Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

aktualizace 17.03.2018

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě například procházení zdí. 

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy těžko pochopitelných úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem nebo prožili různá životní traumata, provázená právě zjevením postav blízkých zemřelých lidí. Dochází zde k částečnému zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů Celsia a tím následné dojde k vyvolání šoku u citlivých osob. Projevuje se obvykle větším úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty subjektu. Při projevu těchto paranormálních aktivit, dochází často i k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a hodně živých organismů. Tato zjevení se mohou objevovat ve formě ektoplazmatických mlhovin, poloprůhledných postav, černých zhuštělých útvarů, postav v černé kápi nebo bílých obláčků. Tyto projevy, lze dobře zachytit i na fotografii nebo s pomocí termokamery.

 

13. Vampyrismus - V dnešní době již běžný jev, vědomého vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch, dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat nevyjímaje. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o tak vysoké intenzitě, že dojde k přehlcení energií nebo vyčerpání energie, například z baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání vláken žárovek jejich přetížením velkým tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou i intenzitu plamene svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento je zpravidla vyvolán pravděpodobně  samotným subjektem, s pomocí vlastní schopnosti Psychokineze a Telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti dané osoby. Osoba způsobující tento jev, v případě když se zahltí energií jiných osob jejich biotronickým působením, tak většinou dojde ke zklidnění těchto projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené i  působením entity, tzv Revenanta . 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem ihned fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých osobách spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se proto odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby, kdy dojde působením odvaděče k jejímu zklidnění) .

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo dále Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Objevují se převážně ve formě poloprůhledných postav, nebo bílých plazmatických obláčků. Tyto entity ještě ale nedokáží ovládat elektroniku a pohybovat předměty. To patří vyšším kategoriím tzv Revenantům. Aktivity duchů se zpravidla projevují ,náhlými úbytky teploty v místnosti a to až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-4.

 

3. Orbové také název Orbs -Jsou pouze zpravidla prúvodními jevy strašení, bývají většinou bílé barvy obvykle jsou poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce například u starožitných předmětů, kde se vyskytují velice často.

 

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí mozku například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých jedinců.

nebezpečnost 2-4.

Také zde patří jevy ze skupin Revenanti, Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin bývá provázen i zápachem spáleniny.

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plasmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu lze zachytit fotografickým aparátem .

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenanti - neboli také navrátilci.

Jsou nemrtvý jedinci  nemající v hrobě klidu, který kvůli špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil někdo další ,nebo někomu ubližoval, se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalé i lidi kteří v tomto místě založí nové bydlení. Projevují se zápachem zkaženého masa nebo výkalů a reagují na posvěcené liturgické předměty. Tyto Entity v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako černé postavy v kápi vždy bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. Dokáží mít velkou sílu, kterou si doplńují ze strachu lidí.     

Zvláštní nebezpečná lidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové- Revenanti, Poskvrněnci duše

Zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí i mučením . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou a další fyzické útoky, jako například tahání z postele a podobně.

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. 

Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě i mimo dům. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch nebo zápachem síry.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat, jen s pomocí speciálně vyškoleného člověka nebo duchovního, a to exorcií ( pozn vymítáním),funguje jen v případě hluboké víry v Boha a lze bytost odvolat jen vyžším Božím řádem při čtení Exorcia Vaticana ,liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby ani farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše jedince. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj všechnu životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši i tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a později k ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu, například s pomocí tabulky Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Upozornění.

Tento text a tyto zkušenosti jsou mými zkušenostmi a lidí z našeho týmu EPRV777 , které jsme zažívali a zažíváme od roku 2005 při řešení paranormálních aktivit a skutečných případů.

Je zakázáno bez našeho souhlasu tento text kopírovat pozměnit a vydávat v jakékoliv podobě za své dílo.

Dále je zakázáno dle autorského práva a duševního vlastnictví, tento text použít bez souhlasu autorů v reportážích a článcích v médiích.

Tento text je ošetřen metodou aBs 777

Jaroslav Drábek EPRV777 autor textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: duchové

(Jaroslav Drábek (admin), 5. 1. 2017 15:27)

Dobrý den Intago.
Děkujeme za nabídku.
Učíme se pořád a neustále všichni díky Bohu a lidem ale také hlavně pokoře.
Jaroslav a tým EPRV777

Mráz v noci

(Soňa, 2. 1. 2017 14:11)

Dobrý den, občas se mi stává, že po mně v noci přejede v několika vlnách mráz, dokonce jsem jednou měla pocit, že mi ledový mráz , který šel od noh, hodně foukal do ucha. Můj syn Filip s vámi před asi třemi lety spolupracoval, ale teď o něm už dva roky nevím, tak snad se mu nic nestalo. Co jsou ty mrazivé vlny?

Re: Mráz v noci

(Jaroslav Drábek (admin), 5. 1. 2017 15:20)

Dobrý den i vám.
Mrazivé pocity vždy znamenají úbytek energie a tohoto mohou býti příčinou nejen Entity ale i různé anomálie například v magnetickém poli, nebo spodní voda.

Démon, který se chce dostat do člověka - je to možné?

(Petra, 1. 1. 2017 10:38)

Dobrý den, dnes jsem měla živý sen o démonovi, který ze mě doslova rval duši a chtěl se ve mě usídlit. Vzbudila jsem se s křikem a pláčem - jak jsem bojovala a pocitem, že je něco špatně a nutkavou potřebou se dostat do kostela. Nejsem věřící. Poté jsem slyšela dýchání vedle mě, ale manžel nic neslyšel. Připadám si jako blázen. Co můžu prosím udělat? Jsem citlivá na entity a pravdou je, že se nám doma občas dějí podivnosti. Můžu se nějak očistit i ložnici? Mám stále nepříjemný pocit.

Re: Démon, který se chce dostat do člověka - je to možné?

(Jaroslav Drábek (admin), 5. 1. 2017 15:18)

Ano v určitém případě se Entita nebo démon může dostat i do člověka, kterého ovládne.
Nejlépe je tuto problematiku přímo konzultovat s námi osobně nebo po telefonu.
Můžete nám zavolat mimo večerní hodiny.
Jinak jsme vám k dispozici na tel: +420723039250
Jaroslav a tým EPRV777

duchové a jiné entity

(Elsa, 30. 12. 2016 13:57)

Dobrý den
chtěla jsem se zeptat, jestli existují nějaké odborné publikace o tomto paranormálním jevu (duchové a podobné jevy), autorsky vytvořeném jak "lovci duchů", tak i "skeptiky" . Publikace nebo ještě lépe pojednání na netu, kde by se tyto dva tábory konfrontovaly.
Zajímá mě taky odkud vzniklo členění druhů duchů- nebo co to je (paranormálních jevů majících vztah k tomuto jevu)
Poslední dotaz: máte mezi sebou ve skupině opravdové médium - jehož schopnosti by byly potvrzené reálně doložitelnými případy?
Díky za odpovědi

Re: duchové a jiné entity

(Elsa, 5. 1. 2017 15:14)

Dobrý den.
Jsou jen knihy které se touto problematikou zabývají.
Například Duchové a jejich záměry- od DR Hazel M. Denning
A odpovím i na druhou otázku ano máme v týmu i Medium které se na tyto bytosti umí naladit, a není to jen jedna osoba.

Jsem blázen?

(Lunetta, 2. 1. 2017 9:26)

Každý den vidím nějakou holčičku a chodí za mnou a mluví semnou. I ráno, chodí zamnou. Já nevím co to je? Proč zamnou chodí? Nebo jsem nějakej blázen? Já nevím. Ale já se ji nebojím. No není to holčička ale dívka. Její 12 let.

rada

(Zuzana, 13. 3. 2016 8:37)

Dobrý den ,před několika lety jste nám poradil jak vykázat ducha z bytu .Zcela se nepodařilo ,ovšem už nám přestal ubližovat za radu Vám moc,moc děkujeme. Z bytu jsme se ještě týž rok odstěhovali ale ne kvůli entitě co tam žila s námi. Jenže teď řešíme další problémy .Od odstěhování si dcerka stále častěji stěžuje ,že slyší hlasy.Někdy začne z ničeho nic plakat a nemůže vysvětlit proč.Byla i u psychologa nic podivného u ní neurčil.Je zdravá jen má bujnou fantazii jeho slovy. Od události z bývalého bytu tomu ale nevěřím:o( Před časem mi známá řekla,že viděla pořad kde popisovaly jak se entita může uchytit na psychicky labilním člověku nebo na dítě a z něj pohlcovat energii či tak nějak a příznaky jak to rozpoznat jsou podobné jak u mé dcery.Všude sem ten pořad hledala ale nenašla sem ho:o( Obracím se tedy na Vás znova s prosbou o radu.Může se doopravdy jednat o to,že si dcera tu entitu přivezla sebou a teď se na ní pase? Popřípadě jak jí pomoci? Předem moc děkuji za radu.

Re: rada

(RE rada, 27. 12. 2016 18:20)

Ano mohlo by se jednat i o kontaminaci z minulého místa bydliště, a to právě v případě vyšší citlivosti vaší dcery. Ale příčina může být i jinde.
Zkuste dcerku spíše podpořit v tom že se nic neděje než jí nechat v přesvědčení opaku. Také není špatné si nechat změřit PZ odborníkem.
Problém může dělat i spodní voda například nebo jiné anomálie. Odborníky najdete podle působiště na mojich stránkách www.japrorok.cz
Když by bylo nejhůře tak zavolejte.

Jaroslav a tým EPRV777

Přednáška

(David 75, 13. 12. 2016 17:11)

Dobrý den. Měl bych jen dotaz, týkající se zjištění data a míst konání Vašich přednášek, které bych nesmírně rád navštívil. Velmi mě zajímá problematika, které se věnujete. Děkuji za informaci.

Re: Přednáška

(Jaroslav Drábek (admin), 13. 12. 2016 17:41)

Dobrý den pane Davide.
Těší nás váš zájem o naše přednášky.
Termín nejbližší přednášky vždy bude zveřejněn zde na našich stránkách a také na našich FB stránkách přátelé stránek a skupiny EPRV777.
Také na hlavních stránkách pořadatele těchto akcí.
Paranormální jevy nadpřirozeno a ti druzí na fb.
Pokud se přidáte do našich přátel na těchto stránkách tak tyto informace obdržíte vždy jako první.

První přednáška v příštím roce bude v Teplicích dne 24.03.2017
Druhá bude v Mariánských Lázních dne 12.05.2017
Obě dvě jsou soukromou akcí takže si místo zajistěte včas podle pokynů na plakátku. My jsme jen hosté na těchto akcích a vstupenky na ně nezajištujeme.
EPRV777

Otázka

(Barbora, 9. 12. 2016 9:35)

Dobrý deň tým EPRV777. Som veľmi rada že som vás našla, chcela by som sa spytat na vas nazor ohladom javu ktory sa nam stal v dome pred rokom.jedno rano ssme sa zobudili a v kuchyni v skrini sme nasli 3 rozbite taniere na male kusky ale taniere drzali pohromade (asi na 80%). Tak isto bola rozbita váza na kvety v inej skrini,v druhej casti kuchyne. Zijeme v rodinnom dome kde zomrela majitelka domu pred 30 rokmi asi. Zatial sme nic nevideli, ale ja som niekolko krat pocula hlasy mojich rodicov u nas doma rozpravat sa, hoci oni doma neboli. je prosim mozne, ze tam mame nejake entity alebo nieco podobne co by tam nemalo byt? Velmi pekne dakujem za pomoc a odpoved.

Re: Otázka

(Jaroslav Drábek (admin), 13. 12. 2016 17:34)

Dobrý den Barborko.
Podle vašeho popisu dějů co se u vás udály s talíři ve skříni by se mohlo také jednat o přepětí v materiálu, které může způsobit i změna v Ellektromagnetickém poli. Není vyloučena ani paranormální aktivita, ale ta by musela být prozkoumána přímo na místě aby se vyloučily technické příčiny.

Otázka

(Erin, 25. 11. 2016 16:22)

Dobrý deň,Nevim čím to nebo čo to je .Už 2 roky sa necítim v dome sama . Začala to už davnejšie no nikdy som to nebrala važne,často sa mi stavá že zmiznu vecí ako kluče,lyžičky i šperky.Večer vždy počujeme s Mamkou a sestrou kroky čí hlboke dýchanie .Mamka vraví že ju to vždy sleduje.To bolo všetko ešte dobré kým som sa tým nezačala zaoberať ešte viac . Babka mi našla číslo na paní ktorá mi vraj mala pomoc no vobec to tak nebolo ešte viac sa to zhoršílo začala som stým komunikovať pomocou tabulky,kupila som rozné ochrané predmety . Vždy to somnou komunikovalo.Mne to vobec nevadí navykla som si nato ,vždy keď sa citim zlé a plačem tak to spraví niečo z elektrinou začne blikať.Potrebujem pomoc moja sestra je asi stoho chorá jej zdravie sa veľmi zhoršilo .Myslite že to ma niečo stým?

Re: Otázka

(Jaroslav Drábek (admin), 7. 12. 2016 17:31)

Dobrý den Erin.
Podle toho co tady popisujete a ztrácení věcí se může jednat o aktivitu nějaké bytosti například tzv skřítka hospodáříka nebo i o bytost nějakého Revenanta s těmito schopnostmi. Pokud chcete tak mi můžete zavolat na
moje číslo +420723039250 a poradím vám nějaká opatření.
OK?
Jaroslav Drábek a tým EPRV777

černý stín

(Banshee a Witcher, 2. 1. 2014 16:00)

U mojí kamarádky Witchera se často dějí divné věci. Například jednou byla celá její rodina ( i se psem ) v kuchyni. Měli zavřené dveře, ale slyšeli jak v papučích jde někdo po chodbě. Mají tam kachličky, takže to jde hodně slyšet. Ačkoli jsou matně prosklené, nic neviděli.
Na tohoto Silvestra jsem byla u ní, protože můj táta byl v práci a já nechtěla být sama doma (kvůli jevům, co se zase dějí u nás). Šly jsme spát okolo druhé ráno. V noci její telefon pořád informoval že mu dochází baterka, Witcher ale nemohla najít nabíječku, tak se s tím nedalo nic dělat.
Skoro pokaždé, když dvakrát po sobě pípl (což bylo asi každých 10 minut), tak jsme na chvíli otevřely oči a zase usnuly. Díky tomu se mi pokaždé zdál trochu jiný sen, takže nevím jestli to, co jsem viděla, sen nebyl. Ráno jsme si povídaly o našich snech. Ona říkala, že se jí zdálo o nějakých skalách, kde se svojí třídou měli ničit jakási monstra, vlkodlaky, duchy a jiné zajímavé bytosti. V tom jsem si vzpomněla, že když jsem se na tu chvilku v noci vzbudila viděla jsem úplně černý stín, jak jde směrem od jejího zrcadla k jejímu stolu s počítačem. Na noc tam máme modře svítící noční lampičku, protože se u ní vážně bojíme. Takže to šlo dobře vidět. Hodně jsme se viděsily a obě věříme, že sen to nebyl. Něco podobného totiž viděla kdysi v zrcadle u ní v koupelně. Černou postavu v kápi, která se trochu vznášela.
Její zrcadlo na skříni má hodně tajemství. Kdysi, když jsme jen tak fotily její dům, já v negativu a ona normálně, jsem vifotila spoustu divných obličejů. jsou tam minimálně 3 na sobě. Ona vidí vojáka, já Smoljaka. Smoljaka jsme u ní kdysi vyvolávaly, máme to natočené a je to na youtube pod názvem: Vyvolávání ducha - Smoljak.

Re: černý stín

(Banshee a Witcher, 3. 2. 2014 12:29)

Moc mám ráda Vaši stránku. Nechceme, abyste přijížděli, jen chceme slyšet Váš názor. U mě (Banshee) se často dějí podivné jevy.
Například jednou jsem dělala v kuchyni hranolky, na chvíli jsem si odskočila do pokoje a nechala otevřené dveře (což často nedělám, právě kvůli divným zvukům.) Když jsem došla ke stolu, slyšela jsem z kuchyně cinknout příbor o talířek. Byla to vidlička, kterou jsem tam nechala než jsem odešla.

Anebo zase jednou jsem šla odněkud z bytu do pokoje, zavřela dveře od obýváku a od mého pokoje, z bezpečnostních důvodů :). Za 5-10 minut jsem otevřela dveře, vykročila na chodbu a ztuhla. Dveře od obývacího pokoje byly středně otevřené. Moc dobře ale vím, že jsem je zavřela.

Jednou jsem vstala, šla do kuchyně a táta šel na záchod. Stála jsem u ledničky, a šoupací dveře, které máme z obýváku do kuchyně se pootevřely. Jsou šoupací šlo to dobře slyšet i vidět, Nemohl to být průvan. Stála jsem tam a sledovala to. Vypadalo to, jako by se ten duch úplně snažil a strašně ho to vyčerpávalo...Jak táta přišel do obýváku (ne těmi šoupacími dveřmi), vše ustalo. Pořád jsem na to hleděla a táta mi to nechtěl věřit....Stávají se mu ale i horší věci! Jednou ležel v posteli a duch přišel a sedl si na ni, úplně zavrzala. Táta otočil hlavou a viděl jak se prohlubeň zvedá (od toho jak tam někdo seděl). Nebo jednou byl na záchodě a slyšel, jak mu něco klepe na dveře! Přitom nikdo nebyl doma. Táta otevřel, řekl ,,Obsazeno'' a víckrát se to neopakovalo :D Chudák duch.

Re: Re: černý stín

(Banshee a Witcher, 3. 2. 2014 12:31)

Jednou zase pro změnu, byla u nás Witcher. Udělaly jsme si z gauče opevněný tank (ikdyž je nám 15 :) ), donesly jsme tam zásoby vody, jídla, písniček a plyšového medvídka a byly jsme připraveny na noc. V intervalech půlhodina až hodina, jsme asi od devíti večer (kdy odchází táta do práce) do jedné ráno obcházely kamery po bytě. (Kamera byla můj foťák a Witcherův mobil. Měly bychom tam i její foťák, ale ten se jaksi nešťastnou náhodou rozbil. Ovšem duch to nezavinil.) Obcházely jsme kamery a natáčely mou starou analogovou kamerou. V tom jsme zjistily že Witcherův mobil, který natáčel chodbu, což je strašné místo v domě, se sám vypnul. Přitom tam místo měl ještě pár minut....

....(něco podobného se mi kdysi stalo, s mým foťákem, když jsem byla sama doma. Natáčela jsem kuchyň, ale asi za 5 minut se foťák sám vypl, přitom byl nabitý a s místem na 10 hodin....)

Po strašném zážitku jsme daly na chodbu dva papírky s propiskou a řekly duchovi, ať nám tam něco napíše, nebo ty papírky aspoň rozháže průvanem, ale ráno byly pořád ve stejné poloze. Potom jsme se strašně bály, neboť v obýváku pořád něco chodilo z rohu do rohu, byly slyšet kroky...Máme to natočené na můj foťák, a kousek i na analogovou kameru. Také jsme dost fotily, jako profesionálové :D, ale nic tam nebylo . Nevím kolik bylo přesně hodin, ale stalo se nám, že jsme slyšely z kuchyně šoupat židli, od které byly šoupací dveře mírně pootevřené. Což je ale naprosto ÚŽASNÝ! Protože všechny židle jsme měly kolem našeho opevněného gauče a to jediný co mohlo šoupat byl náš napůl kovový, napůl dřevěný těžký stůl, co je v kuchyni!!! Tento fakt jsme si uvědomily až ráno, a upřímně, když jsem vykřikla ,,Nebyly tam židle!! :O'' měla moje kamarádka takový výraz, na jaký nikdy nezapomenu.
Asi do dvou hodin ráno jsme si četly knížku malého prince, četly jsme ji nahlas. Kroky ustaly. Když jsme přestaly a začaly jsme si povídat, zase jsme ty kroky slyšely. Zkoušely jsme si povídat i s ním, to kroky na chvíli přestaly a pak zase začaly. Abych nezapomněla, jak Witcher četla Malého prince, máme to na záznamníku, zkoušely jsme si to poslechnout, ale nic tam kromě našeho povídání nebylo. Celý záznam měl asi hodinu.
Usnuly jsme a tím naše noc skončila.

Mám ještě jeden dlouhý záznam, má hodinu 17 minut. Je na něm zvuk padajícího kelímku, který jsem zatím v našem bytě slyšela pouze třikrát, z toho jednou to mám natočené (Bohužel je to v noci a můj starej mobil neměl noční vidění zrovna dobré, proto je tam naprostá tma.) ....Ačkoliv na obrazu je vpravo vidět záře, která se v průběhu videa stupňuje a čím dál víc svítí. Je taková namodralá a je tam celou dobu. Neostřesnější je, že vždycky ráno je kelímek na svém místě.

Mám mnohem, mnohem víc dalších zážitků, nejen z domu ale i z chaty v Jeseníkách, ale tímto bych to ukončila.
Chtěly bychom vědět jak s nimi komunikovat a zjistit kolik jich je.

Děkujeme za Váš čas a doufáme, že odpovíte a poradíte :)

Re: Re: Re: černý stín

(Jaroslav EPRV777, 3. 2. 2014 15:47)

Podle aktivit které popisujete se může jednat o nějakou Entitu Revenanta viz váš popis postavy v kápi. Nedoporučujeme jakoukoliv komunikaci a taky pokusy stěmito Entitami. zrcadlo zakrývejte a posypte solí prahy a parapety oken. Entitu neprovokujte ani ze zvědavosti nekomunikujte. Tady by se vám to mohlo vymstít a udělat zle. Tento druh Entit se dokáže i pěkně mstít takže holky neblbněte a nic nepokoušejte. jinak se dá nám volati na uvedená čísla ale jen během dne!!
S pozdravením skupina EPRV777


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

následující »