Vyšetřování noc dolní prostory paláce-Svojanov (62)