Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové, entity-dotazy

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tyto texty a zde uváděné názvy, jsou našimi zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a také článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textů

 

aktualizace 23.01.2020

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů.

 

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto zřejmě odvádět na dálku ale toto bývá prováděno hlavně vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a také především v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče, mága, vědmy a podobně, pouze k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) ,jsou to bílé  šmouhovité útvary nebo dále viz Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků a také kapkovitých struktur, které se dají zachytit s pomocí infrakamery. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku,hýbat nebo ovládat předměty. Tyhle projevy patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují náhlým úbytkem teploty v místnosti a to až o deset stupňů Celsia .

nebezpečnost jevu 1-4 st.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla jenom prúvodními jevy dalších možných paranormálních aktivit a strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle se jedná o poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a plným středem rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné  známé entity.

 

4. Zbytkové- nebo také reziduální strašení - Většinou zanechané stopy po různých událostech z minulosti uzavřené v časové smyčce ,projevující se stíny a dalšímy astrálními výjevy vždy  ve stejném čase a na stejném místě, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často a také v různých objektech nebo prostorách kde třeba proběhla bitva za války a podobné příklady. Rozdíl od skutečných paranormálních aktivit je především v tom, že nelze úspěšně komunikovat s těmito úkazy přes Spiritbox PSB-7. Ale jenom s pomocí media čili citlivého jedince, který si je schopen přebírat informace z Protonačního pole viz zdroj ( Břetislav Kafka Nové základy Experimentální psychologie) 

 

nebezpečnost jevu 0-1 st . (nebezpečí kontaminace prostor i osob starožitnými předměty)

 

5. Poltergeist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců. Múže docházet i k pohybu předmětů. Tento jev vyvolávají také i zkušené Entity z řad REVENANT.

nebezpečnost jevu 2-4 st.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu například Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergeist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant nebo také navrátilec . 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny, mrtvolného zápachu a také hniloby, které mizí po krátké době sami od sebe.

nebezpečnost jevu-1-6 st 

 

6. Vortex Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3 st

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou to zpravidla nemrtví jedinci,  nemající v hrobě klidu, kteří kvůli špatnému svědomí za života spojeným s jejich zlými skutky, které proti někomu strojil někdo z dalších osob ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují podrážděně na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi, vždy bez viditelného obličeje a jsou šedivého až černého zbarvení. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí. K jejich dočasné a částečné eliminaci dochází tzv vysvěcením příbytku knězem. K úplnému odstranění je zapotřebí provést kompletní liturgický obřad. Jinak postupně tento jev kontaminuje komplexně celé prostředí rodiny i přátel, zaměstnání, firmu a další.

Je důležité uvést že setrvávají na místech kvůli narušeným partnerským a všeobecně mezilidským vztahům. Proto je nutné provést příslušnou liturgii !!!!!!!      

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa bytosti poskvrněné bestiální smrtí spojenou s utrpením například vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány i škrábance na těle napadaného člověka,aby tímto projevem dotyčného zastrašila a postupně s pomocí strachu ovládla , samozřejmě vtěchto naléhavých případech dochází k různým způsobům útoků na člověka. Samozřejmé jsou i další běžné fyzické útoky, jako například tahání z postele, stáhnutí přikrývky a podobně.

 

Ve všech těchto výše jmenovaných případech doporučujeme co nejdříve vyhledat odbornou pomoc !!!!!!  Nepokoušet se jakým koliv způsobem komunikovat s touto Entitou a nezapalovat svíčky !!!!!!!!!! 

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami spálenou kůží apod. 

Je velice nebezpečná !!!! .

nebezpečnost 1-8 st

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8 st. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Rozeznáváme také několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

8. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

9.. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

10. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

11. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

12. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

13. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

14. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

15. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Upozornění.

Tyto texty a zde uvedené zkušenosti jsou našimi osobními zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Náhledy fotografií ze složky EPRV777

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Zozo

(Jaroslav Drábek (admin), 6. 6. 2017 12:35)

Milá BIbi.
Doporučuji se zajímat o jiný směr než o démony a podobné Entity.
Již jsem řešil s týmem několik případů posednutí a povím ti že není o co stát!
Jaroslav

Démon na vlastní oči ?!!

(Adam Mácha, 17. 5. 2017 20:51)

Dobrý den,...
procházel sem s kamarády.. Bohnický hřbitov .. v noci.. asi ve 22:00 jsme vešli za brány... a zastavil se čas.. a asi za hodinu když sme se vraceli stála u bran nějáká bytost podobná satanovy nebo démonu... nevěděl jsem co mám dělat tak jsem se rozěběhl a proběhl sem ti a přeskočil zed.. od té doby.. mi je hrozdně špatně a když sem doma sám a koukam do zrcadla tak ho vidím jak stojí za mnou.. nevypadá to jako duch.. nevím co to je... všude mě to sleduje nevím co mam dělat.. a stupnuje se to.. jednou mě to zamklo v bytě.. nevěděl sem co dělat.. strachy sem dveře vyrazil... píšu to ted u kamaráda.. Prosím pomocte mi! PS: (vim že je to muj problém ale omluvte mou zvědavost..)

Re: Démon na vlastní oči ?!!

(Jaroslav , 18. 5. 2017 13:35)

Na Bohnickem hřbitově můžete zažít mnohé. To co popisujete je vyvoláno vašim vlastním strachem. Nejste první komu se to stalo. Vy jste tam vlezli nelegálně že? Potom funguje ochrana tohoto místa spolehlivé a dobře.

Démon

(Daniel, 16. 5. 2017 21:35)

Neni třeba možný že by se ten démon před váma objevil a chtěl vás třeba pobodat ? , (Nemyslim to ze srandy) ....

Re: Démon

(Jaroslav , 18. 5. 2017 13:31)

Démon vás nepobodá jen tak sám od sebe je to bytost která vstupuje do člověka a ten teprve pod jeho vlivem útočí.

Cerna postava

(Lucie, 11. 4. 2017 19:38)

Dobry den prosim va s o radu ...memu 10 letemu braskovi se zjevu vysoka cerna postava v kapi rukavy delsi nez ruky ..spatril to 2x a po treti to bylo s rachotem jakoby mlaceni trubek zjevuje se mu to venku uz ani nechce chodit ven...moji mamce se to zjevilo take ale primo v byte kdyz se sla napit do kuchyne ...zajima nas co by to mohlo byt jsou s toho uz vystraseni.

Re: Cerna postava

(Jaroslav Drábek (admin), 12. 4. 2017 13:13)

Dobrý den milá Lucinko.
Zřejmě to bude zapotřebí zkonzultovat s rodiči.
Mohou nám volat kdykoliv do 20.00
Tel: 723039250
Tým EPRV77

Re: Cerna postava

(Jirka , 17. 5. 2017 21:06)

A není to Slenderman ? Jestli se teda on vůbec nikam zařazuje

PARANORMALNI JEV?

(PETR, 12. 5. 2017 18:42)

Dobry den,stl se mi e me pritelkyni zvlastni ůdalost.Minuly víkend jsme byli za jejím manželem na hrbitove,kde jsme i sbírali pampelišky kolem jeho hrobu i vedlejší louce.v 2 hodiny ráno nas probudil v ložnici divné a hlasité boucháni uvnitř skříně,který nás probudil.Pes,ktery spal na verandě uvnitř škrabal o podlahu,vrčel a nechtěl tam být.Je možné,že jsme jsi z hřbitova mohli odnést nejakeho ducha?Jsou zvířata opravdu citlivá na výskyt duchů .Nevíte co to mohlo být?Další noc bylo vše niormálni,bez žádných zvláštních projevů.Děkuji za odpověd.

Re: PARANORMALNI JEV?

(Jaroslav Drábek (admin), 16. 5. 2017 14:13)

Nemusíte se bát, ze hřbitova si nic kromě pocitů klidu neodnesete, tam z pravidla se nedějí žádné para aktivity.

Prosim o nazor

(A., 9. 5. 2017 9:30)

Dobry den. Dovezla jsem si kristalovy lustr od babicky kde drive bydlela. Vzdy tam neco bylo a strasilo (kroky, vrzani schodu, sekani sekerou do tramu..) babicka se odstehovala a lustr se schoval do skladu. Po par letech zemrela a kdyz se tridily jeji veci tak jsem si vzala TEN lustr. Je dost poniceny takze jsem si ho schovala do krabice na pamatku. Od te doby nejsem doma sama. Kroky, vrzani, pes nechtel vubec pod schody a stekal jak pominuty, bouchnuti do hracky a dokonce zatahani za tricko. Odstehovali jsme se ale lustr tam zustal. Lide kteri tam ted bydli hned po prvni noci rikali ze stekal jejich pes, slyseli kroky a take bouchnuti do hracky. Lustr si v zadnem pripade brat do noveho nechci a nechci na nej ani sahat :) dekuji za odpoved A.K

Re: Prosim o nazor

(Jaroslav Drábek (admin), 16. 5. 2017 14:11)

'Dobrý den i vám.
Ano myslím si že i v těch věcech po zemřelé babičce, může být kus její energie což může vyvolat neobvyklé jevy a vaše negativní pocity. Nejlépe je věci očistit vykuřováním a vykropit svěcenou vodou aby byl klid.

Jak se stát specialistou na para jevy.

(Lucie, 17. 4. 2017 18:11)

Dobrý den, můj dotaz směřuje trošku jinam. Někdy třeba na výročí úmrtí , nebo na den svátku někoho kdo zemrel a na kom mi moc záleželo, se mi doma hýbou hodinu obrazy na stěně, slychavam škrábání na okraj vany.. po smrti prababicky za.mnou i nadále chodila.. jde o to, ze mi to nevadí a nebojim se, spíše mne to zajímá a přitahuje. Tak by mne zajímalo, jak více by se s tim dalo pracovat, zajímat se o to a venovat se tomu. Nejak nevim kde začít a je mi jasné ze sledováním televize se toho moc nenaucim :) dekuji za odpověď.

Re: Jak se stát specialistou na para jevy.

(Jaroslav Drábek (admin), 20. 4. 2017 11:02)

Budeme otvírat školu pro budoucí specialisty na paranormální jevy.
Jaroslav a tým EPRV777

Re: Re: Jak se stát specialistou na para jevy.

(Dekuji za odpověď. , 20. 4. 2017 15:10)

Dobrý den, dekuji za reakci. Ale jsem az z vychodu republiky, mám malé dětičky, takže studium asi nepřichází v uvahu. I když bych o něj stála :) Nicméně můžete mi prosim pro zacatek doporucit alespoň nejakou vhodnou literaturu k tomuto tématu? LUCIE.

Re: Re: Re: Jak se stát specialistou na para jevy.

(Jaroslav , 24. 4. 2017 7:36)

Výborná kniha je Duchové a jejich záměry od DR Denning.

Re: Re: Jak se stát specialistou na para jevy.

(Veronika, 27. 4. 2017 17:11)

Dobrý den, je již možné se někde dočíst nějaké informace o té škole? A bude věkově omezena?

Předem děkuji za odpověď.

DUCHOVÉ

(Moc se zajímám o duchy!, 12. 4. 2017 23:08)

Když už se o něco zajímám, je dobré se o tom naučit více. Moc děkuji za tento článek :-)

Re: DUCHOVÉ

(Jaroslav Drábek (admin), 20. 4. 2017 11:01)

Rádi jsme vás informovali
Tým EPRV777

Dobrá entita

(Kamil, 23. 3. 2017 8:54)

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli existuje také seznam dobrých nebo pomáhajících entit? Ptám se hlavně kvůli vlastní příhodě - čekala mě velmi náročná zkouška ve škole, u které jsem si nebyl vůbec jistý jak dopadne, i když jsem se poctivě připravoval. Hodně mi na tom záleželo a tak jsem se usilovně modlil k Bohu, aby stál při mně. V jeden okamžik jsem náhle v pokoji ucítil vůni asi nejpodobnější kadidlu a měl jsem jasný pocit přítomnosti někoho dalšího. Zároveň jsem cítil takové pohlazení po duši, jakoby neboj, to zvládneš. No a zvládl jsem to. Děkuji za odpověď.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

následující »