Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

aktualizace 11.06.2018

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě. Ovlivnění například vody.

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem. Dochází zde ke zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů a tím následné vyvolání šoku. Projevuje se obvykle úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty. Při projevu těchto para aktivit dochází často k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a živé organismy.

 

13. Vampyrismus - Vědomé vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch,dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o vysoké intenzitě a tím vybíjet elektrické zdroje, například baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání žárovek nebo zářivek jejich přetížením tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou plamen svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

S pozdravením Váš Jaroslav Drábek vedoucí hlavní vyšetřovatel a zakladatel skupiny EPRV777

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se  odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby).

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Tyto entity již mnohdy dokáží ovládat i elektroniku a také někdy pohybovat předměty. Projevují se také náhlými změnami teploty v místnosti výskytu až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-2.

 

3. Orbové také Orbs -Jsou pouze prúvodními jevy většinou bílé barvy obvykle poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce-

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých. nebezpečnost 2-4. Také zde patří jevy ze skupin Revenanti,  Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin..

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plazmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu.

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenant - neboli také Navrátilec , je nemrtvý nemající v hrobě klidu, který kvůli  špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil , nebo někomu ubližoval, nebo někdo jemu , se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalého člověka. Tyto Entity se v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako postavy v kápi bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. 

Zvláštní nebezpečná nelidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové-  Poskvrněnci duše, zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou. Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat jen exorcií ( pozn vymítáním), ale jen odvolat vyžším Božím řádem při čtení liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby a farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši a tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu s tabulkou Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

duch doma

(dana, 19. 5. 2016 12:02)

Dobrej mame doma asi duca pocujeme kroky praskanie buchoty blikanie svetla zavieranie dvery aj nasa dcera sa zastavy n a mieste a pozera abo se smneje na toho ducha nechapeme co to muze byt a proc ?

Re: duch doma

(dana, 19. 5. 2016 12:07)

Prosim o pomoc co mame udelat aby nam to dalo pokoj

Re: duch doma

(Jaroslav , 29. 5. 2016 14:40)

Můžete nám prosím napsat na e mail
EPRV777 @seznam.cz
A nebo nam zavolejte na 723039250
EPRV777

Něco asi jako démon

(Anna, 22. 5. 2016 13:48)

Ahoj jmenuji se Anna bude mi 14 něco se se mnou děje když je večer kolem 3:00 hodiny pořád někoho vidím sliším někdy jako by mě něco ovládlo vstanu a vůbec nevím co dělám a jsem strašně unavena někdy když vstanu vidím jenom temnotu už si pomalu myslím že jsem blázen

Dotaz

(Alex, 2. 4. 2016 10:31)

Pane Drabek dnes jsme byli s pritelkyni u toho kamarada a rikal ze zadne zvuky uz nevnima ale ze kdyz se sel v noci napit tak ve dverich obyvaku stala mohutna postava muze a ze jim prosel. Verim ze to bude ten co me vyhazoval s te loznice. Pokazde kdyz jsme u nej na navsteve tak pritelkyne je unavena a psychicky slaba. Ale kamarad zkousel mu nadavat ze at se zjevi atd a prosel jim. Rikal jsem mu at na nej nerraguje. Myslite ze muze ublizit? Dekuji za odpoved

dotaz

(alex chromcaku, 16. 1. 2016 22:52)

Chtel bych se jen zeptat. Pritelkyne zije v podnajmu a jednou v noci kdyz jsem u ni spal tak jsme spali v loznici. Ja nemohl dlouho usnout a najednou nekdo stal ve dverich a v mysli mi rikal at jdu z loznice pryc byl to hruby muzsky hlas a rval na me. Porad opakoval at jdu od ni pryc ale ja nikoho nevidel. Byl jsem totalne pokakany steachy a od te doby slysime kroky po chodbe tam a zpet. Vzdy to zacne kolem jedenacte vecer. Myslite ze tam jsou nejake entity? Ted bydlime u me a je klid ale v tom podnajmu bydli kamarad ktery ty kroky slysi taky kazdy vecer. Dekuji za odpoved

