Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

aktualizace 11.06.2018

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě. Ovlivnění například vody.

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem. Dochází zde ke zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů a tím následné vyvolání šoku. Projevuje se obvykle úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty. Při projevu těchto para aktivit dochází často k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a živé organismy.

 

13. Vampyrismus - Vědomé vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch,dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o vysoké intenzitě a tím vybíjet elektrické zdroje, například baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání žárovek nebo zářivek jejich přetížením tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou plamen svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

S pozdravením Váš Jaroslav Drábek vedoucí hlavní vyšetřovatel a zakladatel skupiny EPRV777

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se  odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby).

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Tyto entity již mnohdy dokáží ovládat i elektroniku a také někdy pohybovat předměty. Projevují se také náhlými změnami teploty v místnosti výskytu až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-2.

 

3. Orbové také Orbs -Jsou pouze prúvodními jevy většinou bílé barvy obvykle poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce-

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých. nebezpečnost 2-4. Také zde patří jevy ze skupin Revenanti,  Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin..

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plazmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu.

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenant - neboli také Navrátilec , je nemrtvý nemající v hrobě klidu, který kvůli  špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil , nebo někomu ubližoval, nebo někdo jemu , se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalého člověka. Tyto Entity se v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako postavy v kápi bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. 

Zvláštní nebezpečná nelidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové-  Poskvrněnci duše, zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou. Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat jen exorcií ( pozn vymítáním), ale jen odvolat vyžším Božím řádem při čtení liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby a farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši a tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu s tabulkou Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: dotaz na orby

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 13. 8. 2013 7:43)

Orbové neboli orbické koule ( energie)jsou většinou poloprůhledné útvary které můžete vyfotit v místech s různou paranormální aktivitou. Většinou jsou v pohybu a jejich rychlost je dosti velká na běžnou fotografii takže se jeví většinou jako rozmazané, někdy přechází v něco podobné bílé šmouze. Na Barborce je zajímavé místo zvláště uvnitř kaple tam by jste im ohl zaznamenat EVP a nafotit hodně zajímavých objektů. Nejvíce nahoře na půdě. Alespoń nám se to podařilo.
Hezké zážitky ik dyž budete chtít pošlete nám fotky na EPRV777@seznam.cz nwjlépe přes wetransfer.cz , k analýze našimi odborníky.
Jaroslav a tým EPRV777

Re: Re: dotaz na orby

(M.Dienstpier, 16. 8. 2013 23:34)

poslal jsem vám pár fotek, co na ně říkáte?

Re:Rodinné dědictví

(Daniela, 11. 6. 2013 12:10)

Dekuji Vám za odpověď...jde hlavně o to,že to není o místě(bytě,domě).V mém životě jsem se s mamkou stehovala asi 14krát a přesto tyto noční,stále stejné návštěvy neustali.Chodí vždy v rizikovem období našich životů(rozvody apod.)...

Re: Re:Rodinné dědictví

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 11. 6. 2013 12:46)

Máte pravdu že to neníj en om ístě ale tam je to zapotřebí řešit i s danou osobou, je to jako simbióza největší problém ale může být při tom oslabení.
Jaroslav Drábek
EPRV777

otazka

(kristyna, 17. 4. 2013 22:50)

dobry den,cetla jsem si komentare a vase odpovedi.CHtela bych se zeptat proc radite pani Dominice aby zakryla zrcadla?Z jakeho duvodu?diky Kristyna. A diky za prijeti do skupiny na FB.

Re: otazka

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 18. 4. 2013 8:45)

Dobrý den.
Ohledně zrcadel:
Je to základní rada při aktivitě v bytě nebo v domě.
Zrcadlo je od věků otevřenou cestou k nám stejně jako plamen svíčky.
Tak proto

Doteky

(Soňa, 2. 4. 2013 16:19)

Dobrý den,
dlouhá léta co jsme bydleli ve městě v panel.bytu jsem měla problémy
v noci s tím, že na mě někdo sahal, popř.lehal jakoby do mě chtěl vstoupit.
často to bylo až násilnické a viděla, nebo alespoň jsem si myslela, že vidím
stvůry. Připadala jsem si jako blázen, protože mě všichni tvrdili, že vlastně spím a zdá se mi to. Jenže já to cítila. Většinou jsem byla strachy úplně ochrnutá a nemohla se hnout. Dlouhá léta jsem se pořádně nevyspala. Pak jsem byla u jednoho kartáře a ten mi řekl, že já mám v sobě nějaké vlastní démony, a že mám doma obraz, který bych měla vyhodit. Naprosto přesně ten obraz popsal, takže jsem ho skutečně vyhodila. Na chvíli byl klid, ale po nějaké době to začalo znovu. Potom jsme se přestěhovali do rodinného domu, kde se dlouho nic takového nedělo. Jenže je to asi tak 5-6 let co se mi začalo zdát, že když se dívám na televizi v noci, tak mám pocit, že tam se mnou někdo je a navíc se v posledním roce 2x stalo, že opět na mě někdo lehal, jenže tentokrát jsem to chtěla odstrčit a cítila to, ale opět se to ani nehlo. Sedla jsem si a do rána nespala. Já bych to možná přežila, jenže nevím, jestli se něco nepohybuje i u dvouleté vnučky v pokoji, protože párkrát se stalo, že si vykládala, jakoby s ní někdo byl. Co dělat ? Zavola bych vás, ale moje rodina, která mě pokládá tak trochu za pošuka s bujnou fantazíí by nesměla být doma a to je takřka neproveditelné.

Re: Doteky

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 3. 4. 2013 13:37)

Dobrý den paní Sonó.
Po přečtení těchto řádků Vám vůbec nezávidíme postoje vaší rodiny ale jestli si Vaše vnučka s Entitami povídá,tak by to chtělo co nejdříve řešit než dojde během krátké doby ke zv=ýšení aktivity Entit. Pravděpodobně se zde může jednat o bytosti které nejsou lidské duše ale jsou zde pro Vaše poznání a něco chtějí.Kdyby jste zaznamenala že se to zhoršuje,tak nám hned zavolejte a uděláme prvotní opatření.
Rodičům vnučky ukažte tyto stránky a také video s výpovědí lidí co jsme řešili případy.
Mohlo by se klidně stát že Entity zaútočí i na ně.Jen hlupák tomuto nevěří. Máme v praxi řešení pár případů kdy nevěřící lidé zapříčinili útoky Entit ,kterté se mohli řešit zavčasu.
Kdyby cokoliv volejte nás přímo do 20.00.hodin na +420723039250
Jaroslav Drábek
a tým EPRV7777

Dotaz ?

(Iveta B., 1. 4. 2013 20:55)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda máte také zkušenosti z míst, které navštívíte podobné jako já?
Nedávno jsem navštívila kostel a když jsem ho obcházela zvenčí v některých místech jsem cítila tlak a bolest hlavy . Potom jsem ho obcházela z druhé strany a našla jsem místo, kde mohu jít a tohle necítit. Naopak to vypadalo , jako by mě zem pod nohama hřála. Po vstupu do kostela jsem našla místo , podle toho kde mě hlava přestal bolet a necítila jsem ten tlak , kde mi opět hřála podlaha pod nohama . V tomto místě jsem měla i vzláštní pocit jako kdybych se usmívala a po odchodu ven to vypadalo ,jako bych měla za krkem položený teplý šál. Hřálo to po celých ramenách. Také někdo z vaší skupiny má podobné pocity z míst a budov? Nebo jsem tak trošku blázen?:-)
Děkuji za odpověď.
Iveta

Re: Dotaz ?

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 2. 4. 2013 12:38)

Dobrý den paní Iveto.
Jak správně usuzujete tak se zde jedná o vliv Geopatogenních polí které se vyskytují téměř všude, akorát je zvláštností že na místě kostelů se nevyskytují, je to proto že většina kostelů a chrámů je postavena na místech kde dříve byli svatyně, a jak známo z historie tak již Keltové uměli najít vodu s pomocí Druida a proutku. Takže ještě kt omu přispívá energie která je v kostelech daná rituálními obřady které se zde dějí.

dotaz k navazování kontaktu

(Dana.A, 13. 3. 2013 20:26)

Dobrý den,
dnes jsem zcela náhodně objevila Vaše stránky. Přemýšlím proč, jelikož náhody neexistují :o) Zatím, než na to přijdu, přeji celé Vaší skupině úspěchy v práci, zejména při odvádění duší ke světlu.

V jedné z Vašich odpovědí na dotazy zde, nedoporučujete tazatelce komunikaci

"..Hlavně s tím nekomunikujte a nesnažte se navázat kontakt.Nezapalujte svíčky a pokud možno zakryjte zrcadla..."

Chápu, proč nedoporučujete komunikaci a navazování kontaktu někomu, kdo s tím nemá zkušenost a neumí se například chránit. Stejně tak chápu zakrývání zrcadel. Nerozumím ale tomu, proč nedoporučujete zapálit svíčku? Předpokládám, že tento úkon neberete jako akt projevení své otevřenosti ke komunikaci, nebo ano? Mám za to, že zapálení svíce naopak může posloužit k projevu pochopení, ale také k udržení odstupu. Sice trochu magie, ale vidím, že při Vaší další odpovědi nabádáte k jejímu praktikování :o)

"v místnostech okolo zdí rozsypejte sůl"

Děkuji za Vaši odpověď, Dana.A

Re: dotaz k navazování kontaktu

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 15. 3. 2013 18:15)

Dobrý den i vám paní Dano.
Velice si vážíme Vašich názorů a tak se Vás pokusíme uvést do této problematiky.
Sůl se sype né kvůli magickým rituálům ale protože vytváří záporné ionty a ty entity nesnáší stejně působí stříbro. Dále k tomu zapalování svíček, nevadí pokud se jedná pouze o tzv přivtělené duše a duše zemřelých 2 úrovně.Ty také se většinou dají jednoduše odvést. Ale platí zvýšená opatrnost pokud se jedná o 3 a 4 úroven´a ještě třeba v kombinaci s Revenanty, tak se zvýší jejich aktivita a potenciál.Dále komunikaci nedoporučuji z důvodu že většina lidí si neví rady potom co k ní dojde. Máme za sebou do ted´již vyřešených 45 případů a věřte mi že jsme se setkali přímo s různými typy Entit,zbloudilými dušemi ale také s různými typy nelidských Entit o kterých možná ani nevíte že existují. Přímé setkání je vždy jiné než řešení přes někoho nebo na dálku.
Zkuste si někdy přečíst něco z démonologie. Setkali jsme se již s mnoha lidmi které odvádí přivtělené duše již roky,ale když u nich došlo k paranormální aktivitě tak si nevěděli rady. To je úplně jiný level.
Krásný den a vše dobré.
Hodně úspěchů Vám přeje celý tým EPRV777 a v případě dotazů tu jsme pro vás i na telefonu +420723039250

Fotografie duchů

(Kamil, 10. 3. 2013 12:32)

Dobrý den,
můžete zde na vašich stránkách uveřejnit nějaké lepší fotografie entit, které Vám poslali čtenáři do soutěže?
Děkuji, Kamil

Re: Fotografie duchů

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 11. 3. 2013 8:04)

Dobrý den i Vám Kamile.
Fotografie od čtenářů zveřejníme pouze s jejich souhlasem.
Zatím je toto v jednání ale nebojte se dočkáte se i snímků z duchařské soutěže,alespoń těch vítězných.
Jaroslav a tým EPRV777

Paranormální jev

(Lucka, 31. 1. 2013 12:59)

Dobrý den,chci se optat.Před 3 měsíci jsem se stěhovala do finského domu.Kamarádka mi zjistila o něm,že tu je 71 let a dříve tu bydleli dělníci z jedné firmy,která je tu do dneška a funguje nadále.Ještě než mi zjistila kamarádka informace tu pořád něco zjišťuju a pořád se tu něco děje.Ano věřím na duchy a tak a jako malé se mi toho pár věcí stalo,ale ne to co tady.Otevřeli se sami dveře,pohnul se sám pekáč,stín černý v odrazu okna do pokoje.Jendou jsem šla na wc a u dveří jsem slyšela pánské vzdechnutí!!Tak,ale jasně jako kdyby tam stál člověk.Ťuknutí na okno.Sama spadla sprcha,která byla omotaná.Sama jsem to zkoušela skepticky vyjasnit sama,ale nenašla jsem pro to vysvětlení proč spadla sprcha omotaná kolem baterie.Spadl zabalený kabel ze skříně.Otisk ruky na černých riflích.Přítel ten otisk našel.Byl bílý.Já to být nemohla,protože bych musela prokroutit ruku.Otisk byl na levé noze na stehně a palec byl směrem ke koleni takže pravák.Přítele otisk také ne,protože zdi nebarví a pokoušel se změřit otisk se svou a otisk byl menší než jeho.Byli to spíše jen první články prstu otisklé na noze.Prosím vás blouzním a vsugerovávám a nebo tu opravdu je paranormální jev?Mám také foto s oparem a nahrávaný zvuk kde je slyšet pánský hlas a žena a děsné rány,které jsem,ale při nahrávání já sama neslyšela,ale v nahrávce zvuku jsou.Děkuji moc za vysvětlení.PS:Přítel si myslí,že si to jen namlouvám.Děkuji s pozdravem Lucka

Re: Paranormální jev

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 31. 1. 2013 19:49)

Dobrý den Lucie.
Podle toho co mi zde popisujete by se mohlo jednat o tzv.inteligentní i reziduální projevy strašení nespokojených entit, které vám chtějí pravděpodobně něco sdělit.
Ta sprcha by šla i technicky vysvětlit ale ten vzdech co popisujete hovoří spíše on ějaké mírné aktivitě.Kdyby jste potřebovala pomoci tak nám zavolejte na +420723039250 vždy do 20.00 hodin a najdeme určitě nějaké řešení.
PS:
Jestli máte nahrané EVP tak nám ho pošlete k analýze a my vám dáme vědět co tam je.
Pošlete to na EPRV777@seznam.cz bud´do e mailu nebo přes úschovnu.

Krásný den Vám přejeme.

Jaroslav Drábek a tým EPRV777

Re: Re: Paranormální jev

(Lucka, 31. 1. 2013 20:10)

ano máte pravdu.Buď jsou projevy kolem večera a nebo kolem druhé ráno.Děje se to spíše nejvíce v kuchyni a obýváku.Zkoušela jsem vyšetřovat na vlastní pěst a za každou mou otázkou je jako kdyby nějaký chlap naštvaně zabručel a pak jsem nechala běžet jen zvuk a šli jsme spát a během nahrávání po dobu 45 min. je slyšet jako by hovor muže a strašně jasně,ale není mu rozumět a pak jako by broukání ženy.Musím uznat,že jsem kolikrát dost vyděšená,že musí přítel spát u mě.Kolikrát mám divný pocit jako kdyby na mě něco civělo a funělo na mě.A hlavně mě vyděsilo to jak se sami otevřeli dvěře.Ráda jsem se dívala na TAPS tak jsem zkoušela vysvětlit dveře zda nebyli špatně dovřené,ale tohle jsou moderní dveře a jakmile se trochu zmáčkne klika tak se otevřou,špatně dovřít ani nejdou.Zkoušela to i má kamarádka.Mám jak nahrávku zvuku kdy jsme spali i se strašnými rány,které,ale slyšet během noci nebyli tak i nahrávku zvuku kde kladu otázky entitě.Chcete poslat ově nahrávky + foto obličeje u gauče?Na fotce je obličej jako by kostry co kouká na telku a směje se.Odraz od ničeho být nemohl,protože svítila jen televize a byla jinak všude tma.Bylo to foceno telefonem bez blesku.Děkuji moc za rychlou odpověď a pomoc.Lucka

Re: Re: Re: Paranormální jev

(Jaroslav hlavní vyšetřovatel EPRV777, 2. 2. 2013 11:19)

Dobrý den Lucie.
Ano pošlete nám ty nahrávky obě a my se na to mrkneme a pošleme vám vyjádření.
Jaroslav Drábek EPRV777

Pepa

(Dotaz :), 3. 12. 2012 16:23)

Ahoj , chtěl bych se zeptat zda je nebezpečné vyvolávat duchy , jelikož bych to chtěl skusit s přáteli . Je větší pravděbodobnost že vyvoláme "zlého" ducha? A když ano poradte mi prosím :) . A poslední věc , kde se dá sehnat přes internet EMF Sensor? Díky moc .

Re: Pepa

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 7. 12. 2012 12:43)

Evokace Entit neboli také tzv vyvolávání duchů spočívá v naladění se člověka na Entity ,které jsou přítomny v prostředí našich domácností, akorát platí to že my je nevidíme ale oni nás ano. Není radno si zahrávat svyvoláváním čehokliv v oblasti Entit pokud vaše víra nestojí na pevném základě. Je tot postavené na víře v Boha a jeho přítomnost při této Evokační činnosti. Není to o legraci a dobrodružství. Pokud porušíte pravidla úcty a respektu k Entitám, tak se Vám to může zle vymstít bud nemocí nebo nějakou událostí ve vaší blízkosti, která se týká vašich bližních.Takže závěrem chci říci chcete li podstoupit i tato rizika pltí vždy Zkus Od všeho a Dobrého si ponechej!!!


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »