premostil nekam jinam?Jestli to pomuze muj otec zemrel v mich sesti letech.Dekuji

Re: Setkani

(Jaroslav Drábek (admin), 26. 1. 2017 17:17)

Dobrý den Andreo.
Váš zážitek ve vás zanechal hluboké stopy ale asi by bylo nejlepší vše zkonzultovat.
Tady máte telefon na mne 723039250

Jaroslav drábek

Spatne ci dobre

(Samouk Carodejnictvi , 12. 1. 2017 5:02)

Dobry den . Zajimam se uz dlouho o magii . Prosel jsem tranzem drogou lucidnim snenim(mozna skrz nej astralnim cestovanim ) . A dlouho se v mych snech objevovali neutralni bytosti nebo alter ego (asi egregor)ktere mi radili . Kdyz jsem se totiz v nekolika snech ocitl na pekelnych mistech smrtelne hruzy . tak me alter ego uklidnilo a radilo ze vnejsi temnotu mam zahnat vnitrnim silentvim a misto strachu se radsi pustit do sileneho boje kdy budu trhan na kusy a budu trhat nez se jen trast . Pak mi i jednou radilo klid at se ztratim v sobe a co je kolem nevnimam . V nekolika snech mi bylo receno ze je ve mne potencial . A na fyzycke rovine kdyz jsem zkusil fungovat skrz negace tak se vse zdalo snadnejsi ale prislo mi ze se vkrada silenstvi . konkretne jsem totiz chtel vedet jak vse od regenerovat (telo mysl) za hranice normalu a odpovedi na to bylo vize krvavych vyjevu kdy odregerunuju tezka zraneni odpovedi tehdy byl vampirismus. nejaky cas mam od vseho pauzu posledni lucidne astralni stav se mi totiz vymkl z rukou a videl jsem sve vnitrni peklo . Popravde nevim jak moc jsem z lucidyty prechazel do astralu .Jeste jeden dotaz jaky levl by ve vasi tabulce mela regenerace dalece za hranice normalu a jak je tezka .


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »