Na těchto schodech několikrát proběhlo setkání s Revenantem