Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

aktualizace 11.06.2018

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě. Ovlivnění například vody.

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem. Dochází zde ke zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů a tím následné vyvolání šoku. Projevuje se obvykle úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty. Při projevu těchto para aktivit dochází často k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a živé organismy.

 

13. Vampyrismus - Vědomé vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch,dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o vysoké intenzitě a tím vybíjet elektrické zdroje, například baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání žárovek nebo zářivek jejich přetížením tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou plamen svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

S pozdravením Váš Jaroslav Drábek vedoucí hlavní vyšetřovatel a zakladatel skupiny EPRV777

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se  odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby).

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Tyto entity již mnohdy dokáží ovládat i elektroniku a také někdy pohybovat předměty. Projevují se také náhlými změnami teploty v místnosti výskytu až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-2.

 

3. Orbové také Orbs -Jsou pouze prúvodními jevy většinou bílé barvy obvykle poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce-

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých. nebezpečnost 2-4. Také zde patří jevy ze skupin Revenanti,  Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin..

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plazmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu.

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenant - neboli také Navrátilec , je nemrtvý nemající v hrobě klidu, který kvůli  špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil , nebo někomu ubližoval, nebo někdo jemu , se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalého člověka. Tyto Entity se v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako postavy v kápi bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. 

Zvláštní nebezpečná nelidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové-  Poskvrněnci duše, zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou. Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat jen exorcií ( pozn vymítáním), ale jen odvolat vyžším Božím řádem při čtení liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby a farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši a tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu s tabulkou Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Průchod

(Jaroslav Drábek , 8. 12. 2015 11:08)

Dobrý den.
Nemyslím si že ho posedl Satan nebo něco podobného,někdy stačí obyčejný Revenant a kontaminace domu je zde zřejmá.

zbytková energie?

(Katy, 1. 11. 2015 18:49)

Dobrý den, děkuji za odpověď, včera jsem od sousedů zjistila, že v domě bydleli členové gestapa. Od té doby vnímám chlad, přestože jsou okna zavřená, i když samozřejmě si to mohu i nalhávat. Sousedka u postele prý viděla bílou bytost. Pomohla by sůl nasypaná v rozích a vykouření místnosti? Děkuji. S pozdravem. Katka

Re: zbytková energie?

(Jaroslav Drábek , 8. 12. 2015 11:06)

Můžete zkusit sůl kolem oken a prahů dveří pro začátek když tak volejte.
723039250

zbytková energie?

(Katy, 30. 10. 2015 17:04)

Dobrý den, měla bych dotaz: s duchy jsem přišla do styku hodněkrát, dokonce jsem musela náš dům nechat vysvětit, od té doby mám pokoj, nicméně jsme se s kamarádkou přestěhovaly do vily z r. 1908. je nově zrekonstruovaná, byt si nás získal. pokud je jedna z nás ale sama, špatně se usíná, já se budím zničehonic pravidelně ve tři ráno (jsem tvrdý spáč), několikrát se sám od sebe zapne odsávač nebo nejde internet, někdy mě přepadnou deprese, nebo se cítím nevyspaná (jsem citlivější než kamarádka, mám schopnosti média). Nemám ale pocit, že by na mě někdo hleděl, jako to bylo v minulých případech, necítím ani podivný chlad - v tomto směru je to všechno v pořádku. Mohlo by se jednat o nějaký otisk dávné události? Děkuji za odpověď. Katka

Re: zbytková energie?

(Jaroslav Drábek , 31. 10. 2015 11:56)

Dobrý den Katy.
Souhlasím s vámi v tom, že se může jednat o zbytkové reziduální energie kterým se všeobecně říká Přivtělenci neboli Diskarnáti. Pomůžete si tím že provedete vykuřování směsí Kadidla a kopálu bílého a to ve všech rozích bytu. Když tak mi zavolejte a rád vám poradím.
Jaroslav Drábek

Otazka

(lucy, 5. 9. 2015 0:04)

Ahojte ja by som sa chcela opytat co to znamená ak sa skôr stretávam z nejakými zvieracimi zvukmi? Alebo vidím zviera ktoré ani neexistuje? No aspon nie v danom case a na danom mieste.Nedeje sa to často. Okrem týchto veci mam skôr tendenciu počuť nevidene ako vidieť. Veľa z toho co som počula neznelo vôbec priateľsky. Chcela by som počuť vás názor nato. Jeden som už počula. Bolo to od parapsychologa, ale niečo mi v tom nehra. A musim podotknut, že sa mi diali aj veci mile:) ktoré mi vytvorili usmev na tvari. Kvôli tomu sa nezhodujem z názormi poniektorích,ktorí ani nevedia o com hovoria. Vopred dakujem pekne sa odpisanie naspat

Re: Otazka

(Jaroslav Drábek , 6. 9. 2015 13:05)

Mílá Lucy.
Slyšení zvířecích zvuků může znamenat že se v tobě probudily schopnosti vnímání kmenových zvířat, což patří do oblasti šamanismu. Ale také to může znamenat probuzení tvojich schopností vnímání okolí a toho co je běžným smrtelníkům zastřeno. A to je vidění Entit a duchů ale také různých přírodních jevů jako jsou třeba skřeti trolové i vlkodlaci. Možná by to chtělo si o tom promluvit přímo.
tel na mne máš tady. +420723039250

Re: Re: Otazka

(lucy, 8. 9. 2015 22:18)

A mohla by som vás kontaktovat aj na email? Alebo ak je vám lepsie to číslo tak ja snáď zavolam. Len cakajte hovor z anglickeho čísla, pretože tu sa momentálne nachádzam. Inak pre mna by to bolo fajn si s niekým o tom pohovorit v mojom okolí kde zijem a ľudia s ktorými žijem na take niečo neveria. Takze nemam s kym o tom hovoriť. Inak dakujem

Otazka

(lucy, 5. 9. 2015 0:03)

Ahojte ja by som sa chcela opytat co to znamená ak sa skôr stretávam z nejakými zvieracimi zvukmi? Alebo vidím zviera ktoré ani neexistuje? No aspon nie v danom case a na danom mieste.Nedeje sa to často. Okrem týchto veci mam skôr tendenciu počuť nevidene ako vidieť. Veľa z toho co som počula neznelo vôbec priateľsky. Chcela by som počuť vás názor nato. Jeden som už počula. Bolo to od parapsychologa, ale niečo mi v tom nehra. A musim podotknut, že sa mi diali aj veci mile:) ktoré mi vytvorili usmev na tvari. Kvôli tomu sa nezhodujem z názormi poniektorích,ktorí ani nevedia o com hovoria. Vopred dakujem pekne sa odpisanie naspat

Démon

(SamuelDeCora, 2. 2. 2015 20:21)

Říkáte démon v těle je špatný. Ale co když je možnost se s tímto ( Démonem ) spřátelit a tak získat spojenectví? chrání mě před nebezpečím dodává mi energii i když poněkud temnější ale vůbec mi to nevadí. Kdysi to byl jedinej přítel kterého jsem měl. jedinej s kým jsem se mohl bavit ATD. Prostě s démona je můj přítel. Jaký na to máte názor vy ?

Re: Démon

(Lukáš, 28. 8. 2015 14:01)

Ne, démon není tvůj přítel, ale nepřítel. On ti může "pohádat" a tobě se může zdát, jaký ej to kamarád apod. Pozor na to. Satan a jeho démoni to nedělají zadarmo. Kromě toho problémy mohou přijít, to se neboj a jeden budeš mít a to ten, že ztratíš věčný život, který je v Kristu.

Až z toho budeš chtít pryč, volej Boha, Ježíše Krista a on ti pomůže.

I moje zkušenost je taková.

Re: Re: Démon

(Jaroslav zakladatel skupinyEPRV777, 31. 8. 2015 10:01)

Děkujeme Lukáši za vaši snahu zde odpovídat na nějaké komentáře.Ale to zde nemůžete dělat bez souhlasu našeho správce.Takze pro priste jinak vás budeme okamzite blokovat a smazeme vás ptispevek.
EPRV777

Škola

(Josef, 14. 1. 2015 10:23)

Dobrý den,
máme školu její historie sahá do roku 1907 bydlím v jedné části této školy.
Na jednom schodišti se nám nepravidelne vetsinou vnoci kolem 23:00 rozsvecuje svetlo a do rana je shasle . Tato budova je alarmovaná a není možné aby někdo tuto cinost delal. Dále jsem sám ze svého bytu v budově slyšel zvuky ktere jsou jako kdyby nekdo posouval skříní. dále se nám stalo pár zvláštních veci jako napriklad ze nekdo kolem 2h ranni volal ze skolniho mobilniho telefonu nasemu panu zastupci i prez to ze rano na telefonu zadny odchozi hovor nebyl. Nebo vypadek proudu v nocnich hodinach. Nemáte nejakou radu jak tytu ukazy realne vysvetlit? Diky moc. josefcadik@gmail.com

Re: Škola

(Jaroslav EPRV777, 21. 1. 2015 17:13)

Dobrý den.
Podle vašeho popisu by se zde mohlo jednat také o projevy nějakého druhu el mag pole ale také o změny způsobené entitou. Chtělo by to zřejmě bližší průzkum na místě samém. Nejlepší bude se s námi spojit e mailem EPRV777@seznam.cz a domluvíme se na dalším postupu


EPRV777

Re: Otázka-Pan Jaroslav Drábek

(Eva, 5. 7. 2015 10:49)

Dobrý den, já se zajímám o tyto věci od malička a od té doby je taky vnímám a někdy i vidím. Moc toužím po tom se o tom dozvědět co nejvíc a mohla bych se stát vaším členem? Moc bych o to stála. Jsem z Tábora a je mi 27 let. Děkuji za odpověd a přeji krásné léto.

Re: Re: Otázka-Pan Jaroslav Drábek

(Jaroslav EPRV777, 7. 7. 2015 8:45)

Dobrý den milá EVo.
Těší nás váš zájem o práci v naší skupině.
Můžete něco o sobě napsat do e mailu EPRV777@seznam.cz ?
Rádi Vám odpovíme

starý dům

(Dana, 6. 8. 2015 23:11)

Dobrý večer. Před nedávnem jsme koupili více jak 100 let starý dům . Ze začátku se tu nic nedělo až předevčírem ,když jsem šla v podvečer z ložnice jsem viděla stát v kuchyni černý plný stín postavy. Koukala jsem nato asi ještě 5 vteřin dokud se to nerozplynulo . Začali nám tu praskat žárovky, syn si začal s někým povídat. Včera se vzbudil v noci s křikem že viděl v jeho pokoji lítat ptáčka který chtěl na syna šáhnout ( synovi budou skoro 4roky) Jsme nervozní , už jen proto že v posledním nájmu se nám děli dost divné věci , hlasy,kroky, přepínání Tv, praskání žárovek . Bylo mi řečeno že se máme na Vás obrátit že by jste nám mohli pomoci. Je možné aby se to s námi přestěhovalo? Moc děkuji za Vaši odpověď . S pozdravem Dana

Otázka

(Terezie, 15. 3. 2015 14:09)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat, jednou se mi stalo, že jsem spala se svojí sestrou v pokoji. Vedle pokoje máme koupelnu. Bylo kolem 2-3 hodiny ráno a já jsem nemohla usnout za to moje sestra spala tvrdě. Začalo to tím, že spadlo prkýnko od záchodu, strašně jsem se lekla a pak jsem se asi 5 minut uklidňovala, že jen prostě spadlo, že to se stává, sotva jsem se ale uklidnila, spadlo podruhé, to už mi v hlavě začalo šrotit jak se ksakru možné, že spadlo znova, jak se asi dostalo zpátky nahoru aby mohlo spadnout znova? To jsem dostala už strach šílený, potila jsem se a chtělo se mi brečet. A potom jsem slyšela jak spadly všechny šampony a sprcháče do vany, přesně vím jak to zní a tohle jsem slyšela a pak sem hned slyšela zvuk, jak bouchly dveře. Strašně jsem se bála a nevěděla co dělat, ale potom sem slyšela jak někdo přihazuje do krbu a šel na druhý záchod na chodbě. Uvažovala jsem jestli to třeba není mamka, že bych za ní šla, ale zase jsem se bála, že to je past a nikdo tam nebude, a že mě něco sežere :D nakonec jsem to riskla a šla tam, byla to mamka, tak jsem s úlevou říkala že mě vyděsila, že sem myslela že v te koupelně je něco jiného a mamka se zeptala jak jako v koupelně? nebyla jsem v koupelně, tak jsem ji všechno řekla a šly jsme se tam spolu kouknout. Dveře byly otevřené, záchodové prkýnko nahoře a všechny šampony na svém místě, takže se ptám, je to možné? aby duch sfalšoval tyhlety zvuky? jsem na 100%, že jsem nespala, ale věci byly na svém místě, je to možné? Jinak jsme si s mamkou potom šly sednout do obýváku na gauč, protože mamka říkala, že nemohla spát, že měla špatné sny ( mamka bojuje s nadřpirozenem už od dětství a celkem dost silně, a já to po ní zdědila, stalo se mi už toho taky celkem dost) no a jak sme si tak seděly, co minutu jsme slyšely jemňoulinké cinknutí zvonečku na půdě..asi 20x za sebou..potom sme to zabalily a šly jsme spát.

Re: Otázka

(Jaroslav Drábek EPRV777, 16. 3. 2015 18:41)

Dobrý den Terezie.
Váš příběh je velice zajímavý a vypadá to na je dejavu který se vyskytuje když je náš mozek přetížený. Pokud by všechny zvuky odpovídali předmětům a jejich dopadu, například šampony nebo prkénko od záchodu, tak by se teprve mohlo jednat o jev Poltergaist, který můžou způsobovat entity ale také může vznikat jednoduše působením elektromagnetických vlivů.

Ghostmetr: Komunikace

(Karel, 19. 2. 2015 19:48)

Dobrý den,
jsem člověk, který připouští existenci některých paranormálních jevů, částečně i díky vlastním zkušenostem či vyprávění blízkých. V případě čtení o určitých paranormálních jevech či zvláštních schopnostech si však zachovávám (podle mého názoru) zdravou míru skepse. Některým věcem prostě věřím více, jinám méně a některým vůbec. Zaujal mě přístroj Ghostmeter.
Jsem ochoten věřit tomu, že elektronické přístroje dokážou zachytit určité fyzikální jevy spojené s aktivitami entit.
Nedokážu si však vysvětlit, jakým způsobem by entity mohly pomocí těchto přístrojů vědomě komunikovat.
Nechápu prostě takovovou tu komunikaci: "Pokud ano, zablikejte jednou, pokud ne, zablikejte dvakrát."
Některé duše či jiné entity přeci pocházejí z dob, kdy žádné elektronické přístroje neexitovaly. Ani většina dnešních lidí nezná detailně principy, díky kterým elektronika funguje. Jakým způsobem se taková entita doví, jak zapůsobit na senzory přístroje, aby vyvolala požadovanou odezvu?
Dále by mě zajímalo, zda jsou přístroje jako ghostmeter použitelné v místech, kde se nachází mnoho zařízení produkujících elektromagnetické vlnění?
Děkuji,
Karel


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »