Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka o Entitách a Duších - duchové,démoni,entity-dotazy

 

  

 

Nauka o entitách a paranormálních jevech.

aktualizace 11.06.2018

Rozeznáváme několik druhů psychokinetických a paranormálních jevů, které patří do oblasti kvantové fyziky vyššího řádu:

 

1. Telekineze - Hýbání s předměty na dálku s pomocí energetického působení člověka-souvisí se schopností mozku daného subjektu, tato schopnost se dá dále rozvíjet.

 

2. Telegnoze - Detekování různých událostí a dějů v přítomnosti nebo budoucnosti. Dále se dělí na Jasnozřivost a Jasnovidnost. Tyto jevy se zabývají předpověďmi budoucnosti a vidění například orgánů v těle a jiných běžně neviditelných objektů.

 

3. Telepatie - Přenášení myšlenek na dálku- bývá poměrně častým jevem.

 

4. Radiestezie častěji proutkaření - Zabývání se detekcí různých anomálií s pomocí pomůcek jako je kyvadlo, virgule, L dráty, pružina a podobně.

 

5. Psychofonie - Tento jev se vyskytuje na místech kde došlo nějakým tragickým událostem a tyto jsou jakoby zaznamenány v nábytku , předmětech i ve stěnách. Projevují se různě - zvuky, hudbou, hlasy a dalšími různými ruchy.

 

6. Atmokineze - Je speciální schopností, kdy daný subjekt s pomocí vygenerování vlastní energie, dokáže provádět změny jako vyvolat déšť, sněžení  nebo naopak ho zastavit tím že ovlivní proudění vzduchu, . Toto vychází z principu ovládání hmoty pomocí energie ducha, vyvolané subjektem a používá se v bojových uměních Ninjutsu. Patří to mezi schopnosti z oblasti Šamanismu a pro tuto schopnost musí mít člověk určité vlohy a trenink.

 

7. Bilokace - Člověk se může objevit na několika místech současně astrální projekcí.

 

8. Chiromantie - Schopnost člověka vykládání z ruky podle patologických čar.

 

9. Kartomantie - Vykládání událostí s pomocí karet nebo různých pomůcek, jako jsou křištálové koule a nefritové koule. Jedná se o intuitivní vhledy, do struktury Protonance.

 

10. Geokineze - Čistění minerálů s pomocí vlastní energie, zvláště u křišťálu.

 

11. Penetrace - Dochází k pronikání hmoty v určitém úseku a ke změně struktury v daném místě. Ovlivnění například vody.

 

12. Duchové a zjevení - Různé typy úkazů zaznamenaných citlivými osobami které navštívily místa kde došlo k tragédiím a událostem. Dochází zde ke zmaterializování jevu, informace, která se může projevovat v podobě siluety postavy nebo různých druhů oparů, mlhovin a jiných projevů. Na místě je vždy přítomný náhlý úbytek teploty v blízkém okolí o několik stupňů a tím následné vyvolání šoku. Projevuje se obvykle úbytkem energie v daném místě. Kdežto přímo v blízkosti entity se projeví nárůst teploty. Při projevu těchto para aktivit dochází často k čerpání energie ze zdrojů jako jsou baterie a živé organismy.

 

13. Vampyrismus - Vědomé vysávání energie z citlivých lidí pro svůj vlastní prospěch,dotyčná osoba vždy ožije když se někde nadopuje energií ostatních živých tvorů a to lidí i zvířat. 

 

14. Elektrokineze - Jev kdy subjekt je schopen vytvářet elektromagnetický náboj o vysoké intenzitě a tím vybíjet elektrické zdroje, například baterie a dále zde dochází k tak silnému náboji vytvořené energie že může dojít i k praskání žárovek nebo zářivek jejich přetížením tokem této energie.

 

15. Pyrokineze - Subjekt je schopen ovlivnit myšlenkou plamen svíčky.

 

16. Teleportace - Přemístění hmotných předmětů nebo osob na velké vzdálenosti s pomocí existence stovek černých děr a paralelních vesmírů. Subjekty zmizí na určitém místě zde jsou dematerializovány a zase následně  objeví na jiném místě kde dochází k jejich zmaterializování.

 

17. Poltergaisti - Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

 

Ektoplazmatické výboje a jiná rezidua, přivtělené duše, duchové, navrátilci neboli Revenanti, a jiné entity.

 

Dnes již mohu potvrdit to co jsem slyšel od různých pamětníků. Že to je přinejmenším zajímavý úkaz, nemluvě o tom co se stane, když jen tak fotíte v úplné tmě s fotoaparátem s nejvyšší citlivostí a infračerveným filtrem. Nechávám pouze na každém z vás, kdo uvidí tyto fotografie,aby si ponechal svůj zážitek i úsudek. Dne 5.4. tohoto roku jsme spolu s panem kolegou vstoupily kolem 11.00 do štoly na Stránské blízko tramvajové zastávky. Ve štole nebyl vůbec přítomný žádný mlžný opar nebo něco takového. Procházeli jsme chodbou k zadním plazivkám a  tu a tam jsme fotily jen tak na různých místech kde docházelo k reakci virgule. Za války tyto štoly měly sloužit jako přístupy k letecké továrně, kterou němci již nestačili přemístit. V roce 1938  zde zahynula tragickou smrtí Anička Dostálková, která zde skončila svůj život pádem ze skály. Jiná žena se podle výpovědí pamětníků (kterých již moc není) zde v roce 1950 na trámu  ve štole 2 oběsila a zde také byla nalezena. No nyní by jsem chtěl pokračovat v líčení zážitků ve štole. Když jsme se dostali k místu se zvláštním nosníkem u stropu tak se reakce s virgulí dostavily hodně intenzívní a virgule pružina, se začala otáčet v rukou,jako při velmi silných rezonančních polích. Najednou proběhl kolem nás zvláštní závan chladu a mě začaly mrznout prsty. Vzal jsem fotoaparát a provedl jsem několik snímků. Jaké bylo moje zděšení, když jsem na prvních snímcích měl jen čisté záběry bez mlžného oparu a potom ve spojení se zvláštními pocity, jsem měl na záběru nahoře na trámu nějakou siluetu obličeje ženy a na dalších dvou záběrech ještě výraznější podobu lidské postavy . 

 

S pozdravením Váš Jaroslav Drábek vedoucí hlavní vyšetřovatel a zakladatel skupiny EPRV777

 

Podle našich praktických zkušeností, rozeznáváme čtrnáct druhů těchto jevů:

1.Přivtělené duše - Jsou vesměs pouze reziduálním projevem energie, která nejčastěji ulpívá po smrti na místech tragických událostí, ale i na pozůstalých spojených s těmito zemřelými. Tato energie dokáže působit psychickou újmu při delším působením, tzv kontaminaci na prostředí nebo člověka. ( dají se  odvádět na dálku, bývá to prováděno vyrovnáním potenciálu energie v daném místě a hlavně v mysli dotyčné osoby).

2. Duchové - neboli EPRV jev ( Ekto Plazmatický Reziduální Výboj) jsou to bílé, šedé i černé šmouhovité útvary nebo Entity, patřící do oblasti tzv inteligentního strašení. Tyto entity již mnohdy dokáží ovládat i elektroniku a také někdy pohybovat předměty. Projevují se také náhlými změnami teploty v místnosti výskytu až o deset stupňů.

nebezpečnost třída 1-2.

 

3. Orbové také Orbs -Jsou pouze prúvodními jevy většinou bílé barvy obvykle poloprůhledné struktury s různým zabarvením, většinou bývají kulovitého tvaru a rychle se pohybují v prostoru rychlostí až 50 Fps/s , souvisejí často s jinými projevy paranormálních aktivit, jako jsou duchové, elementálové, skřítci a jiné entity.

 

4. Zbytkové-reziduální strašení - Většinou zanechává stopy po událostech projevující se stíny a astrálními výjevy vždy ale ve stejném čase, dochází zde k zachycení jevu v časové smyčce-

nebezpečnost 0-1 . (nebezpečí kontaminace starožitnými předměty)

 

5. Poltergaist -Je jev vyvolaný většinou působením podvědomí například malých dětí, tenagerů a zřídka i dospělých. nebezpečnost 2-4. Také zde patří jevy ze skupin Revenanti,  Onryové a také Pomstychtiví. Tento jev je někdy vyvolán pravděpodobně subjektem s pomocí vlastní Psychokineze a jeho dalších skrytých schopností například telekineze, a tak  dochází zpravidla k pohybu předmětů nezávisle na přítomnosti osoby. Osoba způsobující tento jev, když se zahltí energií s pomocí rituálu Exorcismu, tak většinou dojde ke zklidnění projevů. Další jevem v kategorií těchto projevů jevu poltergaist ( z němčiny přelož. rámusící duch) jsou aktivity vytvářené Entitou Revenant. 

Vyskytují se zde úkazy jako,pohybující se předměty, samovolné zahoření nehořlavých předmětů, zavírání otevírání dveří, pohyb nábytku samovolné spouštění elektronických přístrojů a spotřebičů a další projevy provázené rachocením a hlukem bez zjevných technických příčin..

nebezpečnost jevu-1-6 

 

6. Vortex - Zvláštní energetický vír který vzniká aktivitou plazmatických částic v prostoru, mívá zelenou barvu.

nebezpečnost 2-3. se

 

7.  Revenant - neboli také Navrátilec , je nemrtvý nemající v hrobě klidu, který kvůli  špatnému svědomí za života spojeným se zlými skutky, které proti někomu strojil , nebo někomu ubližoval, nebo někdo jemu , se navrací zpět v astrální podobě a trápí  pozůstalého člověka. Tyto Entity se v drtivé většině případů jejich aktivit, se projevují jako postavy v kápi bez obličeje a jsou šedé až černé barvy. 

Zvláštní nebezpečná nelidská Entita nebezpečnost 7  !!.

 

8. Onryové-  Poskvrněnci duše, zaživa poskvrněné bestiální smrtí vraždou, u žen bývá často spojené se znásilněním a utrpením před smrtí . Většinou tento typ Entity může vytvářet rány a škrábance na těle napadaného člověka touto entitou. Je velice nebezpečná.

nebezpečnost 1-8

Zvláštností je že u nich bývá zachována patrná podoba, např obličeje s viditelným zraněním a poškozením, například s viditelnými bodnými ranami apod. 

9. Smrtelně nebezpeční.

Revenanti-nemrtví v této kategorii. Tyto Entity třetího řádu, vznikají obvykle vždy po řádně nedokončených nebo zkrácených pohřebních obřadech spojených s exorcismem, prokletím osob po jejich smrti, jejich závislosti na pozůstalých a majetku, dokáží škodit pozůstalým i staletí, když zasahuje do jejich teritoria například rekonstrukce domu, bytu a jinými způsoby, následně dochází ke zvýšeným projevům a silným paranormálním aktivitám v daném místě nebo v celé lokalitě. Projevují se charakteristickým zápachem zatuchliny, nebo zápachem hnijícího masa tzv.mrtvolný puch.

nebezpečnost 1-8. mají zpravidla šedočernou barvu .

 

10. Egregor-  Uměle vytvořená bytost lidským myšlením, pro posilu tvorby a duchovního vývoje, ale nebo může také škodit například v podnikání nebo osobním životě dotyčného.

nebezpečnost 1-4 podobá se siluetě postavy šedočerné barvy. 

Pokud se ale jedná o tzv. přivtělené duše, tak se většinou nejedná o inteligentní strašení ale pouze o otisk energie člověka, jakým byl za života nebezpečnost 1-4.

 

11. Démoni- mýtické bytosti většinou nelidského charakteru které jsou ale je přesto reálné, nelze vymítat jen exorcií ( pozn vymítáním), ale jen odvolat vyžším Božím řádem při čtení liturgických textů a motliteb, tato bytost přichází a kontaminuje člověka, vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorším stavem mysli člověka s psychickým poškozením a zpravidla se nedá léčit jen medicínskými způsoby a farmaky. Na odvedení této bytosti je zapotřebí velká duchovní síla, přesvědčení a čistota duše. Posedlého démon oslabuje a vysává z něj životní energii pokud plně neovládne jeho mysl duši a tělo. Není radno si zahrávat s těmito Entitami. Můžou napadat jak děti tak i dospělé jedince. Většinou se tyto Entity objevují jako postava v rudé kápi. Projevy jsou doprovázeny charakteristickým zápachem síry, úbytku teploty v domě a zvýšenou agresivitou osoby která byla již kontaminována. Dochází k postupné kontaminací domu a ovládnutí dané osoby. Ke kontaminaci osob dojde jen přímým pozváním při rituálu s tabulkou Quia nebo jiným způsobem. 

Smrtelná nebezpečnost této Entity na stupni 6-8 !!!

 

12 Zlé duše- Jinak řečeno kazící se duše, ( také nazývány mylně přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím že nesmějí nebo nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.

nebezpečnost 1-6

 

13. Pomstychtiví- Většinou sebevrazi, jejichž čin byl sobecký že je zapověděl v cestě na přechodu do Limba -záhrobí.

nebezpečnost 1-6

 

14. Neodejdivší- Duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy považovány také za anděle, nutno zde podoknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich obvykle škodící Revenanti. Objevují se zřídka ve formě bytostí.

nebezpečnost-5-7

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Sen...

(Libor, 5. 5. 2014 14:05)

Dobrý den,

v případě, že nikdo nebude reagovat, nebo mi k tomu prostě nemáte co říct, tak prosím o smazání příspěvku...

Re: Sen...

(Jaroslav Drábek, 5. 5. 2014 16:41)

Toto je typický projev strachu sama v sobě. Milý příteli pohlédl jste jen do svého nitra a je zapotřebí se na určité věci z posledního období podívat zpříma.

Re: Re: Sen...

(B., 7. 12. 2016 16:52)

Dobrý den, pane Drábku, tady nejde o pohled do vlastního nitra, nýbrž o ženu!, která něco skrývá!! Může to být kolegyně v práci, někdo, koho potkal...

jasně bílé cosi...

(Lucka, 19. 8. 2013 20:37)

Dobrý den,
také bych měla dotaz. Všude čtu, že lidi vidí šedé a černé stíny, postavy nebo šmouhy. Ale já viděla bílou. Když jsem byla malá, tak jsem se v noci vzbudila a hrozně jsem se vyděsila při pohledu na prostor před skříní. Ten pocit děsu trval ale snad milisekundu a hned ho přehlušil pocit tepla a spokojenosti (najednou jsem se vůbec nebála). Před skříní se cosi vznášelo, jasně bílá nevím jak to popsat...jako mrak nebo cosi jako postava, co ale zářilo a jakoby dýchalo nebo se to točilo. Neumím to přesně popsat. Pak už jsem to nikdy neviděla. Co si o tom myslíte?
Popravdě mi chybí ten pocit. který jsem tenkrát měla. Nevím... další můj příběh :) Lucka

Re: jasně bílé cosi...

(Jaroslav Drábek hlavní vyšetřovatel EPRV777, 20. 8. 2013 7:30)

Dobrý den Lucie.
To co zde popisujete je klasický způsob setkání s duší zemřelého člověka.
Už podle popisu bílé barvy obláčku a také tepla se jednalo pravděpodobně o tento jev.
Říkáme mu blízké setkání druhého druhu.
Děkujeme Vám za milý příspěvek na náš web.
Váš tým EPRV777 ( European paranormal Real Voices)
Jaroslav Drábek zakladatel týmu

Re: Re: jasně bílé cosi...

(B., 7. 12. 2016 16:16)

Dobrý duch opravdu bývá bílý, já je vidím naprosto zřetelně jako když byl člověk, nicméně "nikdy" nebude vysílat teplo!!! Podle popisu se jednalo o světelnou bytost a návštěvu z jistého důvodu, určitě tam nebyla jen tak, i když je to dávno.

Nevim, potřebují pomoc

(Dominik, 29. 11. 2016 21:31)

Dobrý den, mám tu jeden problém který jde špatně vysvětlit a proto bych vás požádal jestli by jste mě mohl kontaktovat .
Email: mittner.dominik@gmail.com
Dekuji

Re: Nevim, potřebují pomoc

(Dominik , 1. 12. 2016 11:43)

Milý Dominiku.
Pokud chcete řešení a potřebujete pomoci tak nám napište do e mailu
EPRV777@seznam.cz nebo zavolejte +420723039250
Jaroslav a tým EPRV777

Poděkování týmu EPRV777

(Lenka Ryšánková, 1. 12. 2016 11:41)

Dobrý den, pane Drábek,

byl jste u nás s kolegyní v Morkovicích, asi před 2 měsíci, odvádět entitu a ještě jednou bych Vám chtěla moc poděkovat, je opravdu klid! Já sice občas nějaké slabé mrazení na nohách cítím, ale s tím, co to bylo, se to srovnat nedá a hlavně malá má klid, noční hororové scény přestaly a to je nejdůležitější, patří Vám opravdu velký dík!
Ještě jsem se Vás chtěla zeptat, jedna paní, co je mág, se na mě napojila a řekla mi, že mám velký dar a to léčení. Já na sobě ale vůbec nic nepociťuji, je něco takového možné?

Děkuji a přeji krásný den!

Lenka Ryšánková

Sestra

(Petra, 22. 11. 2016 16:40)

Dobry den. V unoru tohoto roku my byla zabita sestra. Vzdy jse u nas doma cosi delo ale po jeji smrti je to horsi. Syn si stezuje ze ho cosi v noci hladi po vkasech,cinkaji pribory je citit kour. Manzel se boji byt doma sam. Vzdy jak he san pada odpad s tin ze kdyz ho sezbira spadne znovu a tak jako by ho nekdo rozkopl. A vi e veci .Uz nevime co s tim.

Re: Sestra

(Jaroslav Drábek (admin), 22. 11. 2016 17:09)

Dobrý den.
Je možné že vaše sestra neodešla a zůstává s vaší rodinou.
Myslím si že by bylo načase ji pomoci odvést do světla.
Jestli chcete tak mi můžete zavolat přímo na můj mobil 723039250
A domluvíme se jaká udělat opatření po případě řešení na místě.
Jaroslav Drábek EPRV777

Otázka

(Štěpánka Vildová, 20. 11. 2016 21:42)

Dobrý den chtěla bych se zeptat na jednu věc. Žijeme ve Španělsku ve starém vězení, které postavil v roce 1930 Franco. Poslední dobou nás budí něco co na sebe bere podobu mého muže. A potom zmizí. Ale je cítit jak si lehne do postele. Dá se s tím něco udělat?

Re: Otázka

(Jaroslav Drábek (admin), 21. 11. 2016 19:23)

Dobrý den.
Nejlépe bude udělat nějaká opatření vedoucí ke zklidnění situace.
Chce to zkonzultovat osobně po telefonu nebo chatu.
Můžete přes Chat?
Jaroslav Drábek EPRV777

Re: Re: Otázka

(Veronika, 22. 11. 2016 10:46)

Bohuzel jsem na Vasich strankach nikde chat nenasla. Pouze by mi stacila rada, jak se nejlepe zbavit tohoto pocitu. Popripade toho, co mi ho zpusobuje. Zadne paranonormalni jevy se u nas nedeji, jde pouze o pocit.
Dekuji za odpoved

Re: Re: Otázka

(Jaroslav Drábek, 22. 11. 2016 15:07)

Tady máte moje tel číslo 723039250
Můžete to zkonzultovat.

Cerna postava

(Veronika, 13. 11. 2016 17:08)

Dobry den, nevim zda to ma s Vasi specializaci co do cineni. Je to zhruba mesic, co se mi stalo, ze jsem v noci vedle sve postele uvidela vysokou postavu v cerne kapi, najednou ke me pristoupila a zacala mne skrtit. Toto se odehralo v prubehu spanku, ale pripadala jsem si, ze jsem vzhuru. Kdyz uz jsem nemohla vubec dychat a dusila se, zacla jsem sipat a chroptet. Tim jsem se probudila a delala jsem to asi jeste 10 vterin pote, protoze jsem se nemohla nadechnout. Postava zmizela zaroven s probuzenim. Nyni uz nemam ve svem byte pocit jako predtim. Mohu neco udelat, aby se to zlepsilo? Ani predtim ani potom se mi jiz nic podobneho nestalo. Dekuji za odpoved.

Re: Cerna postava

(Jaroslav Drábek (admin), 21. 11. 2016 19:20)

Dobrý den Veroniko.
Podle popisu a toho co se vám událo se může jednat o nebezpečnou Entitu Revenanta. Chtělo by to konzultaci abych vám mohl vysvětlit oč se jedná, a hlavně co s tím.
Zavolejte mi na 723039250 a určitě něco vymyslíme.
Jaroslav a tým EPRV777

Otázka

(Štěpánka Vildová, 20. 11. 2016 21:41)

Dobrý den chtěla bych se zeptat na jednu věc. Žijeme ve Španělsku ve starém vězení, které postavil v roce 1930 Franco. Poslední dobou nás budí něco co na sebe bere podobu mého muže. A potom zmizí. Ale je cítit jak si lehne do postele. Dá se s tím něco udělat?

Navázání komunikace

(David, 30. 10. 2016 23:52)

Dobrý den,
Mám takovou zvláštní věc,před rokem jsem si pořídil virgule-dráty na zkoumání zón v bytě..jednou jsem stál v místnosti a pocítil jsem chlad,zeptal jsem se jestli je tu někdo se mnou a virgule se mi rozevřela od sebe..měl jsem strach ale od té doby navazují kontakt a ptám se na určité věci a virgule mi odpovídá..s čím jsem mohl navázat kontakt?

Re: Navázání komunikace

(Jaroslav Drábek (admin), 7. 11. 2016 12:49)

Dobrý den milý Davide.
S pomocí virgule můžete komunikovat s čímkoliv přijdete do styku, je to o práci vašeho podvědomí. Takže pokud vám reaguje virgule v ruce tak jste vhodným adeptem na náš proutkařský kurs.
Více získáte na našem webu www.japrorok.cz
Jaroslav a tým EPRV777


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »