Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

aktualizace 11.06.2018

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě. Ovlivnění například vody.

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem. Dochází zde ke zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů a tím následné vyvolání šoku. Projevuje se obvykle úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty. Při projevu těchto para aktivit dochází často k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a živé organismy.

 

13. Vampyrismus - Vědomé vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch,dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o vysoké intenzitě a tím vybíjet elektrické zdroje, například baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání žárovek nebo zářivek jejich přetížením tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou plamen svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

S pozdravením Váš Jaroslav Drábek vedoucí hlavní vyšetřovatel a zakladatel skupiny EPRV777

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se  odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby).

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Tyto entity již mnohdy dokáží ovládat i elektroniku a také někdy pohybovat předměty. Projevují se také náhlými změnami teploty v místnosti výskytu až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-2.

 

3. Orbové také Orbs -Jsou pouze prúvodními jevy většinou bílé barvy obvykle poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce-

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých. nebezpečnost 2-4. Také zde patří jevy ze skupin Revenanti,  Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin..

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plazmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu.

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenant - neboli také Navrátilec , je nemrtvý nemající v hrobě klidu, který kvůli  špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil , nebo někomu ubližoval, nebo někdo jemu , se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalého člověka. Tyto Entity se v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako postavy v kápi bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. 

Zvláštní nebezpečná nelidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové-  Poskvrněnci duše, zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou. Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat jen exorcií ( pozn vymítáním), ale jen odvolat vyžším Božím řádem při čtení liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby a farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši a tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu s tabulkou Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Neznámý

(Jaroslav Drábek (admin), 12. 8. 2016 19:03)

Dobrý den.
Toto setkání které zde popisujete je setkání třetího druhu, kdy jste pocítila průchod Ektoplazmatickým mrakem v podobě černé postavy. Toto setkání zpravidla není náhodné a rozvíjí ve vás další vnímání. Není se ale čeho obávat, pokud se vám neprojevují i jiné paranormální aktivity přímo ve vašem domě. Když budete chtít odbornou radu, tak nám můžete i zavolat na mobil 723039250

Jaroslav Drábek a tým EPRV777

Re: Re: Neznámý

(Míša, 14. 8. 2016 22:18)

Děkuji. Chtěla bych se jestě zeptat jestli je možné, aby se tyto věci vázály k mé osobě a né k místu kde bydlím. Několikrát jsem se stěhovala a pokaždé, když k podobnému střetu došlo, bylo to někde jinde. Předem děkuji.

Re: Re: Neznámý

(Jitka, 20. 8. 2016 12:40)

Dobrý den, před osmi měsíci jsme se nastěhovali do bytu, který jsme koupili v dražbě. Od té doby jsem bolavá, často marodím, můj patnáctiletý syn je vyděšený, má často husí kůži, viděl tmavou postavu, když je přes den sám doma padají boty z botníku, ale podivné je, že boty leží dost daleko na to, aby jen tak popadaly, slyší cinkat skleničky, a oba nás v noci vzbudil divný zvuk, jakoby vrzání. Včera jsem se ptala sousedky na předešlého majitele bytu, řekla mi, že se v byte oběsil, kdybych to věděla, byt bych nekoupila. Nevím co delat.

Postava v kapi

(Julie, 10. 8. 2016 12:00)

Dobrý den mám dotaz co znamena když moje máma je to tak 30 let zpátky a 2roky co Můj syn je mu 10 let viděli postavu v kapi u nás v byte , docela často se 8setkávám s aktivitami jako mráz , zápach tabáku v jednom miste v bytu i ze v noci špatný spím stalo se my ze Můj 6 měsíční syn jinak v noci krasne spí tak byl ne klidný spal hlubokými spánkem ale bylo vědět že má špatný sny jakoby ho něco rusilo tak jsem vstala bylo to před 1 měsícem jpo tmě a šla k němu jak jsem natáhla ruku cítila jsem mráz tak jsem ne panikařit a ruku po chvíli znovu na to město dala jakoby jsem se to snažila osahat od tedy by je klid a, tak dále už se toho nebojím a beru to tak ze to je jinak by jsem se s toho už zhroutila , ale ráda by jsem věděla co je to zač ta postava v kapi Děkuji za odpověď a přeji hezký den.Julie

Re: Postava v kapi

(Jaroslav Drábek (admin), 10. 8. 2016 17:27)

Dobrý den Julie.
Pokud jsou tyto indicie které jste vnímala pravdivé tak se jedná o bytost nemrtvého neboli Revenanta a je nutné to řešit postupně na místě u vás.

Můžeme vám pomoci pokud bude chtít tento problém řešit.
Tady je číslo tel na mne 723039250

Jaroslav a tým EPRV777

Re: Re: Postava v kapi

(Julie, 13. 8. 2016 17:32)

Dobrý den , děkuji za odpověď, indicie jsou pravdive jednou jsme spolu i hovořily po telefonu ze by jste přijeli ale podmínka byla ze děti nemohou byt přítomny a Já děti nemam kam dát .Já se osobě s postavou v kápi nesetkala Já vnímám mráz, sny který jsou jako skutečnost a zápach alkoholu, tabáku ale jak jsem psala ze před 1 měsícem 6 měsíčního syna něco rušilo , cicítila jsem chlad u jeho postýlky, Tak včera ve 3:33 jsem se vzbudila jako by mne něco rušilo, zkoušela po chvíli znova usnout a cítila jsem jak mi začíná mrznout paže chtěla jsem to ignorovat většinou to pak neobtěžuje ale tohle pokračovalo dal pak jakoby tlak kdyby se energie snažila do mého těla dostat a vytlačit tu mou v tu chvíli jsem se začala zimou třást bylo to jako by mne někdo objemu a pevne mne držel několikrát jsem jakoby ztrácela vědomy pak mne to nechalo zima mi byla ještě pul hodiny pak jsem usnula ale jsem uplne bez energie. Mne by zajímalo co tohle muže byt co to chce rušilo to i moje děti i kočky na to reagují .Děkuji za odpověď a Hezký den přeji .Julie

Kouř a blikající lampičky

(Andrea, 8. 8. 2016 21:53)

Dobrý den,již pár dní řeším velmi citlivé události,které se mi přihodily v minulosti.Často cítím zápach kouře(jakoby hořící plast),ale vždy z jednoho místa v bytě.Mé matce se děje to samé,ale nejen u ní doma,ale na více místech.Tento kouř cítíme pouze my,ostatní na nás koukají jak na blázna,že nikde nehoří.Kouř nám šel také z milrovlnky a v tramvaji,ten už byl viditelný.Pes na nás občas vrčí,šteká na zdi,schovává se u nás ze strachu.
Mě poslední dny ke všemu blikají lampičky a to pouze když přemýšlím nad těmi hroznými událostmi,které mě potkali v dětsví.Všechny tyto události se odehrávají v jednom týdnu,první záznam kouře měla matka před 14 dny.
Chtěla bych se tedy zeptat,zda je možné,že má vše nějakou souvislost.Zda se mě někdo snaží varovat a popřípadně jak zjistit co se snaží říct.Pořád mám pocit,že se mě něco/někdo drží.
Možná by pomohlo říct,že mi před 20 lety zemřel bratr a jako malá jsem měla velké problémy s otcem,které jsem se rozhodla teď říct rodině s vyřešit je.
Předem moc děkuji za odpověd,už si opravdu nevím rady.

Re: Kouř a blikající lampičky

(Jaroslav Drábek (admin), 9. 8. 2016 10:52)

Dobrý den.
Určitě vše souvisí se vším.
S tím kouřem to může být spojeno i s paranormálními aktivitami u vás doma. V žádném případě se ale neděste a když by jste potřebovala pomoci tak víte kam se můžete obrátit pro pomoc.

Jaroslav Drábek a tým EPRV777

poradte mi

(Jan, 17. 7. 2016 23:38)

Nikdy som neveril na podobne veci. V poslednej dobe vsak zacinam pochybovat o svojom zdravom rozume. Mam sen a v nom sa ni zjavi nieco nepopisatelne je to tvar vystupujuca z tmy, nemozem sa pohnut. Drzi ma to. Citim to. Niekedy ma obviní zo zlých veci ktoré som spachal. Potom sa zobudim a vzdy je presne 3:00 rano. Stalo sa mi to viac krát. Nikdy som neveril ani v boha ani nic podobne. Bojim sa zaspat, davam si budík pred 3: 00. Poradte prosim

Re: poradte mi

(Jaroslav Drábek admin, 21. 7. 2016 13:09)

Dobrý den Jane.
Vypadá to že procházíte těžkým obdobím, to co se zjevuje ve snu současně může býti odrazem skutečného stavu vaší duše. Zamyslete se nad tím co činíte ve svém životě a jestli nemáte příliš strach o vás nebo oněkoho blízkého.

Vyvolavani

(Majkl, 9. 7. 2016 21:44)

Dobry den. Nikdy jsem na duch nevěřil, jako maly jsme vyvolavali duchy, byl jsem potrestan ranou do obliceje, v temne mistnosti kde nikdo nebyl a nebylo do ceho narazit. Bylo to zaklepáni do ctyr rohu a reknutim vyvolavam te du.....

Od te doby z toho mam respekt.

Zahledl jsem ve tme uz jako starsi obrys postavy, nemohl jsem se hnout a obcas vydavam projit cerne obrysy.

Dekuji za nejake vysvetleni

Re: Vyvolavani

(Jaroslav Drábek admin, 21. 7. 2016 13:05)

Vypadá to že jste se setkal s Revenantem bytostí ve vyšším levelu než jsou duchové a ti mají fyzické projevy a dokáží být i nebezpeční.

Já a moje mrtvá duše ve mně

(Petr , 17. 7. 2016 0:54)

Dobrý den jmenuji se Petr s už delší dobu mám potíže s mými citovými problémy . Stále cítím že s mou duši není něco v pořádku neustále slyším hlas brek a křik v sobě samém bojím se budoucnosti jelikož se mé zlé sny stávají skutečností a má duše ve spánku odchází do onen světa .Cítím se velmi osamělý.Citim také duše kolem sebe ale nelze je rozpoznat cítím jak se mi snaží něco říct ale netuším co může te mi prosím poradit ? Děkuji

Re: Já a moje mrtvá duše ve mně

(Jaroslav Drábek (admin), 21. 7. 2016 13:03)

Dobrý den jedná se o tzv volání vaší duše. Je to způsobeno nepochopením svojí podstaty. Potřebujete zřejmě v životě novo umotivaci a cíl.

pomoc

(dana, 29. 5. 2016 14:11)

Dobry den pred pul rokem sme se nastehovali do bytu 2+kk po mnesicy jak sme uz bydlely v byte se nam zaceli dit divne vieci praskani stolu stolicek buchani na steny chodeni po byte zatvarani dvery vyhazovani zo skrinek vieci a podobne jeden vecer sem byla hore pritel byl na nocni a ja sem u sebe citila jak mi nekdo hladi ruku abo si nekdo ku mne sednul isiel stoho strach nevim co to mohlo byt ale pritel ani dcera to nemohli byt abo se nam stalo ze dcera si z nekym povida abo se smeje abo se zastavy na miste a kouka abo se mi stalo ze sme s pritelem zapachajuce maso ale ne ako z lednice ale v izbe.jeden vecer sem spala a z nicoho nic sem se zbudila kolem pul jednej rano a vydela sem velku cernu hmlu v lavom rohu byla tam chvily a potom zmizla ale sel z toho fakt strach nevim co to muze byt preto se obracim kvam o pomoc co mame delat

Re: pomoc

(Jaroslav Drábek (admin), 15. 6. 2016 10:36)

Napište nám prosím e mail

EPRV777@seznam.cz

skřítek

(Petr, 14. 6. 2016 21:46)

Dobrý den, už od dětství se setkávám s duchy různého typu, kteří většinou po pár měsících zmiznou než je nahradí zas jiní. Ale teď poslední dobou pozoruji, že se u nás ztrácí a mizí především kuchyňské věci jako jsou kávové lžičky, různé škrabky a misky. Málo kdy se objeví zpět a když už ano, tak po delší době cca 2 měsíce. Občas a to hlavně v kuchyni zlobí elek. spotřebiče a některé přestanou fungovat i když jsou zcela nové. Na internetu sem se dočetl, že by se mohlo jednat o skřeta a to PLIVNÍKA. Rád bych se zeptal, jestli máte zkušenosti se zmizení věcí a popřípadě jak se tohoto skřítka či jiného možného ducha zbavit. Děkuji za odpověď.

Re: skřítek

(Jaroslav Drábek (admin), 15. 6. 2016 10:33)

Dobrý den Petře.

Nejlepší způsob jak se vypořádat se zášupníkem nebo taky hospodáříčkem, je mu dávat každý den na schody na půdu misku s trochou mléka a poprosit ho aby vám dal pokoj a neschovával věci.

Jaroslav a tým EPRV777

ZOZO

(Kuba, 8. 6. 2016 9:31)

Dobrý den nedávno jsme s kámošem vyvolávaly duchy , ale místo ducha jsme se spojili s něčím mnohem horším. Na tabulce nám to ukazovalo dvě písmena pořád dokola zozozozozozozozozozo dohromady 20x. A od té doby se nám dějí divné věci.

Re: ZOZO

(Jaroslav Drábek admin, 15. 6. 2016 10:29)

Dobrý den.

Vypadá to pánové že jste si pěkně naběhli tento démon není žádné ořezávátko.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »