Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové, entity-dotazy

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tyto texty a zde uváděné názvy, jsou našimi zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a také článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textů

 

aktualizace 23.01.2020

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů.

 

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto zřejmě odvádět na dálku ale toto bývá prováděno hlavně vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a také především v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče, mága, vědmy a podobně, pouze k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) ,jsou to bílé  šmouhovité útvary nebo dále viz Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků a také kapkovitých struktur, které se dají zachytit s pomocí infrakamery. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku,hýbat nebo ovládat předměty. Tyhle projevy patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují náhlým úbytkem teploty v místnosti a to až o deset stupňů Celsia .

nebezpečnost jevu 1-4 st.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla jenom prúvodními jevy dalších možných paranormálních aktivit a strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle se jedná o poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a plným středem rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné  známé entity.

 

4. Zbytkové- nebo také reziduální strašení - Většinou zanechané stopy po různých událostech z minulosti uzavřené v časové smyčce ,projevující se stíny a dalšímy astrálními výjevy vždy  ve stejném čase a na stejném místě, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často a také v různých objektech nebo prostorách kde třeba proběhla bitva za války a podobné příklady. Rozdíl od skutečných paranormálních aktivit je především v tom, že nelze úspěšně komunikovat s těmito úkazy přes Spiritbox PSB-7. Ale jenom s pomocí media čili citlivého jedince, který si je schopen přebírat informace z Protonačního pole viz zdroj ( Břetislav Kafka Nové základy Experimentální psychologie) 

 

nebezpečnost jevu 0-1 st . (nebezpečí kontaminace prostor i osob starožitnými předměty)

 

5. Poltergeist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců. Múže docházet i k pohybu předmětů. Tento jev vyvolávají také i zkušené Entity z řad REVENANT.

nebezpečnost jevu 2-4 st.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu například Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergeist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant nebo také navrátilec . 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny, mrtvolného zápachu a také hniloby, které mizí po krátké době sami od sebe.

nebezpečnost jevu-1-6 st 

 

6. Vortex Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3 st

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou to zpravidla nemrtví jedinci,  nemající v hrobě klidu, kteří kvůli špatnému svědomí za života spojeným s jejich zlými skutky, které proti někomu strojil někdo z dalších osob ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují podrážděně na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi, vždy bez viditelného obličeje a jsou šedivého až černého zbarvení. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí. K jejich dočasné a částečné eliminaci dochází tzv vysvěcením příbytku knězem. K úplnému odstranění je zapotřebí provést kompletní liturgický obřad. Jinak postupně tento jev kontaminuje komplexně celé prostředí rodiny i přátel, zaměstnání, firmu a další.

Je důležité uvést že setrvávají na místech kvůli narušeným partnerským a všeobecně mezilidským vztahům. Proto je nutné provést příslušnou liturgii !!!!!!!      

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa bytosti poskvrněné bestiální smrtí spojenou s utrpením například vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány i škrábance na těle napadaného člověka,aby tímto projevem dotyčného zastrašila a postupně s pomocí strachu ovládla , samozřejmě vtěchto naléhavých případech dochází k různým způsobům útoků na člověka. Samozřejmé jsou i další běžné fyzické útoky, jako například tahání z postele, stáhnutí přikrývky a podobně.

 

Ve všech těchto výše jmenovaných případech doporučujeme co nejdříve vyhledat odbornou pomoc !!!!!!  Nepokoušet se jakým koliv způsobem komunikovat s touto Entitou a nezapalovat svíčky !!!!!!!!!! 

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami spálenou kůží apod. 

Je velice nebezpečná !!!! .

nebezpečnost 1-8 st

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8 st. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Rozeznáváme také několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

8. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

9.. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

10. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

11. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

12. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

13. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

14. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

15. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Upozornění.

Tyto texty a zde uvedené zkušenosti jsou našimi osobními zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a řešení skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Náhledy fotografií ze složky EPRV777

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Otázka

(Barbora, 9. 12. 2016 9:35)

Dobrý deň tým EPRV777. Som veľmi rada že som vás našla, chcela by som sa spytat na vas nazor ohladom javu ktory sa nam stal v dome pred rokom.jedno rano ssme sa zobudili a v kuchyni v skrini sme nasli 3 rozbite taniere na male kusky ale taniere drzali pohromade (asi na 80%). Tak isto bola rozbita váza na kvety v inej skrini,v druhej casti kuchyne. Zijeme v rodinnom dome kde zomrela majitelka domu pred 30 rokmi asi. Zatial sme nic nevideli, ale ja som niekolko krat pocula hlasy mojich rodicov u nas doma rozpravat sa, hoci oni doma neboli. je prosim mozne, ze tam mame nejake entity alebo nieco podobne co by tam nemalo byt? Velmi pekne dakujem za pomoc a odpoved.

Re: Otázka

(Jaroslav Drábek (admin), 13. 12. 2016 17:34)

Dobrý den Barborko.
Podle vašeho popisu dějů co se u vás udály s talíři ve skříni by se mohlo také jednat o přepětí v materiálu, které může způsobit i změna v Ellektromagnetickém poli. Není vyloučena ani paranormální aktivita, ale ta by musela být prozkoumána přímo na místě aby se vyloučily technické příčiny.

Otázka

(Erin, 25. 11. 2016 16:22)

Dobrý deň,Nevim čím to nebo čo to je .Už 2 roky sa necítim v dome sama . Začala to už davnejšie no nikdy som to nebrala važne,často sa mi stavá že zmiznu vecí ako kluče,lyžičky i šperky.Večer vždy počujeme s Mamkou a sestrou kroky čí hlboke dýchanie .Mamka vraví že ju to vždy sleduje.To bolo všetko ešte dobré kým som sa tým nezačala zaoberať ešte viac . Babka mi našla číslo na paní ktorá mi vraj mala pomoc no vobec to tak nebolo ešte viac sa to zhoršílo začala som stým komunikovať pomocou tabulky,kupila som rozné ochrané predmety . Vždy to somnou komunikovalo.Mne to vobec nevadí navykla som si nato ,vždy keď sa citim zlé a plačem tak to spraví niečo z elektrinou začne blikať.Potrebujem pomoc moja sestra je asi stoho chorá jej zdravie sa veľmi zhoršilo .Myslite že to ma niečo stým?

Re: Otázka

(Jaroslav Drábek (admin), 7. 12. 2016 17:31)

Dobrý den Erin.
Podle toho co tady popisujete a ztrácení věcí se může jednat o aktivitu nějaké bytosti například tzv skřítka hospodáříka nebo i o bytost nějakého Revenanta s těmito schopnostmi. Pokud chcete tak mi můžete zavolat na
moje číslo +420723039250 a poradím vám nějaká opatření.
OK?
Jaroslav Drábek a tým EPRV777

černý stín

(Banshee a Witcher, 2. 1. 2014 16:00)

U mojí kamarádky Witchera se často dějí divné věci. Například jednou byla celá její rodina ( i se psem ) v kuchyni. Měli zavřené dveře, ale slyšeli jak v papučích jde někdo po chodbě. Mají tam kachličky, takže to jde hodně slyšet. Ačkoli jsou matně prosklené, nic neviděli.
Na tohoto Silvestra jsem byla u ní, protože můj táta byl v práci a já nechtěla být sama doma (kvůli jevům, co se zase dějí u nás). Šly jsme spát okolo druhé ráno. V noci její telefon pořád informoval že mu dochází baterka, Witcher ale nemohla najít nabíječku, tak se s tím nedalo nic dělat.
Skoro pokaždé, když dvakrát po sobě pípl (což bylo asi každých 10 minut), tak jsme na chvíli otevřely oči a zase usnuly. Díky tomu se mi pokaždé zdál trochu jiný sen, takže nevím jestli to, co jsem viděla, sen nebyl. Ráno jsme si povídaly o našich snech. Ona říkala, že se jí zdálo o nějakých skalách, kde se svojí třídou měli ničit jakási monstra, vlkodlaky, duchy a jiné zajímavé bytosti. V tom jsem si vzpomněla, že když jsem se na tu chvilku v noci vzbudila viděla jsem úplně černý stín, jak jde směrem od jejího zrcadla k jejímu stolu s počítačem. Na noc tam máme modře svítící noční lampičku, protože se u ní vážně bojíme. Takže to šlo dobře vidět. Hodně jsme se viděsily a obě věříme, že sen to nebyl. Něco podobného totiž viděla kdysi v zrcadle u ní v koupelně. Černou postavu v kápi, která se trochu vznášela.
Její zrcadlo na skříni má hodně tajemství. Kdysi, když jsme jen tak fotily její dům, já v negativu a ona normálně, jsem vifotila spoustu divných obličejů. jsou tam minimálně 3 na sobě. Ona vidí vojáka, já Smoljaka. Smoljaka jsme u ní kdysi vyvolávaly, máme to natočené a je to na youtube pod názvem: Vyvolávání ducha - Smoljak.

Re: černý stín

(Banshee a Witcher, 3. 2. 2014 12:29)

Moc mám ráda Vaši stránku. Nechceme, abyste přijížděli, jen chceme slyšet Váš názor. U mě (Banshee) se často dějí podivné jevy.
Například jednou jsem dělala v kuchyni hranolky, na chvíli jsem si odskočila do pokoje a nechala otevřené dveře (což často nedělám, právě kvůli divným zvukům.) Když jsem došla ke stolu, slyšela jsem z kuchyně cinknout příbor o talířek. Byla to vidlička, kterou jsem tam nechala než jsem odešla.

Anebo zase jednou jsem šla odněkud z bytu do pokoje, zavřela dveře od obýváku a od mého pokoje, z bezpečnostních důvodů :). Za 5-10 minut jsem otevřela dveře, vykročila na chodbu a ztuhla. Dveře od obývacího pokoje byly středně otevřené. Moc dobře ale vím, že jsem je zavřela.

Jednou jsem vstala, šla do kuchyně a táta šel na záchod. Stála jsem u ledničky, a šoupací dveře, které máme z obýváku do kuchyně se pootevřely. Jsou šoupací šlo to dobře slyšet i vidět, Nemohl to být průvan. Stála jsem tam a sledovala to. Vypadalo to, jako by se ten duch úplně snažil a strašně ho to vyčerpávalo...Jak táta přišel do obýváku (ne těmi šoupacími dveřmi), vše ustalo. Pořád jsem na to hleděla a táta mi to nechtěl věřit....Stávají se mu ale i horší věci! Jednou ležel v posteli a duch přišel a sedl si na ni, úplně zavrzala. Táta otočil hlavou a viděl jak se prohlubeň zvedá (od toho jak tam někdo seděl). Nebo jednou byl na záchodě a slyšel, jak mu něco klepe na dveře! Přitom nikdo nebyl doma. Táta otevřel, řekl ,,Obsazeno'' a víckrát se to neopakovalo :D Chudák duch.

Re: Re: černý stín

(Banshee a Witcher, 3. 2. 2014 12:31)

Jednou zase pro změnu, byla u nás Witcher. Udělaly jsme si z gauče opevněný tank (ikdyž je nám 15 :) ), donesly jsme tam zásoby vody, jídla, písniček a plyšového medvídka a byly jsme připraveny na noc. V intervalech půlhodina až hodina, jsme asi od devíti večer (kdy odchází táta do práce) do jedné ráno obcházely kamery po bytě. (Kamera byla můj foťák a Witcherův mobil. Měly bychom tam i její foťák, ale ten se jaksi nešťastnou náhodou rozbil. Ovšem duch to nezavinil.) Obcházely jsme kamery a natáčely mou starou analogovou kamerou. V tom jsme zjistily že Witcherův mobil, který natáčel chodbu, což je strašné místo v domě, se sám vypnul. Přitom tam místo měl ještě pár minut....

....(něco podobného se mi kdysi stalo, s mým foťákem, když jsem byla sama doma. Natáčela jsem kuchyň, ale asi za 5 minut se foťák sám vypl, přitom byl nabitý a s místem na 10 hodin....)

Po strašném zážitku jsme daly na chodbu dva papírky s propiskou a řekly duchovi, ať nám tam něco napíše, nebo ty papírky aspoň rozháže průvanem, ale ráno byly pořád ve stejné poloze. Potom jsme se strašně bály, neboť v obýváku pořád něco chodilo z rohu do rohu, byly slyšet kroky...Máme to natočené na můj foťák, a kousek i na analogovou kameru. Také jsme dost fotily, jako profesionálové :D, ale nic tam nebylo . Nevím kolik bylo přesně hodin, ale stalo se nám, že jsme slyšely z kuchyně šoupat židli, od které byly šoupací dveře mírně pootevřené. Což je ale naprosto ÚŽASNÝ! Protože všechny židle jsme měly kolem našeho opevněného gauče a to jediný co mohlo šoupat byl náš napůl kovový, napůl dřevěný těžký stůl, co je v kuchyni!!! Tento fakt jsme si uvědomily až ráno, a upřímně, když jsem vykřikla ,,Nebyly tam židle!! :O'' měla moje kamarádka takový výraz, na jaký nikdy nezapomenu.
Asi do dvou hodin ráno jsme si četly knížku malého prince, četly jsme ji nahlas. Kroky ustaly. Když jsme přestaly a začaly jsme si povídat, zase jsme ty kroky slyšely. Zkoušely jsme si povídat i s ním, to kroky na chvíli přestaly a pak zase začaly. Abych nezapomněla, jak Witcher četla Malého prince, máme to na záznamníku, zkoušely jsme si to poslechnout, ale nic tam kromě našeho povídání nebylo. Celý záznam měl asi hodinu.
Usnuly jsme a tím naše noc skončila.

Mám ještě jeden dlouhý záznam, má hodinu 17 minut. Je na něm zvuk padajícího kelímku, který jsem zatím v našem bytě slyšela pouze třikrát, z toho jednou to mám natočené (Bohužel je to v noci a můj starej mobil neměl noční vidění zrovna dobré, proto je tam naprostá tma.) ....Ačkoliv na obrazu je vpravo vidět záře, která se v průběhu videa stupňuje a čím dál víc svítí. Je taková namodralá a je tam celou dobu. Neostřesnější je, že vždycky ráno je kelímek na svém místě.

Mám mnohem, mnohem víc dalších zážitků, nejen z domu ale i z chaty v Jeseníkách, ale tímto bych to ukončila.
Chtěly bychom vědět jak s nimi komunikovat a zjistit kolik jich je.

Děkujeme za Váš čas a doufáme, že odpovíte a poradíte :)

Re: Re: Re: černý stín

(Jaroslav EPRV777, 3. 2. 2014 15:47)

Podle aktivit které popisujete se může jednat o nějakou Entitu Revenanta viz váš popis postavy v kápi. Nedoporučujeme jakoukoliv komunikaci a taky pokusy stěmito Entitami. zrcadlo zakrývejte a posypte solí prahy a parapety oken. Entitu neprovokujte ani ze zvědavosti nekomunikujte. Tady by se vám to mohlo vymstít a udělat zle. Tento druh Entit se dokáže i pěkně mstít takže holky neblbněte a nic nepokoušejte. jinak se dá nám volati na uvedená čísla ale jen během dne!!
S pozdravením skupina EPRV777

Re: Re: Re: Re: černý stín

(B., 7. 12. 2016 16:11)

Dobrý den, s paranormální aktivitou se setkávám od svých sedmnácti let, dnes je mi jednačtyřicet a setkala jsem se už s kdečím!! Co se týká řesrných kápí, nejedná se o duchy, ale démony! Dokážou člověka energeticky totálně vyšťavit a způsobit i fyzické nemoci!!!! Člověk k nim nepřijde jen tak náhodou. Jsou provázeny kletbou, špatným prostředím nebo si je můžete do života pozvat a není to žádná sranda. Za dobu šesti let jich je mezi námi stále více a nejednou takovýto člověk, který je nevidí a neví s čím bojuje končí i na psychiatrii. (Viz. vlastní zkušenosti s klirnty, které jsem z tohoto rozmaru těžce dostávala zpět do života!!!!!) Není radno si zahrávat!

Re: Re: Re: černý stín

(Jaroslav Drábek (admin), 7. 12. 2016 17:26)

Dobrý den Banschee a Witcher
Je vidět že se již vyznáte v oblastech paranormálních aktivit ale kde není vaše parketa jsou následky vyvolávání a komunikace s Entitami.
Ale necht je po vašem zkuste komunikaci přes ghostmetr nemo Spiritbox PSB-7 to by vám mohlo dát odpovědi nam nohé otázky. Jenom ještě připomínám postava Revenanta neboli nemrtvého se objevuje podle schopností vnímání konkrétní osoby a zobrazení v jejím mozku. Někdo vidí postavu v kápi někdo siluetu a někdo jen stíny. Nejedná se o démony
Ty nejsou vidět ale jde jen o druh silně nabité negativní energie, která se může zhmotnit na cokoliv zpravidla to bývá to čeho se bojíte vy sami.

Re: Re: černý stín

(Jaroslav EPRV777, 3. 2. 2014 15:36)

Je to zajímavé čím dál více co se vám doma děje.
Dalo by se usuzovat i na vaše zvláštní schopnosti ale to by jste musela projít testem na zjištění vaší mozkové aktivity EMS.Také existuje tzv Zonnerův test a udává procenta Psí faktoru, což je vaše schopnost hýbat s předměty a také vidět věci neviděné a doposud vámi nepoužívané.
EPRV777

Sen...

(Libor, 28. 4. 2014 14:41)

Dobrý den, právě pročítám Vaše stránky, o tuto tématiku se také zajímám. Hodně lidí sem píše a i vy píšete o zkoumání jevů, které jsou vidět, nebo slyšet v bdělém stavu. Rád bych Vám ale popsal jeden můj sen. Jen bych předem upozornil, že sny si většinou nepamatuji a když ano, tak je většinou hned zapomenu, nebo je to taková "pitomost", že se tomu chvíli směji (nepočítám opakující se sny)...Tento se mi zdál zatím pouze jednou...Starý dům, ticho, jen já a nějaká žena, kterou neznám, a ani ze sna si nepamatuji její obličej, pouze vím, že na sobě měla krásné večerní šaty a já byl také společensky oblečen. S tou ženou jsem se najednou ocitl v místnosti za hraní příjemné krásné spíše vážné hudby a tančili jsme spolu, ale nikdy jsem se nekoukl na ní, stále jsem se díval jen z okna na krajinu kolem. Najednou jsem se koukl poprvé do místnosti, ve které jsme a všiml jsem si, že na gauči u stěny sedí postava ženy oblečené zřejmě v modrém, jakoby jednodílném snad mundůru, který ji zakrýval vše kromě hlavy. Nebylo to žádné "strašidlo", jen prostě obyčejná starší žena se světlými vlasy. Najednou jsem se té osobě koukl do očí...V těch očích nebylo také nic zvláštního, byla to úplně normální žena...Ale v tom momentě, kdy jsem se do těch očí podíval jsem se probudil s křikem a strašným strachem, málem jsem utekl z postele, srdce mi bušilo tak, že jsem myslel, že mi asi vypadne z hrudi a veškeré chlupy na mém těle byly naježené hrůzou a šel po mě mráz (což jde i teď, když to píši...) Dlouho mi trvalo, než sem se uklidnil a odvážil se zase usnout...Chápal bych, kdyby v tom snu bylo cokoliv na první pohled strašidelného, nebo bych věděl, že mi chce nebo někomu blízkému někdo ublížit, ale nechápu to při pohledu do očí naprosto normální, dalo by se řici i příjemně vypadající osobě. která ve mě nevzbudila nic, dokud jsem se jí nepohlédl do očí...Prosil bych o Váš názor a předem děkuji.

Re: Sen...

(Libor, 5. 5. 2014 14:05)

Dobrý den,

v případě, že nikdo nebude reagovat, nebo mi k tomu prostě nemáte co říct, tak prosím o smazání příspěvku...

Re: Sen...

(Jaroslav Drábek, 5. 5. 2014 16:41)

Toto je typický projev strachu sama v sobě. Milý příteli pohlédl jste jen do svého nitra a je zapotřebí se na určité věci z posledního období podívat zpříma.

Re: Re: Sen...

(B., 7. 12. 2016 16:52)

Dobrý den, pane Drábku, tady nejde o pohled do vlastního nitra, nýbrž o ženu!, která něco skrývá!! Může to být kolegyně v práci, někdo, koho potkal...

jasně bílé cosi...

(Lucka, 19. 8. 2013 20:37)

Dobrý den,
také bych měla dotaz. Všude čtu, že lidi vidí šedé a černé stíny, postavy nebo šmouhy. Ale já viděla bílou. Když jsem byla malá, tak jsem se v noci vzbudila a hrozně jsem se vyděsila při pohledu na prostor před skříní. Ten pocit děsu trval ale snad milisekundu a hned ho přehlušil pocit tepla a spokojenosti (najednou jsem se vůbec nebála). Před skříní se cosi vznášelo, jasně bílá nevím jak to popsat...jako mrak nebo cosi jako postava, co ale zářilo a jakoby dýchalo nebo se to točilo. Neumím to přesně popsat. Pak už jsem to nikdy neviděla. Co si o tom myslíte?
Popravdě mi chybí ten pocit. který jsem tenkrát měla. Nevím... další můj příběh :) Lucka

Re: jasně bílé cosi...

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 20. 8. 2013 7:30)

Dobrý den Lucie.
To co zde popisujete je klasický způsob setkání s duší zemřelého člověka.
Už podle popisu bílé barvy obláčku a také tepla se jednalo pravděpodobně o tento jev.
Říkáme mu blízké setkání druhého druhu.
Děkujeme Vám za milý příspěvek na náš web.
Váš tým EPRV777 ( European paranormal Real Voices)
Jaroslav Drábek zakladatel týmu

Re: Re: jasně bílé cosi...

(B., 7. 12. 2016 16:16)

Dobrý duch opravdu bývá bílý, já je vidím naprosto zřetelně jako když byl člověk, nicméně "nikdy" nebude vysílat teplo!!! Podle popisu se jednalo o světelnou bytost a návštěvu z jistého důvodu, určitě tam nebyla jen tak, i když je to dávno.

Nevim, potřebují pomoc

(Dominik, 29. 11. 2016 21:31)

Dobrý den, mám tu jeden problém který jde špatně vysvětlit a proto bych vás požádal jestli by jste mě mohl kontaktovat .
Email: mittner.dominik@gmail.com
Dekuji

Re: Nevim, potřebují pomoc

(Dominik , 1. 12. 2016 11:43)

Milý Dominiku.
Pokud chcete řešení a potřebujete pomoci tak nám napište do e mailu
EPRV777@seznam.cz nebo zavolejte +420723039250
Jaroslav a tým EPRV777


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

následující »