Re: dotaz

(Jaroslav , 20. 1. 2016 7:43)

Milý Alexi
Podle toho co zde popisujete,se jedná o entitu která má nějakou vazbu k ženám jako ochránce.Doporučuji vašemu kamaradu tuto entitu nijak neprovokovat a když by byla její aktivita na hranicích únosnosti,tak nám může zavolat nebo napsat pro poskytnutí nějakých rad,které povedou k základním opatřením a sklidnenim entity.
Jaroslav Drábek a tým EPRV777
EPRV777@seznam.cz

Re: Re: dotaz

(Alex, 28. 3. 2016 22:19)

A mohu se jeste zeptat dodnes kdyz z pritelkyni prijdeme ke kamaradovi na navstevu do toho bytu tak oba mame spatny pocit. Ma pritelkyne tu entitu citi a rikala ze se tam taky neciti dobre a ze citi jak nekdo stoji vedle ni ale pritom nikoho nevidi a citi chlad. Dekuji

Re: dotaz

(Jaroslav Drábek , 3. 2. 2016 15:11)

Každý byt nese svoje tajemství.
Asi by to chtělo byt nechat vyčistit. Podobný případ jsme řešili nedávno byt byl po trojnásobné vraždě.

negativni pocit

(helena, 11. 3. 2016 12:22)

Dobry den, uz parkrat se mi stalo,ze jsem mela divny pocit a musim ho pres veskere racionaoni uvazovani oznacit jako pocit,ze se do me nekdo chce dostat. Jednou na me videl pritel klecet i nejakou postavu,kdyz jsem spala. Jde mi o to,ze jsem se nedavno probudila ve chvili,kdy se mi zdalo a i jsem pocitila,ze pres oblast spanku do me neco vrazilo,hned jsem se probudila a nem8hu si to rozumne vysvetlit. Mam z toho obavy,neco do me veslo a ja nevim,co s tim mam delat. Jak se proti tomu branit? Dekuju

Zhasínání lamp

(Lada, 3. 2. 2016 12:28)

Dobrý den,
v poslední době jsem si uvědomila, že se v mém okolí samovolně zhasínají a rozsvěcí lampy na ulici. Co si pamatuji, tak se to dělo vždycky - někdy projdu ulicí s lampami a nezhasne ani jedna, někdy jich naopak zhasne hned několik. Dokonce se mi jednou stalo, že se postupně zhasly a rozsvítily všechny lampy okolo kterých jsem prošla (kamarád, co šel se mnou z toho byl dost nervózní...). Nevíte, jak si to vysvětlit? Lampy určitě nedokážu ovládat vědomě.
Děkuji za odpověď

Re: Zhasínání lamp

(Jaroslav Drábek , 3. 2. 2016 14:36)

Na váš problém zhasínání lamp je jednoduchá odpověd´.
Světla jsou díky úspoře opatřena fotosenzorem který reaguje na to když projdete kolem a v určité vzdálenosti potom sepne spinač a rožne lampu.
Jakmile jste mimo dosah světlo opět zhasne. Záleží i na nastavení senzoru.

Takže tím je vaše záhada doufáme vyřešena.

tým EPRV777

Re: Re: Zhasínání lamp

(Lada, 4. 2. 2016 17:28)

Děkuji za odpověď. Neměla jsem na mysli fotosenzorické lampy, ale běžné pouliční lampy. V jejich zhasínání nejsem sama, jedná se o poměrně známý fenomén (pokud nevadí odkaz viz např. zde: http://www.epochtimes.cz/2014060522140/Zvlastni-fenomen-Zda-se-ze-lide-zhasinaji-poulicni-lampy-svymi-tely.html). Názory na tento problém se velmi různí, proto mě zajímal ten Váš. Každopádně děkuji a přeji pěkný den.

Snové cesty alter ego

(Val, 12. 12. 2015 8:53)

Dobrý den co znamenají živé sny v kterých sem dosáhl velkého magického vývoje .a Jednou si povídám s něčím jako stromem plným energie o poznání . Pak sem zase Faust zvládám menší a střední entity které jsou vstřicné vzhledem k mému vývoji a snažím se vyhnout vyším.Pak se ke mně Lísají neutrální entity které přitahuji a spolu s nimi se vyhýbám světlým a temným entitám. Pak si povídám s Alter egem když jsem na hnusném místě a povídám si o vnější a vnitřní temnotě a o využití vnitřní tmy pro přežiti ve vnější , kde se na mě sesypou přišery jsem vyklepaný a alter ego mi řekne že mi ukáže jak se to dělá , já se zblázním a příšery roztrhám.V dalším snu se mi zdá že potkám společenství dobrých magu které odmítnu a pote společenstvi zlých mágu které taky odmítnu a začnou mě blokovat .
A v dalším snu mi snová postava nabizí silu ale opět sem v roli zkušeného a znalého čaroděje který zná zakonitosti atd .
A v dalším opět promlouvám s jiným alter egem promlouvám o svém současném stavu atd nakonec bych chtěl do snu povolat Šamana Sedíciho býká ale alter ego mi to zatrhne že ještě nejsem připravený .

Někdy mi příjde že skrz sny hodně přijímám i když si asi né vše pamatuji ale motiv Čaroděje Šamana se často opakuje občas se objeví alter ego které poučuje . Občas mám pocit že je toho uvnitř mně hodně ale neumím to uchopit .
Možná je to tím že vždycky jsem citil že bych se měl ubírat těmito směry . Ale je to jen obraz mých tužeb ?Či mě vede entita(egregor) ? Je možné aby má duše místo tvoření pomocných bytosti stvořila Alter ego které je mojí součastí a je manifestací časti duše?

Re: Snové cesty alter ego

(Jaroslav Drábek , 14. 12. 2015 11:03)

Sny jsou cesta a cesta je Snem.
Také jsem prožíval tokové sny, je to výkřik duše před poutí která bude následovat. Hledej Pravdu uč se Přijímat Pravdu a Žij v Pravdě to je nejvyšším mistrovstvím kterého můžeš v životě dosáhnout Být sám sebou!

Jaroslav Drábek

Koupelna

(Šimon, 6. 12. 2015 22:29)

Dobrý den, už několik týdnů mám pocit toho jakoby mě někdo sledoval, když jsem v koupelně (většinou sám), bydlím s rodiči a sourozenci v nově postaveném domě, tudíž nepředpokládám, že by konkrétně v téhle místnosti mohla být třeba duše... Před zhruba měsícem se mi rozvinuly astrální schopnosti (vidění energií, aury, vnímání) tohle stvoření které mě pozoruje, jsem nijak nekontaktoval, do té doby, než jsem dnes večer uviděl v zrcadle podivný stín, vedle vany. Když jsem se otočil, viděl sem ho stále a přišlo mi jako kdybych viděl i obličej.. Vzal jsem si svůj ochranný krystal a rozšířil jsem svoje energetické pole. Poprosil jsem to ať odejde do světla. Nicméně po tom jsem se stále necítil nějak výrazně lépe... Chtěl bych vás poprosit o radu, co by to tak mohlo být, nebo jestli jsem to omylem nenalákal já sám právě mými nově rozvinutými schopnostmi. Díky moc a posílám energii :) Šimon

Re: Koupelna

(Jaroslav Drábek , 8. 12. 2015 11:18)

Milý Šimone.
Tvoje schopnosti chtějí postupně rozvíjet a nedělat pokusy s odvoláním čehokoliv. Chce to získávat postupně informace a spíše se těmto jevům zpočátku vyhýbat a né je vyhledávat.
Když budeš chtít tak nám můžeš zavolat na naši linku 723039250
Jaroslav Drábek a tým EPRV777

Černí duchové

(Regina, 5. 12. 2015 18:35)

Dobrý den, je mi 13 let. Kolektiv mi dělal vždy potíže, dělalli mi naschváli děcka i učitelé. Od malička vidím černé postavy a slyším kroky. Ze začátku to bylo kolem 3 : 00 hod. ráno, ale teď to vidím skoro pořád. Také slyším, jak někdo chodí po celém bytě, ale taťka ani mamka to nejsou. Jednou jsem šla ze školy a najednou mi to přeběhlo přes cestu. Vidím aury, vím z které strany pojede vlak aniž bych se dívala a jakou bude mít barvu, vidím i lidské orgány. Vykládám i karty. Vidím v hlavě příběhy různých lidí. Prosím nevíte, jak se jich zbavit. Děkuji za odpověď.

Re: Černí duchové

(Jaroslav Drábek , 8. 12. 2015 11:14)

Milá Regi.
Máš jako dar zvláštní schopnosti které je zapotřebí pochopit a potom je teprve rozvíjet. Chtělo by to ale prokonzultovat nejlépe u mne v poradně za přítomnosti rodičů. Hlavně se ničeho neboj a co se týče těch postav, zkus si říci jako přání aby jsi je již neviděla nikdy v životě.
Když budeš potřebovat tak můžeš napsat e mail na EPRV777@seznam.cz
nebo zavolej 723039250
Jaroslav Drábek a tým EPRV777

Průchod

(Anna22, 4. 12. 2015 11:12)

Dobrý den, před necelým rokem jsem se nastěhovala do jednoho starého mlýna...nyní je obytný. Už od samého začátku jsem se v něm bála i když jsem byla v přítomnosti nejméně jedné osoby.Cítila jsem něco co na mě volá...v duchu jsem slyšela urážky a nehezké věci.Byla tam jedno zrdcadlo,které nakonec musel přítel odnést. Když ho odnesl jako by něco zlého odešlo s ním. Pak se mi stala hodně zvláštní věc.Asi kolem půl 10 večer jsme seděly u stolu,když najednou se mi zatmělo před očima i když oči byli otevřené a viděla jsem spoustu tváří zaráz a měla jsem hrozný tlak ve spáncích-staré,mladé i děti.Z ničeho nic jsem měla tolik zloby,vnitřní hlas mi řekl ať si okamžitě přesednu.Poslechla jsem a sedla si jinam,v tu chvíli jsem se absolutně vyčerpaná svalila na stůl.S velkým strachem v sobě.Můj pejsek se schoval ke mě a byl hrozně vystrašený semnou...Po nějakím čase se i sem tam rožly samy od sebe světla,které nesvítily...slyšela jsem rány z nábytku a každý kdo ke mě přišel a seděl v té místnosti se cítil poněkud podrážděný...ba dokonce začal být zlý. Jednou už mě to přestalo bavit a navštívíla jsem jednu kartářku...abych zjistila zda-li se tam skutečně něco děje. Řekla mi,že mám doma průchod a je nezbytné pro ostatní entity a duše místnosti přecházet...Sama nevím jestli mám věřit,že to bylo něco nadpřirozeného. Ale v ten den co mě to ,,prásklo do hlavy jsem jiná...kamarádi to na mě poznaly a já věděla,že se staně něco moc špatného. Víc jak po měsíci mi umřel kamarád,bývalý přítel. Který už tam předemnou stěhoval svou sestru a její přítel zkolaboval zarudly mu oči a začal každému vyprávět co byly v minulím životě...Chytl kamaráda za ruce podíval se na něj a řekl mu,že je v něm Satan a chce ho dostat jeho,že si pro něj příjde. Už v tom domě nebydlím ale nejsem jediná co to cítí....Poslední týden byl úplně jak vyměnění.Nepoznávala jsem ho a on sám sebe taky ne.Je možné,že to byl vážně Satan?Sama tomu moc nechci věřit...Děkuji za odpověď napsala jsem jen to co si myslím,že je podstatné


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »