Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 17.03.2018

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: pomoc

(Jaroslav Drábek (admin), 15. 6. 2016 10:36)

Napište nám prosím e mail

EPRV777@seznam.cz

skřítek

(Petr, 14. 6. 2016 21:46)

Dobrý den, už od dětství se setkávám s duchy různého typu, kteří většinou po pár měsících zmiznou než je nahradí zas jiní. Ale teď poslední dobou pozoruji, že se u nás ztrácí a mizí především kuchyňské věci jako jsou kávové lžičky, různé škrabky a misky. Málo kdy se objeví zpět a když už ano, tak po delší době cca 2 měsíce. Občas a to hlavně v kuchyni zlobí elek. spotřebiče a některé přestanou fungovat i když jsou zcela nové. Na internetu sem se dočetl, že by se mohlo jednat o skřeta a to PLIVNÍKA. Rád bych se zeptal, jestli máte zkušenosti se zmizení věcí a popřípadě jak se tohoto skřítka či jiného možného ducha zbavit. Děkuji za odpověď.

Re: skřítek

(Jaroslav Drábek (admin), 15. 6. 2016 10:33)

Dobrý den Petře.

Nejlepší způsob jak se vypořádat se zášupníkem nebo taky hospodáříčkem, je mu dávat každý den na schody na půdu misku s trochou mléka a poprosit ho aby vám dal pokoj a neschovával věci.

Jaroslav a tým EPRV777

ZOZO

(Kuba, 8. 6. 2016 9:31)

Dobrý den nedávno jsme s kámošem vyvolávaly duchy , ale místo ducha jsme se spojili s něčím mnohem horším. Na tabulce nám to ukazovalo dvě písmena pořád dokola zozozozozozozozozozo dohromady 20x. A od té doby se nám dějí divné věci.

Re: ZOZO

(Jaroslav Drábek admin, 15. 6. 2016 10:29)

Dobrý den.

Vypadá to pánové že jste si pěkně naběhli tento démon není žádné ořezávátko.

duch doma

(dana, 19. 5. 2016 12:02)

Dobrej mame doma asi duca pocujeme kroky praskanie buchoty blikanie svetla zavieranie dvery aj nasa dcera sa zastavy n a mieste a pozera abo se smneje na toho ducha nechapeme co to muze byt a proc ?

Re: duch doma

(dana, 19. 5. 2016 12:07)

Prosim o pomoc co mame udelat aby nam to dalo pokoj

Re: duch doma

(Jaroslav , 29. 5. 2016 14:40)

Můžete nám prosím napsat na e mail
EPRV777 @seznam.cz
A nebo nam zavolejte na 723039250
EPRV777

Něco asi jako démon

(Anna, 22. 5. 2016 13:48)

Ahoj jmenuji se Anna bude mi 14 něco se se mnou děje když je večer kolem 3:00 hodiny pořád někoho vidím sliším někdy jako by mě něco ovládlo vstanu a vůbec nevím co dělám a jsem strašně unavena někdy když vstanu vidím jenom temnotu už si pomalu myslím že jsem blázen

Dotaz

(Alex, 2. 4. 2016 10:31)

Pane Drabek dnes jsme byli s pritelkyni u toho kamarada a rikal ze zadne zvuky uz nevnima ale ze kdyz se sel v noci napit tak ve dverich obyvaku stala mohutna postava muze a ze jim prosel. Verim ze to bude ten co me vyhazoval s te loznice. Pokazde kdyz jsme u nej na navsteve tak pritelkyne je unavena a psychicky slaba. Ale kamarad zkousel mu nadavat ze at se zjevi atd a prosel jim. Rikal jsem mu at na nej nerraguje. Myslite ze muze ublizit? Dekuji za odpoved

dotaz

(alex chromcaku, 16. 1. 2016 22:52)

Chtel bych se jen zeptat. Pritelkyne zije v podnajmu a jednou v noci kdyz jsem u ni spal tak jsme spali v loznici. Ja nemohl dlouho usnout a najednou nekdo stal ve dverich a v mysli mi rikal at jdu z loznice pryc byl to hruby muzsky hlas a rval na me. Porad opakoval at jdu od ni pryc ale ja nikoho nevidel. Byl jsem totalne pokakany steachy a od te doby slysime kroky po chodbe tam a zpet. Vzdy to zacne kolem jedenacte vecer. Myslite ze tam jsou nejake entity? Ted bydlime u me a je klid ale v tom podnajmu bydli kamarad ktery ty kroky slysi taky kazdy vecer. Dekuji za odpoved

Re: dotaz

(Jaroslav , 20. 1. 2016 7:43)

Milý Alexi
Podle toho co zde popisujete,se jedná o entitu která má nějakou vazbu k ženám jako ochránce.Doporučuji vašemu kamaradu tuto entitu nijak neprovokovat a když by byla její aktivita na hranicích únosnosti,tak nám může zavolat nebo napsat pro poskytnutí nějakých rad,které povedou k základním opatřením a sklidnenim entity.
Jaroslav Drábek a tým EPRV777
EPRV777@seznam.cz

Re: Re: dotaz

(Alex, 28. 3. 2016 22:19)

A mohu se jeste zeptat dodnes kdyz z pritelkyni prijdeme ke kamaradovi na navstevu do toho bytu tak oba mame spatny pocit. Ma pritelkyne tu entitu citi a rikala ze se tam taky neciti dobre a ze citi jak nekdo stoji vedle ni ale pritom nikoho nevidi a citi chlad. Dekuji

Re: dotaz

(Jaroslav Drábek , 3. 2. 2016 15:11)

Každý byt nese svoje tajemství.
Asi by to chtělo byt nechat vyčistit. Podobný případ jsme řešili nedávno byt byl po trojnásobné vraždě.

negativni pocit

(helena, 11. 3. 2016 12:22)

Dobry den, uz parkrat se mi stalo,ze jsem mela divny pocit a musim ho pres veskere racionaoni uvazovani oznacit jako pocit,ze se do me nekdo chce dostat. Jednou na me videl pritel klecet i nejakou postavu,kdyz jsem spala. Jde mi o to,ze jsem se nedavno probudila ve chvili,kdy se mi zdalo a i jsem pocitila,ze pres oblast spanku do me neco vrazilo,hned jsem se probudila a nem8hu si to rozumne vysvetlit. Mam z toho obavy,neco do me veslo a ja nevim,co s tim mam delat. Jak se proti tomu branit? Dekuju

Zhasínání lamp

(Lada, 3. 2. 2016 12:28)

Dobrý den,
v poslední době jsem si uvědomila, že se v mém okolí samovolně zhasínají a rozsvěcí lampy na ulici. Co si pamatuji, tak se to dělo vždycky - někdy projdu ulicí s lampami a nezhasne ani jedna, někdy jich naopak zhasne hned několik. Dokonce se mi jednou stalo, že se postupně zhasly a rozsvítily všechny lampy okolo kterých jsem prošla (kamarád, co šel se mnou z toho byl dost nervózní...). Nevíte, jak si to vysvětlit? Lampy určitě nedokážu ovládat vědomě.
Děkuji za odpověď

Re: Zhasínání lamp

(Jaroslav Drábek , 3. 2. 2016 14:36)

Na váš problém zhasínání lamp je jednoduchá odpověd´.
Světla jsou díky úspoře opatřena fotosenzorem který reaguje na to když projdete kolem a v určité vzdálenosti potom sepne spinač a rožne lampu.
Jakmile jste mimo dosah světlo opět zhasne. Záleží i na nastavení senzoru.

Takže tím je vaše záhada doufáme vyřešena.

tým EPRV777

Re: Re: Zhasínání lamp

(Lada, 4. 2. 2016 17:28)

Děkuji za odpověď. Neměla jsem na mysli fotosenzorické lampy, ale běžné pouliční lampy. V jejich zhasínání nejsem sama, jedná se o poměrně známý fenomén (pokud nevadí odkaz viz např. zde: http://www.epochtimes.cz/2014060522140/Zvlastni-fenomen-Zda-se-ze-lide-zhasinaji-poulicni-lampy-svymi-tely.html). Názory na tento problém se velmi různí, proto mě zajímal ten Váš. Každopádně děkuji a přeji pěkný den.

Snové cesty alter ego

(Val, 12. 12. 2015 8:53)

Dobrý den co znamenají živé sny v kterých sem dosáhl velkého magického vývoje .a Jednou si povídám s něčím jako stromem plným energie o poznání . Pak sem zase Faust zvládám menší a střední entity které jsou vstřicné vzhledem k mému vývoji a snažím se vyhnout vyším.Pak se ke mně Lísají neutrální entity které přitahuji a spolu s nimi se vyhýbám světlým a temným entitám. Pak si povídám s Alter egem když jsem na hnusném místě a povídám si o vnější a vnitřní temnotě a o využití vnitřní tmy pro přežiti ve vnější , kde se na mě sesypou přišery jsem vyklepaný a alter ego mi řekne že mi ukáže jak se to dělá , já se zblázním a příšery roztrhám.V dalším snu se mi zdá že potkám společenství dobrých magu které odmítnu a pote společenstvi zlých mágu které taky odmítnu a začnou mě blokovat .
A v dalším snu mi snová postava nabizí silu ale opět sem v roli zkušeného a znalého čaroděje který zná zakonitosti atd .
A v dalším opět promlouvám s jiným alter egem promlouvám o svém současném stavu atd nakonec bych chtěl do snu povolat Šamana Sedíciho býká ale alter ego mi to zatrhne že ještě nejsem připravený .

Někdy mi příjde že skrz sny hodně přijímám i když si asi né vše pamatuji ale motiv Čaroděje Šamana se často opakuje občas se objeví alter ego které poučuje . Občas mám pocit že je toho uvnitř mně hodně ale neumím to uchopit .
Možná je to tím že vždycky jsem citil že bych se měl ubírat těmito směry . Ale je to jen obraz mých tužeb ?Či mě vede entita(egregor) ? Je možné aby má duše místo tvoření pomocných bytosti stvořila Alter ego které je mojí součastí a je manifestací časti duše?

Re: Snové cesty alter ego

(Jaroslav Drábek , 14. 12. 2015 11:03)

Sny jsou cesta a cesta je Snem.
Také jsem prožíval tokové sny, je to výkřik duše před poutí která bude následovat. Hledej Pravdu uč se Přijímat Pravdu a Žij v Pravdě to je nejvyšším mistrovstvím kterého můžeš v životě dosáhnout Být sám sebou!

Jaroslav Drábek


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

následující »