Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 15.07.2019

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Hypnagogické halucinace

(Jaroslav Drábek, 23. 8. 2014 15:05)

Může se jednat o stav když mozkové centrum má málo kyslíku a dochází k halucinačnímu stavu,ale také se může jednat o reálnou paranormální aktivitu.Tu poznáte podle úbytku teploty v místnosti.
Jaroslav

Re: Re: Hypnagogické halucinace

(Katka, 24. 8. 2014 20:54)

Děkuji, snad máte pravdu, že je to pouze záležitost mozku. Jen je zajímavé, že to s určitostí nikdo nedokáže říct, ale tak to bývá. Ty hlasy jsou dost rozmanité, různé a dokáže mě to okamžitě z usínání vytrhnout. Stejně jako ty rány apod. Je fakt, že se ani při spánku nenudím - paralýzy, lucidní snění, hodně živé, někdy plnící se sny ... Mám pocit, že jsem s dost věcmi spojená skrz spánek, ale nic s určitostí tvrdit samozřejmě nemůžu. Ještě jednou díky :)

Re: Re: Re: Hypnagogické halucinace

(Jaroslav, 27. 8. 2014 9:16)

Souhlasím i s teorií Lucidního snění ale potřeboval bych to s vámi probrat a vidět vás abych mohl říci o co se jedná ve vašem případě.

Re: Re: Re: Re: Hypnagogické halucinace

(Katka, 30. 8. 2014 11:34)

To je jasné, takto přes zprávy moc člověk nepozná a písmem to jde i blbě vyjádřit. Třeba bude někdy příležitost vám o tom povědět osobně. Teď mám od hlasů relativně klid, spíš nějaké ty zvuky (jako by rány). Kdyby se něco zhoršilo nebo změnilo, určitě vám dám vědět. Ještě jednou děkuji, opatrujte se.

Astrální bordel

(Jarda, 1. 8. 2014 21:18)

Dobrý den, sleduji Vaši práci a musím říct, že ze tří skupin na české scéně, které se věnují monitorování entit, co jsem na netu vystopoval mě přijde ta Vaše nejprofesionálnější. Krom toho jsem jen u vaší skupiny zaznamenal, že máte snahu entity odvést kam patří, ne je jen vyhledat a zdokumentovat. Takže držím palce ať se daří dál :-) . Ale to není důvod proč Vám píšu, chtěl bych od Vás slyšet, jak poznám, že mám na sobě nalepený nějaký bordel ( entity, duchy, nebo něco jiného.. ). Jak jsem k tomu přišel? Navštěvoval jsem spoustu míst jako Olšanské hřbitovy v noci, kolegy navštívený Bohnický hřbitov, nocoval na Sladkovském bitevním poli, vyhledával jsem různá tajuplná místa, atd. Bohužel však musím konstatovat, že moje fascinace tajemnem kombinovaná s nedisciplinovaností a lehkovážností a nulovou absencí znalostí o ochraně a očistě mohli vést k tomu, že jsem si ze svých výletů něco přinesl sebou. Možná by tomu nahrával i fakt, že se mi vcelku nic nedaří, smůla mě vyloženě pronásleduje, mám dost velké výkyvy nálad a jsem neustále unavený i když mám spánek dostatečný. Takže....rád bych se dozvěděl jak zjistit zda mám na sobě něco nalepeno, popřípadě jakým rituálem se toho zbavit.
Předem Děkuji za odpověď

Re: Astrální bordel

(Jaroslav Drábek, 6. 8. 2014 18:34)

To že máte u sebe třeba Revenanta dokáže prozradit několik indícií.
Za prvé změna teploty
Za druhé ůbytek vitality člověka
Za třetí zápach podobný plesnivině nebo v některých případech mrtvolnému puchu
Za čtvrté přestává se vám vést život v různých oblastech
Za páté nevysvětlitelná nemoc ze dne na den

Stín

(Ladimir, 22. 4. 2014 17:16)

V jednom starém sklepě jsme viděli stín postavy člověka. Byl pokrčený jako panáček na cedulce exit a trochu se pohyboval. Určitě nepatřil nikomu z nás. Normálně jsme kolem něj chodily a tak po minutě zmizel. Chtěl bych vědět Váš názor děkuji.

Re: Stín

(Jaroslavem , 28. 4. 2014 20:53)

Dobrý den.
Moglo by se jednat i o entitu ale vaše indicie jsou příliš strohé.
Jestli chcete tak zavolejte a probereme to důkladněji.
Jaroslav Drábek EPRV777

Re: Stín

(Ludmila, 14. 6. 2014 13:44)

DOBRY DEN CHTELA BYCH SE VAS ZEPTAT MAM TOHO VICE NA SRDCI. JEDEN JE ZDAL SE MI SEN ZE JSEM BYLA NA ZAMKU NEVIM NA KTEREM STALA JSEM V ZAMKU NA BALKONE VIM ZE TAMBYLO DREVENE ZABRADLI A PODEMNOU STALI PODDANI A NECO KRICELI A JA VIM ZE JSE RIKALA ZE NECHCI BYT BOHATA PROTOZE BOHATI LIDE JSOU ZLI.MYSLIM SI ZE TO MA NECO SPOJITE S MINULIM ZIVOTEM PROTOZE ODMALA ME BAVI HISTORICKE FILMI A KDYZ JSEM BYLA NA ZAJEZDE VE FRANCII CITILA JSEM SE TAM VELICE DOBRE OBZVLAST VE VERSAJ NA ZAMKU SEDLA JSEM SI NA LAVICKU A TAKOVI BLAZENY POCIT JSEM NEZAZILA . VIM ZE SE MI OD TUD NECHTELO A JAKO BY MI NECO VNITRE RIKALO SES DOMA . JE TAKY PRAVDOU ZE SE RIKALO ZE UNAS VRODE JME MELI NEKOHO JAK SE RIKA Z MODRE KRVE.PAK JSME BYLI VLONI VLETE S MANZELEM V RYCHNOVE NA ZAMKU A VJEDNE MISTNOSTI SE MI UDELALO SPATNE AZ NA VZVRACENI A MYSLELA JSEM ZE BUDU MUSET ODEJIT PRESLI JME JINAM A PRESLO ME TO.PORAD ME TO TACHNE K NECEMU SE DOPATRAT A NEVIM JAK.MYSLIM SI ZE SI MUSIM VIREST NEJAK MINULI ZIVOT PROTOZE TEN SOUCASNY SE MI NEDARI V MANZELSTVI NAM TO NEKLAPE PRISLI JSME O DCERU PRED PETI LETY BYLO JI TRICET NA NASLEDKY POPALENI ZEMRELA DO DNES SE STIM NEMUZU VYROVNAT A VIM ZE NA MOJI POVAHU ANI NEVYROVNAM.A OD TE DOBY SE MI DEJI ZVLASTNI VECI .ASI CTRNACT DNI PO SMRTI DCERY JSEM SEDELA NA KRESLE A DIVALA SE NA TELEVIZI NAJEDNOU SE KOLEMNI ZACALA OBEVOVAT PARA NEBO MLHA TENKRAT JSEM SI RIKALA ZE JSEM SE UZ ZTOHO VSEHO ZBLAZNILA .V BYTE KDE SE TOPI JA VIDIM MLHU .PAK JSEM PORAD CITILA NA LEVE STRANE ZAD OD RAMENE STRASNY CHLAD PAK TO BYLA ZASE NA TVARI HORKOST A TLAK JAKO KDYZ ME RUKOU NANI TLACI PAK CITIM JAKO BY SI NEKDO POHRAVAL S MIMI VLASY LASKOVNE JE NACECHRAVAL JE TO TAK SILNE CITI ZE JSEM SE AZ KOLEGIN V PRACI PTALA JESTLI ME NELITJI VLASY REKLY ZE NE.JE PRAVDA ZE JSEM SE O DUCHOVNO ZACLA ZJIMAT A TAHNE ME TO CIM DAL VIC A VI ZE BYCH JEDNOU CHTELA OBEJMOUT DCERU A RICT JI JAK JI MAM STRASNE RADA.TAKY JEM SE DOCETLA V CASOPISE KTERY PRAVIDELNE ODEBYRAM V ZAHADY ZIVOTA ZE JSTE JEZDIL K PANU PASKOVI TAKY JSME TAM S DETIMA JEZDILI . BYL TO VELICE VZACNY CLOVEK A PEKNE JTE ONEM PSAL .BYL TO JEDEN Z MALA LIDI KTERY LECITELSTVI A TEMTO VECEM ROZUMEL MEL TO OPRAVDU OD PANA BOHA DANY A NEZNEUZIVAL TOHO A PROTO I VAM VERIM.A DEKUJI ZE JSEM SE SPON TAKHLE MOHLA SVERIT

Re: Re: Stín

(Jaroslav Drábek, 16. 6. 2014 9:18)

Dobrý den paní Ludmilo.
Je vidět že jste velice citlivá osoba a podle co zde popisujete jste ještě dceru po její smrti zcela neopustila, a tím ona nemůže odejít na věčnost. Zkuste se nad tím zamyslet a když tak mi zavolejte přímo na můj mobil 723039250 a poradím vám jak to udělat. Moc si vážím vašeho příspěvku.
Jaroslav Drábek
skupina EPRV777

Reziduální aktivita před smrtí

(Jiří, 7. 3. 2014 16:11)

Zdravím, napadl mě dotaz a nevím, kde bych se zeptal, snad zde správně. Je vůbec možné spatřit ducha osoby, která ještě nezemřela?

Re: Reziduální aktivita před smrtí

(Pavel, 11. 3. 2014 17:54)

Ahoj, nejsem místní, ale vzhledem k tomu, že jste žádnou odpověď neobdržel, tak si dovolím připojit svůj názor. Ano, je to možné spatřit astrál (ducha) živého člověka.

Re: Re: Reziduální aktivita před smrtí

(Jaroslav Drábek, 12. 3. 2014 7:51)

Máte pravdu.
Nazývá se to Astrální projekce a je to způsobeno vysíláním a následném zhmotnění myšlenek člověka který je třeba v nebezpečí a hrozí mu smrt. Je doloženo stovky případů.
Jaroslav Drábek EPRV777

Braniš.les

(Pavel, 4. 3. 2014 11:52)

Dobrý den, snažil jsem si převézt vaše kategorie na mé. Z mého pohledu zde máte uvedeny astrály zemřelých lidí a přírodní astrály.
Astrál, který odešel z Branišovského lesa byl jiné provenience a ten který tam sedí teď také. Oba jsou mimozemského původu. Tento je mnohem nebezpečnější než ten první.

Re: Braniš.les

(Jaroslav EPRV777, 4. 3. 2014 14:00)

Milý Pavle velice vám děkujeme za váš názor
Skupina EPRV777

Re: Re: Braniš.les

(Pavel, 5. 3. 2014 11:49)

Rádo se stalo.

Pár dotazů ;)

(Milada, 14. 11. 2013 18:00)

Dobrý den, po navštívení Vašich stránek a shlédnutí videí jsem docela zněnila názor na lidi zabývající se paranormálními aktivitami,
lovci duchů atd. Myslela jsem si, že lidi to dělají spíše pro zábavu, dobrodružství a jako koníček anebo jsem se setkala s "jasnovidci" vědmami a kartářkami" kteří používali chladné čtení a psychologii než, že by opravdu uměli vidět budoucnost atd. a všechny ty kyvadla, karty a křišťálové koule byly jen kulisa a navíc si za svoje služby účtovali pořádný honorář. Ale jsem si jistá, že existují opravdoví odborníci jako jste Vy a Váš tým, kteří tuto práci nedělají pro zábavu, ale nezjištně pomáhají lidem. A jestli se smím zeptat, zajímalo by mě jak jste se k této práci vůbec dostali a kde jste získali potřebné informace a vědomosti i praktické zkušenosti? (předpokládám,že taková škola, kde by se toto vyučovalo asi není, samozřejmě existují různé kurzy, ale bývají dost drahé a nejsem si jistá zda informace získané na nich jsou plnohodnotné). A ještě jeden dotaz: často tady zmiňujete, že s entitami nemáme komunikovat, máme k nim mít úctu a nemáme se jich bát, protože náš strach je posiluje, pro někoho může být optížné nemít strach, nebyl by nějaký návod nebo něco jak se strachu zbavit, co dělat abychom se v takové situaci nebáli? Děkuji předem za odpověď.
S úctou k Vám a Vaší práci.
Milada.

Re: Pár dotazů ;)

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 14. 11. 2013 19:09)

Dobrý den paní Milado.
Těší nás váš zájem o práci naší skupiny. Já sám se touto prací zabývám již několik let a s našim týmem již od roku 2005. Hodně jsme profesionálních zkušeností načerpali od našich kolegú z USA TAPS. Ale rozhodli jsme se vytvářet postupně formát skupiny na Evropské úrovni, a to po té co jsme se chtěli k TAPS přidat.Protože máme nadále zájem pomáhat lidem řešit na profesionální úrovni jejich problémy s paranormálními aktivitami tak právě proto používáme techniku k zachycení případných důkazů pro tento svět.Ale nakonec zjištújeme že ten to nechce slyšet. Hodně čerpáme od různých autorů. Ale není nad vlastní zkušenosti a praxi. Ta se nedá ničím nahradit. Je to vždy o jiném životním příběhu desítek rodin kteří si touto zkušeností prošli, a nějak se dostali na dno.Entit se bát nemusíte ale jen v případě vzájemné úcty a respektu.

dodatek..

(Jiřinka, 11. 9. 2013 12:41)

Ještě jsem chtěla napsat, že jsem o tom mluvila s nevlastním synem, dělá v Praze a jezdí sem na víkendy, ten týden, co u nás bylo takhle rušno, se mu od pondělí do středy (noci, kdy jsem tam byla sama) zdál sen, vždycky nějaká blbost, pak mu to zašumělo, jako když nejde TV a pak se mu objevila vilka, ve které bydlíme, jako by na ní koukal z kopce v sépiovém nádechu, jak máte na foťácích...Pak se vzbudil, pokaždé bylo 2:30 ráno, což byl čas, kdy aktivita u nás doma byla nejhorší. Ve čtvrtak přijel z Prahy a pak už byl zase klid, měl ten sen něco společnýho s tím, co se u nás dějě? Taky říkal, že vilka vypadala mladší, než teď je, jakoby to byl pohled z dřívějších dob

Re: dodatek..

(Jaroslav hlavní vyšetřovatel EPRV777, 11. 9. 2013 13:43)

Je vidět že i syn je s vámi propojený a prožívá vše jako vy. To u dětí bývá, napojení na rodiče. A nezáleží na věku.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »