Tomáš zachycuje aktivitu KII na kameru a máme také záznam zvuku EVP