Vyšetřování noc vyhodnocení průběhu vyšetřování-Svojanov (83)