Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

aktualizace 11.06.2018

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě. Ovlivnění například vody.

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem. Dochází zde ke zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů a tím následné vyvolání šoku. Projevuje se obvykle úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty. Při projevu těchto para aktivit dochází často k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a živé organismy.

 

13. Vampyrismus - Vědomé vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch,dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o vysoké intenzitě a tím vybíjet elektrické zdroje, například baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání žárovek nebo zářivek jejich přetížením tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou plamen svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

S pozdravením Váš Jaroslav Drábek vedoucí hlavní vyšetřovatel a zakladatel skupiny EPRV777

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se  odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby).

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Tyto entity již mnohdy dokáží ovládat i elektroniku a také někdy pohybovat předměty. Projevují se také náhlými změnami teploty v místnosti výskytu až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-2.

 

3. Orbové také Orbs -Jsou pouze prúvodními jevy většinou bílé barvy obvykle poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce-

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých. nebezpečnost 2-4. Také zde patří jevy ze skupin Revenanti,  Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin..

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plazmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu.

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenant - neboli také Navrátilec , je nemrtvý nemající v hrobě klidu, který kvůli  špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil , nebo někomu ubližoval, nebo někdo jemu , se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalého člověka. Tyto Entity se v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako postavy v kápi bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. 

Zvláštní nebezpečná nelidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové-  Poskvrněnci duše, zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou. Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat jen exorcií ( pozn vymítáním), ale jen odvolat vyžším Božím řádem při čtení liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby a farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši a tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu s tabulkou Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Astrální bordel

(Jarda, 1. 8. 2014 21:18)

Dobrý den, sleduji Vaši práci a musím říct, že ze tří skupin na české scéně, které se věnují monitorování entit, co jsem na netu vystopoval mě přijde ta Vaše nejprofesionálnější. Krom toho jsem jen u vaší skupiny zaznamenal, že máte snahu entity odvést kam patří, ne je jen vyhledat a zdokumentovat. Takže držím palce ať se daří dál :-) . Ale to není důvod proč Vám píšu, chtěl bych od Vás slyšet, jak poznám, že mám na sobě nalepený nějaký bordel ( entity, duchy, nebo něco jiného.. ). Jak jsem k tomu přišel? Navštěvoval jsem spoustu míst jako Olšanské hřbitovy v noci, kolegy navštívený Bohnický hřbitov, nocoval na Sladkovském bitevním poli, vyhledával jsem různá tajuplná místa, atd. Bohužel však musím konstatovat, že moje fascinace tajemnem kombinovaná s nedisciplinovaností a lehkovážností a nulovou absencí znalostí o ochraně a očistě mohli vést k tomu, že jsem si ze svých výletů něco přinesl sebou. Možná by tomu nahrával i fakt, že se mi vcelku nic nedaří, smůla mě vyloženě pronásleduje, mám dost velké výkyvy nálad a jsem neustále unavený i když mám spánek dostatečný. Takže....rád bych se dozvěděl jak zjistit zda mám na sobě něco nalepeno, popřípadě jakým rituálem se toho zbavit.
Předem Děkuji za odpověď

Re: Astrální bordel

(Jaroslav Drábek, 6. 8. 2014 18:34)

To že máte u sebe třeba Revenanta dokáže prozradit několik indícií.
Za prvé změna teploty
Za druhé ůbytek vitality člověka
Za třetí zápach podobný plesnivině nebo v některých případech mrtvolnému puchu
Za čtvrté přestává se vám vést život v různých oblastech
Za páté nevysvětlitelná nemoc ze dne na den

Stín

(Ladimir, 22. 4. 2014 17:16)

V jednom starém sklepě jsme viděli stín postavy člověka. Byl pokrčený jako panáček na cedulce exit a trochu se pohyboval. Určitě nepatřil nikomu z nás. Normálně jsme kolem něj chodily a tak po minutě zmizel. Chtěl bych vědět Váš názor děkuji.

Re: Stín

(Jaroslavem , 28. 4. 2014 20:53)

Dobrý den.
Moglo by se jednat i o entitu ale vaše indicie jsou příliš strohé.
Jestli chcete tak zavolejte a probereme to důkladněji.
Jaroslav Drábek EPRV777

Re: Stín

(Ludmila, 14. 6. 2014 13:44)

DOBRY DEN CHTELA BYCH SE VAS ZEPTAT MAM TOHO VICE NA SRDCI. JEDEN JE ZDAL SE MI SEN ZE JSEM BYLA NA ZAMKU NEVIM NA KTEREM STALA JSEM V ZAMKU NA BALKONE VIM ZE TAMBYLO DREVENE ZABRADLI A PODEMNOU STALI PODDANI A NECO KRICELI A JA VIM ZE JSE RIKALA ZE NECHCI BYT BOHATA PROTOZE BOHATI LIDE JSOU ZLI.MYSLIM SI ZE TO MA NECO SPOJITE S MINULIM ZIVOTEM PROTOZE ODMALA ME BAVI HISTORICKE FILMI A KDYZ JSEM BYLA NA ZAJEZDE VE FRANCII CITILA JSEM SE TAM VELICE DOBRE OBZVLAST VE VERSAJ NA ZAMKU SEDLA JSEM SI NA LAVICKU A TAKOVI BLAZENY POCIT JSEM NEZAZILA . VIM ZE SE MI OD TUD NECHTELO A JAKO BY MI NECO VNITRE RIKALO SES DOMA . JE TAKY PRAVDOU ZE SE RIKALO ZE UNAS VRODE JME MELI NEKOHO JAK SE RIKA Z MODRE KRVE.PAK JSME BYLI VLONI VLETE S MANZELEM V RYCHNOVE NA ZAMKU A VJEDNE MISTNOSTI SE MI UDELALO SPATNE AZ NA VZVRACENI A MYSLELA JSEM ZE BUDU MUSET ODEJIT PRESLI JME JINAM A PRESLO ME TO.PORAD ME TO TACHNE K NECEMU SE DOPATRAT A NEVIM JAK.MYSLIM SI ZE SI MUSIM VIREST NEJAK MINULI ZIVOT PROTOZE TEN SOUCASNY SE MI NEDARI V MANZELSTVI NAM TO NEKLAPE PRISLI JSME O DCERU PRED PETI LETY BYLO JI TRICET NA NASLEDKY POPALENI ZEMRELA DO DNES SE STIM NEMUZU VYROVNAT A VIM ZE NA MOJI POVAHU ANI NEVYROVNAM.A OD TE DOBY SE MI DEJI ZVLASTNI VECI .ASI CTRNACT DNI PO SMRTI DCERY JSEM SEDELA NA KRESLE A DIVALA SE NA TELEVIZI NAJEDNOU SE KOLEMNI ZACALA OBEVOVAT PARA NEBO MLHA TENKRAT JSEM SI RIKALA ZE JSEM SE UZ ZTOHO VSEHO ZBLAZNILA .V BYTE KDE SE TOPI JA VIDIM MLHU .PAK JSEM PORAD CITILA NA LEVE STRANE ZAD OD RAMENE STRASNY CHLAD PAK TO BYLA ZASE NA TVARI HORKOST A TLAK JAKO KDYZ ME RUKOU NANI TLACI PAK CITIM JAKO BY SI NEKDO POHRAVAL S MIMI VLASY LASKOVNE JE NACECHRAVAL JE TO TAK SILNE CITI ZE JSEM SE AZ KOLEGIN V PRACI PTALA JESTLI ME NELITJI VLASY REKLY ZE NE.JE PRAVDA ZE JSEM SE O DUCHOVNO ZACLA ZJIMAT A TAHNE ME TO CIM DAL VIC A VI ZE BYCH JEDNOU CHTELA OBEJMOUT DCERU A RICT JI JAK JI MAM STRASNE RADA.TAKY JEM SE DOCETLA V CASOPISE KTERY PRAVIDELNE ODEBYRAM V ZAHADY ZIVOTA ZE JSTE JEZDIL K PANU PASKOVI TAKY JSME TAM S DETIMA JEZDILI . BYL TO VELICE VZACNY CLOVEK A PEKNE JTE ONEM PSAL .BYL TO JEDEN Z MALA LIDI KTERY LECITELSTVI A TEMTO VECEM ROZUMEL MEL TO OPRAVDU OD PANA BOHA DANY A NEZNEUZIVAL TOHO A PROTO I VAM VERIM.A DEKUJI ZE JSEM SE SPON TAKHLE MOHLA SVERIT

Re: Re: Stín

(Jaroslav Drábek, 16. 6. 2014 9:18)

Dobrý den paní Ludmilo.
Je vidět že jste velice citlivá osoba a podle co zde popisujete jste ještě dceru po její smrti zcela neopustila, a tím ona nemůže odejít na věčnost. Zkuste se nad tím zamyslet a když tak mi zavolejte přímo na můj mobil 723039250 a poradím vám jak to udělat. Moc si vážím vašeho příspěvku.
Jaroslav Drábek
skupina EPRV777

Reziduální aktivita před smrtí

(Jiří, 7. 3. 2014 16:11)

Zdravím, napadl mě dotaz a nevím, kde bych se zeptal, snad zde správně. Je vůbec možné spatřit ducha osoby, která ještě nezemřela?

Re: Reziduální aktivita před smrtí

(Pavel, 11. 3. 2014 17:54)

Ahoj, nejsem místní, ale vzhledem k tomu, že jste žádnou odpověď neobdržel, tak si dovolím připojit svůj názor. Ano, je to možné spatřit astrál (ducha) živého člověka.

Re: Re: Reziduální aktivita před smrtí

(Jaroslav Drábek, 12. 3. 2014 7:51)

Máte pravdu.
Nazývá se to Astrální projekce a je to způsobeno vysíláním a následném zhmotnění myšlenek člověka který je třeba v nebezpečí a hrozí mu smrt. Je doloženo stovky případů.
Jaroslav Drábek EPRV777

Braniš.les

(Pavel, 4. 3. 2014 11:52)

Dobrý den, snažil jsem si převézt vaše kategorie na mé. Z mého pohledu zde máte uvedeny astrály zemřelých lidí a přírodní astrály.
Astrál, který odešel z Branišovského lesa byl jiné provenience a ten který tam sedí teď také. Oba jsou mimozemského původu. Tento je mnohem nebezpečnější než ten první.

Re: Braniš.les

(Jaroslav EPRV777, 4. 3. 2014 14:00)

Milý Pavle velice vám děkujeme za váš názor
Skupina EPRV777

Re: Re: Braniš.les

(Pavel, 5. 3. 2014 11:49)

Rádo se stalo.

Pár dotazů ;)

(Milada, 14. 11. 2013 18:00)

Dobrý den, po navštívení Vašich stránek a shlédnutí videí jsem docela zněnila názor na lidi zabývající se paranormálními aktivitami,
lovci duchů atd. Myslela jsem si, že lidi to dělají spíše pro zábavu, dobrodružství a jako koníček anebo jsem se setkala s "jasnovidci" vědmami a kartářkami" kteří používali chladné čtení a psychologii než, že by opravdu uměli vidět budoucnost atd. a všechny ty kyvadla, karty a křišťálové koule byly jen kulisa a navíc si za svoje služby účtovali pořádný honorář. Ale jsem si jistá, že existují opravdoví odborníci jako jste Vy a Váš tým, kteří tuto práci nedělají pro zábavu, ale nezjištně pomáhají lidem. A jestli se smím zeptat, zajímalo by mě jak jste se k této práci vůbec dostali a kde jste získali potřebné informace a vědomosti i praktické zkušenosti? (předpokládám,že taková škola, kde by se toto vyučovalo asi není, samozřejmě existují různé kurzy, ale bývají dost drahé a nejsem si jistá zda informace získané na nich jsou plnohodnotné). A ještě jeden dotaz: často tady zmiňujete, že s entitami nemáme komunikovat, máme k nim mít úctu a nemáme se jich bát, protože náš strach je posiluje, pro někoho může být optížné nemít strach, nebyl by nějaký návod nebo něco jak se strachu zbavit, co dělat abychom se v takové situaci nebáli? Děkuji předem za odpověď.
S úctou k Vám a Vaší práci.
Milada.

Re: Pár dotazů ;)

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 14. 11. 2013 19:09)

Dobrý den paní Milado.
Těší nás váš zájem o práci naší skupiny. Já sám se touto prací zabývám již několik let a s našim týmem již od roku 2005. Hodně jsme profesionálních zkušeností načerpali od našich kolegú z USA TAPS. Ale rozhodli jsme se vytvářet postupně formát skupiny na Evropské úrovni, a to po té co jsme se chtěli k TAPS přidat.Protože máme nadále zájem pomáhat lidem řešit na profesionální úrovni jejich problémy s paranormálními aktivitami tak právě proto používáme techniku k zachycení případných důkazů pro tento svět.Ale nakonec zjištújeme že ten to nechce slyšet. Hodně čerpáme od různých autorů. Ale není nad vlastní zkušenosti a praxi. Ta se nedá ničím nahradit. Je to vždy o jiném životním příběhu desítek rodin kteří si touto zkušeností prošli, a nějak se dostali na dno.Entit se bát nemusíte ale jen v případě vzájemné úcty a respektu.

dodatek..

(Jiřinka, 11. 9. 2013 12:41)

Ještě jsem chtěla napsat, že jsem o tom mluvila s nevlastním synem, dělá v Praze a jezdí sem na víkendy, ten týden, co u nás bylo takhle rušno, se mu od pondělí do středy (noci, kdy jsem tam byla sama) zdál sen, vždycky nějaká blbost, pak mu to zašumělo, jako když nejde TV a pak se mu objevila vilka, ve které bydlíme, jako by na ní koukal z kopce v sépiovém nádechu, jak máte na foťácích...Pak se vzbudil, pokaždé bylo 2:30 ráno, což byl čas, kdy aktivita u nás doma byla nejhorší. Ve čtvrtak přijel z Prahy a pak už byl zase klid, měl ten sen něco společnýho s tím, co se u nás dějě? Taky říkal, že vilka vypadala mladší, než teď je, jakoby to byl pohled z dřívějších dob

Re: dodatek..

(Jaroslav hlavní vyšetřovatel EPRV777, 11. 9. 2013 13:43)

Je vidět že i syn je s vámi propojený a prožívá vše jako vy. To u dětí bývá, napojení na rodiče. A nezáleží na věku.

Re: Re: dodatek..

(Jiřinka, 11. 9. 2013 13:59)

Moc děkuji za radu,do 14.ti dnů bych měla vědět, jestli se budem stěhovat do bytu, pokud ne, tak se Vám určitě ozvu, nejen kvůli našemu klidu, ale i kvůli klidu duše, která tu třeba bloudí a nemá klid ani po smrti. Ještě jednou moc děkuji za všechny, kterým pomáháte, vážím si toho

,,,bubák,, v domě

(Jiřinka, 11. 9. 2013 12:35)

Dobrý den, moc Vám chci poděkovat za to, co děláte, je to velmi potřebná práce, ikdyž hodně lidí v dnešní době si myslí, že nic takového jako paranormální jevy neexistuje, spíš mají jen strach z neznáma, ale lidí jako vy si velmi vážím a obdivuji. Chtěla jsem Vás poprosit o radu... Už od malička jsem jako jediná z naší rodiny viděla a slyšela věci, co ostatní ne. Brala jsem to jako přirozenost, někdy sice se strachem, ale nebránila jsem se tomu. Nyní se svou dcerkou, přítelem a jeho synem bydlíme v podnájmu ve vilce naproti mlýnu Budáček, nedaleko Týna nad Vltavou. Za 2. světové války se ve mlýně děly hrozné věci,od pamětníků jsem se dověděla dost informací, ale vzhledem k stavu v domě bych to tady veřejně nerada rozmázla, nechtěla bych naštvat někoho nebo něco...Přítel jezdí občas pryč přes týden do práce i na noc, vrací se až v pátek a syn taky, takže jsme na té úplné samotě s dcerkou samy. Začalo to tak před měsícem (jsme tu od listopadu), přítel byl v K. Varech a my samy, šla jsem přenést v noci spící dcerku k sobě do postele, cestou jsem šlápla na hračku. Když jsem se vracela do pokoje pro plyšáka, ta hračka, na kterou jsem šlápla stála na dceřině postýlce a koukala ke dveřím, v tom okamžiku mě polil šílený mráz a na sekundu jsem se nemohla hnout, popadla jsem tu hračku, plyšáka a utíkala si lehnout k dcerce. Tu noc jsem nemohla spát, to bylo pondělí...Další noci se z půdy ozývaly těžké kroky, jakoby tam pobíhal statnej mužskej, psla jsem to příteli, prej kuna, ale jak zní kuna, to vím. Naše kočka taky byla pořád vyděšená, klidně 2 hodiny chodila po baráku, mňoukala, až z toho šel mráz, na něco vrčela a prskala, několikrát na to i zaútočila, byla jsem z jejího chování v šoku, mám jí 2 roky a tohle jsem vlastně nezažila u žádné ze svých koček. evím, co to může být, teď zrovna je klid, protože přítel jezdí večer domů a to se neozývá nic a kočka i pes jsou v naprostém klidu, nevěří mi a myslí si, že mi jen hrabe - jeho slova. Děsím se, až zase bude muset odjet a my tu budem sami, nemůže snad nějaká Entita zaútočit a ublížit, nebo ano? Podali jsem ve vedlejší vsi žádost o byt, tak doufám, že to vyjde a já zas budu moct v klidu dýchat, pokud ne, nevím, co mám dělat, takovéhle jevy se objevovaly vždy, když jsem bydlela v nějakém domě - za mala u našich, pak s bývalým na baráku a teď tady, když jsem bydlela v bytě, mohla jsem tam být týden sama a nic. Co bych podle Vás měla dělt? Předem moc děkuji, jste skvělí lidičky

Re: ,,,bubák,, v domě

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 11. 9. 2013 13:41)

Dobrý den paní Jiřinko.
Podle Vašeho popisu děje a jevů to může vypadat na nějakou aktivitu ale bez řádného vyšetření jevů těžko říci o co se jedná. Mohli by jsme podle způsobů projevu usuzuvat na aktivitu Revenantů nebo duchů 3 stupně. Ale jak říkáme chtělo by to provést asi vyšetřování s kamerami IR a nahrávací technikou, přímo u Vás doma. Jestli chcete tak nám napište žádost ovyšetřování jevů na e mail: EPRV777@seznam.cz a napište to asi takhle.
Žádáme vaší skupinu EPRV777 o pomoc při řešení paranormálních jevů, dějících se v mém domě. Dále popište podrobně od kdy a jak a také jaké jsou projevy.

Co se týče nákladů tak jen cesta tam a zpět + případná odměna pro členy týmu nám postačí.
Jestli chcete tak nám napište.
Zatím se nebojte vezměte sůl a posolte v místech oken a dveří, rozmístěte stříbro po bytě.
To by mělo stačit do našeho zásahu.
Zatím se mějte a kdykoliv můžete volat na náš telefon +420723039250
Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel skupiny EPRV777 ( European Paranormal Real Voices)

setkání s duchem otce

(Antoinette, 20. 8. 2013 8:53)

Dobrý den,

především bych Vám chtěla poděkovat za záslužnou práci, kterou vykonáváte nejen pro živé:-) Chtěl bych se podělit o jeden svůj zážitek, který se mi stal po smrti mého otce. Bylo mi 6 let a krátce po jeho smrti jsem jej opět viděla: přišel za mnou v noci, probudila jsem se a přede mnou u postele stál otec- vypadal o něco mladší a byl ve své košili co nosil doma často. Vypadalo to, jakoby mi chtěl něco říci, pohyboval ústy- nebo spíše se míhal nebo možná rozplýval tak do ztracena, teď už nevím, ale nechápu proč jsem ho vůbec neslyšela jen viděla? Vím, že komunikují tyto entity tepelaticky, ale můj mozek nejspíš nedokáže tyto myšlenky příjmout. Myslíte, že se člověk může naučit přjímat myšlenky entit a nebo to musí být vrozené. Párkrát jsem si vyzkoušela, že mé myšlenky entity přijímat umí a dokáží na ně reagovat, ovšem já neslyším je. Moc ráda bych je také chtěla slyšet a vědět co mi chtějí říci, nemáte nějakou radu jak na to?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »