Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

aktualizace 11.06.2018

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě. Ovlivnění například vody.

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem. Dochází zde ke zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů a tím následné vyvolání šoku. Projevuje se obvykle úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty. Při projevu těchto para aktivit dochází často k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a živé organismy.

 

13. Vampyrismus - Vědomé vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch,dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o vysoké intenzitě a tím vybíjet elektrické zdroje, například baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání žárovek nebo zářivek jejich přetížením tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou plamen svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

S pozdravením Váš Jaroslav Drábek vedoucí hlavní vyšetřovatel a zakladatel skupiny EPRV777

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se  odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby).

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Tyto entity již mnohdy dokáží ovládat i elektroniku a také někdy pohybovat předměty. Projevují se také náhlými změnami teploty v místnosti výskytu až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-2.

 

3. Orbové také Orbs -Jsou pouze prúvodními jevy většinou bílé barvy obvykle poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce-

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých. nebezpečnost 2-4. Také zde patří jevy ze skupin Revenanti,  Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin..

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plazmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu.

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenant - neboli také Navrátilec , je nemrtvý nemající v hrobě klidu, který kvůli  špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil , nebo někomu ubližoval, nebo někdo jemu , se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalého člověka. Tyto Entity se v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako postavy v kápi bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. 

Zvláštní nebezpečná nelidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové-  Poskvrněnci duše, zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou. Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat jen exorcií ( pozn vymítáním), ale jen odvolat vyžším Božím řádem při čtení liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby a farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši a tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu s tabulkou Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Démon na vlastní oči ?!!

(Adam Mácha, 17. 5. 2017 20:51)

Dobrý den,...
procházel sem s kamarády.. Bohnický hřbitov .. v noci.. asi ve 22:00 jsme vešli za brány... a zastavil se čas.. a asi za hodinu když sme se vraceli stála u bran nějáká bytost podobná satanovy nebo démonu... nevěděl jsem co mám dělat tak jsem se rozěběhl a proběhl sem ti a přeskočil zed.. od té doby.. mi je hrozdně špatně a když sem doma sám a koukam do zrcadla tak ho vidím jak stojí za mnou.. nevypadá to jako duch.. nevím co to je... všude mě to sleduje nevím co mam dělat.. a stupnuje se to.. jednou mě to zamklo v bytě.. nevěděl sem co dělat.. strachy sem dveře vyrazil... píšu to ted u kamaráda.. Prosím pomocte mi! PS: (vim že je to muj problém ale omluvte mou zvědavost..)

Re: Démon na vlastní oči ?!!

(Jaroslav , 18. 5. 2017 13:35)

Na Bohnickem hřbitově můžete zažít mnohé. To co popisujete je vyvoláno vašim vlastním strachem. Nejste první komu se to stalo. Vy jste tam vlezli nelegálně že? Potom funguje ochrana tohoto místa spolehlivé a dobře.

Démon

(Daniel, 16. 5. 2017 21:35)

Neni třeba možný že by se ten démon před váma objevil a chtěl vás třeba pobodat ? , (Nemyslim to ze srandy) ....

Re: Démon

(Jaroslav , 18. 5. 2017 13:31)

Démon vás nepobodá jen tak sám od sebe je to bytost která vstupuje do člověka a ten teprve pod jeho vlivem útočí.

Cerna postava

(Lucie, 11. 4. 2017 19:38)

Dobry den prosim va s o radu ...memu 10 letemu braskovi se zjevu vysoka cerna postava v kapi rukavy delsi nez ruky ..spatril to 2x a po treti to bylo s rachotem jakoby mlaceni trubek zjevuje se mu to venku uz ani nechce chodit ven...moji mamce se to zjevilo take ale primo v byte kdyz se sla napit do kuchyne ...zajima nas co by to mohlo byt jsou s toho uz vystraseni.

Re: Cerna postava

(Jaroslav Drábek (admin), 12. 4. 2017 13:13)

Dobrý den milá Lucinko.
Zřejmě to bude zapotřebí zkonzultovat s rodiči.
Mohou nám volat kdykoliv do 20.00
Tel: 723039250
Tým EPRV77

Re: Cerna postava

(Jirka , 17. 5. 2017 21:06)

A není to Slenderman ? Jestli se teda on vůbec nikam zařazuje

PARANORMALNI JEV?

(PETR, 12. 5. 2017 18:42)

Dobry den,stl se mi e me pritelkyni zvlastni ůdalost.Minuly víkend jsme byli za jejím manželem na hrbitove,kde jsme i sbírali pampelišky kolem jeho hrobu i vedlejší louce.v 2 hodiny ráno nas probudil v ložnici divné a hlasité boucháni uvnitř skříně,který nás probudil.Pes,ktery spal na verandě uvnitř škrabal o podlahu,vrčel a nechtěl tam být.Je možné,že jsme jsi z hřbitova mohli odnést nejakeho ducha?Jsou zvířata opravdu citlivá na výskyt duchů .Nevíte co to mohlo být?Další noc bylo vše niormálni,bez žádných zvláštních projevů.Děkuji za odpověd.

Re: PARANORMALNI JEV?

(Jaroslav Drábek (admin), 16. 5. 2017 14:13)

Nemusíte se bát, ze hřbitova si nic kromě pocitů klidu neodnesete, tam z pravidla se nedějí žádné para aktivity.

Prosim o nazor

(A., 9. 5. 2017 9:30)

Dobry den. Dovezla jsem si kristalovy lustr od babicky kde drive bydlela. Vzdy tam neco bylo a strasilo (kroky, vrzani schodu, sekani sekerou do tramu..) babicka se odstehovala a lustr se schoval do skladu. Po par letech zemrela a kdyz se tridily jeji veci tak jsem si vzala TEN lustr. Je dost poniceny takze jsem si ho schovala do krabice na pamatku. Od te doby nejsem doma sama. Kroky, vrzani, pes nechtel vubec pod schody a stekal jak pominuty, bouchnuti do hracky a dokonce zatahani za tricko. Odstehovali jsme se ale lustr tam zustal. Lide kteri tam ted bydli hned po prvni noci rikali ze stekal jejich pes, slyseli kroky a take bouchnuti do hracky. Lustr si v zadnem pripade brat do noveho nechci a nechci na nej ani sahat :) dekuji za odpoved A.K

Re: Prosim o nazor

(Jaroslav Drábek (admin), 16. 5. 2017 14:11)

'Dobrý den i vám.
Ano myslím si že i v těch věcech po zemřelé babičce, může být kus její energie což může vyvolat neobvyklé jevy a vaše negativní pocity. Nejlépe je věci očistit vykuřováním a vykropit svěcenou vodou aby byl klid.

Jak se stát specialistou na para jevy.

(Lucie, 17. 4. 2017 18:11)

Dobrý den, můj dotaz směřuje trošku jinam. Někdy třeba na výročí úmrtí , nebo na den svátku někoho kdo zemrel a na kom mi moc záleželo, se mi doma hýbou hodinu obrazy na stěně, slychavam škrábání na okraj vany.. po smrti prababicky za.mnou i nadále chodila.. jde o to, ze mi to nevadí a nebojim se, spíše mne to zajímá a přitahuje. Tak by mne zajímalo, jak více by se s tim dalo pracovat, zajímat se o to a venovat se tomu. Nejak nevim kde začít a je mi jasné ze sledováním televize se toho moc nenaucim :) dekuji za odpověď.

Re: Jak se stát specialistou na para jevy.

(Jaroslav Drábek (admin), 20. 4. 2017 11:02)

Budeme otvírat školu pro budoucí specialisty na paranormální jevy.
Jaroslav a tým EPRV777

Re: Re: Jak se stát specialistou na para jevy.

(Dekuji za odpověď. , 20. 4. 2017 15:10)

Dobrý den, dekuji za reakci. Ale jsem az z vychodu republiky, mám malé dětičky, takže studium asi nepřichází v uvahu. I když bych o něj stála :) Nicméně můžete mi prosim pro zacatek doporucit alespoň nejakou vhodnou literaturu k tomuto tématu? LUCIE.

Re: Re: Re: Jak se stát specialistou na para jevy.

(Jaroslav , 24. 4. 2017 7:36)

Výborná kniha je Duchové a jejich záměry od DR Denning.

Re: Re: Jak se stát specialistou na para jevy.

(Veronika, 27. 4. 2017 17:11)

Dobrý den, je již možné se někde dočíst nějaké informace o té škole? A bude věkově omezena?

Předem děkuji za odpověď.

DUCHOVÉ

(Moc se zajímám o duchy!, 12. 4. 2017 23:08)

Když už se o něco zajímám, je dobré se o tom naučit více. Moc děkuji za tento článek :-)

Re: DUCHOVÉ

(Jaroslav Drábek (admin), 20. 4. 2017 11:01)

Rádi jsme vás informovali
Tým EPRV777

Dobrá entita

(Kamil, 23. 3. 2017 8:54)

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli existuje také seznam dobrých nebo pomáhajících entit? Ptám se hlavně kvůli vlastní příhodě - čekala mě velmi náročná zkouška ve škole, u které jsem si nebyl vůbec jistý jak dopadne, i když jsem se poctivě připravoval. Hodně mi na tom záleželo a tak jsem se usilovně modlil k Bohu, aby stál při mně. V jeden okamžik jsem náhle v pokoji ucítil vůni asi nejpodobnější kadidlu a měl jsem jasný pocit přítomnosti někoho dalšího. Zároveň jsem cítil takové pohlazení po duši, jakoby neboj, to zvládneš. No a zvládl jsem to. Děkuji za odpověď.

Re: Dobrá entita

(Jaroslav Drábek (admin), 12. 4. 2017 13:11)

Milý Kamile Existuje.
Zkus se podívat někde na Google tam by mohl být
EPRV777


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »