Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

aktualizace 27.07.2018

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě. Ovlivnění například vody.

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem. Dochází zde ke zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů a tím následné vyvolání šoku u citlivých osob.. Projevuje se obvykle úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a živé organismy. Objevují se ve formě mlhovin, poloprůhledných postav nebo bílých obláčků plasmy.

 

13. Vampyrismus - Vědomé vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch,dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o vysoké intenzitě a tím vybíjet elektrické zdroje, například baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání žárovek nebo zářivek jejich přetížením tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou plamen svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

S pozdravením Váš Jaroslav Drábek vedoucí hlavní vyšetřovatel a zakladatel skupiny EPRV777

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se  odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby).

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plasmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšší kategorii tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-2.

 

3. Orbové také Orbs -Jsou pouze prúvodními jevy většinou bílé barvy obvykle poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce-

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých. nebezpečnost 2-4. Také zde patří jevy ze skupin Revenanti,  Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin..

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu.

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenant - neboli také Navrátilec , je nemrtvý jedinec, nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil , nebo někomu ubližoval, nebo někdo jemu , se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalého člověka. Tyto Entity se v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako postavy v kápi bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. 

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové-  Poskvrněnci duše, zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou. Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat jen exorcií ( pozn vymítáním), ale jen odvolat vyžším Božím řádem při čtení liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby a farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši a tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu s tabulkou Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Vyvolavani

(Jaroslav Drábek admin, 21. 7. 2016 13:05)

Vypadá to že jste se setkal s Revenantem bytostí ve vyšším levelu než jsou duchové a ti mají fyzické projevy a dokáží být i nebezpeční.

Já a moje mrtvá duše ve mně

(Petr , 17. 7. 2016 0:54)

Dobrý den jmenuji se Petr s už delší dobu mám potíže s mými citovými problémy . Stále cítím že s mou duši není něco v pořádku neustále slyším hlas brek a křik v sobě samém bojím se budoucnosti jelikož se mé zlé sny stávají skutečností a má duše ve spánku odchází do onen světa .Cítím se velmi osamělý.Citim také duše kolem sebe ale nelze je rozpoznat cítím jak se mi snaží něco říct ale netuším co může te mi prosím poradit ? Děkuji

Re: Já a moje mrtvá duše ve mně

(Jaroslav Drábek (admin), 21. 7. 2016 13:03)

Dobrý den jedná se o tzv volání vaší duše. Je to způsobeno nepochopením svojí podstaty. Potřebujete zřejmě v životě novo umotivaci a cíl.

pomoc

(dana, 29. 5. 2016 14:11)

Dobry den pred pul rokem sme se nastehovali do bytu 2+kk po mnesicy jak sme uz bydlely v byte se nam zaceli dit divne vieci praskani stolu stolicek buchani na steny chodeni po byte zatvarani dvery vyhazovani zo skrinek vieci a podobne jeden vecer sem byla hore pritel byl na nocni a ja sem u sebe citila jak mi nekdo hladi ruku abo si nekdo ku mne sednul isiel stoho strach nevim co to mohlo byt ale pritel ani dcera to nemohli byt abo se nam stalo ze dcera si z nekym povida abo se smeje abo se zastavy na miste a kouka abo se mi stalo ze sme s pritelem zapachajuce maso ale ne ako z lednice ale v izbe.jeden vecer sem spala a z nicoho nic sem se zbudila kolem pul jednej rano a vydela sem velku cernu hmlu v lavom rohu byla tam chvily a potom zmizla ale sel z toho fakt strach nevim co to muze byt preto se obracim kvam o pomoc co mame delat

Re: pomoc

(Jaroslav Drábek (admin), 15. 6. 2016 10:36)

Napište nám prosím e mail

EPRV777@seznam.cz

skřítek

(Petr, 14. 6. 2016 21:46)

Dobrý den, už od dětství se setkávám s duchy různého typu, kteří většinou po pár měsících zmiznou než je nahradí zas jiní. Ale teď poslední dobou pozoruji, že se u nás ztrácí a mizí především kuchyňské věci jako jsou kávové lžičky, různé škrabky a misky. Málo kdy se objeví zpět a když už ano, tak po delší době cca 2 měsíce. Občas a to hlavně v kuchyni zlobí elek. spotřebiče a některé přestanou fungovat i když jsou zcela nové. Na internetu sem se dočetl, že by se mohlo jednat o skřeta a to PLIVNÍKA. Rád bych se zeptal, jestli máte zkušenosti se zmizení věcí a popřípadě jak se tohoto skřítka či jiného možného ducha zbavit. Děkuji za odpověď.

Re: skřítek

(Jaroslav Drábek (admin), 15. 6. 2016 10:33)

Dobrý den Petře.

Nejlepší způsob jak se vypořádat se zášupníkem nebo taky hospodáříčkem, je mu dávat každý den na schody na půdu misku s trochou mléka a poprosit ho aby vám dal pokoj a neschovával věci.

Jaroslav a tým EPRV777

ZOZO

(Kuba, 8. 6. 2016 9:31)

Dobrý den nedávno jsme s kámošem vyvolávaly duchy , ale místo ducha jsme se spojili s něčím mnohem horším. Na tabulce nám to ukazovalo dvě písmena pořád dokola zozozozozozozozozozo dohromady 20x. A od té doby se nám dějí divné věci.

Re: ZOZO

(Jaroslav Drábek admin, 15. 6. 2016 10:29)

Dobrý den.

Vypadá to pánové že jste si pěkně naběhli tento démon není žádné ořezávátko.

duch doma

(dana, 19. 5. 2016 12:02)

Dobrej mame doma asi duca pocujeme kroky praskanie buchoty blikanie svetla zavieranie dvery aj nasa dcera sa zastavy n a mieste a pozera abo se smneje na toho ducha nechapeme co to muze byt a proc ?

Re: duch doma

(dana, 19. 5. 2016 12:07)

Prosim o pomoc co mame udelat aby nam to dalo pokoj

Re: duch doma

(Jaroslav , 29. 5. 2016 14:40)

Můžete nám prosím napsat na e mail
EPRV777 @seznam.cz
A nebo nam zavolejte na 723039250
EPRV777

Něco asi jako démon

(Anna, 22. 5. 2016 13:48)

Ahoj jmenuji se Anna bude mi 14 něco se se mnou děje když je večer kolem 3:00 hodiny pořád někoho vidím sliším někdy jako by mě něco ovládlo vstanu a vůbec nevím co dělám a jsem strašně unavena někdy když vstanu vidím jenom temnotu už si pomalu myslím že jsem blázen

Dotaz

(Alex, 2. 4. 2016 10:31)

Pane Drabek dnes jsme byli s pritelkyni u toho kamarada a rikal ze zadne zvuky uz nevnima ale ze kdyz se sel v noci napit tak ve dverich obyvaku stala mohutna postava muze a ze jim prosel. Verim ze to bude ten co me vyhazoval s te loznice. Pokazde kdyz jsme u nej na navsteve tak pritelkyne je unavena a psychicky slaba. Ale kamarad zkousel mu nadavat ze at se zjevi atd a prosel jim. Rikal jsem mu at na nej nerraguje. Myslite ze muze ublizit? Dekuji za odpoved

dotaz

(alex chromcaku, 16. 1. 2016 22:52)

Chtel bych se jen zeptat. Pritelkyne zije v podnajmu a jednou v noci kdyz jsem u ni spal tak jsme spali v loznici. Ja nemohl dlouho usnout a najednou nekdo stal ve dverich a v mysli mi rikal at jdu z loznice pryc byl to hruby muzsky hlas a rval na me. Porad opakoval at jdu od ni pryc ale ja nikoho nevidel. Byl jsem totalne pokakany steachy a od te doby slysime kroky po chodbe tam a zpet. Vzdy to zacne kolem jedenacte vecer. Myslite ze tam jsou nejake entity? Ted bydlime u me a je klid ale v tom podnajmu bydli kamarad ktery ty kroky slysi taky kazdy vecer. Dekuji za odpoved

Re: dotaz

(Jaroslav , 20. 1. 2016 7:43)

Milý Alexi
Podle toho co zde popisujete,se jedná o entitu která má nějakou vazbu k ženám jako ochránce.Doporučuji vašemu kamaradu tuto entitu nijak neprovokovat a když by byla její aktivita na hranicích únosnosti,tak nám může zavolat nebo napsat pro poskytnutí nějakých rad,které povedou k základním opatřením a sklidnenim entity.
Jaroslav Drábek a tým EPRV777
EPRV777@seznam.cz

Re: Re: dotaz

(Alex, 28. 3. 2016 22:19)

A mohu se jeste zeptat dodnes kdyz z pritelkyni prijdeme ke kamaradovi na navstevu do toho bytu tak oba mame spatny pocit. Ma pritelkyne tu entitu citi a rikala ze se tam taky neciti dobre a ze citi jak nekdo stoji vedle ni ale pritom nikoho nevidi a citi chlad. Dekuji

Re: dotaz

(Jaroslav Drábek , 3. 2. 2016 15:11)

Každý byt nese svoje tajemství.
Asi by to chtělo byt nechat vyčistit. Podobný případ jsme řešili nedávno byt byl po trojnásobné vraždě.

negativni pocit

(helena, 11. 3. 2016 12:22)

Dobry den, uz parkrat se mi stalo,ze jsem mela divny pocit a musim ho pres veskere racionaoni uvazovani oznacit jako pocit,ze se do me nekdo chce dostat. Jednou na me videl pritel klecet i nejakou postavu,kdyz jsem spala. Jde mi o to,ze jsem se nedavno probudila ve chvili,kdy se mi zdalo a i jsem pocitila,ze pres oblast spanku do me neco vrazilo,hned jsem se probudila a nem8hu si to rozumne vysvetlit. Mam z toho obavy,neco do me veslo a ja nevim,co s tim mam delat. Jak se proti tomu branit? Dekuju

Zhasínání lamp

(Lada, 3. 2. 2016 12:28)

Dobrý den,
v poslední době jsem si uvědomila, že se v mém okolí samovolně zhasínají a rozsvěcí lampy na ulici. Co si pamatuji, tak se to dělo vždycky - někdy projdu ulicí s lampami a nezhasne ani jedna, někdy jich naopak zhasne hned několik. Dokonce se mi jednou stalo, že se postupně zhasly a rozsvítily všechny lampy okolo kterých jsem prošla (kamarád, co šel se mnou z toho byl dost nervózní...). Nevíte, jak si to vysvětlit? Lampy určitě nedokážu ovládat vědomě.
Děkuji za odpověď


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »