Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové, entity-dotazy

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tyto texty a zde uváděné názvy, jsou našimi zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a také článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textů

 

aktualizace 23.01.2020

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů.

 

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto zřejmě odvádět na dálku ale toto bývá prováděno hlavně vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a také především v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče, mága, vědmy a podobně, pouze k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) ,jsou to bílé  šmouhovité útvary nebo dále viz Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků a také kapkovitých struktur, které se dají zachytit s pomocí infrakamery. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku,hýbat nebo ovládat předměty. Tyhle projevy patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují náhlým úbytkem teploty v místnosti a to až o deset stupňů Celsia .

nebezpečnost jevu 1-4 st.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla jenom prúvodními jevy dalších možných paranormálních aktivit a strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle se jedná o poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a plným středem rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné  známé entity.

 

4. Zbytkové- nebo také reziduální strašení - Většinou zanechané stopy po různých událostech z minulosti uzavřené v časové smyčce ,projevující se stíny a dalšímy astrálními výjevy vždy  ve stejném čase a na stejném místě, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často a také v různých objektech nebo prostorách kde třeba proběhla bitva za války a podobné příklady. Rozdíl od skutečných paranormálních aktivit je především v tom, že nelze úspěšně komunikovat s těmito úkazy přes Spiritbox PSB-7. Ale jenom s pomocí media čili citlivého jedince, který si je schopen přebírat informace z Protonačního pole viz zdroj ( Břetislav Kafka Nové základy Experimentální psychologie) 

 

nebezpečnost jevu 0-1 st . (nebezpečí kontaminace prostor i osob starožitnými předměty)

 

5. Poltergeist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců. Múže docházet i k pohybu předmětů. Tento jev vyvolávají také i zkušené Entity z řad REVENANT.

nebezpečnost jevu 2-4 st.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu například Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergeist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant nebo také navrátilec . 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny, mrtvolného zápachu a také hniloby, které mizí po krátké době sami od sebe.

nebezpečnost jevu-1-6 st 

 

6. Vortex Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3 st

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou to zpravidla nemrtví jedinci,  nemající v hrobě klidu, kteří kvůli špatnému svědomí za života spojeným s jejich zlými skutky, které proti někomu strojil někdo z dalších osob ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují podrážděně na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi, vždy bez viditelného obličeje a jsou šedivého až černého zbarvení. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí. K jejich dočasné a částečné eliminaci dochází tzv vysvěcením příbytku knězem. K úplnému odstranění je zapotřebí provést kompletní liturgický obřad. Jinak postupně tento jev kontaminuje komplexně celé prostředí rodiny i přátel, zaměstnání, firmu a další.

Je důležité uvést že setrvávají na místech kvůli narušeným partnerským a všeobecně mezilidským vztahům. Proto je nutné provést příslušnou liturgii !!!!!!!      

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa bytosti poskvrněné bestiální smrtí spojenou s utrpením například vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány i škrábance na těle napadaného člověka,aby tímto projevem dotyčného zastrašila a postupně s pomocí strachu ovládla , samozřejmě vtěchto naléhavých případech dochází k různým způsobům útoků na člověka. Samozřejmé jsou i další běžné fyzické útoky, jako například tahání z postele, stáhnutí přikrývky a podobně.

 

Ve všech těchto výše jmenovaných případech doporučujeme co nejdříve vyhledat odbornou pomoc !!!!!!  Nepokoušet se jakým koliv způsobem komunikovat s touto Entitou a nezapalovat svíčky !!!!!!!!!! 

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami spálenou kůží apod. 

Je velice nebezpečná !!!! .

nebezpečnost 1-8 st

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8 st. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Rozeznáváme také několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

8. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

9.. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

10. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

11. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

12. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

13. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

14. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

15. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Upozornění.

Tyto texty a zde uvedené zkušenosti jsou našimi osobními zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Náhledy fotografií ze složky EPRV777

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Podivný zážitek

(Jaroslav Drábek (admin), 7. 7. 2017 15:49)

Dobrý den.
Milá Scarlet to co se vám přihodilo nazýváme setkáním druhého druhu kdy se vám objeví Entita někde v inkriminovaném místě a třeba vám zachrání život.
Tým EPRV777

ZVUK KROKU NA PODLAZE

(PETR, 24. 6. 2017 19:00)

Dobry den,obracím se na Vás znovu ohledně vysvětleni jevu.Bydlim sám v byte kde bydleli i moji rodice a uz nekoilikrat brzo rano jde slyset kroky v obyvaku,kde je vrzajici podlaha,takze je tam slyset kazdy krok a chuze, ovsem ráno kromě mne nikdo jiný tam neni a obcas sama od sebe se otevre skrin,hodnekrat to vystrasilo rano i pritelkyni,ktera obcas prespi.Nevite,co to muze byt,duch otce,.ktery se prisel podivat?Neumim jsi to jinak vysvetlit.Dekuji predem za odppoved.

Re: ZVUK KROKU NA PODLAZE

(Jaroslav Drábek (admin), 24. 6. 2017 20:37)

Milý Petře.
Pokud se tyto jevy budou opakovat a zintenzivní jejich akce, tak by se mohlo jednat i o Entity vašich blízkých.
Můžete mi zavolat a uděláme nějaká opatření, nebo výjezd přímo k vám na místo .
Jaroslav a tým EPRV777

Lepí se na mě entity?

(Lucie, 13. 6. 2017 14:56)

Dobrý den,
prosím Vás o názor. Několikrát jsem slyšela a četla, že různé entity se lepí především na citlivé, možná psychicky oslabené jedince. Nevím jak přesně svůj dotaz formulovat, ale myslím, že se mnou není něco v pořádku. Jako bych v sobě měla nějakého "parazita", který mi komplikuje život. Co si tak vzpomínám, už od dětství jsem extrémně přecitlivělá, celý život bojuju s úzkostnými stavy. Někdy více úspěšně, někdy méně. V minulosti mě ty úzkosti i na nějakou dobu paralyzovaly, že jsem nebyla schopná pohnout se z místa, normálně fungovat. Ty nejhorší časy jsou už naštěstí pryč. Nyní mám práci a jsem schopná tak nějak v rámci mezí fungovat. Přesto ještě necítím, že bych měla svůj život ve vlastních rukách. Ty úzkosti stále cítím (i když třeba v menší míře než před lety) a brání mi vést spokojený život. Neberu žádné prášky (nechci brát), měla jsem několik konzultací s psychology, ale můj problém to nijak nevyřešilo. Jako bych se stále točila v nějakém začarovaném kruhu. Jsem často bez energie, mám velké problémy s nerozhodností a odpoutáváním se od lidí. Kdybych to měla popsat na mé současné situaci - bydlím u rodičů, mám práci, která je špatně placená (takže úplné osamostatnění ještě nepřipadá v úvahu) a mám neskutečný problém nechat minulost minulostí (ve svých myšlenkách) - denně myslím na bývalého, se kterým už nejsem několik měsíců a nejsem schopna se od toho odprostit. S rodiči si na jednu stranu nerozumím, ale nemám v současnosti prostředky se od nich odstěhovat. Popravdě se i bojím, že bych to zatím psychicky nedávala. Nerozumím si s nimi, chci svůj vlastní klid, ale na druhou stranu mám panickou hrůzu od nich odejít. V současné práci setrvávám protože mě alespoň trochu odvádí od destruktivních myšlenek a vydělám si na své potřeby (mám vysokou spotřebu cigaret, nedokážu bez nich fungovat). Přestože cítím, že tato práce není (z dlouhodobého hlediska pro mě), nemám sílu to nějak změnit. Energii mi ubírají intenzivní myšlenky na bývalého, nedokážu se přes to přenést. Měla jsem to tak u všech předchozích vztahů. Přijde mi, že to, přes co se ostatní přenesou během pár týdnů, mě trvá strašně dlouho, třeba rok a během té doby hrozně vnitřně trpím a to se projevuje ve všech oblastech mého života. Pak po dlouhé době většinou přijde nějaký impulz, který mi vlije energii do žil (většinou to bývá nový vztah - založený na vášni a fyzické přitažlivosti). Třeba měsíc, dva, tři je vše v pořádku, mám najednou spoustu energie, je mi líp, líp se mi žije, cítím se nějakou dobu šťastná..Jenže nikdy není v mých silách to udržet. Pak to skončí, cítím se strašně. Psychicky i fyzicky oslabená, utápím se v melancholii a nemám sílu ani náladu navazovat nové známosti. Když už se k tomu násilím přinutím, stejně jsou to většinou jen povrchní vztahy, protože nejsem schopna, něco mi brání žít naplno teď a tady. Takhle je to pořád dokola, začarovanej kruh. Často se mi mění nálada, přepadají mě různé emoce, nemám energii, nedokáže se plně soustředit, jsem nerozhodná, přepadají mě vzpomínky na minulost, melancholické stavy a úzkosti. Občas mě trápí i nespavost, sem tam noční můry - i když ty jen občas. Říkala jsem si, jestli za tím není nějaká rodinná karma, dědičnost nebo něco takového...matka mého otce byla úzkostlivá a přecitlivělá, strýc i jeho syn (můj bratranec) trpěli na deprese a oba v mladém věku spáchali sebevraždu). Já tedy sebevražedné myšlenky nemám, ale jak bych to nazvala - strach ze života, z budoucnosti, s ohledem na ty úzkosti a vše co s nimi souvisí. Tak se Vás chci zeptat, je možné, že v tomhle začarovaném kruhu mě drží nějaké entity, že mě ovlivňují v mém chování, prožívání věcí a prohlubují ty stavy? Že mi "něco" ubírá energii a brání žít spokojený život? Jak vůbec poznám, že jsem případ pro psychiatra nebo mi tohle působí něco neviditelného? Nevím sice, jestli mi s tímto dokážete poradit, ale budu vděčná za Váš pohled na vec a názor. Děkuji

Re: Lepí se na mě entity?

(Jaroslav Drábek (admin), 24. 6. 2017 20:34)

Milá Lucinko.
Začal bych tím, že máte nízké sebevědomí a nevěříte si. Nesváděl bych to na ENTITY ale na to že jste velice citlivá bytost.
Jestli chcete tak jsem ochoten vám pomoci.
Můžete mi zavolat na 723039250 a probereme to.
Chce to najít novou cestu pro vás nic víc.
Jaroslav

Strasidelna holka

(Samara, 18. 6. 2017 13:05)

Pecka

Strasidelna holka

(Samara, 18. 6. 2017 13:04)

No to he mozne ze duchove existuji

Elektrokineze

(Hanka , 12. 6. 2017 22:20)

Dobrý den ráda bych se zeptala!?Je to rok a půl co jsem byla těhotná a začala jsem se zasekavat na různých místech ve výtahu -výtah vždy problikl, jel dolů a nereagoval pak se vše uklidnilo a začalo fungovat. Bydlím v domě kde vždy když jsem procházela blikala žárovka na našem patře za těhotenství se dvakrát vymenovala. Poslední co se mi v těhotenství stalo, když jsem se koupala ulitla skleněná krytka na světlo rozlitla se po celé koupelně. Od porodu se to uklidnilo světla blikali jen občas ale teď poslední dobou. Zhasina zářivka v mé blízkosti blikají světla v koupelně. Hodně když jsem zamyšlena, naštvaná . Můžete mi nějak poradit prosím nevím úplně co si o tom myslet!! Ani proč se to děje. Moc dekuju

Re: Elektrokineze

(Jaroslav Drábek, 12. 6. 2017 22:59)

Dobrý den.
Ano tomuto jevu se říká elektrokineze.
Je to vytvářením elektromagnetického pole,které je schopno ovlivnit různé druhy spotřebičů a také elektroniku. Dá se to i změřit. Je to schopnost mozku člověka. Takže gratuluji vám k této schopnosti. Dávejte si pozor na stresové podněty.

Re: Re: Elektrokineze

(Hanka , 13. 6. 2017 10:31)

Děkuji za odpověď. Nevíte dá se o tomto tématu někde něco dočíst? Zkoušela jsem různé stránky a jste první kdo mi k tomu vůbec něco řekl. Jediné co jsem vypozorovala, že nejhorší je to večer ale jak to dostat pod kontrolu úplně nevím. Takže stále měníme žárovky a světla. Moc vám děkuji Určitě budu mít ještě více dotazů i s jinou tématikou, bydlím ve starém domě a ještě na Bílé hoře, takže tady je stále očem mluvit..

Re: Re: Re: Elektrokineze

(Jaroslav Drábek (admin), 13. 6. 2017 11:05)

Dobrý den.
Dá se naučit ovládat tyto energie.
Pořádáme i různé kursy a semináře na toto téma.
Právě tento týden je jeden z nich.

Cizí bytost v bytě

(Martin, 5. 6. 2017 22:43)

Vážený pane Drábku,
dovolte mi požádat o radu. Mojí kamarádce se nedávno přihodila zvláštní věc. Žije v bytě se svými dvěma dětmi. Dva dny po Velikonocích se vzbudila před šestou hodinou ranní. Podle svých slov byla naprosto probuzená, dívala se na hodiny a slyšela i lidi v bytě nad sebou.
Najednou slyšela z obýváku, jak se někdo těžký zvedá z gauče a potom kroky na chodbě, které mířily k ní do ložnice. Nejdříve si řekla, že je to syn, pak si ale s hrůzou uvědomila, že ten je se školou na výletě. Chvíli si tedy myslela, že je to snad nějaký zloděj. Najednou se nemohla ani pohnout. Měla peřinu přes oči a i když se snažila odkrýt a podívat se, nemohla se hnout. Snažila se otočit hlavu na dcerku, která spala s ní, ale nešlo to. I když nic neviděla, zřetelně prý cítila, že to stojí v nohách postele. Byl to prý tak intenzivní zážitek, že brečela. Uvědomila si, že má odkryté nohy a když se je snažila schovat, cítila, jak to škube peřinou a tak o 10 cm ji to stáhlo. Potom to odešlo do kuchyně, kde to chvíli rachotilo a pak to ztichlo a mohla se pohnout. V blízkosti ducha prý cítíme chlad, ona ale cítila naopak horko a byla celá zpocená. Přes den ještě třikrát popadaly v zavřené koupelně samy od sebe nějaké věci, až se vyděsila i dcerka.
Nikdy předtím ani potom se nic takového nestalo. Nevíme o tom, že by v domě někdo zemřel nebo se stala nějaká tragédie. Kamarádka má teď strach usínat a mívá v noci rozsvícenou lampu. Můžete prosím poradit, má se bát??

Mockrát děkuji za odpověď,

s pozdravem

Martin O.

Re: Cizí bytost v bytě

(Jaroslav Drábek (admin), 6. 6. 2017 12:32)

Milý Martine.
To co zde popisuješ že se děje tvojí kamarádce, by mohlo mít souvislost s paranormální aktivitou Revenanta. To se nedá jen tak vyloučit. Chtělo by to zřejmě přímou konzultaci a potom se domluvit na nějakých základních opatřeních, které by mohla udělat. Můžeš jí říct jestli chce at mi osobně zavolá.
723039250 do 20.00 každý den.
Jaroslav Drábek EPRV777

Re: Re: Cizí bytost v bytě

(Martin, 7. 6. 2017 6:50)

Moc Vám děkuji za odpověď. Pokud by se něco podobného opakovalo, bude Vám kamarádka hned volat.

Ještě jednou děkuji a přeji hodně úspěchů,

s pozdravem Martin

Zozo

(Bibi, 6. 6. 2017 11:41)

Ahojte chcela by som sa opytat...chcela by som znak zozo alebo obrazok a znacku zoza dasa to najst

Re: Zozo

(Jaroslav Drábek (admin), 6. 6. 2017 12:35)

Milá BIbi.
Doporučuji se zajímat o jiný směr než o démony a podobné Entity.
Již jsem řešil s týmem několik případů posednutí a povím ti že není o co stát!
Jaroslav

Démon na vlastní oči ?!!

(Adam Mácha, 17. 5. 2017 20:51)

Dobrý den,...
procházel sem s kamarády.. Bohnický hřbitov .. v noci.. asi ve 22:00 jsme vešli za brány... a zastavil se čas.. a asi za hodinu když sme se vraceli stála u bran nějáká bytost podobná satanovy nebo démonu... nevěděl jsem co mám dělat tak jsem se rozěběhl a proběhl sem ti a přeskočil zed.. od té doby.. mi je hrozdně špatně a když sem doma sám a koukam do zrcadla tak ho vidím jak stojí za mnou.. nevypadá to jako duch.. nevím co to je... všude mě to sleduje nevím co mam dělat.. a stupnuje se to.. jednou mě to zamklo v bytě.. nevěděl sem co dělat.. strachy sem dveře vyrazil... píšu to ted u kamaráda.. Prosím pomocte mi! PS: (vim že je to muj problém ale omluvte mou zvědavost..)

Re: Démon na vlastní oči ?!!

(Jaroslav , 18. 5. 2017 13:35)

Na Bohnickem hřbitově můžete zažít mnohé. To co popisujete je vyvoláno vašim vlastním strachem. Nejste první komu se to stalo. Vy jste tam vlezli nelegálně že? Potom funguje ochrana tohoto místa spolehlivé a dobře.

Démon

(Daniel, 16. 5. 2017 21:35)

Neni třeba možný že by se ten démon před váma objevil a chtěl vás třeba pobodat ? , (Nemyslim to ze srandy) ....

Re: Démon

(Jaroslav , 18. 5. 2017 13:31)

Démon vás nepobodá jen tak sám od sebe je to bytost která vstupuje do člověka a ten teprve pod jeho vlivem útočí.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

následující »