Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

aktualizace 11.06.2018

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě. Ovlivnění například vody.

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem. Dochází zde ke zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů a tím následné vyvolání šoku. Projevuje se obvykle úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty. Při projevu těchto para aktivit dochází často k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a živé organismy.

 

13. Vampyrismus - Vědomé vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch,dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o vysoké intenzitě a tím vybíjet elektrické zdroje, například baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání žárovek nebo zářivek jejich přetížením tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou plamen svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

S pozdravením Váš Jaroslav Drábek vedoucí hlavní vyšetřovatel a zakladatel skupiny EPRV777

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se  odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby).

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Tyto entity již mnohdy dokáží ovládat i elektroniku a také někdy pohybovat předměty. Projevují se také náhlými změnami teploty v místnosti výskytu až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-2.

 

3. Orbové také Orbs -Jsou pouze prúvodními jevy většinou bílé barvy obvykle poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce-

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých. nebezpečnost 2-4. Také zde patří jevy ze skupin Revenanti,  Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin..

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plazmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu.

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenant - neboli také Navrátilec , je nemrtvý nemající v hrobě klidu, který kvůli  špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil , nebo někomu ubližoval, nebo někdo jemu , se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalého člověka. Tyto Entity se v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako postavy v kápi bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. 

Zvláštní nebezpečná nelidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové-  Poskvrněnci duše, zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou. Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat jen exorcií ( pozn vymítáním), ale jen odvolat vyžším Božím řádem při čtení liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby a farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši a tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu s tabulkou Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Babicky byt

(Míša B. , 23. 3. 2018 6:26)

Dobrý den, ráda bych znala Váš názor a vysvětlení o co se jedná, nebo co se vlastně děje. V bytě babicky před cca 27lety zemřel na mrtvici můj děda. Údajně jsem ho našla já tehdy dvouletá, nepamatuji se. V tomto bytě i před 13lety umrela prababicka, maminka babicky na stáří. Před týdnem v tomto bytě zemřela i babička, u které když jsme věděli, že smrt přichází se začali v bytě dít pro nás docela strašidelné věci.. V noci zvuky soupajiciho nábytku, praskaly žárovky, vypinala kaminka, citelne ochlazení, strejda videl dokonce v noci jakysi černý kulatý levitujici utvar, kouli. Černá ruka ho chytla za ruku a nechtela ho pustit, když se zeptal kdo to je slysel pry jmeno Kilian. To same se nezavisle stalo mamce, take to jmeno. Když ještě mohla babička mluvit, rekla, ze takove věci se tam děli běžně. Myslíte, že nám hrozí nějaké nebezpečí? Nebo co se tam vůbec děje? Máme byt vyklizet a pak prodávat. Nikdo z nás tam nechce samotný chodit. Děkuji za odpověď.

Re: Babicky byt

(Jaroslav Drábek, 27. 3. 2018 13:23)

Dobrý den i vám.

Myslíme si že se nemusíte ničeho obávat.
Byt stačí vyčistit a babičku odvést do světla.
Můžete nám zavolat pokud chcete.
723039250

Tým EPRV777

Zkušenost se zlými duchy

(Jarmila Libercová, 14. 3. 2018 13:35)

Dobrý den,
chci se s vámi podělit o mé zážitky.
S těmito aktivitami mám docela rozsáhlou zkušenost, dá se říci, že sem měla tu smůlu vytvořit si živou zkušenost s určitými entitami, jak tyto bytosti nazýváte vy. Celé dětství v bytě, ve kterém jsem žila 20 let se objevovaly paranormální jevy typu - klepání, bouchání, ztrácení ostrých nožů, temné postavy, které se daly vidět, napadání v reálném životě (škrábance, modřiny) i ve snu. Příčinou bylo praktikování okultismu dvou osob, které obývali tento byt. Šlo o praktiky a zotročující víru v horoskopy, pravidelné docházení ke kartářce i čtení z ruky a věštění z karet nebo kyvadélka, které praktikovala dotyčná osoba. U druhé osoby šlo o přímou komunikaci se Satanem (což je vždy nebezpečné, s komunikací totiž s těmito duchy navazujeme vztah), také rituály jemu zasvěcené. Byt byl naprosto zamořený těmito duchovními svinstvy. Jediné, co pomohlo, byla víra v Boha a v moc Ježíše, který ve svém jménu vyháněl démony. Kolikrát mě v noci škrtila temná bytost, že sem se nemohla hýbat ani mluvit; ale jak jsem zmínila v duchu jméno Ježíše, hned a jedině tehdy to všechno ustalo. Po promluvě s knězem, který dal dům vysvětit, vše ustalo. Ještě jedna zajímavost. Většinou jsem kromě temné bytosti vídala malé děti, které mě někam roztomile lákaly... po pár letech mi došlo, že tahle občasná zjevení malých dětiček nejsou nic jiného než zlí duchové - démoni, kteří skutečně existují a jejich snahou je to, aby si vytvořili vztah s člověkem, aby z něho mohli vysávat jeho energii a aby dotyčný dělal, co po něm démon chce. Jednou mi řekla ta malá holčička - podej mi to, potřebuji to - a ukazovala na příborník, kde byly nože. Nože se pak po bytě i různě pohybovaly. Věřím proto tomu, že většina těchto popsaných entit, které jsou většinou lidského původu, nejsou nic jiného než démoni, kteří na sebe berou různé podoby, aby lidi klamali, protože oni si v klamu libují, a věřte, že sem to zažila. ...
+

Re: Zkušenost se zlými duchy

(Jaroslav Drábek, 27. 3. 2018 13:20)

Věříme
Tým EPRV777

Černá postava s Kapi a krvavé rudyma očima

(Honza, 14. 3. 2018 22:26)

Zdravím vas mám celkem veliký problém už od mala vidím postavu , černou postavu s rudyma očima .. Tato postava na me mluví , říká co mám dělat abych žil spravne dokonce mi zřejmě předala schopnosti které nemám plně pod kontrolou chci se zeptat kdo a co to je a co asi ode me chce .. První to byla obří mlhovina černá a červenýma ocima to bylo v 4-5 letech a v 10-11 se objevila postava cca 2m vysoká

3 úmrtí v domku

(Zyren111, 8. 3. 2018 21:02)

Dobrý den,zajímalo by mě prosím,zda je možno umřít že strachu z duchů. Vedle nás v domku žila rodina pán 75let umřel na infarkt na zahradě,o dva roky jeho žena v domku upadla do kómatu v nemocnici umřela. Zbyl 50ti letý syn,který zůstal sám v domku. Nezvládal smrt matky a popíjel,bloumal po ulici a říkal mi že se doma bojí,že se tam po půlnoci dějí hrozné věci,slyšel zemřelé rodiče, otvírali se dvířka. Jsem mu říkala ať nepije. Po pár dnech jsme ho neviděli,proto jsem zavolala jeho dceři,ta přijela našla no mrtvého na záchodě. Pitva neprokázala nic na co by zemřel,žádné cizí zavinění ani kapka alkoholu. Mrzí mě že jsem mu nevěřila. Nyní je dům prodan tak jsem zvědavá zda někdo ze zesnulých nedá o sobě vědět.

Re: 3 úmrtí v domku

(Jaroslav Drábek, 9. 3. 2018 19:03)

Dobrý den XY
To co zde popisujete je možné !
Můžete nám zavolat nebo napsat na e mail.
Zkusíme vám poradit nějaká opatření.

Tým EPRV777

Dotaz

(Honza , 8. 3. 2018 15:46)

Dobry den
Mam zkusenost s Navratilcem , tedy sedi popis , ale nesedi chovani ... Kdyz jsem mel 5 let , mel jsem pokoj ze sestrou ...Prozival jsem tezke obdobi a uz tak v mladem veku jsem citil krivdu , lez a odporne chovani lidi . Po pripade muzu vysvetlit proc tento stav .

No stalo se to takto ...Jednou v noci klidne spim a zniceho nic se mi zdal strasne zivy sen . Bylo to jako bych se probudil a na me posteli sedi postava cela v cernem jako uhel s kapi a bez obliceje ...V miste kde ma byt oblicej byla cerna jeste vic temna ...Do pokoje svitila poulicni lampa a nebyla tim padem uplna tma . Postava byla detailni a naklonena primo na me a hladila me po tvari . To ze me hladi jsem si vsiml az po sleze . Citil jsem ze me ta bytost uvedla do stavu , ze jsem vubec nemel strach , mel jsem pocit bezpeci a utechy . Pripadalo mi to ze to byl andel . V tu chvili se sestra otocila na bok a po kratke pauze zacla rvat , ta bytost se na ni otocila a pak spatky na me a spojeni se prerusilo . JA se jakoby znovu probouzim a byl jsem uplne v klidu a nabity pozitivni energiji z toho setkani ...Rekl jsem sestre co je ? Proc rves ? A ona mi rika , neco sedelo na tve posteli . A to bylo pro me jak blesk z cisteho nebe . V hlave mi projelo cele to setkani a okamzite mi doslo ze to nebyl sen , ale zkutecnost . Vyhrkli mi slzi do oci a mel jsem fakt strach . V tu chvili do pokoje vchazi otec a pta se co se dele , proc se tu rve ? ... Chtel bych se zeptat , byl to opravdu Navratilec ? Bylo z neho citit strasne bezpeci a furt jsem mel pocit ze me tim chranil , abych to setkani neprozil s hruzou . Jeste je tu jedna vec , nejsem si uplne jisty , ale mam pocit ze ta jeho ruka co me hladila byl kosteny parat...Mozna to pomuze ... Dekuji za odpoved ...

Re: Dotaz

(Jaroslav Drábek, 9. 3. 2018 19:01)

Milý Honzo.
Podle toho co popisujete se může jednat o aktivitu Revenanta a proto bude nejlepší to osobně probrat.
Můžete zavolat na toto tel číslo 723039250 ale jen do 20.00 h

Tým EPRV777

Cítím vidím slysim

(Ivanagruberova@seznam.cz , 4. 3. 2018 12:40)

Chodí pořád za mnou vice duchové potřebovala bych poradit jak mám všem pomoct. Jak to mám ovladat. Prosím na můj imel predem moc děkuji ivana

Re: Cítím vidím slysim

(Jaroslav Drábek, 9. 3. 2018 18:57)

Dobrý den Ivanko.
Po přečtení vašeho dopisu jsme se rozhodli že by jsme vám mohli pomoci.
Můžete zavolat na 723039250

Tým EPRV777

Cítím vidím slysim

(Ivanagruberova@seznam.cz , 4. 3. 2018 12:38)

Chtěla jsem se zeptat, lezela jsem v posteli a najednou jsem se zacla znaset, cistila jsem vybraci nemohla jsem se pohnout ani oci otevrit. 1 bylo to zvláštní a prijemne. Asi za týden se to opakovalo a to prijemne nebylo potom jsem usla. Dalsi den se to opakovalo a to jsem nasili otevřela oci a videla jsem u postele někoho sedet nevím jestry žena nebo muz. Potom to zmizlo. U můj syn to samé prozil. Děkuji za odpověď. Prosím imel

noční návštěvy

(Lukáš, 23. 2. 2018 0:14)

Dobrý večer, od srpna 2017 mě trápí noční návštěvy něčeho co mě nenechá spát. Přichází to po půl noci a končí kolem 3.30. Návštěv jsem měl 7, poslední letos 7.2., podíval jsem se na to jen jednou od té doby se raději nedívám. Je to taková tmavá silueta a vidí to i můj pes. Co to je? Co to po mě chce? Pokáždé jsem nevrlý a nevyspaný. Je nějaká možnost jak se toho zbavit sám??

Re: noční návštěvy

(Jaroslav Drábek, 26. 2. 2018 8:55)

Dobrý den i vám.
Je zapotřebí udělat určitá opatření a proto nejlépe zavolat nám na 723039250

Tým EPRV777

Duchové v domě.

(Radana, 15. 2. 2018 0:36)

Před pěti léty jsme si koupili starší rodinný dům ve kterém jsme již třetími majiteli. Rekonstrukci, kterou jsme prováděli se občas přihodily nějaké komplikace, ale nijak zvlášť jsme tomu nepřikládali váhu. Vše se zhoršilo, když jsme začali předělávat horní patro. Ze začátku se pokazily dva rozhlasové přijímače, druhý den nám odešly všechny kuchyňské spotřebiče. Zjistili jsme, že něco není v pořádku a proto jsme si pozvali domů dva média nezávislá na sobě, aby nám provedli očistu domu. Obě měly pravdu, že v domě máme dva duchy. Mladou holku, která byla znásilněna a spáchala sebevraždu. Dalším je nějaký smutný muž. Ani jeden z nich komunikovat nechtěl. Každopádně nás ubezpečili, že odešli a my budeme mít klid, ale opak je pravdou. Pořád se vrací. Ze sklepa vychází hlasité rány, problikávají, praskají a nesvítí žárovky. Z rádia ke mně promlouvají a často slyším hlasy, hudbu, smích, křik a pláč. Občas voda zapáchá sírou a mění se teplota v místnosti. Budu velmi ráda za Vaši radu. Děkuji

Re: Duchové v domě.

(Radana, 15. 2. 2018 12:54)

Prosím o zaslání odpovědi na můj email radulklim@seznam.cz děkuji

Re: Re: Duchové v domě.

(Jaroslav Drábek, 26. 2. 2018 8:54)

Dobrý den.
Můžete nám napsat na e mail EPRV777@seznam.cz
Nebo můžete zavolat na 723039250

Tým EPRV777

Znám pár věcí . moc tomu nevěřím ale měl jsem pocit že v domě je nějaký zloděj ,

(Jan , 16. 1. 2018 4:09)

první věc nevěřím v boha , druhá chci jen poradit jestli se jedná o nějaké nebezpečí ... žiji v tomto domě celý život tudiš znám všechny zvuky třeba když jde někdo po schodech a pohne sklenicí v kuchyni to se přesně stalo jako by byl někdo v domě zhasnul jsem lampu v pokoji a monitor už jsem chtěl vytočit 158 ale bylo ticho vzal jsem si nuž a šel dolu prohledal jsem všechny kouty domu a skontroloval dveře nikde nic stalo se to ve 2:38 min nebo nějak tak . jsem si jist že jsem to slyšel hlavně tu sklenici bylím v podkroví a nic takoveho jsem nezažil ten pohyb té sklenice jsem slyšel jasně to už jsem zhasnul a otevřel dveře píši to sem hned hodinu po udalosti mám divný strach , jo a když jsem byl jednou dost opilej tak sem chtěl uzavřít dohodu z dablem mluvil jsem dost nahlas něco sem chtěl znáte to , nebudu přesně popisovat co byl jsem na dně chci jenom vědět asi je to v pohodě ale jestly hrozí nějake nebezpečí ozvěte se my muj email je fleca.111@email.cz díky .......

Re: Znám pár věcí . moc tomu nevěřím ale měl jsem pocit že v domě je nějaký zloděj ,

(Jaroslav Drábek, 21. 1. 2018 11:54)

fleca.111@email.cz
Milý Jene.
Pokud věříš v Boha, tak proč jsi volal ´Dábla na pomoc?
Můžeš mi zavolat jestli chceš

Re: Re: Znám pár věcí . moc tomu nevěřím ale měl jsem pocit že v domě je nějaký zloděj ,

(Štěpán, 15. 2. 2018 9:01)

Umm. Psal že NEvěří na boha


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »