Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

aktualizace 11.06.2018

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě. Ovlivnění například vody.

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem. Dochází zde ke zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů a tím následné vyvolání šoku. Projevuje se obvykle úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty. Při projevu těchto para aktivit dochází často k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a živé organismy.

 

13. Vampyrismus - Vědomé vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch,dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o vysoké intenzitě a tím vybíjet elektrické zdroje, například baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání žárovek nebo zářivek jejich přetížením tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou plamen svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

S pozdravením Váš Jaroslav Drábek vedoucí hlavní vyšetřovatel a zakladatel skupiny EPRV777

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se  odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby).

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Tyto entity již mnohdy dokáží ovládat i elektroniku a také někdy pohybovat předměty. Projevují se také náhlými změnami teploty v místnosti výskytu až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-2.

 

3. Orbové také Orbs -Jsou pouze prúvodními jevy většinou bílé barvy obvykle poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce-

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých. nebezpečnost 2-4. Také zde patří jevy ze skupin Revenanti,  Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin..

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plazmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu.

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenant - neboli také Navrátilec , je nemrtvý nemající v hrobě klidu, který kvůli  špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil , nebo někomu ubližoval, nebo někdo jemu , se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalého člověka. Tyto Entity se v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako postavy v kápi bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. 

Zvláštní nebezpečná nelidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové-  Poskvrněnci duše, zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou. Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat jen exorcií ( pozn vymítáním), ale jen odvolat vyžším Božím řádem při čtení liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby a farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši a tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu s tabulkou Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Co dělat?

(Alena, 21. 7. 2017 14:51)

Dobrý den, velice mě zaujaly vaše stránky a doufám, že mi pomůžete pochopit různé situace.Je to několik měsíců co se u nás doma začali dít různé věci, vypínal se mi vysavač vždy jen v jedné místnosti, padání věci z poliček, vrzání, sem tam byla slyšet chůze( to hlavně v noci) nejhorší však bylo když mě i přítele něco vytrhávalo že spaní a vždy vteřinu na to něco bouchlo.To už na naše nervy bylo opravdu hodně.Našla jsem si přes FB paní která umí na dalkudálku podle adresy poznat jestli tu opravdu někdo je.Čekala jsem že nás tu straší příteluv otec který nečekaně zemřel před rokem a půl, nicméně paní napsala, že tchán to není ale máme tu 3 cizý duše, které se přichytily na přítele.Paní pomohla duším přejít a my máme zatím klid.Chtěla bych se zeptat jestli má přítel opravdu takovou schopnost, že na sebe poutá zbloudilé duše a hlavně jak s tím pracovat?Máme 2 malé děti a nechci aby vyrůstala ve strachu, že nám chodí po domě dduchové

Přítel

(Markéta , 11. 7. 2017 20:44)

Dobrý den mám takový dotaz ale i trápení. Minulý rok v únoru přesne 1.2. můj ex.přítel spáchal sebevraždu. Od te doby se mi dějí divné věci.. pár dní po jeho smrti sem cítila ze mi někdo chodí za zády. Byl to příjemný pocit a zmizel hned po tom co jsem se podívala na dveře. Dokonce jsem viděla kourovy stín jak prochází kolem dveří. Jednou v noci sem ležela a zase kolem dveří prochazela syluleta jakoby člověka. Strašně me to za ním táhlo vypadalo jako by zářil energii ja sem nemohla křičet,hýbat se nic ale chtěla sem jit za ním. Vnímala sem jako by se na me díval ale přitom tvář sem neviděla. Jen sem vnímala to jak chodí a kouká na me a říká pojď.. byl zahalen do bílého pláště. Dvakrát prošel kolem dveří a od te doby nic. Jak si tohle mám vyložit?? Kolikrát když sedím v kuchyni cítím ze vedle mě někdo je jen nikoho nevidím. Moc vám děkuji za odpověď a přeji krásný zbytek vecera

Re: Přítel

(Jaroslav Drábek (admin), 12. 7. 2017 11:06)

Dobrý den i vám Markéto.
Vypadá to na první pohled, že jste se ještě nesmířila s jeho sebevraždou a to ho nutí zde dále prodlévat ve vaší blízkosti. Jestli chcete problém osobně zkonzultovat, tak mi můžete zavolat a domluvíme se na postupu opatření, které se dají udělat.

Jaroslav a tým EPRV777

Podivný zážitek

(Scarlet, 29. 6. 2017 18:26)

Dobrý den,
nedávno se mi stala taková podivná věc. Stála jsem na přechodě a najednou jsem uviděla za sebou nějakou mladou paní v bílém oblečení (neviděla jsem ji přicházet - jako kdyby se vedle mne najednou objevila), Usmála se na mne. Zahrnul mne velmi příjemný pocit. V té chvíli, když jsem se rozhodla přejít přes přechod, začala přecházet taky. Když jsem přechod minula, zastavila jsem se, ona taky a znenadání se "vypařila'' (nemohla nikam odejít, protože jsem se ohlédla kam zmizela a nikde nebyla). Je možné, že by to byl nějaký duch nebo anděl strážný? Děkuji za odpověď.

Re: Podivný zážitek

(Jaroslav Drábek (admin), 7. 7. 2017 15:49)

Dobrý den.
Milá Scarlet to co se vám přihodilo nazýváme setkáním druhého druhu kdy se vám objeví Entita někde v inkriminovaném místě a třeba vám zachrání život.
Tým EPRV777

ZVUK KROKU NA PODLAZE

(PETR, 24. 6. 2017 19:00)

Dobry den,obracím se na Vás znovu ohledně vysvětleni jevu.Bydlim sám v byte kde bydleli i moji rodice a uz nekoilikrat brzo rano jde slyset kroky v obyvaku,kde je vrzajici podlaha,takze je tam slyset kazdy krok a chuze, ovsem ráno kromě mne nikdo jiný tam neni a obcas sama od sebe se otevre skrin,hodnekrat to vystrasilo rano i pritelkyni,ktera obcas prespi.Nevite,co to muze byt,duch otce,.ktery se prisel podivat?Neumim jsi to jinak vysvetlit.Dekuji predem za odppoved.

Re: ZVUK KROKU NA PODLAZE

(Jaroslav Drábek (admin), 24. 6. 2017 20:37)

Milý Petře.
Pokud se tyto jevy budou opakovat a zintenzivní jejich akce, tak by se mohlo jednat i o Entity vašich blízkých.
Můžete mi zavolat a uděláme nějaká opatření, nebo výjezd přímo k vám na místo .
Jaroslav a tým EPRV777

Lepí se na mě entity?

(Lucie, 13. 6. 2017 14:56)

Dobrý den,
prosím Vás o názor. Několikrát jsem slyšela a četla, že různé entity se lepí především na citlivé, možná psychicky oslabené jedince. Nevím jak přesně svůj dotaz formulovat, ale myslím, že se mnou není něco v pořádku. Jako bych v sobě měla nějakého "parazita", který mi komplikuje život. Co si tak vzpomínám, už od dětství jsem extrémně přecitlivělá, celý život bojuju s úzkostnými stavy. Někdy více úspěšně, někdy méně. V minulosti mě ty úzkosti i na nějakou dobu paralyzovaly, že jsem nebyla schopná pohnout se z místa, normálně fungovat. Ty nejhorší časy jsou už naštěstí pryč. Nyní mám práci a jsem schopná tak nějak v rámci mezí fungovat. Přesto ještě necítím, že bych měla svůj život ve vlastních rukách. Ty úzkosti stále cítím (i když třeba v menší míře než před lety) a brání mi vést spokojený život. Neberu žádné prášky (nechci brát), měla jsem několik konzultací s psychology, ale můj problém to nijak nevyřešilo. Jako bych se stále točila v nějakém začarovaném kruhu. Jsem často bez energie, mám velké problémy s nerozhodností a odpoutáváním se od lidí. Kdybych to měla popsat na mé současné situaci - bydlím u rodičů, mám práci, která je špatně placená (takže úplné osamostatnění ještě nepřipadá v úvahu) a mám neskutečný problém nechat minulost minulostí (ve svých myšlenkách) - denně myslím na bývalého, se kterým už nejsem několik měsíců a nejsem schopna se od toho odprostit. S rodiči si na jednu stranu nerozumím, ale nemám v současnosti prostředky se od nich odstěhovat. Popravdě se i bojím, že bych to zatím psychicky nedávala. Nerozumím si s nimi, chci svůj vlastní klid, ale na druhou stranu mám panickou hrůzu od nich odejít. V současné práci setrvávám protože mě alespoň trochu odvádí od destruktivních myšlenek a vydělám si na své potřeby (mám vysokou spotřebu cigaret, nedokážu bez nich fungovat). Přestože cítím, že tato práce není (z dlouhodobého hlediska pro mě), nemám sílu to nějak změnit. Energii mi ubírají intenzivní myšlenky na bývalého, nedokážu se přes to přenést. Měla jsem to tak u všech předchozích vztahů. Přijde mi, že to, přes co se ostatní přenesou během pár týdnů, mě trvá strašně dlouho, třeba rok a během té doby hrozně vnitřně trpím a to se projevuje ve všech oblastech mého života. Pak po dlouhé době většinou přijde nějaký impulz, který mi vlije energii do žil (většinou to bývá nový vztah - založený na vášni a fyzické přitažlivosti). Třeba měsíc, dva, tři je vše v pořádku, mám najednou spoustu energie, je mi líp, líp se mi žije, cítím se nějakou dobu šťastná..Jenže nikdy není v mých silách to udržet. Pak to skončí, cítím se strašně. Psychicky i fyzicky oslabená, utápím se v melancholii a nemám sílu ani náladu navazovat nové známosti. Když už se k tomu násilím přinutím, stejně jsou to většinou jen povrchní vztahy, protože nejsem schopna, něco mi brání žít naplno teď a tady. Takhle je to pořád dokola, začarovanej kruh. Často se mi mění nálada, přepadají mě různé emoce, nemám energii, nedokáže se plně soustředit, jsem nerozhodná, přepadají mě vzpomínky na minulost, melancholické stavy a úzkosti. Občas mě trápí i nespavost, sem tam noční můry - i když ty jen občas. Říkala jsem si, jestli za tím není nějaká rodinná karma, dědičnost nebo něco takového...matka mého otce byla úzkostlivá a přecitlivělá, strýc i jeho syn (můj bratranec) trpěli na deprese a oba v mladém věku spáchali sebevraždu). Já tedy sebevražedné myšlenky nemám, ale jak bych to nazvala - strach ze života, z budoucnosti, s ohledem na ty úzkosti a vše co s nimi souvisí. Tak se Vás chci zeptat, je možné, že v tomhle začarovaném kruhu mě drží nějaké entity, že mě ovlivňují v mém chování, prožívání věcí a prohlubují ty stavy? Že mi "něco" ubírá energii a brání žít spokojený život? Jak vůbec poznám, že jsem případ pro psychiatra nebo mi tohle působí něco neviditelného? Nevím sice, jestli mi s tímto dokážete poradit, ale budu vděčná za Váš pohled na vec a názor. Děkuji

Re: Lepí se na mě entity?

(Jaroslav Drábek (admin), 24. 6. 2017 20:34)

Milá Lucinko.
Začal bych tím, že máte nízké sebevědomí a nevěříte si. Nesváděl bych to na ENTITY ale na to že jste velice citlivá bytost.
Jestli chcete tak jsem ochoten vám pomoci.
Můžete mi zavolat na 723039250 a probereme to.
Chce to najít novou cestu pro vás nic víc.
Jaroslav

Strasidelna holka

(Samara, 18. 6. 2017 13:05)

Pecka

Strasidelna holka

(Samara, 18. 6. 2017 13:04)

No to he mozne ze duchove existuji

Elektrokineze

(Hanka , 12. 6. 2017 22:20)

Dobrý den ráda bych se zeptala!?Je to rok a půl co jsem byla těhotná a začala jsem se zasekavat na různých místech ve výtahu -výtah vždy problikl, jel dolů a nereagoval pak se vše uklidnilo a začalo fungovat. Bydlím v domě kde vždy když jsem procházela blikala žárovka na našem patře za těhotenství se dvakrát vymenovala. Poslední co se mi v těhotenství stalo, když jsem se koupala ulitla skleněná krytka na světlo rozlitla se po celé koupelně. Od porodu se to uklidnilo světla blikali jen občas ale teď poslední dobou. Zhasina zářivka v mé blízkosti blikají světla v koupelně. Hodně když jsem zamyšlena, naštvaná . Můžete mi nějak poradit prosím nevím úplně co si o tom myslet!! Ani proč se to děje. Moc dekuju

Re: Elektrokineze

(Jaroslav Drábek, 12. 6. 2017 22:59)

Dobrý den.
Ano tomuto jevu se říká elektrokineze.
Je to vytvářením elektromagnetického pole,které je schopno ovlivnit různé druhy spotřebičů a také elektroniku. Dá se to i změřit. Je to schopnost mozku člověka. Takže gratuluji vám k této schopnosti. Dávejte si pozor na stresové podněty.

Re: Re: Elektrokineze

(Hanka , 13. 6. 2017 10:31)

Děkuji za odpověď. Nevíte dá se o tomto tématu někde něco dočíst? Zkoušela jsem různé stránky a jste první kdo mi k tomu vůbec něco řekl. Jediné co jsem vypozorovala, že nejhorší je to večer ale jak to dostat pod kontrolu úplně nevím. Takže stále měníme žárovky a světla. Moc vám děkuji Určitě budu mít ještě více dotazů i s jinou tématikou, bydlím ve starém domě a ještě na Bílé hoře, takže tady je stále očem mluvit..

Re: Re: Re: Elektrokineze

(Jaroslav Drábek (admin), 13. 6. 2017 11:05)

Dobrý den.
Dá se naučit ovládat tyto energie.
Pořádáme i různé kursy a semináře na toto téma.
Právě tento týden je jeden z nich.

Cizí bytost v bytě

(Martin, 5. 6. 2017 22:43)

Vážený pane Drábku,
dovolte mi požádat o radu. Mojí kamarádce se nedávno přihodila zvláštní věc. Žije v bytě se svými dvěma dětmi. Dva dny po Velikonocích se vzbudila před šestou hodinou ranní. Podle svých slov byla naprosto probuzená, dívala se na hodiny a slyšela i lidi v bytě nad sebou.
Najednou slyšela z obýváku, jak se někdo těžký zvedá z gauče a potom kroky na chodbě, které mířily k ní do ložnice. Nejdříve si řekla, že je to syn, pak si ale s hrůzou uvědomila, že ten je se školou na výletě. Chvíli si tedy myslela, že je to snad nějaký zloděj. Najednou se nemohla ani pohnout. Měla peřinu přes oči a i když se snažila odkrýt a podívat se, nemohla se hnout. Snažila se otočit hlavu na dcerku, která spala s ní, ale nešlo to. I když nic neviděla, zřetelně prý cítila, že to stojí v nohách postele. Byl to prý tak intenzivní zážitek, že brečela. Uvědomila si, že má odkryté nohy a když se je snažila schovat, cítila, jak to škube peřinou a tak o 10 cm ji to stáhlo. Potom to odešlo do kuchyně, kde to chvíli rachotilo a pak to ztichlo a mohla se pohnout. V blízkosti ducha prý cítíme chlad, ona ale cítila naopak horko a byla celá zpocená. Přes den ještě třikrát popadaly v zavřené koupelně samy od sebe nějaké věci, až se vyděsila i dcerka.
Nikdy předtím ani potom se nic takového nestalo. Nevíme o tom, že by v domě někdo zemřel nebo se stala nějaká tragédie. Kamarádka má teď strach usínat a mívá v noci rozsvícenou lampu. Můžete prosím poradit, má se bát??

Mockrát děkuji za odpověď,

s pozdravem

Martin O.

Re: Cizí bytost v bytě

(Jaroslav Drábek (admin), 6. 6. 2017 12:32)

Milý Martine.
To co zde popisuješ že se děje tvojí kamarádce, by mohlo mít souvislost s paranormální aktivitou Revenanta. To se nedá jen tak vyloučit. Chtělo by to zřejmě přímou konzultaci a potom se domluvit na nějakých základních opatřeních, které by mohla udělat. Můžeš jí říct jestli chce at mi osobně zavolá.
723039250 do 20.00 každý den.
Jaroslav Drábek EPRV777

Re: Re: Cizí bytost v bytě

(Martin, 7. 6. 2017 6:50)

Moc Vám děkuji za odpověď. Pokud by se něco podobného opakovalo, bude Vám kamarádka hned volat.

Ještě jednou děkuji a přeji hodně úspěchů,

s pozdravem Martin

Zozo

(Bibi, 6. 6. 2017 11:41)

Ahojte chcela by som sa opytat...chcela by som znak zozo alebo obrazok a znacku zoza dasa to najst

Re: Zozo

(Jaroslav Drábek (admin), 6. 6. 2017 12:35)

Milá BIbi.
Doporučuji se zajímat o jiný směr než o démony a podobné Entity.
Již jsem řešil s týmem několik případů posednutí a povím ti že není o co stát!
Jaroslav


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »