Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

aktualizace 11.06.2018

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě. Ovlivnění například vody.

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem. Dochází zde ke zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů a tím následné vyvolání šoku. Projevuje se obvykle úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty. Při projevu těchto para aktivit dochází často k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a živé organismy.

 

13. Vampyrismus - Vědomé vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch,dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o vysoké intenzitě a tím vybíjet elektrické zdroje, například baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání žárovek nebo zářivek jejich přetížením tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou plamen svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

S pozdravením Váš Jaroslav Drábek vedoucí hlavní vyšetřovatel a zakladatel skupiny EPRV777

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se  odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby).

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Tyto entity již mnohdy dokáží ovládat i elektroniku a také někdy pohybovat předměty. Projevují se také náhlými změnami teploty v místnosti výskytu až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-2.

 

3. Orbové také Orbs -Jsou pouze prúvodními jevy většinou bílé barvy obvykle poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce-

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých. nebezpečnost 2-4. Také zde patří jevy ze skupin Revenanti,  Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin..

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plazmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu.

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenant - neboli také Navrátilec , je nemrtvý nemající v hrobě klidu, který kvůli  špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil , nebo někomu ubližoval, nebo někdo jemu , se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalého člověka. Tyto Entity se v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako postavy v kápi bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. 

Zvláštní nebezpečná nelidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové-  Poskvrněnci duše, zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou. Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat jen exorcií ( pozn vymítáním), ale jen odvolat vyžším Božím řádem při čtení liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby a farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši a tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu s tabulkou Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dotaz k podstatě duchů

(Petr Brant, 2. 9. 2016 10:19)

Dobrý den, na duchy nevěřím, ale nepopírám, že se dějí jevy, které nedokážeme/te vysvětlit jinak. Víte prosím něco o tom, zda jsou duchové hmotné podstaty? Zřejmě ano, protože dokáží pohybovat předměty. Tím pádem by měli mít hmotnost, dokážete prosím ducha "zvážit"? A jak se duchové pohybují, mají reaktivní pohon, křídla, kola apod.? A pokud duchové nejsou hmotní, jak je možné, že dokáží pohybovat předměty?

Slyšel jsem totiž pořad na ČR o Vaší činnosti a začalo mě to zajímat. Předem děkuji za jakoukoli odpověď. Zdravím Petr Brant

Re: Dotaz k podstatě duchů

(Jaroslav Drábek (admin), 20. 9. 2016 17:50)

Milý Petře.
Odpovědí na vaší otázku je návštěva naší některé přednášky.
Děkujeme za milý dotaz.
Tým EPRV777

Re: Re: Dotaz k podstatě duchů

(Jan Dušák, 19. 10. 2016 19:47)

Dobrý den, chápu, že toto není diskusní fórum, ale rád bych se k této otázce vyjádřil, pokud to nebude vadit.
Pouze cituji názory vědců z jednoho dokumentu.

Mnozí svědci mluví o tom, že viděli ducha procházet zdí. To by vylučovalo existenci ducha v materiálním slova smyslu. Pokud je vidět, měl by být hmotný, ale neprošel by přes hmotnou překážku, ale pokud má projít překážkou, musel by být (pouze z hlediska fyziky) tvořen nějakým vysokofrekvenčním zářením nebo dokonce neutriny, ani jedno ale není pouhým okem vidět. Další možností by byla forma pole (hmota se dělí na látku a pole), které nějakým způsobem interaguje s okolím.

S pozdravem Jan Dušák

duch

(Denisa, 9. 10. 2016 20:01)

Dobry den mohu se zeptat asi 3-4 roky z5 se mi stala takova věc koukala sem na paranormalni aktivyti a asi za dva měsice sem měla ten kousanec co byl zminen ve vilmu na noze u kot iku jde to nejak vysvětlit? Děkuji za odpověd od te doby se ději ruzne věci napřiklad mnaučici kočka jde to z obyvaku ale přitom žadnou nemam nebo navšteva šla sem ke kamaradce a vyrěla sem jak sni vylezla mala holčička v bilych šatičkach přitom ma ditě ktere ma asi 4 měsice pak spivajici divku ktera tam nikde neni a podobňě

dotaz k duchum

(Jindriska, 30. 9. 2016 10:36)

Dobry den ,potrebuji poradit .Ma dcera shledla v starym rodinym dome neco velkeho v cervenem habytu prochazejici se pokojem nevime co to je

Re: dotaz k duchum

(Jaroslav Drábek (admin), 3. 10. 2016 11:32)

Nejlépe nám napište na e mail nebo zavolejte přímo 723039250
e mail je EPRV777@seznam.cz

Něco se mnou

(Pavel, 1. 10. 2016 15:32)

Dobrý den asi rok nazpět jsem spal v ložnici se svým tehdy tříletým synem. V noci mne vzbudily težké kroky po schodišti a následně kroky k mé ložnici a až k posteli. Něco me chytli za ramena a snažilo se me to tlačit silou do postele a ja tlačil asi spiš vůli než fyzickou silou doprotivky, trvalo to asi 2 minuty než to ustalo. Druhé setkání se odehrálo asi před třemi měsíci. V noci za mnou přišel pán až k posteli a vubec vypadal jako živý, od pohledu byl sympaticky a přátelsky se usmíval, za nim byla spousta jiných postav v různě barevných šatech a za nimi všemi jasné světlo. Postavy byly rozmazane ale toho pana bych do detailu popsal, každy rys obličeje. Dal mi radu, kterou si nechám pro sebe, a všichni zase zmizeli. A jsk se říká, do třetice všeho dobreho....před dvěma týdny jsem byl na návštěvě u rodičů své přítelkyně a když jsme seděli v obýváku viděl jsem na chodbě v zrcadle šedou postavu, která po chvilce zmizela. Takových případu je spousta ale me zaráží jiná věc. Ani v jednom případě jsem nepocítil ani na chvílinku strach. V prvním jen odhodláni a probudili to ve me takovou bojovnost, ve druhem případě mi přišlo že za mnou přišel starý známí a moc rad ho vidím a ve třetím me jen napadlo že to nesmím říct abych ostatní neděsil, potom jsem se dozvěděl, že je to u nich normální ale to je vedlejší. Jaktože nemam strach? Normálně bych řekl že strach nit budu a už při pomyšlení, že uvidím ducha je mi dost nepříjemné ale reálně vubec....je na to nejake vysvětlení ? Děkuji za odpověď

dotaz k duchum

(Jindriska, 30. 9. 2016 10:27)

ahoj

Entita v domě

(Lenka , 20. 9. 2016 11:23)

Dobrý den, před necelým rokem jsme se přestěhovali do domu, je to starý dům, půl roku jsme tady žili v klidu a pohodě, pak jsem já jednou v noci ucítila na sobě mráz a jakoby se o mi o záda otírala kočka, asi dva dny na to se začala v noci budit dcera (1,5 roku), napřed jen plakala, ale postupem času začala hodně vyvádět, křičela, kopala, zacpávala si uši, nechtěla být v postýlce, já od té doby vždy na sobě cítila silný mráz, hlavně, když jsem přišla k té postýlce. Mráz později cítil i manžel. Situaci řešíme s paní, která se zabývá magií, napřed jsme mysleli, že je to jen nějaká uvízlá duše, ale vrátilo se to, tak paní zjistila, že je to entita, po delším "boji" se ji podařilo vyhnat,ale do měsíce byla zpátky a teď paní zjistila, že dům stojí na špatném místě, údajně je tady nějaké brána do jisté astrální sféry a nejde zavřít, tudíž se toho nezbavíme :( a já bych se chtěla zeptat i Vás, opravdu není nějaká možnost, jak se entity zbavit? Je fakt, že když jsem ji přestali vyhánět a nabízíme obět formou mléka s medem, tak dala malé klid, ale stejně, ta představa, že budeme muset denně dávat mléko a žít tady s tím, není úplně ideální, já občas zacítím mráz a takový zvláštní puch. Moc děkuji za odpověď!

Re: Entita v domě

(Jaroslav Drábek, 20. 9. 2016 17:47)

Dobrý den.
Nejlépe když nás kontaktujete osobně na e mail EPRV777@seznam.cz
tým EPRV777

Hrozba

(Tomáš, 30. 8. 2016 20:08)

Dobrý den.Nedávno se mi stalo že na stole ležel papír s přeškrtnutým pentagramem a nad ním napsaný: DEKÏN.Děkuji za odpověď.

co je to

(zuzana, 25. 8. 2016 12:04)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Asi před třemi lety jsem v domě mého přítele viděla černou postavu, chvíli jsem na ni koukala a řekla at jde pryc, pak jsem rozsvitila a samozřejmě zmizela. Od té doby pořád cítím jakoby bylo něco stále semnou. Večer slyším z kuchyně cinkat nádobí, příbory, denně vidím černé stíny mihotajici se po domě. Je to už asi čtrnáct dní, co se v noci budim tím, ze mi někdo řve do ucha, také to boli (tak kdZ vám do ucha vážně někdo zakrici). Musela jsem si nechat udělat již druhé klíče, protože je mám stále ohnute a polamane, ani zámečník si to nedokázal vysvětlit. Je toho víc, ale nechci vše vypisovat. Jen by jsem chtěla vedet, zda se s tim dá něco udělat, nebo zajít za odborníkem zda nejsem paranoidní :)

Re: co je to

(Jaroslav Drábek (admin), 25. 8. 2016 20:56)

Dobrý večer Zuzanko.
Pravděpodobně se u vás dějí paranormální jevy v kategorii přinejmenším Revenanti s jevy poltergaist. Zkuste nám napsat na e mail EPRV777@seznam.cz
Nebo zavolejte přímo mě na 723039250 a poradím vám jaká udělat opatření.
Jaroslav a tým EPRV777

Entity

(Valerie, 23. 8. 2016 19:39)

Dobrý večer, jsem věřící a občas chodím do kostela. Včera se mi stala taková příhoda , že jsem se vzbudila, rozsvítila světlo a šla jsem se napít do kuchyně . Když jsem položila hrnek, ucítila jsem chlad, proto jsem se otočila a uviděla jsem za mnou starého pána - byl vysoký měl šedé vlasy, bryle a černý oblek. Jiná setkání se mi stávají skoro pořád, ale je to čím dál intenzivnější. Vždy když to vidím tak se uleknu. Nevíte jak to trochu zeslabit a jak se před tím bránit. Nebo, co je to za druh entity. Děkuji za odpověď.

Re: Entity

(Jaroslav Drábek (admin), 25. 8. 2016 20:52)

Dobrý den VALERIE.
Ano ani věřícím se tato setkání nevyhnou. V dnešní době dochází čím dál více k těmto para aktivitám, více než kdy před tím. To co zde popisujete je setkání s Revenantem neboli nemrtvým a stává se vám to proto že tato entita ve vás pojala důvěru, aby jste ji pomohla i tím že zprostředkujete její odvedení do světla. Hlavně z tohoto setkání nemějte strach protože váš streach jim umožní vyšší aktivitu. Když by jste potřebovala poradit tak nám napište zde na email EPRV777@seznam.cz nebo můžete mě i zavolat na 723039250

Jaroslav a tým EPRV777

Používané přístroje

(Jan Dušák, 21. 8. 2016 9:41)

Vážený pane Drábku, chtěl bych se zeptat, jestli v ČR existuje prodejní místo pro techniku, kterou využíváte při výzkumu (spirit boxy, EMP detektory apod.)?

Zároveň by mně zajímalo jak rychle skenuje spirit box SB-11 frekvence,
resp. jak dlouho zůstává na jedné frekvenci, než přeskočí na další, aby byla vyloučena zvuková pareidolie.

Re: Používané přístroje

(Jaroslav Drábek (admin), 22. 8. 2016 13:06)

Dobrý den.
Ano existuje zde firma která nabízí vybavení pro začínající lovce duchů.
zkuste: Ghost-shop.cz

cerna entita

(bohumila, 19. 8. 2016 8:40)

Dobry den nejprve bych chtela napsat ze nejsem verici ale zrejme se to muze stat kazdemu.Videla jsem doma v obyvaku v rodinnem dome,ktery jsme koupili pred 5 lety cerneho ducha a svitili mu oci,dival se uprene a ja se v tu civili nemohla ani hnout chtela jsem totiz rychle rozsvitit ale neslo to po nejake dobe se ztratil. Tu samou situaci mi popsala i ma dospela dcera. Mame neprijenny pocit,spatne se nam dycha ve 2 castech sklepa a na pude. Vubec z toho nemam dobry pocit. V celem dome je citit zatuchly vzduch.

Re: cerna entita

(Marcus Kultainen, 21. 8. 2016 21:33)

Dobrý den, jsem si téměř jist, že to byla jen spánková paralýza. Stav,kdy je tělo paralyzováno neurotransmiterem GABA a nemůže se hnout, je však při vědomí/bdí, tento stav bývá doprovázen halucinací, často velmi strašidelnou, např. právě duchové nebo pohybující se postavy. Stává se to téměř každému člověku alespoň jednou za život. Pokud by se jednalo o něco jiného, potom to neumím vysvětlit, ostatně, na to tu máme odborníky. :)

Neznámý

(Míša, 12. 8. 2016 13:14)

Dobrý den....nevím jestli na to věřím nebo ne spíš si toho snažím nevšímat. Jednou za rok či dva se s něčím podobným setkám, ale prostě nad tím mávnu rukou a jdu dál. Ale naposled to bylo hrozně intenzivní. Stalo se to asi tři měsíce po tom co se mi narodil 2. syn. Seděla jsem v jídelně a koutkem oka jsem zahlédla černý stín, který zmizel v ložnici, kde spinkal můj malý syn. Neváhala jsem a okamžitě tam šla. Ani jsem tam nedošla a těsně přededveřmi jsem ten stín zahlédla znovu. Prošel skrze mě a ten pocit co jsem měla se snad nedá ani popsat. Zbrnělo mě celé tělo, vehnaly se mi slzy do očí, smísila se dohromady taková spousta pocitů, radost, lítost, udělalo se mi tak zle, že jsem snad musela mít i oči v sloup, protože se tohle všechno stalo naráz málem jsem z toho omdlela a to vše během pár vteřin. Chvíli mi trvalo, než jsem se z toho vzpamatovala. Po tom jsem okamžitě šla skontrolovat syna, který byl samozdřejmě v pořádku. Podobné věci jsem výdala i dříve, ale nebylo to tak intenzivní. Zajímalo by mne co to mohlo být. Pokaždé, když se s něčím podobným setkám je to intenzivnější a intenzivnější. Nebojím se jen je mi to nepříjemné.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »