Vyšetřování pokoj Kateřinky Heislerové-Svojanov (34)