Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

aktualizace 11.06.2018

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě. Ovlivnění například vody.

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem. Dochází zde ke zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů a tím následné vyvolání šoku. Projevuje se obvykle úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty. Při projevu těchto para aktivit dochází často k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a živé organismy.

 

13. Vampyrismus - Vědomé vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch,dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o vysoké intenzitě a tím vybíjet elektrické zdroje, například baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání žárovek nebo zářivek jejich přetížením tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou plamen svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

S pozdravením Váš Jaroslav Drábek vedoucí hlavní vyšetřovatel a zakladatel skupiny EPRV777

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se  odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby).

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Tyto entity již mnohdy dokáží ovládat i elektroniku a také někdy pohybovat předměty. Projevují se také náhlými změnami teploty v místnosti výskytu až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-2.

 

3. Orbové také Orbs -Jsou pouze prúvodními jevy většinou bílé barvy obvykle poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce-

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých. nebezpečnost 2-4. Také zde patří jevy ze skupin Revenanti,  Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin..

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plazmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu.

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenant - neboli také Navrátilec , je nemrtvý nemající v hrobě klidu, který kvůli  špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil , nebo někomu ubližoval, nebo někdo jemu , se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalého člověka. Tyto Entity se v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako postavy v kápi bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. 

Zvláštní nebezpečná nelidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové-  Poskvrněnci duše, zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou. Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat jen exorcií ( pozn vymítáním), ale jen odvolat vyžším Božím řádem při čtení liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby a farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši a tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu s tabulkou Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pepa

(Dotaz :), 3. 12. 2012 16:23)

Ahoj , chtěl bych se zeptat zda je nebezpečné vyvolávat duchy , jelikož bych to chtěl skusit s přáteli . Je větší pravděbodobnost že vyvoláme "zlého" ducha? A když ano poradte mi prosím :) . A poslední věc , kde se dá sehnat přes internet EMF Sensor? Díky moc .

Re: Pepa

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 7. 12. 2012 12:43)

Evokace Entit neboli také tzv vyvolávání duchů spočívá v naladění se člověka na Entity ,které jsou přítomny v prostředí našich domácností, akorát platí to že my je nevidíme ale oni nás ano. Není radno si zahrávat svyvoláváním čehokliv v oblasti Entit pokud vaše víra nestojí na pevném základě. Je tot postavené na víře v Boha a jeho přítomnost při této Evokační činnosti. Není to o legraci a dobrodružství. Pokud porušíte pravidla úcty a respektu k Entitám, tak se Vám to může zle vymstít bud nemocí nebo nějakou událostí ve vaší blízkosti, která se týká vašich bližních.Takže závěrem chci říci chcete li podstoupit i tato rizika pltí vždy Zkus Od všeho a Dobrého si ponechej!!!

Re: Pepa

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 8. 1. 2013 19:27)

Evokace neboli vyvolávání entit má svoje jistá úskalí,jde o to že vesměs všechny Entity se živí energií lidí a stačí jen malý náznak strachu a hned toho dokáží využít naplno.Každý duch a Entita má zde svoje opodstatnění ale také se může mstít,a potom jde všechna legrace stranou.Takže se nepouštějte na tenký led. To je moje osobní doporučení.Paranormální svět skýtá kromě dobrodružství i poznání a to vrůzných formách.Vyvoláním ducha si múžete přivodit i například úbytek životních sil.Takže našlapovat opatrně a s rozvahou.EMF metr se dá sehnat v USA u nás se jeho cena pohybuje od 8-20000 Kč.

Jaroslav
EPRV777

Dotaz

(Dominika, 27. 11. 2012 15:18)

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na jednu věc. Dá se nějakým spolehlivým způsobem určit, kdy se ve Vašem domě objevuje duch? Stalo se mi pár věcí jako například optisky na polštáři, které se objevili 2krát po sobě, spadnutý květináč z neznámých příčin a velmi často rozsvícené světla. Ráda bych věděla zda je možné, že mám v domě "nezvaného hosta" a nebo si jen něco nalhávám. Předem Vám děkuji za odpověď. S pozdravem Dominika

Re: Dotaz Duch

(Jaroslav hlavní vyšetřovatel EPRV777, 27. 11. 2012 18:02)

Dobrý den Dominiko.
Podle vašeho popisu situace by se mohlo ale také nemuselo jednat o paranormální aktivitu, ale bylo by zapotřebí nám upřesnit některá fakta a tak si myslíme že by bylo
nejlepší se domluvit přímo na nějakém postupu telefonicky.

Hlavně zachovejte klid a nebojte se! Nemohou Vám ublížit pokud si to sama nepřipustíte svým strachem. Zkuste jednoduchý způsob ověření a zároveń utlumení aktivity, a to ten že v místnostech okolo zdí rozsypejte sůl.Jestliže se něco začne měnit k lepšímu tak se jedná o paranormální aktivitu a je zapotřebí toto speciálně řešit vyšetřováním na místě u vás doma.
Zkuste toto doporučení a když to nepomůže, zavolejte nám kdykoliv.Hlavně s tím nekomunikujte a nesnažte se navázat kontakt.Nezapalujte svíčky a pokud možno zakryjte zrcadla.
Jaroslav Drábek
Můžete nám zavolat přímo na náš telefon +420723039250 a probereme to nebo pište podrobně na náš email: EPRV777@seznam.cz.

Dotaz

(Osirix, 12. 7. 2012 17:19)

Dobrý den, zajímalo by mě pár informací o vás. Příjmáte nové lidi do svých kruhů? Případně jaké zkušenosti znalosti vyžadujete? Asi máte hodně podobných zpráv, ale stejně mě zajimá jak se k vám vaši vyšetřovatelé dostávají. Dále by mě zajímalo jak jste za svou práci odměňováni? Kdybych náhodou někdy chtěl pomoci. Spozdravem Osirix

Re: Dotaz

(Jaroslav hlavní vyšetřovatel EPRV777, 13. 7. 2012 11:03)

Dobrý den.
Velice nás těší váš dotaz.
Na vaši otázku, zda přijímáme nové lidi do svého kruhu vám odpovíme že ano, ale podle zvláštních kriterií, která musí splnóvat každý čekatel i člen naší skupiny. Máme svoje tvrdá pravidla pro přijetí nového budoucího čekatele a proto napřed je zapotřebí napsat žádost o vstup do skupiny a tam uvést něco o sobě.Zejména zkušenosti s paranormálními jevy a také něco ze svého života. Podrobnosti vám sdělíme v případě zájmu e mailem. Za naší práci vyšetřování paranormálních jevů a monitorování nebereme žádnou mzdu ale proto požadujeme jen úhradu nákladů na cestovné a nezbytné náklady pro členy skupiny spojené s nočním vyšetřováním.
Nemáme to jako výdělečnou činnost ale snažíme se pomoci lidem pochopit proč se dějí právě u nich doma paranormální jevy, a tyto jevy se snažíme monitorovat a analyzovat s pomocí moderní techniky a přístrojů.
Jestli chcete tak nám napište na náš e mail EPRV777@seznam.cz vaši žádost a my po jejím posouzení se vám určitě ozveme.
Krásný den Vám přeje
skupina EPRV777

Fotky

(Martin, 8. 6. 2012 23:26)

Můžu se zeptat kde, nebo jestli vůbec jsou uveřejněny fotografie z té štoly? Docela rád bych se na ně podíval :)

Re: Fotky

(EPRV777, 9. 6. 2012 19:21)

Mílý Martine fotky ze Stránské skály můžete vidět zde na našem webu ve fotkách a je to ta ze Stránské skály 2009 kdY jsme provedli první měření a projevila se aktivita Entit Strážce který je vidět i na fotografii a traduje se zde jeho výskyt již těsně po ražení štol. Potom v roce 1967-2010 se podařilo několika lidem vyfotit různé mlhavé entity a přízraky které měly reálné tvary a obrysy postav. Ještě v minulém roce jsme prováděli zájemce štolami i s komentářem o našem průzkumu.
Je možno pro větší skupinu lidí toto uskutečnit i dnes dle domluvy a nějaké kompenzace pro nás.
Jaroslav hlavní vyšetřovatel EPRV777

Souhlas !!

(Mára, 26. 5. 2012 11:29)

Podepisuji v celém rozsahu :o))

Re: Souhlas !!

(Mára, 27. 5. 2012 16:26)

EPRV777 děkuje


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19