Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 15.07.2019

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Sestra

(Petra, 22. 11. 2016 16:40)

Dobry den. V unoru tohoto roku my byla zabita sestra. Vzdy jse u nas doma cosi delo ale po jeji smrti je to horsi. Syn si stezuje ze ho cosi v noci hladi po vkasech,cinkaji pribory je citit kour. Manzel se boji byt doma sam. Vzdy jak he san pada odpad s tin ze kdyz ho sezbira spadne znovu a tak jako by ho nekdo rozkopl. A vi e veci .Uz nevime co s tim.

Re: Sestra

(Jaroslav Drábek (admin), 22. 11. 2016 17:09)

Dobrý den.
Je možné že vaše sestra neodešla a zůstává s vaší rodinou.
Myslím si že by bylo načase ji pomoci odvést do světla.
Jestli chcete tak mi můžete zavolat přímo na můj mobil 723039250
A domluvíme se jaká udělat opatření po případě řešení na místě.
Jaroslav Drábek EPRV777

Otázka

(Štěpánka Vildová, 20. 11. 2016 21:42)

Dobrý den chtěla bych se zeptat na jednu věc. Žijeme ve Španělsku ve starém vězení, které postavil v roce 1930 Franco. Poslední dobou nás budí něco co na sebe bere podobu mého muže. A potom zmizí. Ale je cítit jak si lehne do postele. Dá se s tím něco udělat?

Re: Otázka

(Jaroslav Drábek (admin), 21. 11. 2016 19:23)

Dobrý den.
Nejlépe bude udělat nějaká opatření vedoucí ke zklidnění situace.
Chce to zkonzultovat osobně po telefonu nebo chatu.
Můžete přes Chat?
Jaroslav Drábek EPRV777

Re: Re: Otázka

(Veronika, 22. 11. 2016 10:46)

Bohuzel jsem na Vasich strankach nikde chat nenasla. Pouze by mi stacila rada, jak se nejlepe zbavit tohoto pocitu. Popripade toho, co mi ho zpusobuje. Zadne paranonormalni jevy se u nas nedeji, jde pouze o pocit.
Dekuji za odpoved

Re: Re: Otázka

(Jaroslav Drábek, 22. 11. 2016 15:07)

Tady máte moje tel číslo 723039250
Můžete to zkonzultovat.

Cerna postava

(Veronika, 13. 11. 2016 17:08)

Dobry den, nevim zda to ma s Vasi specializaci co do cineni. Je to zhruba mesic, co se mi stalo, ze jsem v noci vedle sve postele uvidela vysokou postavu v cerne kapi, najednou ke me pristoupila a zacala mne skrtit. Toto se odehralo v prubehu spanku, ale pripadala jsem si, ze jsem vzhuru. Kdyz uz jsem nemohla vubec dychat a dusila se, zacla jsem sipat a chroptet. Tim jsem se probudila a delala jsem to asi jeste 10 vterin pote, protoze jsem se nemohla nadechnout. Postava zmizela zaroven s probuzenim. Nyni uz nemam ve svem byte pocit jako predtim. Mohu neco udelat, aby se to zlepsilo? Ani predtim ani potom se mi jiz nic podobneho nestalo. Dekuji za odpoved.

Re: Cerna postava

(Jaroslav Drábek (admin), 21. 11. 2016 19:20)

Dobrý den Veroniko.
Podle popisu a toho co se vám událo se může jednat o nebezpečnou Entitu Revenanta. Chtělo by to konzultaci abych vám mohl vysvětlit oč se jedná, a hlavně co s tím.
Zavolejte mi na 723039250 a určitě něco vymyslíme.
Jaroslav a tým EPRV777

Otázka

(Štěpánka Vildová, 20. 11. 2016 21:41)

Dobrý den chtěla bych se zeptat na jednu věc. Žijeme ve Španělsku ve starém vězení, které postavil v roce 1930 Franco. Poslední dobou nás budí něco co na sebe bere podobu mého muže. A potom zmizí. Ale je cítit jak si lehne do postele. Dá se s tím něco udělat?

Navázání komunikace

(David, 30. 10. 2016 23:52)

Dobrý den,
Mám takovou zvláštní věc,před rokem jsem si pořídil virgule-dráty na zkoumání zón v bytě..jednou jsem stál v místnosti a pocítil jsem chlad,zeptal jsem se jestli je tu někdo se mnou a virgule se mi rozevřela od sebe..měl jsem strach ale od té doby navazují kontakt a ptám se na určité věci a virgule mi odpovídá..s čím jsem mohl navázat kontakt?

Re: Navázání komunikace

(Jaroslav Drábek (admin), 7. 11. 2016 12:49)

Dobrý den milý Davide.
S pomocí virgule můžete komunikovat s čímkoliv přijdete do styku, je to o práci vašeho podvědomí. Takže pokud vám reaguje virgule v ruce tak jste vhodným adeptem na náš proutkařský kurs.
Více získáte na našem webu www.japrorok.cz
Jaroslav a tým EPRV777

Dotaz k podstatě duchů

(Petr Brant, 2. 9. 2016 10:19)

Dobrý den, na duchy nevěřím, ale nepopírám, že se dějí jevy, které nedokážeme/te vysvětlit jinak. Víte prosím něco o tom, zda jsou duchové hmotné podstaty? Zřejmě ano, protože dokáží pohybovat předměty. Tím pádem by měli mít hmotnost, dokážete prosím ducha "zvážit"? A jak se duchové pohybují, mají reaktivní pohon, křídla, kola apod.? A pokud duchové nejsou hmotní, jak je možné, že dokáží pohybovat předměty?

Slyšel jsem totiž pořad na ČR o Vaší činnosti a začalo mě to zajímat. Předem děkuji za jakoukoli odpověď. Zdravím Petr Brant

Re: Dotaz k podstatě duchů

(Jaroslav Drábek (admin), 20. 9. 2016 17:50)

Milý Petře.
Odpovědí na vaší otázku je návštěva naší některé přednášky.
Děkujeme za milý dotaz.
Tým EPRV777

Re: Re: Dotaz k podstatě duchů

(Jan Dušák, 19. 10. 2016 19:47)

Dobrý den, chápu, že toto není diskusní fórum, ale rád bych se k této otázce vyjádřil, pokud to nebude vadit.
Pouze cituji názory vědců z jednoho dokumentu.

Mnozí svědci mluví o tom, že viděli ducha procházet zdí. To by vylučovalo existenci ducha v materiálním slova smyslu. Pokud je vidět, měl by být hmotný, ale neprošel by přes hmotnou překážku, ale pokud má projít překážkou, musel by být (pouze z hlediska fyziky) tvořen nějakým vysokofrekvenčním zářením nebo dokonce neutriny, ani jedno ale není pouhým okem vidět. Další možností by byla forma pole (hmota se dělí na látku a pole), které nějakým způsobem interaguje s okolím.

S pozdravem Jan Dušák

duch

(Denisa, 9. 10. 2016 20:01)

Dobry den mohu se zeptat asi 3-4 roky z5 se mi stala takova věc koukala sem na paranormalni aktivyti a asi za dva měsice sem měla ten kousanec co byl zminen ve vilmu na noze u kot iku jde to nejak vysvětlit? Děkuji za odpověd od te doby se ději ruzne věci napřiklad mnaučici kočka jde to z obyvaku ale přitom žadnou nemam nebo navšteva šla sem ke kamaradce a vyrěla sem jak sni vylezla mala holčička v bilych šatičkach přitom ma ditě ktere ma asi 4 měsice pak spivajici divku ktera tam nikde neni a podobňě

dotaz k duchum

(Jindriska, 30. 9. 2016 10:36)

Dobry den ,potrebuji poradit .Ma dcera shledla v starym rodinym dome neco velkeho v cervenem habytu prochazejici se pokojem nevime co to je

Re: dotaz k duchum

(Jaroslav Drábek (admin), 3. 10. 2016 11:32)

Nejlépe nám napište na e mail nebo zavolejte přímo 723039250
e mail je EPRV777@seznam.cz

Něco se mnou

(Pavel, 1. 10. 2016 15:32)

Dobrý den asi rok nazpět jsem spal v ložnici se svým tehdy tříletým synem. V noci mne vzbudily težké kroky po schodišti a následně kroky k mé ložnici a až k posteli. Něco me chytli za ramena a snažilo se me to tlačit silou do postele a ja tlačil asi spiš vůli než fyzickou silou doprotivky, trvalo to asi 2 minuty než to ustalo. Druhé setkání se odehrálo asi před třemi měsíci. V noci za mnou přišel pán až k posteli a vubec vypadal jako živý, od pohledu byl sympaticky a přátelsky se usmíval, za nim byla spousta jiných postav v různě barevných šatech a za nimi všemi jasné světlo. Postavy byly rozmazane ale toho pana bych do detailu popsal, každy rys obličeje. Dal mi radu, kterou si nechám pro sebe, a všichni zase zmizeli. A jsk se říká, do třetice všeho dobreho....před dvěma týdny jsem byl na návštěvě u rodičů své přítelkyně a když jsme seděli v obýváku viděl jsem na chodbě v zrcadle šedou postavu, která po chvilce zmizela. Takových případu je spousta ale me zaráží jiná věc. Ani v jednom případě jsem nepocítil ani na chvílinku strach. V prvním jen odhodláni a probudili to ve me takovou bojovnost, ve druhem případě mi přišlo že za mnou přišel starý známí a moc rad ho vidím a ve třetím me jen napadlo že to nesmím říct abych ostatní neděsil, potom jsem se dozvěděl, že je to u nich normální ale to je vedlejší. Jaktože nemam strach? Normálně bych řekl že strach nit budu a už při pomyšlení, že uvidím ducha je mi dost nepříjemné ale reálně vubec....je na to nejake vysvětlení ? Děkuji za odpověď

dotaz k duchum

(Jindriska, 30. 9. 2016 10:27)

ahoj

Entita v domě

(Lenka , 20. 9. 2016 11:23)

Dobrý den, před necelým rokem jsme se přestěhovali do domu, je to starý dům, půl roku jsme tady žili v klidu a pohodě, pak jsem já jednou v noci ucítila na sobě mráz a jakoby se o mi o záda otírala kočka, asi dva dny na to se začala v noci budit dcera (1,5 roku), napřed jen plakala, ale postupem času začala hodně vyvádět, křičela, kopala, zacpávala si uši, nechtěla být v postýlce, já od té doby vždy na sobě cítila silný mráz, hlavně, když jsem přišla k té postýlce. Mráz později cítil i manžel. Situaci řešíme s paní, která se zabývá magií, napřed jsme mysleli, že je to jen nějaká uvízlá duše, ale vrátilo se to, tak paní zjistila, že je to entita, po delším "boji" se ji podařilo vyhnat,ale do měsíce byla zpátky a teď paní zjistila, že dům stojí na špatném místě, údajně je tady nějaké brána do jisté astrální sféry a nejde zavřít, tudíž se toho nezbavíme :( a já bych se chtěla zeptat i Vás, opravdu není nějaká možnost, jak se entity zbavit? Je fakt, že když jsem ji přestali vyhánět a nabízíme obět formou mléka s medem, tak dala malé klid, ale stejně, ta představa, že budeme muset denně dávat mléko a žít tady s tím, není úplně ideální, já občas zacítím mráz a takový zvláštní puch. Moc děkuji za odpověď!


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »